Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

suikerbieten Agrifoto3

Nieuws Suikerbieten

Nieuwe GLB zet de rem op handel in LLB's

De handel in ledenleveringsbewijzen (LLB's) voor suikerbieten is gestabiliseerd na een periode van sterk groeiende vraag en stijgende prijzen. Inmiddels staat er duidelijk een rem op de handel. Insiders wijten dat deels aan het nieuwe GLB. Telers puzzelen met het bouwplan en suikerbieten moeten daarin soms plaatsmaken voor andere gewassen.
20 December 2022
Brussel Europese Commissie

Nieuws GLB

Nederland moet geld GLB eerlijker verdelen

Het Nationaal Strategisch Plan (NSP), de Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), is vandaag (dinsdag 13 december) eindelijk goedgekeurd door de Europese Commissie. Dat is net op tijd want het nieuwe GLB wordt al vanaf 1 januari 2023 van kracht. Nederland heeft het NSP wel bij moeten stellen van de Commissie. De meest in het oog springende wijziging is dat directe betalingen anders verdeelt moeten worden op basis van de bedrijfsgrote.
13 December 2022
euro tarwe - agri

Nieuws EU landbouw

Minder, maar voldoende landbouwproductie in EU

De Europese landbouwproductie zal in de komende tien jaren vrijwel nergens toenemen, ook niet qua graanteelt, wel zal de productie van melk en vlees dalen, maar de voedselzekerheid komt niet in het geding. Plantaardige vlees en zuivelvervangers blijven ook over 10 jaar nog relatief marginale producten.
8 December 2022
akkerbouw platteland

Achtergrond GLB

LNV spekt met het nieuwe GLB vooral adviseurs

Met de invoering van het nieuwe GLB en het daar parallel aan lopende 7e actieprogramma (nitraatrichtlijn in 2023, staan er grote veranderingen op stapel voor de agrarische sector. Over de precieze uitwerking is echter nog veel onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het systeem dat nu opgetuigd is zeer complex is.
17 November 2022
Dirk de Lugt

BB TV Interview Dirk de Lugt

'Ruim 80 procent van de boeren voldoet aan regels'

Een overgrote meerderheid van de akkerbouwers in Nederland voldoet aan de regels met betrekking tot de waterkwaliteit. Dat stelt BO Akkerbouw-voorzitter Dirk de Lugt. 'Des te vreemder is het dat de overheid met generieke maatregelen komt, in plaats van te focussen op de gebieden waar het beter moet.'
16 November 2022
akkerbouw grond perceel akkerbouwbedrijf

Achtergrond Landbouwbeleid

Akkerbouwer raakt verstrikt in web van regels

Grote veranderingen in de wet- en regelgeving staan opstapel voor de Nederlandse akkerbouwer. Het nieuwe GLB wordt uitgerold en het 7e Actieprogramma (7e AP) krijgt vorm. Veel moet nog nader uitgewerkt worden -rijkelijk aan de late kant aangezien de meeste akkerbouwers het bouwplan voor komende seizoen al grotendeels rond hebben en de eerste gewassen al in de grond zitten- maar enkele maatregelen doen nu al veel stof opwaaien.
27 Oktober 2022
akkerbouw windenergie windturbine windmolen energie

Nieuws GLB

Aanmelden GLB versoepeld, betaling later

Met grote vertraging heeft het Ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overeenstemming bereikt met de Europese Commissie voor wat betreft het Nationaal Strategisch Plan. De vorming daarvan duurde bijna een jaar. Grote wijzigingen zijn er niet. Waarnemend landbouwminister Carola Schouten meldt de kamer dat soepeler wordt omgegaan wanneer blijkt dat ondernemers niet aan de voorwaarden kunnen voldoen aan de eisen omdat ze bijvoorbeeld al een gewas hebben gezaaid.
3 Oktober 2022
akkerbouw grond Duitsland tarwe - agri graan - agri

Nieuws GLB

Duitsland versoepelt GLB-eisen voor meer productie

Boeren in Duitsland hoeven volgend jaar niet langer verplicht een deel van hun landbouwgrond braak laten liggen. Dat bevestigt landbouwminister Cem Özdemir. Ook wordt soepeler omgegaan met regels rond de gewasrotatie. Het zijn eisen uit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – dat in 2023 ingaat – en waarvoor nu derogatie wordt aangeboden.
22 Augustus 2022

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox