Shutterstock

Open brief Stikstof

Oud-topbestuurders LTO: Stop uitverkoop landbouw

14 Juni 2023 - Redactie - 37 reacties

Al acht maanden wordt er getrokken aan een zogenaamd Landbouwakkoord. Maar wat voor akkoord moet bereikt worden? Boeren hebben geen idee van wat er wordt besproken, maken zich ongerust en voelen op grond van wat er uitlekt dat er langzaamaan steeds meer wordt uitverkocht. 

Het lange onderhandelen, het weglopen van organisaties en de impact van gelekte voornemens (strenge GVE-norm, landschapsgrond, nog meer waterkwaliteitseisen) maken ongerust. En buiten het onderhandelingstraject om zet de minister ook nog druk met oogstverboden na een bureaucratisch vastgestelde datum. Wat denkt deze overheid eigenlijk van ons? Is het gek dat de onrust en ontevredenheid toenemen en de spanning op bedrijven om te snijden is? Wij moeten van alles inleveren, maar de overheid komt verplichtingen tegenover ons niet na. Zie de duizenden PAS-melders en de mensen met een niet-werkende stal, een stal die door de overheid is gepusht, maar die nu geen hulp krijgen. Ook hebben we het derogatieverlies, de verplichte bufferstroken, de stikstofzorgen. Wij hebben de falende wetgeving niet gemaakt die tot deze problemen heeft geleid, maar worden er wel op afgerekend. Is deze overheid nog ergens op aanspreekbaar?

Pas op voor boemerang
Wij willen echte oplossingen, waar ook boeren mee kunnen leven. Is de uitkomst anders, dan gaat dit grote onrust opleveren en zich als een boemerang keren tegen de onderhandelaars in het landbouwoverleg, ongeacht aan welke kant van de tafel men ook zit. Dreigen dat de overheid bij geen akkoord zelf maatregelen neemt, maakt bij ons geen indruk en komt altijd uit zwakte. Een slecht akkoord zal de ontwikkeling in de landbouw, de modernisering, innovatiekracht en wil tot investeren jaren op achterstand zetten. Ook de consument is daar niet mee gediend. Te meer omdat verduurzaming vraagt om product van dichtbij.

Boeren geloven in kennisontwikkeling en wetenschap, maar dan wel in onafhankelijke wetenschap, geen gekleurde kennis op bestelling. Door het constante sturen van de overheid met modellen, normen en selectieve metingen is ons vertrouwen tot een nulpunt gedaald. Wij willen daarom eerst geloofwaardige metingen en andere data, voordat we verder kunnen praten. 

Het kan anders
Het kan ook anders. Spreek ons aan op enthousiasme en zakelijk meedenken. We kunnen ook op eigen kracht veel bereiken, zie bijvoorbeeld hoe we het gebruik van antibiotica en gewasbeschermingsmiddelen hebben gereduceerd. De landbouw staat aan de vooravond van een enorme verandering. Digitalisering, robotisering en sensortechnologie gaan het verschil maken. Daarvoor is een bedrijfstak nodig die enthousiasme, verdiencapaciteit en lef heeft. We hebben als Nederlandse landbouw bijzonder goed opgeleide boeren, met unieke kennis en kunde, maar ook met oog voor onze omgeving. En vergeet onze bijdrage aan de handelsbalans niet.

Besef ook hoe markten werken. Die zijn niet ambtelijk maakbaar. En vergeet niet de voedselzekerheid. Op deelgebieden is Nederland grootexporteur, per saldo niet zelfvoorzienend. In een gistende wereld met een forse bevolkingstoename, een afnemende hoeveelheid landbouwgrond en niet vanzelfsprekende watervoorziening kan de landbouw hier niet worden ondergeschoffeld. Denk goed na waar je mee bezig bent. Het huidige traject zorgt voor ongelukken! Gezien de berichten die ons bereiken, zijn wij van mening dat een landbouwakkoord geen toegevoegde waarde heeft en ondertekenen niets dient. Zeker niet voor de jonge generatie.

Wij, ondertekenaars van deze oproep, hebben eerder onze bestuurlijke verantwoordelijkheid gedragen.

Jacob Bartelds (oud-voorzitter LTO Noord)
Geart Benedictus (oud-voorzitter NTLO)
Jaap Haanstra (oud-voorzitter LTO Akkerbouw en bestuurder LTO Noord)
Toon van Hoof (oud-vicevoorzitter ZLTO)
Hans Huijbers (oud-voorzitter ZLTO)
Noud van Vught (oud-bestuurder ZLTO)

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
37 reacties
Abonnee
jantje 14 Juni 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10904627/oud-topbestuurders-lto-stop-uitverkoop-landbouw]Oud-topbestuurders LTO: Stop uitverkoop landbouw[/url]
Volledig mee eens!
Abonnee
Tijdbom 14 Juni 2023
Maar hoe??
Abonnee
Peter 14 Juni 2023
Kunnen de leden ook ergens deze brief ondertekenen? Ben razend benieuwd hoeveel a4 tjes er dan bij komen!
Abonnee
kraai 14 Juni 2023
He he dat is tenminste praat. Volgens mij verwoord dit de meerderheid van de boeren in Nederland wel.
Abonnee
maridonna 14 Juni 2023
helemaal mee eens, Sjakie moet vandaag nog uit dat overleg stappen.
Abonnee
Herman Pennings 14 Juni 2023
Ik (LTO-lid in Noordelijk Zandgebied) heb hierover enige tijd terug een brief gestuurd naar Dirk Bruins, de voorzitter van LTO Noord. Helaas geen reactie van hem op mogen ontvangen.

Ik lees altijd uw stukjes in Nieuwe Oogst over de dagelijkse beslommeringen die U daarin aankaart. Dit keer las ik “Hoe eerder, Hoe liever in het blad van 7 april. Als hoofdbestuurslid van LTO denk ik dat uw stem een zwaar karakter heeft in beslissingen. Graag wil ik U kenbaar maken waarom ik zo sceptisch ben over een landbouwakkoord. Allereerst de grote lijn: Als Landbouw hebben we al heel veel over ons heen gehad waarin akkoorden met de overheid soms een andere uitwerking kreeg door ambtelijke uitleg. Ik kan me op dit moment niet herinneren dat onze overheid zoveel regels heeft uitgestort aan onze boeren als de laatste 2 jaar. Het is nogal wat als Macron aan Rutte vraagt wat Nederland allemaal met zijn boeren aan het doen is.

Wat mij opvalt is dat de NGO’s en milieugroeperingen in onze ambtelijke kringen in zoverre een vinger in de pap hebben dat elke maatregel en komende maatregelen naar hun hand zal worden gezet. Ik bemerk onder onze collega’s veel moeheid van alles wat aan negatieve dingen op zich afkomt. Nu bent U erg voor een “Landbouwakkoord”. Ik niet. En zal U zeggen waarom: Sjaak en Piet denken aan een verplichtend goed verdienmodel voor de agrariërs. Dit gaat 100% zeker niet gebeuren. Als een consument mag kiezen tussen goedkope Oekraïense eieren en dure Nederlandse eieren dan zal de keuze vallen voor de 1e. Dit is wereldhandel.

Alle beloftes op dit punt in een mogelijk landbouwakkoord zullen valse verwachtingen zijn. Als Brussel besluit om Oekraïense eieren binnen te laten om Oekraïne te steunen hebben wij hier aan een landbouwakkoord niets. Elke andere gedachte is wensdenken. Het heeft m.i. ook geen zin om als individueel land een landbouwakkoord met onze overheid te sluiten als 90% van alle regels uit Brussel komt. Ik denk dat een landbouwakkoord dan verstikkend gaat werken.

Verder heb ik grote vraagtekens bij de houding van de politiek en de NGO’s. Ik denk dat het uitkleden van de Landbouw verheven is tot religie. Kijk naar de begroting van het Ministerie van Defensie. In 1 dag kan alles weer. Zal bij ons alleen kunnen als er geen eten meer is in de winkels. Dan komt het besef. Eerder zal de “ knop” niet omgaan. Mijn vader heeft mij altijd verteld: Een rijke landbouw is een rijk land. Een arme landbouw is een arm land. Eten daar gaat het om. En teel het op de wereld waar het thuis hoort. Daarom is het zo jammer dat men zo graag ons land wil afpakken voor allerlei natuurprojectjes.

Om mijn gedachtengang naar U toe niet al te lang te maken wil ik U het volgende voorleggen:
1 Teken geen Landbouwakkoord. Ik hou mijn hart vast voor wat LTO weer weg gaat geven.
2 In dit kille politieke landbouwklimaat is het ongepast om ook maar iets te tekenen. Beter is wachten op een ommekeer.(warmere tijden).
3 Probeer de politiek wijs te maken dat ze een enorme mooie en rendabele sector aan het slopen zijn. Niet dat dit geldt voor Piet Adema, maar meer voor het overige Kabinet.

Inmiddels heb ik begrepen dat dit de beslissende week gaat worden en wens U daarom ook veel wijsheid toe.
Abonnee
boereke 14 Juni 2023
Beter geen akkoord dan slecht akkoord waar je je in de toekomst aan moet houden,omdat je instemde
adrianus groen 14 Juni 2023
Dus dit zijn de oud-bestuurders die de boerenstand teloor hebben laten gaan. In 30 jaar tijd is 70% van de boeren ermee gestopt. Hoezo belang van boerenstand en platteland? En maar goedkoop voedsel produceren, zodat de burgers hun inkomen ergens anders aan kunnen besteden. Wiens belang hebben deze ex-bestuurders eigenlijk gediend?
Abonnee
Jurriaan 14 Juni 2023
Uw achternaam suggereert dat u een groene denker bent? Als boeren hebben we altijd het beleid gevolgd dat de overheid ons voorhield. Nog steeds is bijna alles, tot en met het fiscale regime aan toe, ingericht op investeren en schaalvergroten. Tot voor kort moesten we goedkoop voedsel produceren en was in Den Haag er alles op gericht om ons veel te laten produceren om goedkoop voedsel te houden. Dan kan je heel simplistisch stellen (zoals de groene kerkgangers doen: dat had je 30 jaar geleden kunnen weten), maar ga er maar eens aan staan om als sector tegen de algehele stroming in te zwemmen. Nog steeds kiest de consument niet voor duurzaam, maar voor de laagste prijs. Juist dat moet anders en dat snappen deze oud-bestuurders.
Abonnee
anna 14 Juni 2023
Is toch harstikke grappig, onze oud bestuurders worden plotseling wakker. Het grote probleem is dat we altijd bestuurders hebben gehad die nooit echt een besluit hebben willen nemen. "Pappen en nat houden" was het credo. Stikstof is niet nieuw voor ons als boeren. Al in de jaren tachtig werden we er mee geconfronteerd. Een van de eerste maatregel was het injecteren van drijfmest op grasland. Dit was bedoeld om het grondwater (nitraat) te beschermen. En al veertig jaar worden we als sector geconfronteerd met extra maatregelen die de kostprijs verhoogt. Al die tijd zijn onze bestuurders niet in staat geweest om tot een overeenkomst te komen met de overheid, met een kostprijs verhoging als gevolg (extra mestopslag, emissiearme vloeren, afvoer van mest enz). Wij zijn als boeren niet in staat om deze extra kosten zelf door te berekenen naar de consument. We hebben daar onze verwerkers voor nodig die weer een eigen kostprijs systematiek hebben. Er is echt geen één klant (supermarkt) die tegen ons zegt: hier heb je een cent extra omdat jullie zoveel extra kosten maken. We hebben ons als sector veel te afhankelijk gemaakt van allerlei "wijsneuzen" die het beste met ons voor hebben. Iedereen mag een inkomen hebben (salaris) behalve de boer. Het gevolg hiervan is dat er veel te veel grote (vee) bedrijven zijn ontstaan om tot kostprijs verlaging te komen, die ook weer een bepaalde macht kunnen uitoefenen op collega's onderling. Imago probleem is groter dan menig bestuurder denkt!
Abonnee
xx 14 Juni 2023
Inderdaad, dat landbouwakkoord heeft helemaal geen enkele zin. Ze doen toch wat ze willen.
Die gve-norm per ha bijv. We kunnen wel zeggen dat het geen enkel nut of meerwaarde heeft, maar ze drukken dat toch gewoon door. Dat is toch geen overleggen.
Abonnee
Zeeuw 14 Juni 2023
Daar is heen woord spaans aan. Sjaak heeft het vast gehoord want hij heeft het overleg opgeschort.
Misschien heeft hij het door: bemestingsnorm per ha dan is eis norm gve per ha overbofig maar alleen politici luchtgietserij . Ik ben zeer benieuwd welke flapdrol vanavond Adema komt helpen. Blijf bij je eisen Sjaak en kaat ze stikken in hun flut regels !!!!!
Abonnee
jan jansen 14 Juni 2023
Het ergste van alles is nog dat de FDF de macht heeft overgenomen bij LTO!
Abonnee
CM 14 Juni 2023
jan jansen schreef:
Het ergste van alles is nog dat de FDF de macht heeft overgenomen bij LTO!
Dat is niet zo. Wel is er nu druk van Agractie en FDF om niet iedere keer door de knieën gaan als politiek wat roept .Terzijde zijn beide opgericht door slap optreden van LTO zelf. Zegt genoeg toch.
Abonnee
Tijdbom 14 Juni 2023
Zeeuw schreef:
Daar is heen woord spaans aan. Sjaak heeft het vast gehoord want hij heeft het overleg opgeschort.
Misschien heeft hij het door: bemestingsnorm per ha dan is eis norm gve per ha overbofig maar alleen politici luchtgietserij . Ik ben zeer benieuwd welke flapdrol vanavond Adema komt helpen. Blijf bij je eisen Sjaak en kaat ze stikken in hun flut regels !!!!!
O.a van der Wal,Habers de Jonge en Jetten. Zou Adema die uitgezocht hebben.Mijn gedacht is dat er niet veel goeds tussen zit.
Abonnee
Zeeuw 14 Juni 2023
Meest krachtige taal is vanavond: wij hebben onze eisen in redelijkheid gesteld en gaan er voor. Gaat u dit mogelijk maken of stopt ons overleg hier? Wij zijn klaar met deze bureau regels wij gaan voedsel produceren!
Abonnee
Freek 14 Juni 2023
LTO, oud- en huidige bestuurders hebben boter op hun hoofden. Maatschappelijk slechte diensten bewezen; altijd meer melk per koe, altijd meer koeien per bedrijf, altijd meer krachtvoer, altijd meer (kunst-)mest. De gevolgen zijn desastreus voor land en volk; wie betaald, wéér niet de vervuiler: de belastingbetaler met 10-tallen miljarden belasting.
Desastreus:
1. de koeien, die maar kort leven door hun door de bek volgepropte krachtvoer in de magen. Zoals de ganzen in bijv. F. Geen tijd voor ordentelijk herkauwen en overbelaste organen. Onethisch!!
2. Grasland wordt overbemest om elke 5 weken gras te kunnen maaien. Uitmergeling van de grond en bioleven. Verzuring van grond en waterwegen.
3. Verwoesting van het milieu.
4. Een grote leugen dat boeren milieubeschermers zijn.


Bedankt boeren en LTO; maar de wal zal het schip keren. Het CDA is al ter ziele, de LTO volgt spoedig. De vlaggen hangen nu al zielig langs de wegen.
Weet wel: trekkerterreur in Den Haag wordt niet meer getolereerd.
Kom eens met goede oplossingen, daar ontbreekt het tot nu toe aan.
Abonnee
Tijdbom 14 Juni 2023
CDA weg,maar een zeer strijdbare BBB voor in de plaats.Leve de BBB.hoera.
Abonnee
Zeeuwtje 14 Juni 2023
Freekje: de sector heeft vanaf 1990 inmiddels 60a70% gereduceerd Dat red jij niet op het toilet. De sector wil nog meer en zal nog meer reduceren. Vergelijk een koe niet met een franse levergans want dan ben je een rund die met geluiden stunt. Meelopen is goed , maar als je niet meer weet loop dan alleen de 4 daagse mee!
Abonnee
Henk. 15 Juni 2023
Hopelijk komt er geen landbouwakkoord, want dat word een ramp.!

Ik ben het volledig eens met de oud bestuurders.!

Mvg, Henk.
Abonnee
Tijdbom 15 Juni 2023
Ik denk dat GEEN akkoord niet kan/mag. Dan legt regering uit wat MOET. Russische praktijken krijgen we dan.
Abonnee
Zeeuw 15 Juni 2023
Helemaal mee eens Tijdbom. Wel een akkoord waarin de harde eisen bij aanvang in geregeld zijn.
Het is klaar met tijdrekken of ze kunnen verrekken. Wat een maffia en dan op vliegvakantie . Alleen boven de 900 meter vliegen en dan laten springen. Veilig voor de natuur!!!!!!!!!!!!!!
Abonnee
Freek 15 Juni 2023
NL exporteert 3x meer stikstof dan zij importeert. Die tijdbom staat ons nog te wachten! Dwangvoeding moet stoppen, om obese van landbouwdieren te stoppen en hen een dierwaardig bestaan te gunnen. Dankzij marktwerking (BBB, CDA, SGP, VVD, CU, LTO zijn voor) krijgen boeren te weinig voor hun melk en vlees en de boeren de klos.
Hogere prijzen en afschaffen van al die subsidies. Als boer wil je toch geen steuntrekker zijn en geen loser.
Abonnee
Tijdbom 15 Juni 2023
Freek schreef:
NL exporteert 3x meer stikstof dan zij importeert. Die tijdbom staat ons nog te wachten! Dwangvoeding moet stoppen, om obese van landbouwdieren te stoppen en hen een dierwaardig bestaan te gunnen. Dankzij marktwerking (BBB, CDA, SGP, VVD, CU, LTO zijn voor) krijgen boeren te weinig voor hun melk en vlees en de boeren de klos.
Hogere prijzen en afschaffen van al die subsidies. Als boer wil je toch geen steuntrekker zijn en geen loser.
U moet het doen zoals u denkt dat het beter is,en laat ons gewone boeren(100%-1 bijzondere boer) doen zoals WIJ denken dat het beter is,waar we plezier aan beleven,en maak je vooral niet druk met dit weer.Arme ziel.
Abonnee
CM 15 Juni 2023
Freek schreef:
NL exporteert 3x meer stikstof dan zij importeert. Die tijdbom staat ons nog te wachten! Dwangvoeding moet stoppen, om obese van landbouwdieren te stoppen en hen een dierwaardig bestaan te gunnen. Dankzij marktwerking (BBB, CDA, SGP, VVD, CU, LTO zijn voor) krijgen boeren te weinig voor hun melk en vlees en de boeren de klos.
Hogere prijzen en afschaffen van al die subsidies. Als boer wil je toch geen steuntrekker zijn en geen loser.
Met die veel hogere prijzen zijn alle boer het eens en de markt
zijn werk laten doen . Maar het is de politiek die de voedsel prijzen wil beperken en en met marktingriipen en maatregelen aan de kraan zit te draaien. Eerder gisteren dan vandaag alle subsidies eraf maar dan wel alles vrij laten met als consequenties dat er een echt vrije markt is met verdienste voor de boer .Consument zal groot deel van zijn inkomen moeten betalen voor voedsel; prima dat bedoel je toch?
Abonnee
Freek 15 Juni 2023
Ja, ik gun agrariërs goede, dus veel hogere prijzen! Dus geen global marktwerking meer. Daarmee kunnen de agrariërs hun eigen broek ophouden, dus zonder al die vernederende subsidies. Zoals elke burger moeten boeren zich ook aan de wetten/vergunningen normen en regels houden, om deze aardkloot te beschermen. Zonder vergunning houdt het op
Abonnee
eenvoudige boer 15 Juni 2023
Wij boeren doen het liefst zo goedkoop mogelijk voedsel produceren, maar dat wordt ons onmogelijk gemaakt.
Wij krijgen subsidie als we hoekjes grond braak leggen eerder aardappelen of bieten rooien.
De kalender bepaalt wat we nog mogen doen op onze gronden, de bemestingsnormen zijn veel te laag enz.
Ga er maar vanuit dat het voedsel nog veel duurder wordt en de wereldwijde honger flink toeneemt.
Dan zal het aantal asielzoekers vanuit Afrika deze kant op ook flink toenemen.
Abonnee
Tijdbom 15 Juni 2023
Nog niet zolang geleden heb ik gewaarschuwd dat er een hongersnood in opkomst is. Eenvoudige boer ziet dit ook. Aan alle kanten worden de boeren geconfronteerd met inleveren van productiemiddelen grond,vee,oogstkalender uitbreiding van natuur. Hier worden de boeren toch verdrietig van Forum volger denkt dat de protesten uit de wereld zijn richting den Haag. Ik denk dat deze cluster van confronterende bedreigingen,de boeren net iets scherper maakt.Ook kan Freek hiermee te maken krijgen. De strijd is nog niet gestreden hoor mocht Freek dat denken.
Abonnee
Freek 15 Juni 2023
Ja, bent inderdaad een eenvoudige boer. Je legt rare kortzichtige, zoniet domme verbanden. Anno 2023 willen we geen boeren die over de ruggen van obese landbouwdieren, buitenlandse 'slaven', teveel schadelijke stoffen enz., enz. goedkoop produceert. De consument wil kwaliteit en wil daarvoor betalen. Kom eens van je erf af boer en verken de 'wereld'. Wees een ondernemer in een veranderende wereld. Nu produceer je alleen maar grondstoffen, waar niemand wat meer voor wil betalen. Stop anders met je bedrijf, nu het nog kan.
Abonnee
CM 16 Juni 2023
Ga maar in de linkse kerk preken Freek. Daar slikken ze jouw praat voor zoet koek,succes ermee.
Abonnee
eenvoudige boer 16 Juni 2023
Inderdaad, het is wel tegen mijn principes en ik vind het ook gevaarlijk om de voedselzekerheid op het spel te zetten voor wat dubieuze natuurdoelen. Voor de rijkere mensen is het geen probleem, maar er zijn al veel mensen die al moeilijk rond komen, zeker als het voedsel nog 3 keer zo duur wordt. Voor ons akkerbouwers komt er misschien wel een gouden tijd aan, ik moet ook gewoon out of the box denken.
adrianus groen 16 Juni 2023
De boeren willen perspectief en een redelijk verdienmodel. Dan wordt het tijd dat we gaan beseffen wat een perspectief met verdienmodel inhoudt. Een verdienmodel betekent dat je een werkwijze hanteert, waarmee voldoende inkomen wordt verkregen. Dat betekent dat de opbrengstprijs voor de producten die je produceert hoger is dan de kostprijs. Hoe groter het verschil, des te minder hoeveelheid je hoeft te produceren voor een goed inkomen, dus met minder zweet. Hoe meer er geproduceerd wordt des te lager wordt de opbrengstprijs. Schaalvergroting zorgt ook voor een hogere kostprijs, omdat de uitbreiding vaak een hogere kostprijs heeft dan de kostprijs van de hoeveelheid die je al produceerde. Zeker als de schaalvergroting gepaard gaat met geleend geld. Door deze lagere marge tussen opbrengstprijs en kostprijs moet de boer wel een grotere hoeveelheid produceren voor hetzelfde inkomen. En het enige wat hij bij schaalvergroting overhoudt is extra zweet. Succes ermee.
Abonnee
Tijdbom 16 Juni 2023
Jij kan gemakkelijk lullen. Nederland is niet het enige land dat voedsel produceert.Laten we nu proberen om voedsel te produceren waar de boer zijn aardigheid in heeft,en ALLE monden gevoed kunnen worden. Het zal wel meer kunnen opbrengen,maar wie kan dat allemaal nog betalen. Supermarkten zullen hun prijzen EXTRA moeten verhogen vw mindere omzet.Stop met al uw flauwekul,en laat ons voor iedereen voedsel produceren.
Wat een flauwekul met uw extra zweet.Een boer is als boer geboren,en die neemt dat zweet er graag bij.Ga naar een onbewoond eiland samen met uw vriend Freek,en ga sprinkhanen .reten,en zeewater drinken.Geef mij maar een goed stuk vlees,gebraden in roomboter. Daar kan ik zonder te zweten van genieten,en voor het slapen een glas heerlijke volle melk van onze Hollandse koeien.Goede reis en smakelijk.
Abonnee
Brabanderals FDF 16 Juni 2023
jan jansen schreef:
Het ergste van alles is nog dat de FDF de macht heeft overgenomen bij LTO!
Als FDF er niet was geweest was je allang genaaid door LTO MET EEN LANDBOUWAKKOORD dat je bedrijf gaat kosten

WORDT WAKKER MAN !
Abonnee
Freek 16 Juni 2023
"Tijdbom" raaskaalt, veel geschreew en weinig wol.
"AG" heeft gelijk: niet meer en meer bulkprodukten voor een rotprijs. Minder koeien per bedrijf en minder melk per koe, maar wel voor (veel) hogere prijzen.
Tijdbom praat als LTO, meer, meer & meer. Boeren in navolging van LTO maken land- en tuinbouw zo kapot. Drastische verandering is nodig, anders keert het wal het schip. Een procentje (agrariërs) van alle NL-bedrijven boet jaar in, jaar uit al macht in.
In de volgende EU-begroting wordt het landbouwbudget drastisch gesnoeid, wat ik je brom.Kees 19 Juni 2023
Wat stikstof crisis?
Kijk eens naar de doorcde staat getolereerde ECHTE vervuiling en de rol van rutte daarin

NPO documentaire beerput nederland van 1 uur 26 minuten
Abonnee
Tijdbom 20 Juni 2023
Freek schreef:
"Tijdbom" raaskaalt, veel geschreew en weinig wol.
"AG" heeft gelijk: niet meer en meer bulkprodukten voor een rotprijs. Minder koeien per bedrijf en minder melk per koe, maar wel voor (veel) hogere prijzen.
Tijdbom praat als LTO, meer, meer & meer. Boeren in navolging van LTO maken land- en tuinbouw zo kapot. Drastische verandering is nodig, anders keert het wal het schip. Een procentje (agrariërs) van alle NL-bedrijven boet jaar in, jaar uit al macht in.
In de volgende EU-begroting wordt het landbouwbudget drastisch gesnoeid, wat ik je brom.In onze vrienden/kennissenkring hebben wij een eigenaar van een redelijke bekende supermarkt.
Dit onderwerp komt veelvuldig in deze kring tersprake. Iedereen wilt meer voor zijn product,maar probeer het maar te realiseren. Een goed voorbeeld is het kippenvlees. De regulier gekweekte kip ligt naast ?sterren,en biologisch,en noem maar op. Je kunt er eigenlijk niet omheen om het toch te kopen. Voor het zicht van andere winkelende mensen kijken ze uitgebreid naar de duurzame kip(denken ze),MAAR KOPEN de regulier gekweekte kip,ook mensen met status hoor. Conclusie: Ze willen het niet kopen vanwege DE PRIJS. En laten we eerlijk zijn,wat is er mis met de regulier gekweekte kip? NIETS. En zie ook het biologische groenten/fruitassortiment.
Niet te aanschouwen,en het blijft liggen,en komt in de paardenvoederbak. Duur en niet te aanschouwen.
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele melkprijzen?

Bekijk en vergelijk het
in de Melkprijsvergelijker

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionair verder met stikstof en klimaatbeleid

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Achtergrond stikstofstemming

Timmermans bindt thuis in en schaadt zijn imago

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox