Mineralen

mest drijfmest

Analyse mest

Situatie op mestmarkt wordt steeds nijpender

De druk op de mestmarkt is de afgelopen weken verder toegenomen. Er wordt veel drijfmest naar de opslagen gereden, maar lang niet alles wordt aangenomen door het zeer grote aanbod. De afzetkosten voor drijfmest blijven nog iedere week stijgen volgens de mestnoteringen van DCA.
30 November 2023
mest drijfmest

Analyse mest

Mestprijzen stijgen gestaag, plafond nog niet bereikt

De druk op de mestmarkt was aan het begin van dit seizoen al hoog en is alleen maar verder toegenomen de voorbije weken. De mestprijzen blijven gestaag oplopen en mesttransporteurs zijn alert met de hoeveelheden mest die zij aannemen. Dat terwijl er aanbod van alle kanten komt.
9 November 2023
mest drijfmest

Opinie Jaap Uenk

Minder vee, maar straks toch meer mest?!

De energietransitie met groengas heeft in 2030 miljoenen tonnen mest nodig voor de groengasvoorziening. Daar staat tegenover dat alle (politieke) signalen wijzen op een kleinere veestapel en minder beschikbare mest voor biogas. Om verschillende redenen kan dit de komende jaren met elkaar gaan botsen. Minder vee, maar toch meer mest, hoe kan dat?
30 Oktober 2023
energie koeien biovergister

Opinie Jaap Uenk

Bijmengplicht groen gas boost voor mestvergisting

Energieleveranciers van aardgas aan kleinverbruikers krijgen een bijmengverplichting voor groen gas. Een grote vraagmarkt naar groen gas betekent een flinke boost voor mestvergisting. En met kansen op verduurzaming van de veehouderij.
3 Oktober 2023
koeien weidegang

Analyse fosfaatrechten

Fosfaathandel trekt licht aan bij lagere prijzen

De handel in fosfaatrechten trekt na een lange periode met amper handel weer licht aan. Dat gebeurt bij verder dalende prijzen. Ook worden meer leaseovereenkomsten afgesloten dan koopcontracten.
20 September 2023
mest drijfmest

Analyse mest

Laatste loodjes wegen het zwaarst in mestmarkt

De laatste loodjes wegen het zwaarst zou je kunnen zeggen als je naar de prijsvorming kijkt van de mestmarkt. Ook in de laatste week van het uitrijdseizoen doen de mestnoteringen van DCA een stapje omhoog. Er is veel mest afgezet maar het aanbod blijft hoog en drukkend. Met die zorgen gaan we de wintermaanden tegemoet.
14 September 2023
melkveebedrijf mest drijfmest

Nieuws mest

Adema laat overvolle mestmarkt aan zijn lot over

Er komt geen langere uitrijdperiode voor mest, of een andere oplossing voor de huidige mestproblematiek. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakt geen gebruik van de aangedragen oplossingen van brancheorganisatie Cumela, zo blijkt uit een 'veel te late' informele reactie uit Den Haag.
1 September 2023
mest bemesting drijfmest

Analyse Mest

Ondanks topdrukte geen lucht op mestmarkt

Het heeft bijna een heel seizoen geduurd, maar eindelijk wordt de drijfmest in grote volumes uitgereden. Ondanks dat, is er geen sprake van minder druk op de ketel. Integendeel zelfs, de mestprijzen c.q. de ophaalbijdragen blijven oplopen.
24 Augustus 2023
mest drijfmest

Analyse Mest

Benauwdheid slaat toe bij veehouders door mestafzet

De tijd begint te dringen met het afvoeren van mest en dat is te merken aan de onrust onder de aanbieders. Nu het uitrijden weer is begonnen, lijkt pas duidelijk te worden hoe hoog het mestaanbod is. Alles wordt in een zeer korte tijd aangeboden.
17 Augustus 2023
mest drijfmest

Analyse Mest

Wet van Murphy teistert mestmarkt

De aloude Wet van Murphy is meer en meer van toepassing op de mestmarkt: probleem op probleem stapelt zich op. Na een drijfnat voorjaar en de afschaffing van derogatie wordt het uitrijdseizoen nu in de wielen geregen door - bijna - extreme regenval. De situatie dreigt uit te monden in een ramp, zo waarschuwen insiders vrijwel eenduidig. Enkel demissionair landbouwminister Piet Adema kan het probleem nog tackelen. 
3 Augustus 2023
mest bemesting drijfmest

Analyse mest

Druk nog altijd niet van de ketel op mestmarkt

Ondanks dat het uitrijden op de graanstoppels in zicht is en er meer percelen voor uitrijden vrijkomen, blijven de mestprijzen oplopen. Vraag en aanbod zijn behoorlijk uit balans. Het weer lijkt net als dit voorjaar de komende weken een spelbreker te zijn.
21 Juli 2023
melkveebedrijf mest drijfmest

Analyse mest

Prijsdaling op mestmarkt lijkt ver weg

Er wordt momenteel veel mest aangeboden maar tot handel leidt dat nauwelijks. Door onder andere de afbouw van derogatie moeten veehouders meer afvoeren dan voorheen en dat zorgt wederom voor meer volume op de toch al zo grote mestbult. De mest moet nog steeds duur weg. Ook met het uitrijden op de graanstoppels in aantocht lijkt een prijsdaling ver weg.
29 Juni 2023
politiek binnenhof

Achtergrond Stikstofstemming

De Haagse spin aan het geklapt landbouwoverleg

Direct na het klappen van het Landbouwoverleg begin deze week moest natuurlijk wel even aan het Nederlandse publiek duidelijk worden gemaakt wie daarvoor verantwoordelijk was: LTO Nederland natuurlijk! Landbouwminister Piet Adema deed het voorkomen alsof de laatst overgebleven boerenorganisatie van betekenis al bijna met één voet binnen was en die op het laatst terugtrok. Probleem was dat de organisatie “intern niet bij elkaar kwam,” zo voegde hij nog toe. Alles voor de beeldvorming.
24 Juni 2023
mest drijfmest

Analyse Mest

Met nog ruim mestaanbod de zomerperiode tegemoet

Het uitrijdseizoen op bouwland loopt op zijn einde maar de mestputten en silo's zijn in sommige gevallen nog altijd niet leeg. Daardoor blijft er druk op de mestmarkt, waardoor de mestnoteringen van DCA wederom stijgen.
25 Mei 2023
melkveebedrijf koeien weidegang

Analyse fosfaat

Hogere fosfaatprijzen bij rustige handel

De prijzen voor fosfaatrechten zijn deze week weer naar een tussentijds piekje toe gegaan. Het prijsniveau blijft vooralsnog relatief laag. In ieder geval vergeleken met vorig jaar. Een duidelijke aanleiding voor de oplevende prijzen is er niet, behalve misschien een ietwat krap aanbod van rechten. De handel is vrij rustig.
24 Mei 2023
grasoogst natuur

Nieuws Stikstof

'Woest aantrekkelijke' opkoop bij grote natuur

Christianne van der Wal, de minister voor Natuur en Stikstof, wil de regeling met extra hoge uitkoopvergoeding voor piekbelasters gericht inzetten rond stikstofgevoelige natuurgebieden met een grote oppervlakte, zoals de Veluwe. Elders in het land wordt vooral de 'goedkopere' regeling ingezet
16 Mei 2023

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox