Jan van Dasler / Shutterstock.com

Achtergrond Stikstof Stemming

Broeierige anticlimax na stikstofgesprek bij Remkes

12 Augustus 2022 - Klaas van der Horst - 18 reacties

Na de ontmoeting op 5 augustus tussen een kabinetsdelegatie en LTO Nederland bij stikstof-gespreksleider/bemiddelaar Johan Remkes was er deze week een soort anticlimax. Het gesprek had niets opgeleverd, want het kabinet kwam niet met de verwachte gespreksopeningen of toezeggingen, ook al signaleerde Remkes ruimte. In de landbouw voelden diverse bestuurders zich bijna gefopt. FDF-voorman Mark van den Oever dreigde zelfs met de hardste acties ooit. Het bleef rustig. In onze nieuwe wekelijkse rubriek Stikstof Stemming geven we op onze eigen wijze een impressie van de stikstofcrisis.

Daarvoor is naar verluidt goed gemasseerd. Een alternatief stikstofplan van 2 emeritus-professoren uit de kring van D66 verlegde bovendien de focus. Volgens hun berekeningen kan zonder één dier op te ruimen ook worden voldaan aan de stikstofreductie die de overheid van de landbouw eist.
Het kabinet en in het bijzonder ook D66-Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot hebben hier nog niet op gereageerd. Van de laatste is dat misschien wel begrijpelijk. De professoren Lindeboom en Sanders zaten ooit in  een landbouw-focusgroep, die De Groot adviseerde, maar Tjeerd kreeg niet de adviezen die hij wilde horen en nam afstand van deze groep.

Opmerkelijke radiostilte
Toch is de radiostilte van De Groot opmerkelijk. Hij is een fervent twitteraar en vindt snel een aanleiding, maar in de voorbije week lag de focus ergens anders.
Van den Oever heeft zich ondertussen bedacht en ziet 'als gebaar van goede wil' toch af van verdere acties, liet hij weten in een video. Mogelijk is hij tot de conclusie gekomen dat het niet altijd nodig is ergens op te duwen als processen zelf al hun werk doen.

Tegenbewijs stapelt zich op
Op de achtergrond stapelt het wetenschappelijke bewijs zich namelijk op tegen de depositie-gestuurde aanpak, zoals het kabinet die uitdraagt (en zoals dat door het RIVM is opgetuigd). Niet alleen TNO veegt de vloer aan met bijvoorbeeld kritische depositiewaarden met 3 cijfers achter de komma en dan ook nog toe te rekenen aan een specifieke groep 'boosdoeners'. Een toenemend aantal andere studies en deskundigen doet dat ook, waaronder de eerder genoemde heren Lindeboom en Sanders. Daarbij vallen nog twee dingen op waar het gaat over deze deskundigen.

Verbonden in twijfel
De kritische stemmen zijn voor een belangrijk deel afkomstig van deskundigen die niet meer in dienst zijn van bijvoorbeeld WUR of andere instituten en die dus niet meer in een overheidshiërarchie zitten, maar vrij van belangen.
Daarnaast vinden deze wetenschappers het geen probleem meer om deskundigen te citeren die door mainstream-deskundigen in de ban zijn gedaan, zoals Jaap Hanekamp. Wetenschappelijke twijfel over de RIVM-lijn verbindt kennelijk.

Wat gebeurt er intussen op de lijn tussen de belangenbehartigers en het kabinet? Officieel is het wachten op een nieuwe ronde met Rutte's klusjesman Remkes. Op de achtergrond vinden al aftastende gesprekken plaats. Ook komen LTO Nederland en de andere agrarische belangenorganisaties (de ledenorganisaties) komende week weer bijeen om hun strategie verder af te stemmen.

Vertrouwen moet steeds vernieuwd
Dat is nodig, want het onderlinge vertrouwen moet steeds weer worden vernieuwd. De LTO-leiding vindt een deel van de andere organisaties al snel radicaal en lastig en er is een sterke drang om vooral verder te onderhandelen. Bij de meer kritischere organisaties leeft dat laatste minder sterk en blijft de angst bestaan dat LTO uiteindelijk toch weer een afzonderlijk akkoord zal sluiten, mogelijk met de steun van een paar bestuurdersclubs, zoals Regie op Ruimte en Transitiecoalitie Voedsel.   

Van depositie naar emissie?
Die angst voor een akkoord zonder de kritische organisaties kreeg afgelopen week opeens nieuw voedsel toen er op gewezen werd dat minister Van der Wal rondliep met gebiedskaarten waarop gesproken werd over emissiebeleid in plaats van depositiebeleid. Onmiddellijk rees de vraag of niet stiekem een alternatief beleid in voorbereiding zou zijn, nu het huidige depositie-gerichte beleid op steeds meer obstakels stuit. Bovendien had LTO-voorman Van der Tak het ook over emissie. Of betrof dat slechts een verspreking van de Westlandse glastuinbouwman, die inhoudelijk niet de sterkste is op het stikstofdossier?   

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
18 reacties
Abonnee
Zeeuw 15 Augustus 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10900070/broeierige-anticlimax-na-stikstofgesprek-bij-remkes]Broeierige anticlimax na stikstofgesprek bij Remkes[/url]
Regio-leden moet super kritisch blijven naar het LTO bestuur. Handje klap is niet meer aan de orde. Er moet eenduidig beleid komen om op correcte gegvens en doelen de onderhandelingen met de provincie en gemeenten aan te gaan. Als het ministerie niet met aangepast beleid komt en de onjuiste berekeningswijze van het RIVM op de 0,001 mol/ ha/jaar ipv 10 of 21 zoals in Denemarken resp. Duitsland dan moeten we naar de rechter met een proefproces in het grensgebied met Duitsland. Nog beter is om dan in te zetten op NExIT
Abonnee
Zeeuw 15 Augustus 2022
Regio-leden moet super kritisch blijven naar het LTO bestuur. Handje klap is niet meer aan de orde. Er moet eenduidig beleid komen om op correcte gegvens en doelen de onderhandelingen met de provincie en gemeenten aan te gaan. Als het ministerie niet met aangepast beleid komt en de onjuiste berekeningswijze van het RIVM op de 0,001 mol/ ha/jaar ipv 10 of 21 zoals in Denemarken resp. Duitsland dan moeten we naar de rechter met een proefproces in het grensgebied met Duitsland. Nog beter is om dan in te zetten op NExIT
Abonnee
Zeeuw 15 Augustus 2022
Beter dan NExIT is als sector breed het actie plan op te pakken zoals reeds bekend is met schiphol, haven Rotterdam enz Niet wachten op minister maar met provincie eigen plan inzetten en scoren. Dit is voor alle provincies mogelijk !
Abonnee
Zeeuw 15 Augustus 2022
Regio-leden moet super kritisch blijven naar het LTO bestuur. Handje klap is niet meer aan de orde. Er moet eenduidig beleid komen om op correcte gegvens en doelen de onderhandelingen met de provincie en gemeenten aan te gaan. Als het ministerie niet met aangepast beleid komt en de onjuiste berekeningswijze van het RIVM op de 0,001 mol/ ha/jaar ipv 10 of 21 zoals in Denemarken resp. Duitsland dan moeten we naar de rechter met een proefproces in het grensgebied met Duitsland. Nog beter is om dan in te zetten op NExIT
Abonnee
Zeeuw 15 Augustus 2022
Beter dan NExIT is als sector breed het actie plan op te pakken zoals reeds bekend is met schiphol, haven Rotterdam enz Niet wachten op minister maar met provincie eigen plan inzetten en scoren. Dit is voor alle provincies mogelijk !
Abonnee
tijdbom 15 Augustus 2022
Wie wilt Zeeuw leren te reageren op het forum. 1x kan men foutje maken,maar dit loopt spuigaten uit.
Abonnee
Zeeuw 15 Augustus 2022
Regio-leden moet super kritisch blijven naar het LTO bestuur. Handje klap is niet meer aan de orde. Er moet eenduidig beleid komen om op correcte gegvens en doelen de onderhandelingen met de provincie en gemeenten aan te gaan. Als het ministerie niet met aangepast beleid komt en de onjuiste berekeningswijze van het RIVM op de 0,001 mol/ ha/jaar ipv 10 of 21 zoals in Denemarken resp. Duitsland dan moeten we naar de rechter met een proefproces in het grensgebied met Duitsland. Nog beter is om dan in te zetten op NExIT
Boerenverstand 16 Augustus 2022
tijdbom, Zeeuw maakt dit forum doelgericht belachelijk

BB: Net als politiek is de enige oplossing anticiperen op deze natuurramp en niet parasiteren op werkenden met onderwerpingsnormen.
Abonnee
Zeeuw 16 Augustus 2022
Beter dan NExIT is als sector breed het actie plan op te pakken zoals reeds bekend is met schiphol, haven Rotterdam enz Niet wachten op minister maar met provincie eigen plan inzetten en scoren. Dit is voor alle provincies mogelijk !
Abonnee
Zeeuw 16 Augustus 2022
Regio-leden moet super kritisch blijven naar het LTO bestuur. Handje klap is niet meer aan de orde. Er moet eenduidig beleid komen om op correcte gegvens en doelen de onderhandelingen met de provincie en gemeenten aan te gaan. Als het ministerie niet met aangepast beleid komt en de onjuiste berekeningswijze van het RIVM op de 0,001 mol/ ha/jaar ipv 10 of 21 zoals in Denemarken resp. Duitsland dan moeten we naar de rechter met een proefproces in het grensgebied met Duitsland. Nog beter is om dan in te zetten op NExIT
Abonnee
Zeeuw 16 Augustus 2022
Regio-leden moet super kritisch blijven naar het LTO bestuur. Handje klap is niet meer aan de orde. Er moet eenduidig beleid komen om op correcte gegvens en doelen de onderhandelingen met de provincie en gemeenten aan te gaan. Als het ministerie niet met aangepast beleid komt en de onjuiste berekeningswijze van het RIVM op de 0,001 mol/ ha/jaar ipv 10 of 21 zoals in Denemarken resp. Duitsland dan moeten we naar de rechter met een proefproces in het grensgebied met Duitsland. Nog beter is om dan in te zetten op NExIT
Abonnee
Zeeuw 16 Augustus 2022
Beter dan NExIT is als sector breed het actie plan op te pakken zoals reeds bekend is met schiphol, haven Rotterdam enz Niet wachten op minister maar met provincie eigen plan inzetten en scoren. Dit is voor alle provincies mogelijk !
Abonnee
Zeeuw 16 Augustus 2022
Regio-leden moet super kritisch blijven naar het LTO bestuur. Handje klap is niet meer aan de orde. Er moet eenduidig beleid komen om op correcte gegvens en doelen de onderhandelingen met de provincie en gemeenten aan te gaan. Als het ministerie niet met aangepast beleid komt en de onjuiste berekeningswijze van het RIVM op de 0,001 mol/ ha/jaar ipv 10 of 21 zoals in Denemarken resp. Duitsland dan moeten we naar de rechter met een proefproces in het grensgebied met Duitsland. Nog beter is om dan in te zetten op NExIT
Abonnee
Zeeuw 16 Augustus 2022
Beter dan NExIT is als sector breed het actie plan op te pakken zoals reeds bekend is met schiphol, haven Rotterdam enz Niet wachten op minister maar met provincie eigen plan inzetten en scoren. Dit is voor alle provincies mogelijk !
Piet 16 Augustus 2022
Zeeuw, je hebt een hoop tijd voor een hardwerkende boer met geweldige adviezen..
Abonnee
Zeeuw 19 Augustus 2022
We blijven netjes hoor. Maar, we laten ons de kaas niet van het brood eten. Een overheid die niet wil luisteren naar de wetenschap en haar inwoners cq doelgroep voor beleid , moet je keihard blokkeren. Men denkt democratisch maar men acteert dictatoriaal. Dat kan ik begrijpen als er geen logische alternatieven zijn. Dat is hier niet van toepassing. Alternatieven zijn er legio.
Tenslotte 2 feiten die ik zeker weet:
RIVM moet rekenen met Zee NH3 terwijl zij keurig gemeld hebben aan de ministers dat dit onjuist is= o,o Men weigert aan te passen. Hetzelfde gaat op voor de onnauwkeurigheid van de depositie meting met Aerius ,uitslag TNO is u bekend .Men vreest claims, zelfs de Raad van State neemt besluiten op deze onzin metingen!
Abonnee
Zeeuw 19 Augustus 2022
We blijven netjes hoor. Maar, we laten ons de kaas niet van het brood eten. Een overheid die niet wil luisteren naar de wetenschap en haar inwoners cq doelgroep voor beleid , moet je keihard blokkeren. Men denkt democratisch maar men acteert dictatoriaal. Dat kan ik begrijpen als er geen logische alternatieven zijn. Dat is hier niet van toepassing. Alternatieven zijn er legio.
Tenslotte 2 feiten die ik zeker weet:
RIVM moet rekenen met Zee NH3 terwijl zij keurig gemeld hebben aan de ministers dat dit onjuist is= o,o Men weigert aan te passen. Hetzelfde gaat op voor de onnauwkeurigheid van de depositie meting met Aerius ,uitslag TNO is u bekend .Men vreest claims, zelfs de Raad van State neemt besluiten op deze onzin metingen!
Abonnee
Zeeuw 20 Augustus 2022
We blijven netjes hoor. Maar, we laten ons de kaas niet van het brood eten. Een overheid die niet wil luisteren naar de wetenschap en haar inwoners cq doelgroep voor beleid , moet je keihard blokkeren. Men denkt democratisch maar men acteert dictatoriaal. Dat kan ik begrijpen als er geen logische alternatieven zijn. Dat is hier niet van toepassing. Alternatieven zijn er legio.
Tenslotte 2 feiten die ik zeker weet:
RIVM moet rekenen met Zee NH3 terwijl zij keurig gemeld hebben aan de ministers dat dit onjuist is= o,o Men weigert aan te passen. Hetzelfde gaat op voor de onnauwkeurigheid van de depositie meting met Aerius ,uitslag TNO is u bekend .Men vreest claims, zelfs de Raad van State neemt besluiten op deze onzin metingen!
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox