Shutterstock

Achtergrond Stikstofstemming

Verwarrende nieuwe data RIVM en zuivelfront uiteen

4 Februari 2023 - Klaas van der Horst - 3 reacties

Terwijl netjes verder wordt gepraat aan de landbouwtafels, wordt op de achtergrond ook druk verder gesleuteld aan de data die worden gebruikt voor onder meer deze overleggen. Een belangrijke brok nieuwe data werd eind vorige week op tafel gelegd door het RIVM. In onze wekelijkse rubriek Stikstof Stemming geven we op onze eigen wijze een impressie van de stikstofcrisis.

De na wat gedoe over rekenfouten toch geactualiseerde Aerius-versie voor dit jaar werd gepubliceerd, samen met een rapportage daarover. Belangrijke wijzigingen zijn volgens dit rapport een verschuiving van de berekende depositie-overschrijdingen van het westen van Nederland naar het oosten en zuiden van het land. Dit gebeurt overigens wel areaal-neutraal, zo geeft het RIVM erbij aan. Het aantal te zwaar belaste hectares blijft gelijk, maar is wel ergens anders te vinden.

Voorspelbaar effect
Het RIVM heeft hiervoor keurige sommetjes gemaakt, maar het voorspelbare gebeurt. Iedereen buiten de Randstad vindt er iets van en heeft daar eigen gedachten over. Zelfs in het meestal 'links' georiënteerde Trouw werd twijfel geuit. Het RIVM zit dan ook nog steeds in een kwetsbare positie. Na het gestuntel met de top-100's voor Stikstof en Ammoniak – een ideetje van Kamerlid Laura Bromet – zou er een onafhankelijke commissie worden ingesteld om de betrouwbaarheid van het instituut te herstellen. Daar wordt nog steeds over vergaderd door de ministers voor Stikstof en Natuur en van Volksgezondheid. Het is kennelijk een lastige opdracht.

Departementale emissies dichter bij elkaar
Het RIVM doet wel zijn best. Bij de vorige versie was er nog veel verschil in berekende impact tussen emissies die onder verantwoordelijkheid van Verkeer en Waterstaat vallen en die worden gehanteerd voor landbouw en natuur. In de jongste versie laat het RIVM deze naar elkaar toe groeien. Of dit Johan Vollenbroek van MOB van een rechtszaak afhoudt, moet nog worden bezien. Ook valt op dat het RIVM zo goed als niet meer spreekt over onzekerheidsmarges, waar die er  bij de vorige versies volop waren.

Wat wel weer lastig is voor het RIVM dat zusterorganisatie Planbureau voor de Leefomgeving ook nieuwe cijfers heeft uitgebracht. Daarin is ook iets raars te zien. De Nederlandse veestapel blijft dalen en die kleinere veestapel stoot dan ook minder emissies uit. Tot zover helder. Wat daarna gebeurt, mogelijk in de lucht, is minder goed te verklaren, maar het valt wel weer samen met wat het RIVM uiteindelijk concludeert: de veehouderij en landbouw zorgen wel voor meer depositie.

Met zulk soort resultaten rijst wel steeds meer de vraag of dit zuivere wetenschap is of wetenschap op bestelling. Nu is het selectieve gebruik van data al bijna even oud als de weg naar Rome, maar het komt nog volop voor. Jammer is wel dat ze vooral helpen in de zelfbevestiging.

LTO praat aan verschillende tafels
Het overleg rond de landbouwtafels zal het ook niet helpen, al wordt daar ook over andere zaken gepraat. Het lijkt de meest betrokken partijen wel menens te worden. Veel details komen niet naar buiten en LTO-voorzitter Sjaak van der Tak noemt het ook niet in zijn wekelijkse praatje, maar opeens werd er gesproken over een AVV. Een te bereiken landbouwakkoord zou moeten worden bevestigd met een Algemeen Verbindend Verklaring.

Dit gaf de nodige commotie, want hoe moet dat en met welke partijen valt er genoeg draagvlak te creëren voor zoiets?
Bij wat hij wel vertelde, zei Van der Tak overigens ook iets opmerkelijks, namelijk dat LTO meepraat aan de hoofdtafel en – namens de akkerbouw en pluimveehouderij – aan de neventafels. Kennelijk wil niet elke sector dat het landelijk bureau een woordje voor haar doet of, andersom, is niet elke sector zelf sterk genoeg om voor zichzelf op te komen.   

Zuivelfront
LTO melkveehouderij leek in eerste instantie een eigen positie te kiezen. Via ZuivelNL en samen met 7 andere veehouderij-partijen zou er een gezamenlijk sectorstandpunt worden uitgedragen. Uit een analyse van ZuivelNL van alle claims op het agrarische gebied en alle wensen van het kabinet komt namelijk naar voren dat er minimaal een kwart miljoen en mogelijk zelfs 400.000 hectare op het spel staat voor de (melk)veehouderij en een verlies van 35% van de huidige melkproductie. ook het inkomen zou fors achteruit gaan.

Koud water
Onaanvaardbaar, vinden de meeste veehouderij-partijen. NMV-voorzitter Henk Bleker stelde minister Adema en het kabinet zelfs een ultimatum. Erwin Wunnekink, voorzitter van LTO-melkveehouderij en oud FrieslandCampina-bestuurder, goot met een appje naar de achterban evenwel al snel koud water over de kwestie. Hij wil niet breken, maar blijven praten, gaf hij aan. Dat zal Van der Tak bevallen. De eenheid in het veehouderij-front verbroken, maar wel terug in het LTO-hok.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
3 reacties
Abonnee
gerard 4 Februari 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10902778/iedereen-vindt-wat-van-nieuwe-data-rivm]Iedereen vindt wat van nieuwe data RIVM[/url]
Zolang de bestaande regerings partijen wat te zeggen hebben blijven ze liegen over stikstof!
Iedereen die in maart op deze Regerings partijen stemt moet straks niet zeuren dat ze bedonderd zijn!

Abonnee
SjefO 5 Februari 2023
Wunnekink en Tak moeten hun muil houden als de uitkomst /- 400.000 ha grond jatten van de boeren.
Over 15 A 20 jaar is de nu in bezit zijnde boeren grond eigendom van grote beleggers, TBO's en overheid het bijna communistische systeem (de D66,Pvda en Groen Links variant) de anti ondernemers club.
LTO of boerenorganisaties die moeten verre blijven van overleggen waar de de uitkomst moet worden 50% van de boeren weg en ruim 400.000 ha grond weg bij de boeren met daaraan gekoppeld door Adema en van de Wal een grond gebonden veehouderij.
MENSEN VAN ONZE BELANGEN ORGANISATIES DENK TOCH EENS NA.
Wordt niet medeverantwoordelijk voor de dood van de Nederlandse agrarische sector.
ongehoord boerenverstand 5 Februari 2023
De wereld is een gevaarlijke plek om te wonen; niet vanwege de mensen die kwaad willen, maar vanwege de mensen die daar niets tegen doen.
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden