Shutterstock

Opinie Jaap Majoor

Stikstofpolitiek lijkt op nieuwe toeslagaffaire

20 Juni 2021 - Boerenbusiness - 11 reacties

Stichting Agrifacts (STAF) heeft een gevoelig onderzoek openbaar gekregen over de productie van stikstof door het natuurbeheer zelf. Alle perikelen over stikstof en energie roepen de vraag op: heeft de overheid wel een visie?

De publicatie van STAF ging niet vanzelf, maar moest via een WOB procedure die werd aangespannen door de Farmers Defence Force (FDF). Een onderzoek in de natuurgebieden van de provincie Drenthe, uitgevoerd door de Universiteit van Antwerpen in opdracht van de provincie Drenthe. Uit de 286 meetpunten is vastgesteld dat uit de lucht van buitenaf 22,5 kilo stikstof kwam. Maar uit de natuurgebieden zelf kwam door allerlei factoren als ontbossing, verdroging, verstoring van de natuurbodem 30 tot zelfs 250 kilo stikstof vrij.

Natuurlijke NH3 hoort in natuur
Dit verbaast mij niet. Immers, een van de grootste stikstofbronnen op aarde zijn de moerassen waar de rivier de Nijl ontstaat. Allemaal NH3 stikstof. Dezelfde natuurlijke stikstof als de NH3 van onze veestapel. Wat mij wel verbaasd, is dat de natuurorganisaties en de overheid de boeren telkens weer de schuld geven van het teveel aan stikstof in de natuurgebieden Maar niet erkennen, dat de natuurgebieden zelf een veelvoud aan stikstof produceren. Hun eis van schrale natuurgebieden gaat dus nooit lukken, ook al hebben zij alle boeren verdreven. De natuurlijke NH3 hoort in de natuur en laat de planten op aarde groeien.

Hoe kan je als overheid onze boeren, een voor onze samenleving belangrijke groep mensen, zo benadelen en opzadelen met hoge kosten. Terwijl de grootste veroorzaker, de natuur zelf, buiten schot blijft. Het begint op een nieuwe toeslagaffaire te lijken.

Fossiele brandstoffen. vervangen
Wat niet natuurlijk is, is de NOx stikstof die vrijkomt bij de verbranding van allerlei brandstoffen. Deze NOx hoort niet in de natuur thuis en het duurt heel lang voordat het uit de natuur is verdwenen. Dit kunnen wij alleen maar bereiken door onze fossiele brandstoffen te vervangen voor niet fossiele brandstoffen. Alle media en ook politiek Den Haag zijn er vol van: voor het jaar 2050 zelfvoorzienend van energie, dus geen fossiele brandstoffen meer en dus geen NOx uitstoot meer.

Wat een mooi droombeeld. De politieke partijen roepen, alleen niemand heeft een plan hoe dit moet worden gerealiseerd. Voor je zulke dingen roept, moet je toch minstens een plan hebben en publiceren hoe je dit gaat doen. Alle fossiele brandstoffen moeten dan worden vervangen door elektriciteit. Dit betekent een toename van ons elektriciteitsbehoefte met de factor 10. En dat moet dan met windmolens en zonnepanelen. Bakken subsidie worden hier aan uitgegeven. Heel veel subsidie gaat via de buitenlandse investeerders naar het buitenland. Zonde van ons belastinggeld, maar wat voor gevolgen hebben deze doelen van de overheid?

De politiek roept maar wat
Willen wij dit realiseren, moeten wij niet alleen onze Noord- en Waddenzee vol zetten met windmolens, maar ook het hele vaste land voorzien van windmolens en zonnepanelen. Veel boeren moeten weg, voor huizenbouw is geen plaats meer, onze natuurparken moeten er ook aan geloven. Elke vogel die wegvliegt, wordt door alle wieken van de molens neergesabeld.

Is er trouwens wel genoeg koper op de wereld voor alle elektriciteitkabels? Kortom, onze politiek roept wat - zoals zo vaak - maar weet zelf niet wat zij roept. Is het niet veel beter om hier eerst eens over na te denken. Ik zie maar een paar oplossingen. Dat zijn ten eerste kerncentrales. Maar dan kerncentrales die geen afval geven en niet gevaarlijk zijn. Deze kerncentrales zijn bijvoorbeeld de zogeheten Thorium centrales. De ontwikkeling van deze centrales staat in de kinderschoenen en de politiek moet hier eigenlijk geld in steken om dit van de grond te krijgen.

Zonnepanelen in woestijn
Ten tweede: zonnepanelen in een woestijn plaatsen om daar waterstof te maken. Waterstof is gemakkelijk te vervoeren en kan met een kleine aanpassing via ons bestaande gasnet worden getransporteerd. Wij leveren de bewoners voedsel in ruil tegen waterstof. Zij geen hongersnood en wij energie. Een win-win situatie. Nog beter: in warme landen met spiegels warmte omzetten in energie. Dan creëren wij ook geen toekomstige afvalberg van de zonnepanelen, die heel moeilijk te recyclen zijn.

De eerste gevallen van branden met zonnepanelen op het dak hebben al plaatsgevonden. Met als gevolg : een groot gebied om dat gebouw sterk verontreinigd met heel fijne restanten van de zonnepanelen. Creëren wij niet een nieuwe milieuprobleem, nog erger dan ons asbestprobleem al is?
Onze grond is veel te schaars om op te offeren voor zonneparken. Nu leggen wij nieuwe woonwijken aan zelfs zonder gasnet. Onbegrijpelijk, laten wij eerst eens goed nadenken over onze toekomst, voordat wij zomaar lukraak wat doen.

Jaap Majoor
Laag Zuthem

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
11 reacties
Abonnee
Jankievit 20 Juni 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10892866/stikstofpolitiek-lijkt-op-nieuwe-toeslagaffaire]Stikstofpolitiek lijkt op nieuwe toeslagaffaire[/url]
De ned consument betaald 5%aan voedsel van het bnp waarom gaat de consument niet naar 10% aan voedsel betalen van het bnp wordt de landbouwsector weer hip en de opvolgers zien weer licht
Abonnee
Kjol 20 Juni 2021
Natuurlobby is simpelweg beter georganiseerd en geinfiltreerd op deze juiste plekken van beinvloeding en besluitvorming.
Abonnee
.... 20 Juni 2021
zorg er voor dat dit morgen in alle kranten staat
Jokertje 21 Juni 2021
Kjol
Gisteren 13:13 uur
"Natuurlobby is simpelweg beter georganiseerd en geïnfiltreerd op deze juiste plekken van beïnvloeding en besluitvorming."

En dit is het grote punt, en het grootste wapen is de Juridische bewapening van de Natuur clubs.

Indien er een twist ergens over komt met de overheid, wordt er uitgebreid doorgenomen wat de stappen zijn, en vaak zijn die van dermate niveau dat de overheid snel overstag gaat om verdere precedentwerking te voorkomen.

Wat ook helpt zijn de giften en sponseringen die door departementen worden gegeven aan de clubs.

Onderzoeken en rapportages worden vaak ook meebetaald door de overheid zelf omdat ze zo weten wat er gaat komen en vroegtijdig actie kunnen ondernemen om een rechtsgang te voorkomen.

En in feite zijn dat precedenten die echter niet opgetekend worden door de rechtbank doordat er geen rechtsgang komt, en zo blijven deze uitsluitend en alleen in gebruik bij de Milieu mensen.
ruud hendriks 21 Juni 2021
@jaap majoor. Heb je de afgelopen dagen twitter en foodlog niet gevolgd? Dan had je daar een leuk debat over dit thema kunnen lezen. O.a. Geesje Rotgers, Jan Cees Vogelaar, Franciska de Vries en ondergetekende hebben daar de veerschillende kanten van de stikstofdynamiek in landbouw en natuur besproken. Daarin is te zien dat het bericht van staf inmiddels een wending heeft gekregen. De stikstof die uit de natuurgebieden komt ontstaat mede doordat de landbouw die gebieden sterk heeft beïnvloed. In de hoge zandgebieden is de balans verstoord door decennia lang hoge stikstofdruk naast verzuring door ammoniak (landbouw) en zwaveldioxide (vervoer). Met daarbij opgeteld de droge depositie die bomen uit de lucht filteren, depositie van boer en burger. In de lage gebieden is de balans verstoord door versterkte ontwatering van die gebieden. Dat gebeurde veelal voor landbouw. Dus inmiddels is het beeld gekanteld. STAF heeft gelijk dat er stikstof uit de gebieden vrij komt, maar vergeet te vermelden dat de oorzaak daarvan niet in de natuur ligt maar mede aan de landbouw te wijten is. Gelukkig heeft STAF net te vroeg gepiekt en het al een week voor het debat van vandaag gepubliceerd. Waardoor er tijd was voor bijstelling. Zie voor een samenvatting https://www.foodlog.nl/artikel/stichting-agrifacts-heeft-ongelijk-over-stikstof-uit-bodems-maar-agendeert/allcomments/?a=comment-295999
Abonnee
Kjol 21 Juni 2021
Zo zie je maar weer, de milieu lobby speelt vuile spelletjes en kan niet overtuigen met eerlijk handelen. Diep triest...
Abonnee
Peter R. de Vries 21 Juni 2021
Even snuffelen leert dat Ruud Hendriks les geeft in kringlooplandbouw aan de has in dronten. Die baan zal ook wel deels worden betaald door de overheid of milieuclubs. Daarom geeft hij ons overal de schuld van, want zijn inkomen hangt er vanaf.
info 23 Juni 2021
Een echte leraar die Ruud , meent het beter te weten de stumper, jammer dat hij les geeft aan jongeren die zich van alles op hun mouw gespeld krijgen . Laat Ruud gewoon les geven en zich met de stikstof NIET bemoeien.
ruud hendriks 1 Juli 2021
Aan diegenen die op mijn inhoudelijke stuk reageren de vraag om die reactie ook inhoudelijk te maken. Doe het ook aub onder eigen naam als je dan toch liever wil roeptoeteren dan de discussie aangaan. We hoeven het niet eens te zijn, en ik zal vast niet altijd gelijk hebben, wie wel, maar met open vizier in gesprek is dan wel zo prettig om verder te komen.
Mijn werkplek is betaald door en voor het MBO van Aeres, niet het HBO.
Jokertje 6 Juli 2021
Als je op de kaarten kijkt dan zie je dat, indien er een grens door loopt, de natuurgebieden in Nederland rood zijn gekleurd waar die in Duitsland en Belgie groen zijn.

Dat geeft voor mij aan dat het een boekhoudkundig probleem is.

De natuur is niet veranderd en juist vooruit gegaan, maar de beoordelingsmethodes zijn veranderd.

De overheid huilt nu mee met wat natuurorganisaties om hun eiogen straatje schoon te schuiven ten koste van de Boeren.

Alle infraprojecten liggen pasgeleden stil dus moet er een dader gevonden worden, en dat is de electoraal kleinste groep mensen: de Boer.

Het Min van RWS moet zelf zijn cijfers eens op orde brengen, en daadwerkelijk de belastingen van de auto's op het milieu weergeven i.p.v. de verkeerscijfers lager af te geven dan binnen hun eigen archieven weergegeven zijn.

De zaken waarmee Ruud Hendriks mee loopt te smijten zijn bijeen geraapte argumenten in mijn optiek.

Dat het grondwaterpeil lager wordt is niet uitsluitend aan de landbouw te danken, de verstedelijking van Nederland is daar een veel grotere veroorzaker in.

Waar vroeger alle regen in feite in de grond liep en daarmee door kon zakken naar diepere lagen, wordt tegenwoordig alles afgevoerd naar het riool, en de stenen en het asfalt zorgen er dus voor dat er veel plaatsen zijn waar het water NIET meer van bovenaf aangevoerd wordt.

De wet van de communicerende vaten doen de rest.

Een hoop argumenten neerpennen zonder onderbouwing en dan gaan schieten op iedereen die er iets over zegt kennen we inmiddels wel.

Maar beste Mhr Hendriks als Uw manier van werken wordt toe gestaan dan komt er geen hap eten meer vanuit Nederland en zijn we overgeleverd aan Hormoonvlees uit Zuid Amerika, zwaar bespoten boontjes uit Senegal en Ethiopië, en alle andere groenten en fruit wat bespoten is met middelen die hier al 20 jaar verboden zijn.

En Oost Europa zal zich een breuk lachen om het feit dat de fok van Vleesvarkens en Kippen nu aan hen wordt over gelaten, en dat er over beter leven of diervriendelijkheid niet meer gesproken wordt omdat het te grote weerslag op de prijs zal hebben.

Een landbouw die al kringloop was, eeuwen lang, wordt volledig naar de knoppen geholpen door mensen die nog zelfstandig een bedrijf hebben gedraaid of zouden kunnen draaien.


tijdbom 6 Juli 2021
Peter R. de Vries schreef:
Even snuffelen leert dat Ruud Hendriks les geeft in kringlooplandbouw aan de has in dronten. Die baan zal ook wel deels worden betaald door de overheid of milieuclubs. Daarom geeft hij ons overal de schuld van, want zijn inkomen hangt er vanaf.
T is te zot voor woorden. Jokertje heeft het precies bij het rechte eind even als Dhr Hanse. Helaas moeten we weer de pad op.
Wiens brood men eet diens woord men spreekt.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikstofstemming

Lang schaduwregeren geeft irritatie en chagrijn

Achtergrond Stikstofstemming

De missiegerichtheid van gehavend Rutte IV

Interview Marijn Dekkers

Hoge grondprijs grootste uitdaging extensivering

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionaire twijfelaars en achterafdenkers

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden