Shutterstock

Achtergrond Podcast RMV

'Melkprijs kan weer terug naar 60 cent'

26 Oktober 2023 - Wouter Baan

Na een periode met stevige verlagingen kan de melkprijs weer aan stijgen denken. De zuivelmarkt is na de zomervakantie onverwacht snel aangetrokken, waarmee de grondstofwaarde van melk duidelijk is toegenomen. 'Als je de melkprijs op basis van de huidige zuivelprijzen uitrekent, dan ligt de grondstofwaarde alweer tussen 45 en 48 cent.' Dit zei Rik Loeters fractievoorzitter van BBB in Gelderland en in het dagelijks leven zuivelhandelaar bij Trigona Dairy Trade dinsdag tijdens een live-podcast van Boerenbusiness op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Tijdens de podcast zat Loeters aan tafel met Arjan Schimmel (voorzitter ZuivelNl) en Marijn Dekkers (sectormanager melkveehouderij bij Rabobank). Onder het thema 'Nederland Zuivelland werd het trio bevraagd over de toekomst van de melkveehouderij. Daarbij passeerden diverse gespreksonderwerpen de revue, zoals trends in de zuivelmarkt, de langjarige melkprijs, het stikstofbeleid, de verwachte krimp van de Nederlandse melkveestapel en de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.

Stijging melkprijs broodnodig
"De zuivelmarkt is op dit moment hard aan het stijgen. Op basis van de huidige commodityprijzen voor boter, kaas en melkpoeder komen wij alweer op een melkprijs tussen 45 en 48 cent uit", zo geeft Loeters aan. Tot begin van het eerste kwartaal van 2024 verwacht hij een vaste markt. Deze marktverwachtingen klinken Schimmel goed in de oren, maar een stijging van de melkprijs is ook broodnodig volgens hem. "Op dit moment is het voor veel melkveehouders schrapen om de eindjes aan elkaar te knopen." Vooral de hogere kosten voor rente, mestafzet en voer wringen volgens Schimmel op veel bedrijven. Hierdoor is kostprijs met zo'n 7 cent per geproduceerde kilo melk gestegen. Daarbij wacht veel bedrijven nog een zware belastingaanslag, vanwege de goede baten in 2022.

Ook Dekkers signaleert dat de liquiditeit op melkveebedrijven terugloopt, als gevolg van de hoge kosten. "In het verleden waren we blij met veertigers als melkprijs, maar met het huidige kostprijsniveau is dat te weinig." Zeker als je ook kijkt naar de hogere mestafzet dit jaar. Ook om break-even te draaien, is het huidige melkprijsniveau niet genoeg." Wel wijst Dekkers erop dat de melkprijs begin 2023 beter was, waardoor dit jaar gemiddeld gezien nog redelijk is.

Voor 40 cent zou je twee jaar geleden nog tekenen

Arjan Schimmel

Volgens Schimmel is een melkprijs van 40 cent inmiddels de onderkant van de markt geworden, terwijl boeren hier twee jaar geleden vaak voor zouden tekenen. "Dit tekent de impact die de inflatie op de melkveehouderij heeft gehad." Loeters denkt overigens dat de melkprijs in de toekomst niet vaak meer onder dit niveau dalen, omdat de zuivelprijzen ook structureel op een hoger niveau komen te liggen. Ondanks de fluctuaties blijft de Rabobank bij financieringsaanvragen rekenen met het bedrijfseigen vijfjarig gemiddelde, zo geeft Dekkers desgevraagd aan. "Wij denken nog steeds dat dit de beste voorspelling is. Op basis van de afgelopen jaren is dat zo'n 43 cent, maar met de huidige kosten is dat vrij krap."

Melkprijs kan weer terug naar €60
Op termijn voorziet het panel de melkprijs weer stijgen tot 60 cent, zoals dat in 2022 gebeurde. "In het verleden had ik dit niveau als niet realistisch geacht. Maar als je zag hoe gemakkelijk de melkprijs vorig jaar steeg, dan kan zich dit zeker gaan herhalen", verwacht Schimmel. Ook Loeters is van mening dat hogere melkprijzen weer terugkomen, al blijft het lastig om het tijdstip te voorspellen. "Als melkveehouder zou ik mijn financiering er overigens niet op baseren," zo waarschuwt hij ontnuchterend. Volgens Dekkers zal veel afhangen hoeveel melk er wereldwijd wordt geproduceerd en of de welvaart de maatschappij in staat stelt om hogere zuivelprijzen te betalen.

Klik hier om de podcast te beluisteren. 

Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden