Shutterstock

Achtergrond Melk

Overheid jaagt melkvee- en zuivelsector op hoge kosten

8 September 2022 - Klaas van der Horst

De melkveehouderij en ook de zuivelindustrie krijgen enorme jaarlijkse kostenverhogingen voor de kiezen door de stapeling van overheidsbeleid. Alleen al het verlies van de derogatie kost een gemiddeld melkveebedrijf tussen de €23.000 en €28.000, met uitschieters tot bijna €50.000 voor intensieve bedrijven.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Dit staat in een factsheet van ZuivelNL, die deze week is besproken door het bestuur van de organisatie. De kosten van andere maatregelen zijn hier nog niet in meegenomen. "Omdat veel van het voorgenomen beleid nog onvoldoende is uitgewerkt zijn de economische gevolgen nog niet exact in kaart te brengen. Er is nog veel onduidelijkheid voor melkveehouders", zegt Hubert Andela, directeur van ZuivelNL.

De notitie en factsheet van ZuivelNL zijn gebaseerd op een verkenning die de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) in opdracht van LTO deed naar de impact van thema's als derogatie en grondgebondenheid.

4,2 miljard kilo minder melk
Als het idee van het kabinet richting 30% krimp van de melkveestapel doorgaat, daalt de huidige melkaanvoer met circa 4,2 miljard kilo. Dat betekent dat de zuivelindustrie dan ook fors moet aanpassen. De aanname is wel dat dit aanvoerverlies voor ongeveer de helft kan worden gecompenseerd door meer import van boerderijmelk, waardoor de krimp van de verwerking gedempt wordt tot 15%.

Melk uit buurlanden
De Nederlandse zuivelindustrie werkt internationaal gezien relatief efficiënt en is in staat om een hoge melkvalorisatie te realiseren. Dit kan ervoor zorgen dat vrijkomende verwerkingscapaciteit voor een deel gevuld gaat worden met melk uit buurlanden. De veronderstelde daling in de Nederlandse melkaanvoer gaat evenwel uit van een stabiele melkgift-ontwikkeling per koe. Bij extensivering kan deze melkgift ook heel goed gaan dalen, wat toch extra krimp tot gevolg kan hebben.

Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden