KWS

Aangeboden door KWS

KWS Feedbeet populaire voederbiet

9 December 2022

De voederbiet wint verder terrein. Veehouders die voederbieten voeren, zijn enthousiast over het stijgende vetgehalte (0,1% tot 0,3% hoger), het hogere eiwitgehalte (0,05% tot 0,25% hoger) en de vaak hogere melkgift. Voederbieten zijn zeer smakelijk en van verdringing van andere voedermiddelen is in het rantsoen geen sprake. Nog veel mooier is dat met voederbieten hoge opbrengsten zijn te realiseren.

WUR Open teelten brengt in samenwerking met Delphy sinds enkele jaren het 'Rassenbulletin Voederbieten' uit. Hierin worden onder Nederlandse omstandigheden hoog- en laag drogestofgehalte bieten getest. De hoge drogestofgehalte bieten zijn wit van kleur en kunnen een drogestofgehalte tot wel 24% behalen. Deze voederbieten worden ook wel Feedbeet genoemd. Daarmee is KWS Feedbeet duidelijk in het voordeel ten opzichte van de ouderwetse voederbiet waarbij de drogestofgehalte vaak bij 14%-15% blijven steken. Om die reden zijn de ouderwetse voederbieten ook alleen maar vers te vervoederen en niet in te kuilen. Bovendien is de kans op vorstschade vanwege het hoge vochtgehalte in de biet veel groter. Dankzij de veel hogere drogestofopbrengst is het saldo per hectare van KWS Feedbeet veel groter dan wat met de ouderwetse voederbiet behaald kan worden.

Feedbeet oogsten
In tegenstelling tot de ouderwetse voederbiet is de Feedbeet qua teelt en oogst vergelijkbaar met de suikerbiet. De mechanisatie van de suikerbietenteelt kan volledig worden ingezet bij de teelt van Feedbeet. Er kan door de zeer regelmatige vorm van de Feedbeet heel goed zonder verliezen of oponthoud geoogst worden met de gangbare machines. Dit in tegenstelling tot de ouderwetse voederbiet. Bijkomend voordeel is dat veel machines de laatste jaren zijn uitgerust met een ontbladeraar in plaats van een scalpeur. De bieten blijven hierdoor (nog) beter bewaarbaar.

In tegenstelling tot de ouderwetse voederbiet kan Feedbeet zeer goed en vrij van tarra door gangbare bietenrooiers worden gerooid
Door de gladde bieten is Feedbeet bijzonder schoon te rooien
Feedbeet na versnippering waardoor deze door melkvee zonder problemen kan worden opgenomen.

Feedbeet bewaren
De bieten kunnen vers gevoerd worden mits deze worden versnipperd. In sommige gevallen worden de bieten verwerkt in de maïsbult. Omdat veel melkveehouders vóór 1 oktober de maïs binnenhalen, laten zij op deze manier echter bietenopbrengst liggen. In de maand oktober en november neemt de opbrengst namelijk nog dagelijks toe. Mede hierdoor worden de meeste voederbieten later gerooid en vaak in combinatie met een droog product als sojahullen in een slurf bewaard. Dit zogenaamde 'baggen' van de biet geeft veel voordelen. De voersnelheid kan worden aangepast en het is mogelijk om jaarrond te bewaren en te voeren. Ook het inkuilen samen met maïskolvensilage (MKS) is sterk in opgang.

Volledig gemechaniseerde verwerking (bagging) van Feedbeet op het eigen erf.
Feedbeet samen inkuilen met MKS gaat heel goed.

Voor het teeltseizoen 2023 is het biologische ras GODIVA KWS (rhizomanie- en rhizoctoniaresistent) en voor de gangbare teelt het ras LAURENA KWS (rhizomanie- en rhizoctoniaresistent) beschikbaar. Beide rassen zijn zeer geschikt voor zand- en dalgronden met kans op rhizoctonia. Er wordt geadviseerd om voor deze rassen te kiezen als er maïs of gras in het bouwplan voorkomt.

Godiva KWS is omwille van zijn dubbele resistentie zeer geschikt voor de teelt op zandgrond bij biologische telers.

Voor (klei)percelen zonder rhizoctonia wordt het ras PIERINA KWS met als bijzondere eigenschap het lage tarrapercentage geadviseerd.

Meer informatie over KWS Feedbeet is te verkrijgen bij uw regionale KWS-adviseur of op de website.   

Deze businesscase is powered by:
Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox