Analyse Mestoverschot

Wat te doen met al die varkensmest?

28 Mei 2018 - 10 reacties

Het mag duidelijk zijn dat er dit voorjaar een overschot aan varkensmest is in Nederland. De ophaalbijdragen zijn torenhoog en daarmee een molensteen voor menig varkenshouder. Zijn er oplossingen voor de nijpende situatie op de mestmarkt?

Doorgaans dalen de ophaalbijdragen van varkensmest gedurende het voorjaar. Dit jaar is echter een tegengestelde beweging zichtbaar: de ophaalbijdrage van 1 kuub varkensmest in Zuid-Nederland is inmiddels opgelopen tot ruim €25 en de trend is stijgende. Nimmer betaalden varkenshouders zoveel in deze tijd van het jaar.

Een derde minder uitgereden
Joop van Leijsen, agrarisch ondernemer en mestintermediair, schat in dat akkerbouwers dit voorjaar circa 33% minder varkensmest hebben afgenomen dan in andere jaren. "Dit heeft niks met de acceptatie (akkerbouw) van varkensmest te maken, maar is puur een gevolg van de (te) natte ondergrond door de vele regen van dit late voorjaar. De mestafzet in Nederland zit ronduit tegen", zo stelt van Leijsen. Op de mestmarkt ontstaan dan direct problemen, want er is geen 'plan B'.

Minder dieren kan de uitkomst bieden

De mestverwerking haalt volgens Van Leijsen geen volumes uit de markt; in de zin dat de stikstof (N) in Nederland blijft, terwijl het fosfaat (P) vaker geëxporteerd wordt. Dit omdat de wetgeving zo in elkaar zit. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is dat de individuele bedrijfsnorm stikstof voor akkerbouwers omhooggaat. "Nu hebben akkerbouwers vaak al na het eerste gewas geen stikstofruimte meer."

Echter, de vraag is of het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een verruiming van stikstof als oplossing ziet. Een dergelijke maatregel zal waarschijnlijk slecht vallen bij de publieke opinie. De hele mestmaterie is zo ingewikkeld, dat het nauwelijks nog uit te leggen is. "Boeren en burgers begrijpen elkaar niet meer op dit punt." Minder dieren zou volgens ook een oplossing kunnen zijn, al is deze maatregel niet populair onder boeren.

Overigens zijn varkenshouders, volgens Van Leijsen, niet de boeman in de mestdiscussie. Qua volume is er namelijk meer rundveemest in omloop; daarbij heeft de varkenssector de nek uitgestoken met de mestverwerking. "Het weer heeft echter tegengezeten, en daarmee loopt de afzet spaak."

Volle mestputten, lege varkenstallen
Een Brabantse mestintermediair, die niet bij naam genoemd wil worden, heeft het huidige overaanbod nog nooit eerder meegemaakt. Hij schat in dat de ophaalbijdragen op korte termijn richting de €30 per kuub gaan, al lost dat het probleem niet op. Ook komen er waarschijnlijk varkensstallen leeg te staan, omdat de putten volraken. Dit is nu soms al het geval. De intermediair pleit dit najaar daarom voor een verlenging van het uitrijdseizoen, om het mestoverschot zodoende wat lucht te geven.

Nieuwe afzetmarkten aanboren
"Er zijn inderdaad signalen dat de mestafzet in Zuid-Nederland fikse vertraging heeft opgelopen", zo bevestigt Hans Verkerk, secretaris meststoffendistributie bij Cumela Nederland (de brancheorganisatie voor mestintermediairs). "Naast het natte voorjaar, is de dalende mestafzet naar Duitsland een oorzaak van het probleem."

Volgens Verkerk zal Nederland op zoek moeten naar andere afzetmarkten; al is dat niet in een paar weken geregeld. Toevallig gaat hij deze week met een aantal mestintermediairs op mestmissie naar Tsjechië, om te achterhalen of daar kansen liggen. "Hopelijk levert de trip wat op."

Overigens is het niet voor het eerst dat zich een dergelijk mestprobleem voordoet. Volgens Verkerk waren er in 2001 en 2007 vergelijkbare ‘mestproppen’ in de markt. Verkerk verwacht dat het overschot sowieso tot het voorjaar van 2019 blijft aanhouden. "We moeten hopen dat het voorjaar volgend jaar vroeg zijn intrede doet, zodat er volop uitgereden kan worden." Het probleem kan dan ook zomaar binnen een paar weken weer opgelost zijn, nuanceert Verkerk.

Verlenging van uitrijdseizoen lost probleem niet op 

Verlening uitrijdseizoen?
Een verlenging van het uitrijdseizoen is dit najaar volgens Verkerk (nog) niet aan de orde; bovendien ziet de Cumela-voorzitter dit niet als oplossing van het probleem. "In die paar extra weken werk je de achterstand waarschijnlijk niet weg." Cumela zet daarom vooral in op voorlichting aan de leden, met het onderwerp hoe zij het mestoverschot de komende winter tijdelijk kunnen opslaan. 

Als onderdeel van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn is het uitrijdseizoen van dierlijke mest op bouwland in 2019 van 15 februari tot 15 september. Vanaf volgend jaar is er dus extra tijd om mest uit te rijden, zo blikt Verkerk alvast vooruit. Volgens de anonieme Brabantse mestintermediair is dat mooi voor later, maar lost dat het mestoverschot op korte termijn niet op.  

Word abonnee
Wil je wekelijks optimaal op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen op de mestmarkt, inclusief de DCA-ophaalbijdragen voor varkens-, rund-, en pluimveemest? Neem dan een mestmarkt-abonnement voor slechts €9,50 per maand.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Wouter Baan

Wouter Baan is redacteur voor Boerenbusiness en focust zich op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
10 reacties
ae 28 Mei 2018
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10878679/wat-te-doen-met-al-die-varkensmest][/url]
In het zuiden zijn door het wegnemen van de grenzen van varkensrechten een stijging 500.000 stuks en elke jaar minder landbouwgrond. tja.....
john 28 Mei 2018
In het zuiden valt het probleem wel mee. In het oosten van het land is het een ramp met de mestafzet doordat er nauwelijks verwerking is..
Geert 29 Mei 2018
Er is gewoon te veel mest en vee in ons land. De politie? en samenleving willen dit niet meer. Een kleine tegenvaller in weer of export zorgt meteen voor ontsporing prijzen. Schouten komt deze zomer met plan varkensstapel in te krimpen. Varkensrechten uit markt nemen. POV moet regie nemen hierin. Het is toch onontkoombaar. Inkrimping enigste oplossing. Verwerking komt niet van de grond of is te duur.
harrie 29 Mei 2018
die 500.000 erbij is onzin, dit is werkwijze van cbs die de rechten toewijst aan de hoofdlocatie, dus alle varkens van 'brabanders' die op locatie's liggen buiten brabant, liggen op papier in brabant.
En dat verwerking niet van de grond komt ligt niet aan het duur zijn, maar aan notoire dwarsliggers die maar één doel hebben en dat is hoe dan ook inkrimp van de veestapel.
Gerard 29 Mei 2018
Rechten massaal opkopen en uit de markt nemen. Geen boer wordt beter van 12 miljoen varkens in Nederland. Het argument dat de rechten vervolgens duur worden is voor blijvers alleen maar positief. Degene die nu nog steeds te weinig rechten onder hun bedrijf hebben, kunnen wellicht ook beter stoppen. Gezonde bedrijven hebben immers kansen genoeg gehad.
xx 29 Mei 2018
Eindelijk iemand die het begrijpt.
Om maar met een hoop kunst en vliegwerk die 12 miljoen varkens in Ned te houden met dure luchtwassers en mestverkwerking houdt toch geen stand.
frits 29 Mei 2018
dat willen die grote boeren niet die de dienst uitmaken bij de pov
Ome Joop 2 Juni 2018
Dus varkensfosfaat opkopen en omzetten naar rundveefosfaat. En dit alleen voor grondgebonden bedrijven toestaan zo neemt de druk op de mestmarkt af is er warme sanering bij de stoppers bij de varkensboeren en kunnen melkveehouders weer verder.
Abonnee
info 3 Juni 2018
Varkensfosfaat omzetten naar rundvee is zeker geen optie 1 koe is 40 kg fosfaat en 1 varken is ongeveer 5 kg fosfaat productie per jaar dus 8 varkens voor 1 koe maar 1 koe is 27 m3 mest en 8 varkens is 7 m3 mest, dus moet er 20 m3 meer mest worden verwerkt en/of opgeslagen. Als we nu dan naar de prijs kijken komt dat ook niet goed want dan zijn we 20 x 20 (euro per m3 ) is 400 euro per jaar meer kwijt , volgens mij niet interessant.
Mester 3 Juni 2018
Als 1 varkensrecht dan 1000 € doet heb ik er 6500 voor de verkoop
HT 28 Juli 2018
Vroeger had je een ondernemersrisico,tegenwoordig denken de ondernemers overal geld te kunnen ontvangen ,is het te droog ,of te nat ,te heet ,breekt de varkenspest uit en kunnen we even niets verdienen vragen we het maar bij het Rijk.We zijn Vaak maar van een geldbron afhankelijk terwijl dat vroeger veel meer verspreid was .
Men had varkens,kippen ,akkerbouw en koeien en er kwam wel ergens geld vandaan .Als er nu een tegen slag is staat iedereen op de achterste poten !
En maar uitbreiden ,van 20.000 varkens die vorig jaar in Gelderland verbrand zijn ,vragen ze nu een vergunning voor 40.000 varkens !
Dit kan niemand goedkeuren!! Waar zijn we met zijn Allen mee bezig ?
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox