KWS

Aangeboden door KWS

Maïsrassenkeuze voor droogtegevoelige grond

16 November 2022

In tegenstelling tot het andere zeer droge jaar 2018, waarin het al vanaf half juni zeer droog werd, is de ergste droogte dit jaar vanaf begin juli opgetreden. Dit had tot gevolg dat er tijdens de zogenaamde schietersfase nog wel voldoende vocht aanwezig was. De schietersfase is de groeifase tussen het 6-bladstadium en de pluimvorming. Hierdoor is er op de meeste percelen maïs tot een lengte gegroeid die we van maïs gewend zijn.

De grote droogte in juli en augustus gaf op droogtegevoelige percelen echter een onvoldoende goede kolfontwikkeling. De daarop volgende zeer hoge temperaturen in augustus en september hebben maïs de genadeslag gegeven, waardoor veel maïs noodrijp werd in sommige gevallen al in augustus geoogst is. Relatief veel restplantmassa in combinatie met een laag kolfaandeel na oogst van deze maïs is dan de oorzaak van de minder goede voederwaarde. 

Kies voor droogtetolerante maïsrassen in 2023
Door KWS wordt al jarenlang onderzoek gedaan naar de droogtetolerantie van maïsrassen. Selectie hierop is uiteraard het beste te doen onder droge groeicondities. Mogelijk onder invloed van klimaatverandering zijn van de afgelopen vijf groeiseizoenen er vier droog tot zeer droog geweest. Daar waar een praktiserend teler uiteraard minder gelukkig mee is, hebben de veredelaars van maïsrassen daar hun voordeel mee kunnen doen. In de Benelux heeft de proefveldervaring, maar ook de ervaring in de praktijk met name voor de maïsrassen NEVO (zeer vroeg, FAO 180), GENIALIS (vroeg, FAO 230), ARTURELLO (middenvroeg, FAO 240) en CAMILLO (middenvroeg, FAO 250) positieve resultaten opgeleverd. Positieve ervaring in de zin van een duidelijk hogere opbrengst, voederwaarde en restplantgezondheid.

Naast rassenkeuze is teeltmanagement bepalend
De afgelopen droge groeiseizoenen hebben wel laten zien dat beregenen het verschil maakt. Los van de vraag of er beregend wordt, verbetert een goede bodemvruchtbaarheid onder andere het waterbergend vermogen. Dit betekent dat maïs in droge groeiseizoenen net wat gemakkelijker deze periode doorkomt en een beter resultaat oplevert. Daarnaast resulteert een aanvullende bemesting met kalium in meer vitale maïs, waardoor het gewas minder snel in droogtestress raakt. Omdat als gevolg van klimaatverandering de groeiseizoenen gemiddeld genomen droger worden, is ook aanpassing van de zaaidichtheid een goede maatregel. Minder planten per hectare hebben eenvoudigweg minder vocht nodig.

Wilt u meer informatie over de teelt van maïs onder droge groeiomstandigheden? Neem dan contact met ons op.

Deze businesscase is powered by:
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox