Shutterstock

Opinie Vergaderboer Twee

Een basisvergoeding naast de toeslagrechten

14 Februari 2021 - Boerenbusiness - 15 reacties

Al zo'n 60 jaar zijn beleidsprikkels en de advisering van Nederlandse boeren door erfbetreders en banken gericht op schaalvergroting. Daardoor zijn hun bedrijven in omvang, aantal dieren en geïnvesteerd vermogen zeer sterk gegroeid. In direct bedrijfsresultaat bleven de meeste boeren achter. 

Tot de dag van vandaag zijn premies en leveringsvoorwaarden gericht op omvang en aantallen. Meer hectares betekent meer toeslagrechten. Dat zet de wat kleinere boer, die maar net het hoofd boven water houdt, op achterstand. Hij krijgt een minimale toeslag uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De grotere boer krijgt gemakkelijk het dubbele, terwijl hij toch al goedkoper kan produceren. Dit systeem staat voortdurend ter discussie. Maar hoe ruim je al die ingesleten overheidsprikkels tot schaalvergroting op?

Neem de verdeling van de GLB pot grondig op de schop. Bouw de toeslagrechten in 10 jaar af naar een maximumtoeslag van €25.000 per bedrijf. Voer tegelijk met de start van de overgangstermijn een aan voorwaarden gekoppelde 'Basisvergoeding' in. Die voorwaarden voor de basisvergoeding zijn een minimale omvang en een set aan resultaatsverplichtingen. De jaarlijkse basisvergoeding is gelijk aan de maximumtoeslag - €25.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Boeren doen vrijwillig mee doen aan de voorwaarden om de basisvergoeding te ontvangen. Doen ze dat niet, dan ontvangen ze wel de hectaretoeslag tot het gestelde maximum.

Wat zijn de voorwaarden?
Je bewerkt als boer minimaal 10 hectare als ondergrens. Dit is nodig om een bepaalde mate van minimum bedrijfsomvang te hebben om aan de voorwaarden te kunnen voldoen. Van die 10 hectare (de meeste bedrijven hebben meer dan 10 hectare in gebruik), is minimaal 5 hectare blijvend kruidengrasland.

Akkerbouwers kiezen een relevant gewas dat aan dezelfde doelen beantwoordt, namelijk het vastleggen van CO2 en het bevorderen van biodiversiteit.  Daarnaast plant en onderhoud je op je bedrijf minimaal 250 inheemse bomen en 1.000 inheemse struiken. Dat kan bijvoorbeeld door een bospartij, rijen bomen, bosplantsoen of hagen. Hiermee bevorder je eveneens de biodiversiteit en het vastleggen van CO2.  

Ook zorg je voor een overtollige waterbergende capaciteit van minimaal 2.500 m3. Bijvoorbeeld door een sloot te vergroten of een poel aan te leggen. Deze tijdelijke waterberging kan zorgen voor verlaging van de concentraties stoffen in oppervlaktewater en eventueel worden benut tijdens droge periodes. Tot slot gebruik je op je bedrijf geen kunstmest en geen chemische gewasbeschermingsmiddelen (pleksgewijs uitgezonderd), wat ook weer ten goede komt aan biodiversiteit, bodem en oppervlaktewater.

Stabiele basis gelegd
Dit kan de set voorwaarden zijn. Hiermee wordt voor een flink deel tegemoetgekomen aan doelen op het gebied van biodiversiteit, waterberging, uitstoot en afspoeling, CO2-opslag en stikstofbinding. Er wordt tegemoet gekomen aan de lagere opbrengst per hectare en een stabiele basis gelegd, waar ook kleinere bedrijven mee uit de voeten kunnen. Natuurlijk kan de basisvergoeding worden uitgebreid met specifieke landschapspakketten als botanisch hooiland, agroforestry, akkerranden of bijvoorbeeld een uitgestelde maaidatum. 

Let wel, het blijft vrijwillig. Wie niet meedoet, heeft gewoon recht op een hectaretoeslag tot het gestelde maximum. 

Kiezen voor collectieve belang
Globaal gerekend kunnen met de huidige GLB-gelden hieraan zo'n 30.000 boeren meedoen. Dat is ruim voldoende. Natuurlijk stuit dit systeem op weerstand bij boeren die verder willen met schaalvergroting en het GLB als welkome aanvullende financiering daarvan zien. Dat begrijp ik, maar ik kies voor het collectieve belang om meer Nederlandse boeren een stabiel perspectief te bieden. 

Maatschappelijke wensen veranderen snel en zijn vaak gebaseerd op stemmingmakerij en onderbuikgevoelens. Het huidige GLB systeem verdeeld subsidies zonder relatie tot het inkomen van de boer. Het ligt zwaar onder vuur en gaat steeds verder worden aangepast. Wat vinden jullie, biedt de Basisvergoeding samen met de Noordwest-Europese ketenproductie waar ik eerder over schreef ons als boeren meer perspectief en stabiliteit?

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Boerenbusiness en Foodlog.

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
15 reacties
Abonnee
kikker 14 Februari 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10891027/basisvergoeding-in-plaats-van-toeslagrechten]Basisvergoeding in plaats van toeslagrechten[/url]
Nog 10 jaar profiteren en laat ze dan maar barsten met hun 25.000€ niet de moeite gezien de belachelijke voorwaarden.
Jaap 14 Februari 2021
Nee deze column zou ik ook niet onder mijn eigen naam durven publiceren.
Abonnee
Narcos 14 Februari 2021
Kan deze vergaderboer niet gewoon gezond aan het werk gaan ipv te hinten op subsidie op terug in de tijd landbouw.

Ha steun koppelen aan waarde grond, zou beter zijn. hoge opbrengst hoge kosten voor land is hoge compensatie bijdrage.
noord 14 Februari 2021
waarom vrijwillig voor maximumtoeslag van €25000 kiezen, en aan een berg voorwaarden voldoen, terwijl je anders, zoals u noemt, volgens het oude systeem meer kunt krijgen? Dan moet je toch volgens het nieuwe systeem een eerlijk inkomen moeten kunnen krijgen van plusmin een ton of meer? begrijp het niet, graag antwoord!
Abonnee
Kjol 14 Februari 2021
Vrij ondernemen is verdampt in NL
Abonnee
Rob 14 Februari 2021
Afschaffen die subsidies, nul naar landbouw en nul naar natuur drammers!! Zodra deze clubjes geen subsidie meer krijgen is het hele milieu onzin verhaal ook weg. Het gaat ze alleen maar om macht en geld, alles wat deze groene drammers aanraken of aandragen veranderd in 1 grote chaos.
Abonnee
Peer 14 Februari 2021
Deze vergaderboer is wat mij betreft compleet de weg kwijt. Die heeft hulp nodig, hoop dat de redactie van BB - die weet namelijk wel
wie de schrijver is - hem
daarin zal helpen.
Abonnee
drent 14 Februari 2021
de naam zegt het al, verstand van vergaderen maar geen verstand van zaken, wat een flauwekul.
echte teler 14 Februari 2021
wat een onzin , heel de landbouw word kapot gemaakt door de vele pennen likkers die alles op de boer weg schuiven .
kijk er eens met nuchtere ogen naar.
volop nieuwbouwwijken op de beste gronden van Europa bouwen .
alle burgers hebben een versteende tuin allemaal 2/3 keer per jaar met vliegtuig op vakantie/ allemaal 2/3 auto,s per gezin enz.
en dan zou de boer met een houtje touwtje regeling struiken/vijvers/ boompjes moeten gaan planten..... op zijn grond van 10 euro of meer per m2. Stik gek dat vol wat denkt goed te weten wat de boer moet en kan doen.
laat dit aan 1 vakman over en verder aan niemand dat is de boer zelf als wij tegen een kostprijs moeten werken die op of zelfs ruim onder de kostprijs ligt dan moeten wij het maximale van een vierkante meter halen. want de mensen willen zo goedkoop mogelijk de nek vol eten. mond vol van duurzaamheid en als ze in de winkel staan dood vallen om iets wat 5 cent duurder is. zie planetproof laat men gewoon doodleuk liggen is te duur in de winkel, en de boer ziet er 0,0 van keurmerk is alleen kassa voor de bedenker zelf.
zo zit Nederland in elkaar. kom maar eens in de leer bij een boer die er snel door prikt!!!Wij zijn nu goed op weg op alle familie bedrijven de nek om te draaien heel erg triest ik heb het niet over de bedrijven waar alles lease en amef/fortis enz is.
pure gezin/familie bedrijven gezond eigen geld/vermogen die de zaak net draaien kunnen houden daar gaat het werkplezier en de drive er langzaam uit omdat we alles maar moeten....
we hebben al zo veel aan de weg getimmerd nooit is het goed. ga naar vliegtuigen/industrie/Staatsbosbeheer int miljoenen wat voor de boeren was daar hoor je niemand over laat dit voorkomen. zet het in de krant enz maar niet telkens de boer zwarter liggen maken.
als wij de mensheid moeten voeden voor bijna niks laat ons dan bemesten wat wij moeten bemesten om aan de behoefte van de grond te doen
Abonnee
de fries 14 Februari 2021
Ik had het niet beter kunnen opschrijven
Abonnee
xx 14 Februari 2021
Inderdaad Rob, weg met al die onzinregeltjes en weg met die subsidies
Abonnee
huug 14 Februari 2021
Is het 25000 euro of 250000 euro. Voorstel laten we terug gaan, 60 jaar terug oké , dan ook de verhouding kosten opbrengst terug brengen succes verzekert. Graag reactie
Abonnee
kikker 15 Februari 2021
stoppen met alle subsidies te beginnen met de salarissen van 65% van onze ambtenaren die volstrekt overbodig zijn.
tijdbom 15 Februari 2021
Helemaal mee eens kikker, die bedenken alleen maar verdergaande regelgeving en kattekwaad
Abonnee
JD4240S 2 Maart 2021
Ik ben benieuwd naar jullie mening. Ik heb als particulier een hectare grond rondom mijn huis aan een beek, die ik nu verhuur aan een melkveehouder. Stel ik kies ervoor om dit verder vol te zetten met bomen, struiken etc. Wat zouden jullie als boer daarvan vinden? Of is het misschien juist interessant voor een melkveehouder, om door dit te huren aan natuurbeheer te doen?
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Opinie Jurphaas Lugtenburg

Toezeggen lukte wel in het GLB, betalen wordt lastig

Nieuws Financieel

Investeerders pleiten voor groene landbouwsubsidies

BB TV Jaap van Wenum

'Kalenderlandbouw moet worden bijgestuurd'

Achtergrond GLB

Gecombineerde opgave blijft een grote slangenkuil

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox