Nieuwe invulling Meststoffenwet

Dijksma wil dierrechten in de rundveesector

18 Januari 2013 - Redactie Boerenbusiness - 1 reactie

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) stelt drie ontwikkelingsrichtingen voor om de veranderingen in de landbouw richting 2015 op te vangen. Een van deze voorstellen is om dierrechten in de rundveesector te introduceren. Dit blijkt uit een Kamerbrief van Sharon Dijksma, staatssecretaris van EZ waar ook het landbouwbeleid onder valt.

De brief informeert de Tweede Kamer over de voornemens betreffende de behandeling van de wijzigingen van de Meststoffenwet. Per 1 januari 2015 eindigen de varkens- en pluimveerechten en per 1 april loopt het melkquotum af waardoor één van de twee pijlers van het mestbeleid wegvalt.

Voor de periode vanaf 2015 ziet het ministerie drie ontwikkelingen. De eerste heeft alleen betrekking op de mestverwerkingsplicht. In deze situatie wordt het voor individuele bedrijven mogelijk om de mestproductie te verhogen zolang ze ook voldoende verwerken.  De hoogste van het verwerkingspercentage ziet het ministerie als bepalend voor de druk op de mestmarkt. Groeit de veehouderij, dan moet het percentage mee groeien.

De tweede ontwikkeling heeft betrekking op de mestverwerkingsplicht in combinatie met mestplaatsingsovereenkomsten. Op het moment van vervallen van de dierrechten en de melkquotering worden deze alsnog vervangen door de koppeling van mestproductie aan mestplaatsingsruimte. Hierdoor wordt de productie op bedrijfsniveau jaarlijks gemaximaliseerd.

Als derde, en misschien wel de belangrijkste ontwikkeling wil het ministerie een rechtenstelsel voor de rundveesector introduceren dat overeenkomt met de dierrechten van varkens en pluimvee. Voor deze laatste groep blijven de rechten na 2015 overigens in stand. De rechten voor de rundveesector leggen een maximum op het totaal aantal te houden dieren op zowel bedrijfsniveau, als op landelijk niveau.

Om dierrechten in de rundveesector te introduceren moet een nieuw wetsvoorstel worden gedaan. Uiterlijk eind 2013 wil het ministerie van Economische Zaken een keuze maken met welke instrumenten vanaf 2015 wordt gewerkt. Verder roept het ministerie het bedrijfsleven op om de komende maanden met concrete plannen te komen voor de realisatie van voldoende mestverwerkingscapaciteit en aanvullende maatregelen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
1 reactie
melkdriver 20 Januari 2013
werkt alleen kostprijs verhogend
melluk 20 Januari 2013
terecht
U kunt niet meer reageren.

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden