Mineralen

melkveebedrijf mest drijfmest Agrifoto3

Analyse Mestmarkt

'Drie miljoen ton extra rundveemest boven markt'

De versnelde afbouw van derogatie pakt negatief uit voor de mestmarkt. De opwaartse druk op de ophaalbijdragen was al groot door een groot mestaanbod van rundveehouders en wordt nu nog veel nijpender. Ook voor varkenshouders valt de situatie vervelend uit, hoewel het mestaanbod uit de intensieve hoek niet overmatig groot is.
26 Januari 2023
Piet Adema Virginius Sinkevicius

Nieuws mest

Brussel zet derogatie op scherp voor Nederland

Nederland moet het hele afbouwpakket voor de derogatie doorvoeren, dat in september 2022 is afgesproken, anders kan Nederland geen gebruik maken van de afbouwvoorwaarden.
20 Januari 2023
Piet Adema

Nieuws Stikstof

Adema: Schiphol mag toch stikstofrechten kopen

Het kabinet zal Schiphol voorlopig niets in de weg leggen, als dat stikstofrechten wil opkopen van boerenbedrijven. Minister Piet Adema schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Hij komt daarmee terug op een uitspraak die hij eerder deze week deed in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Thom van Campen (VVD).
22 December 2022
nieuwbouw melkveebedrijf Stallenbouw Agrifoto2

Nieuws Stikstof

CDA Brabant wil ook latere deadline stalaanpassing

Noord-Brabant moet veehouders niet alleen meer tijd geven om een nieuwe stalvergunning aan vragen. Ook de datum tot wanneer stalaanpassingen gedaan kunnen worden, moet opschuiven. Dit vindt CDA-statenlid Tanja van de Ven.
15 December 2022
mest mesttransport Agrifoto drijfmest

Analyse fosfaat

Leasemarkt fosfaat schiet verder onderuit

14 December 2022
sjaak van der tak

Analyse Stikstofstemming

Over stikstoftafels en een bloeddronken MOB

De G8/G9 van landbouworganisaties heeft zich de afgelopen week gebogen over een uitnodiging van minister Adema om te praten over het brede Landbouwakkoord dat hij graag wil sluiten. Partijen zaten daar verschillend in, zoals niet ongebruikelijk in de landbouw.
2 December 2022
koeien koeienstal mest

Nieuws stikstof

Vrees voor afpakken bezit door Brabantse staleisen

De provincie Noord-Brabant moet de eisen voor emissie-arme stallen van tafel halen nu er zo veel onzekerheid is over de effectiviteit en juridische houdbaarheid van deze systemen, stelt de Stichting Stikstofclaim (SSC) in een herhaalde eis aan de provincie Noord-Brabant.
1 December 2022
stikstof

Achtergrond Stikstofstemming

Kroniek van paniek en achteruitroeiend beleid

Het overheidshandelen met betrekking tot de stikstofproblematiek laat een vreemde paradox zien: hoe meer en zwaarder beleid de overheid inzet op het gebied van stikstof, des te verder weg de oplossing. Oorzaak is dat het overheidsbeleid overwegend reactief is – reagerend op tegenvallende gerechtelijke uitspraken - en Den Haag zich steeds verder ingraaft in een zelfgemaakte tunnel.
26 November 2022
koeien koeienstal

Nieuws Landbouwakkoord

Kabinet wil boeren zelf met perspectief laten komen

Door de sector werd uitgekeken naar de brief over de toekomst van de landbouw die vandaag wordt gepubliceerd. Maar wie daar iets van perspectief in hoopt te ontdekken, komt van een koude kermis thuis. 'Er is een verandering van aanpak vergeleken met van voor ze zomer', geeft premier Mark Rutte tijdens de wekelijkse persconferentie na de ministerraad aan. Niet het kabinet komt met het perspectief, maar landbouwminister Piet Adema gaat dat in het eerste kwartaal van komend jaar invullen met boeren,  natuurorganisaties, overheden en ketenpartijen in een Landbouwakkoord.
26 November 2022
Piet Adema

Nieuws stikstof

Adema brengt sfeer en beloftes, geen zekerheid

Veel goed nieuws had minister van landbouw Piet Adema de boeren niet te brengen, woensdag op een avond van Agractie in Zwartsluis, al was de sfeer open en bij tijden ontspannen. Adema beloofde zich in te zetten voor een goed verdienmodel met ondersteunende wetgeving en wil, zoals hij al eerder heeft gemeld, een landbouwakkoord voor meer rust op lange termijn.
24 November 2022
Moeras

Analyse Stikstof

Lokroep moeras klinkt ook voor nieuwste stikstofplan

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal heeft een nieuw offensief aangekondigd om piekbelasters uit te kopen. Ze wil hun bedrijven opkopen voor een prijs tot 120% van de marktwaarde en zo twee vliegen in één klap slaan: natuur ontlasten en stikstofruimte vrijmaken. Ze zou met de vrijkomende ruimte ook PAS-melders kunnen helpen.
23 November 2022
Gerard Ros

Interview Gerard Ros (WUR)

Innovaties kunnen flinke hap uit stikstofwolk halen

De politiek is huiverig voor het inzetten van innovatie als het gaat om de oplossing van onder meer de stikstofproblematiek. Toch is er met behulp van innovatie heel veel mogelijk en tegen veel lagere kosten dan nu vaak wordt aangevoerd. Een voorgestelde reductie van de veestapel met de helft zou bijvoorbeeld beperkt kunnen blijven tot een kwart.
9 November 2022
Tjeerd de Groot

Achtergrond Stikstofstemming

Alle tegenstrijdigheden in stikstof komen bij elkaar

Een week vol tegenstrijdigheden was het op stikstofgebied. Zo was er in de Tweede Kamer het debat over het recente rapport van Johan Remkes, dat totaal niet in de geest van Remkes werd gevoerd. Ondertussen gaat de provincie handhaven bij een 50-tal agrarische PAS-melders en Interimmers. Ook op andere terreinen schuurde het.
4 November 2022
grasland water sloot Agrifoto

Nieuws stikstof

Stikstofclaim dreigt met rechter om claim op grond

Piet Adema, de minister van LNV, moet de invoering van bufferstroken langs waterlopen en de uitsluiting van derogatie op percelen in grondwaterbeschermingsgebieden opschorten. Dat vindt de Stichting Stikstofclaim.
4 November 2022
koeienstal ligboxen

Nieuws Emissies

RIVM wil vreemde ogen voor betere stikstofcijfers

De nieuwe rekenfout die het RIVM heeft gemaakt in de top-100 van ammoniakuitstoters komt niet door gebruik van verouderde emissiegegevens, maar van het onjuist toedelen van de landelijke emissies aan stallocaties. Het instituut brengt voorlopig even geen nieuwe adviezen of publicaties op dit gebied meer uit.
3 November 2022
melkveebedrijf mest drijfmest Agrifoto3

Opinie Jaap Uenk

Friese mestafvoer vijf keer hoger zonder derogatie

Zonder derogatie kan in Friesland 3,7 miljoen ton rundveemest extra op de mestmarkt komen. Dit komt boven op de al ruim 1 miljoen ton afgevoerde mest in 2020. Bij een gelijkblijvende mest- en mineralenproductie loopt de hoeveelheid mestafvoer naar 4,7 miljoen ton vanaf 2026.
3 November 2022

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox