Shutterstock

Opinie Jaap Majoor

Stikstofcrisis wordt steeds onbegrijpelijker

5 Oktober 2021 - Boerenbusiness - 22 reacties

De stikstofcrisis wordt steeds onbegrijpelijker. Gaan we met het beleid dat wordt gevoerd echt het klimaat verbeteren of is het tijd voor een eerlijke kijk op het milieu en onze boeren?

De rechter heeft nu weer de milieuvergunning van enkele Utrechtse boeren ingetrokken vanwege de stikstofuitstoot, omdat milieuorganisaties protest hebben aangetekend. Tegelijk werd er een rapport op Twitter gedeeld, waarin werd gesteld dat van onze natuurgebieden geen bodemonderzoeken en goede metingen bekend zijn van het heden en het verleden. Alle rapporten over stikstofuitstoot zijn aannames en veronderstellingen, maar hebben geen wetenschappelijke onderbouwing.

Stel: u rijdt met de auto en de overheid zegt: u rijdt 150 kilometer per uur. U zegt: nee, ik rijd 80 kilometer. Dan zegt de overheid: u rijdt 150 kilometer. Wij hebben het niet gemeten, maar wij denken het. Uw rijbewijs wordt ingevorderd. Zo gaat het ook met stikstof en de vergunningen. Dit kan toch niet waar zijn?

Diepgewortelde antipathie tegen de veehouderij
De hele agrarische sector wordt verbannen uit Nederland, omdat de natuurinstanties, de overheid en zelfs onze rechtspraak zeggen: boer, u stoot teveel stikstof uit naar het natuurgebied. Zonder een wetenschappelijk onderbouwing, maar op veronderstellingen. Komen deze standpunten niet voort uit een diepgewortelde antipathie tegen de veehouderij? Over CO2 wordt niet veel meer gesproken, want zelfs het IPCC is met een rapport uitgekomen, dat de landbouwuitstoot 3 tot 4 keer te hoog is ingeschat. En het verkeer en industrie 4 tot 8 keer meer vervuilend zijn dan gedacht.

Stikstof bestaat ook uit een natuurlijk deel en een niet natuurlijk deel: NH3 (van de levende wezens) en NOx (komt vrij bij verbranding van allerlei soorten brandstof). Geldt hier niet hetzelfde voor als de CO2 uitstoot, dat de boer 3 tot 4 keer te hoog ingeschat is met NH3 en de NOx 4 tot 8 keer te laag ingeschat?

Natuurterreinen bouwen geen organische stof op
De grond van boeren heeft een hoge CEC-waarde* en bindt veel CO2 in de bodem. De bodemonderzoeken uit de natuurgebieden zijn alarmerend. De vruchtbaarheid van de bodem wordt met een CEC-waarde aangegeven. De natuurterreinen hebben een ongekend lage waarde. Deze natuurterreinen binden nagenoeg geen CO2 en bouwen geen organische stof op. Dit in tegenstelling tot de landerijen van de boeren.

De gronden van de boeren hebben een hoge CEC waarde en binden dus wel veel CO2 in de bodem. Stikstof, die neerkomt op de natuurterreinen gaat uitspoelen naar het grondwater, want de bodem is niet in staat mineralen vast te houden. Er moet eerst eens een onderzoek komen of een zeldzaam plantje daar wel kan groeien, alvorens 'te veel stikstof' te roepen. Het kan net zo goed een andere oorzaak hebben, waarom dat zeldzame plantje niet wil groeien.

Hogere biodiversiteit door landbouw
In de rapporten, die er wel zijn, staat dat het natuurgebied zelf voor de grootste stikstofuitstoot zorgt. Verder is onderzocht tot hoe ver je van de stal stikstof kan meten. Na 350 meter van de stal af, wordt geen stikstof meer gemeten. Ook is het verschil aan bodemleven onderzocht bij boeren en natuurgebieden. Hier kwam heel duidelijk uit dat onze landbouwgronden veel meer biodiversiteit hebben dan natuurgebieden. Waarom hebben onze linkse politieke partijen en milieuorganisaties toch zo'n diepgewortelde antipathie tegen onze Nederlandse landbouw en zijn niet bereid te overleggen met de boeren? Alles wat de boer doet, is bij voorbaat fout.

De denkwijzen van onze linkse politieke partijen gaan zo ver, dat zij eerder het klimaat verslechteren door hun visie, dan verbeteren. Graag zou ik met deze partijen de discussie aan willen gaan voor een eerlijke kijk op het milieu en onze boeren. De verschillen van standpunten verharden zich immers steeds meer. Wanneer alle partijen niet om tafel gaan en open staan voor elkaar, zijn er uiteindelijk alleen maar verliezers. Dit komt het klimaat en onze voedselvoorziening zeker niet ten goede.

Jaap Majoor
Laag Zuthem

*Het klei-humus complex of te wel de CEC (Cation Exchange Capacity, bindingscapaciteit), is een maat voor het vermogen van de bodem om nutriënten en water vast te houden en gedurende het seizoen na te leveren. Hoe hoger de CEC, des te vruchtbaarder de bodem. De hoogte wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoeveelheid lutum (kleideeltjes) en organische stof in de bodem.

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
22 reacties
ruud hendriks 5 Oktober 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10894496/stikstofcrisis-wordt-steeds-onbegrijpelijker]Stikstofcrisis wordt steeds onbegrijpelijker[/url]
Citaat: "De grond van boeren heeft een hoge CEC-waarde* en bindt veel CO2 in de bodem. De bodemonderzoeken uit de natuurgebieden zijn alarmerend. De vruchtbaarheid van de bodem wordt met een CEC-waarde aangegeven. De natuurterreinen hebben een ongekend lage waarde. Deze natuurterreinen binden nagenoeg geen CO2 en bouwen geen organische stof op. Dit in tegenstelling tot de landerijen van de boeren."
1. De CEC zegt iets over het mineralen bufferend vermogen. Die hoeft in de natuur niet hoog te zijn omdat daar in de jaarlijkse opbouw en afbraak veel minder mineralen in omgaan dan in landbouw.
2. Dat landbouwbodems CO2 binden is onzin, broodje aap. Dat doen ze alleen wanneer ze netto organische stof opslaan. Eurofins concludeert dat de OS in Nederland in de afgelopen jaren ongeveer hetzelfde is gebleven, dus dat bodems geen enkele extra CO2 hebben opgeslagen. De jaarlijkse humificatie en mineralisatie houden elkaar in evenwicht.
Opinie leuk, maar er is al verwarring genoeg, die moet niet door een opinie worden vergroot.
Jaap, als je de discussie met de partijen aan wil gaan zul je eerst meer fundamentele kennis moeten kunnen inbrengen.
Abonnee
cm 5 Oktober 2021
Wat moet die Ruud Hendriks op dit forum ?Is geen landbouwer of ondernemer in de landbouw periferie. Links laten liggen dat past prima bij hem gezien zijn standpunten ook al eerder verkondigd.
Abonnee
joei 5 Oktober 2021
Ruud is zo'n betweter, er geld maar 1 gelijk en dat is zijn gelijk. tja als je leraar bent kan niemand anders je vertellen hoe het zit. Het is er zo eentje van de papieren waarheid, ongeacht wat er buiten gebeurt.
roy 5 Oktober 2021
als je al niet weet dat de landbouw CO2 opneemt heb je in het onderwijs niks te zoeken... Linkse praatjes met hun eigen waarheid waar nooit wat van klopt
Abonnee
Thomas 6 Oktober 2021
Als die stikstof zoveel waarde heeft voor de overheid, waarom dan geen miljoenen betalen aan de bedrijven die vrijwillig, (zonder vooraf, jaren van onderdrukking) willen stoppen?
ruud hendriks 6 Oktober 2021
Nou, wat een boosheid. Je kan kiezen om op de man of op de bal spelen als je voetbalt. Voetballers met talent spelen op de bal..... Ter geruststelling over niet weten wat er buiten gebeurt: deze week stond ik, op hun vraag, bij een aantal gangbare melkveehouders in het veld om structuurproblemen en mogelijke oplossingen te bekijken. Daar is weinig papieren waarheid aan.
Wat de CO2 en inhoud betreft: gewassen nemen CO2 op, denk aan de 20.000 kg per ha in grasland op de banners van de NMV die in het veld stonden. Die CO2 komt echter binnen een jaar weer vrij omdat de producten en de mest die daar mee worden geproduceerd weer verteren. Wayt in de bodem wordt vastgelegd is ter compensatie van de afbraak van organische stof door mineralisatie. Allemaal onderdeel van de korte koolstofcyclus . Bijdragen aan CO2 reductie kan alleen wanneer CO2 voor lange tijd wordt vastgelegd. Dat kan landbouw doen door organische stof op te bouwen of bijvoorbeeld door bouwmaterialen te produceren, maar niet via de productie van voedselgewassen. Landbouwproductie in de westerse wereld veroorzaakt veel CO2 door gebruik van fossiele energie. Per kJ die we in de landbouw produceren via gewassen (opgebouwd met zonne energie door het bladgroen, gebruiken we 6 kJ aan fossiele energie, wat bijdraagt aan broeikasgasopbouw. Landbouw is daarin niet anders dan industrie. Netto is industriële landbouw een flinke CO2 producent. Dit staat los van linkse of rechtse kijk op de wereld.
Het kan vriezen of dooien 6 Oktober 2021
ruud hendriks schreef:
Nou, wat een boosheid. Je kan kiezen om op de man of op de bal spelen als je voetbalt. Voetballers met talent spelen op de bal..... Ter geruststelling over niet weten wat er buiten gebeurt: deze week stond ik, op hun vraag, bij een aantal gangbare melkveehouders in het veld om structuurproblemen en mogelijke oplossingen te bekijken. Daar is weinig papieren waarheid aan.
Wat de CO2 en inhoud betreft: gewassen nemen CO2 op, denk aan de 20.000 kg per ha in grasland op de banners van de NMV die in het veld stonden. Die CO2 komt echter binnen een jaar weer vrij omdat de producten en de mest die daar mee worden geproduceerd weer verteren. Wayt in de bodem wordt vastgelegd is ter compensatie van de afbraak van organische stof door mineralisatie. Allemaal onderdeel van de korte koolstofcyclus . Bijdragen aan CO2 reductie kan alleen wanneer CO2 voor lange tijd wordt vastgelegd. Dat kan landbouw doen door organische stof op te bouwen of bijvoorbeeld door bouwmaterialen te produceren, maar niet via de productie van voedselgewassen. Landbouwproductie in de westerse wereld veroorzaakt veel CO2 door gebruik van fossiele energie. Per kJ die we in de landbouw produceren via gewassen (opgebouwd met zonne energie door het bladgroen, gebruiken we 6 kJ aan fossiele energie, wat bijdraagt aan broeikasgasopbouw. Landbouw is daarin niet anders dan industrie. Netto is industriële landbouw een flinke CO2 producent. Dit staat los van linkse of rechtse kijk op de wereld.
Even een opmerking bakstenen leggen helemaal geen CO2 of N vast in de bodem.

Abonnee
Arno Vael 6 Oktober 2021
Beste Ruud, ik heb niet de indruk dat jij graag ziet dat de landbouw hier in Nederland blijft bestaan. Als jij denkt dat we CO2 moeten reduceren door bouwmaterialen te maken van onze gewassen en die vervolgens gebruiken om het bouw en woningprobleem op te lossen dan blijft er inderdaad geen meter grond meer over in ons mooie vruchtbare land (want dat wordt immers volgebouwd) daarnaast lijkt het mij een stuk gezonder om te leven en te werken in een gebied waar mooie gewassen worden geteeld dan tussen de bakstenen en het asfalt!!
Abonnee
tijdbom 6 Oktober 2021
Ik denk dat deze Arno Vael de man is die de BBB helpt vooruit te komen,wat hun zeker zal lukken met die onnozele praat van die Ruud.
Wat de BBB betreft: verdienen veel zetels in de tweede kamer.
Had liever nieuwe verkiezingen gehad.
ruud hendriks 6 Oktober 2021
@Arno. Ik zie de landbouw zeker niet graag verdwijnen, ik heb er mijn hele leven in gewerkt en leid mensen op om er in te gaan werken. Het voorbeeld van bouwmaterialen telen geef ik als voorbeeld van structureel CO2 vastleggen als contrast met het tijdelijk vastleggen wat in landbouwgewassen gebeurt. Hout & vezelbouw is een trend die in de bouwwereld flink opgang maakt. Zoals helaas de zonnepanelen de gewassen al vervangen kan bouwmateriaal een reële concurrent van voedselgewassen worden. Als bouwmateriaal duur genoeg wordt kan dat vanzelf een interessante teelt worden. Noem mij de boer die voedsel blijft telen als hij met bouwgewassen meer kan verdienen.
@ tijdbom: je hoeft het niet eens te zijn, maar zou je kunnen zeggen wat er onnozel aan is? Van ongenuanceerde opmerkingen zonder inhoud wordt niemand wijzer.
Abonnee
tijdbom 6 Oktober 2021
ruud hendriks schreef:
@Arno. Ik zie de landbouw zeker niet graag verdwijnen, ik heb er mijn hele leven in gewerkt en leid mensen op om er in te gaan werken. Het voorbeeld van bouwmaterialen telen geef ik als voorbeeld van structureel CO2 vastleggen als contrast met het tijdelijk vastleggen wat in landbouwgewassen gebeurt. Hout & vezelbouw is een trend die in de bouwwereld flink opgang maakt. Zoals helaas de zonnepanelen de gewassen al vervangen kan bouwmateriaal een reële concurrent van voedselgewassen worden. Als bouwmateriaal duur genoeg wordt kan dat vanzelf een interessante teelt worden. Noem mij de boer die voedsel blijft telen als hij met bouwgewassen meer kan verdienen.
@ tijdbom: je hoeft het niet eens te zijn, maar zou je kunnen zeggen wat er onnozel aan is? Van ongenuanceerde opmerkingen zonder inhoud wordt niemand wijzer.
Ruud. De meeste boeren willen boer blijven,en geen onnozele bouwmateriaalhandel. Dat bijproducten hier bij voor een gunstige invloed zou kunnen betekenen,dat zou leuk en welkom zijn.
Abonnee
HM 6 Oktober 2021
Ruud, als je een bos bekijkt is dat m.i. een gesloten kringloopwat zich zelf in stand houd, prima.
Maar wij als mens halen er hout uit voor bouwmaterialen en brengen niets terug!!! Ook de dieren die erin leven halen we er dood of levend uit en is ook een verstoring .
Dus verschralen op langere termijn alle natuurgebieden simpelweg omdat we niets brengen en alleen halen.
De landbouw kent een korte kringloop omdat we simpelweg van een bos niet kunnen leven.
En jammer dat we geen mensenpoep mogen gebruiken, zo is de kringloop van de landbouw 1 grote puinhoop .


gerard 6 Oktober 2021
we zijn veel kwijt geraakt vroeger was alles van wol linnen katoen of zijden nu van nijlon zo ook het voer voor het paard nu vervangen door diesel
Abonnee
Vrij grof 6 Oktober 2021
Dat gezeik over krinlooplanbouw hangt mij ook mijlen ver de strot uit!!
Men moet eerst maar eens naar hun eigen kringloop kijken!!
Frans Timmermans als eerste.
siem 6 Oktober 2021
beste Ruud Hendriks aan Leraren zoals jou bereiken we nul.

je zet een hele generatie van mensen neem aan studenten op verkeerde spoor en foutive lesstof.


als er 1 sector zijn zaakjes op orde heeft is het de landbouw wel.

wij verzorgen deze aardkloot niet alleen van beste voedsel van de wereld.
wij zijn 100 % wel co2 bindend wat er gaat namelijk altijd organische stof in de grond bij ons is de kringloop mooi rond vee/mest/gewas/opbrengst binnenland/export/mooi groenbemester en volgend jaar weer beginngen vanaf punt 1 enz enz
Mensen laat je niks wijs maken wij moeten helemaal niks gewoon ons ding blijven doen en zeker niet naar een stripboekleraar gaan luisteren.

ga anders met je idee van bouwmaterialen naar een jongen die een voedselbos bestiert kun je samen kastanjesap drinken
Wat een land leven we mensen!!!!!
iedereen denk maar wat te moeten willen bepalen voor de boer de 1 nog gekker als de ander ,ga je eigen druk maken over klm/verkeer/enz doe daar je ding daar valt iets te winnen .
geef je kinderen eens les van wat er gebeurd als je de makers van levensbehoefte nr in in heel de wereld kapot wilt maken en telkens alles beter weet, waar dat op uitdraait

info 7 Oktober 2021
Ik heb wel vaker de uitslagen van CO2 opname door gewassen laten zien ; 1 ha hei neemt 3000 kg op per jaar
1 ha bos 8000 kg
1 ha mais 43000 kg
1 ha bieten 45000 kg
1 ha grasland 35000 kg
volgens mij zegt dit genoeg over de natuur of cultuur , voor mij betekend het dat de boer het gem. 6 keer beter doet dan de natuur frieken , en Rutje ga jij maar fietsen met je praatjes
Abonnee
inno 7 Oktober 2021
siem schreef:
beste Ruud Hendriks aan Leraren zoals jou bereiken we nul.

je zet een hele generatie van mensen neem aan studenten op verkeerde spoor en foutive lesstof.


als er 1 sector zijn zaakjes op orde heeft is het de landbouw wel.

wij verzorgen deze aardkloot niet alleen van beste voedsel van de wereld.
wij zijn 100 % wel co2 bindend wat er gaat namelijk altijd organische stof in de grond bij ons is de kringloop mooi rond vee/mest/gewas/opbrengst binnenland/export/mooi groenbemester en volgend jaar weer beginngen vanaf punt 1 enz enz
Mensen laat je niks wijs maken wij moeten helemaal niks gewoon ons ding blijven doen en zeker niet naar een stripboekleraar gaan luisteren.

ga anders met je idee van bouwmaterialen naar een jongen die een voedselbos bestiert kun je samen kastanjesap drinken
Wat een land leven we mensen!!!!!
iedereen denk maar wat te moeten willen bepalen voor de boer de 1 nog gekker als de ander ,ga je eigen druk maken over klm/verkeer/enz doe daar je ding daar valt iets te winnen .
geef je kinderen eens les van wat er gebeurd als je de makers van levensbehoefte nr in in heel de wereld kapot wilt maken en telkens alles beter weet, waar dat op uitdraait

het gaat veel te goed in Nederland. er is meer dan zat voedsel. daarom moet alles maar duurzamer en milieuvriendelijker. alles lekker uit het buitenland halen. totdat er straks een keer een tekort ergens in ontstaat. dan zijn de rapen gaar. je ziet het al gebeuren met het gas. we waren zelfvoorzienend, je ziet wat er nu gebeurt
Abonnee
xx 7 Oktober 2021
Het is wel jammer dat al die wetenschappers alleen maar naar de papieren theorie kijken. De praktijk is toch altijd weer helemaal anders.
Die zure regen van 30 jaar geleden zou al onze naaldbomen aantasten,
dat is toch ook allemaal ontzettend overdreven.
ruud hendriks 7 Oktober 2021
De hoeveelheden CO2 opname die worden genoemd herken ik wel. Grasland van 35.000 is wel de top, maar het kan. Die vastgelegde CO2 komt echter weer snel vrij, het gewas verteerd ook snel weer. Organische stof wordt in de bodem opgeslagen, maar jaarlijks verteerd er ook rond 2000 kg humus. Die aanvoer en afvoer houden elkaar in evenwicht, het is de organische stof balans die met name akkerbouwers maken en die Eurofins op pagina 5 van hun bemestingswijzer in beeld brengt. Een volgroeid bos neemt ook geen netto CO2 meer op, alleen bossen die groter/zwaarder worden doen dat. Een bos neemt minder op, maar verteerd ook minder. Het doet het niet minder of beter dan landbouw, maar op een lager pitje.
Voor oplossen van CO2 overschot moet opname structureel zijn, dat is niet wat de rol van landbouw is. Dit is lesstof die niet alleen ik maar elke docent in het agrarisch onderwijs aanbiedt. Niks linksig of rechtsig aan. Daar komt in de industriele/gemechaniseerde landbouw bij dat de fossiele energie de basis vormt, dus CO2 toevoegd aan de atmosfeer. Maar dat geldt voor alles waar we energie voor gebruiken.
Abonnee
janus 7 Oktober 2021
ja ruud zal allemaal wel.maar nu wat anders, kunnen we allemaal zonder de landbouw?? iedereen maak zich druk over banale zaken,kijk wat een rel er uitbreekt over het feit dat de gas rekening een paar honderd euro stijgt! let maar eens goed op wat er gaat gebeuren als het graan duur wordt omdat die verfoeide kunstmest onbetaalbaar wordt.het zal snel klaar zijn met het gezeik over co2 vastleggen wel of niet.maar leuter vooral verder met je volgevreten pens..
ruud hendriks 8 Oktober 2021
De hoeveelheden CO2 opname die worden genoemd herken ik wel. Grasland van 35.000 is wel de top, maar het kan. Die vastgelegde CO2 komt echter weer snel vrij, het gewas verteerd ook snel weer. Organische stof wordt in de bodem opgeslagen, maar jaarlijks verteerd er ook rond 2000 kg humus. Die aanvoer en afvoer houden elkaar in evenwicht, het is de organische stof balans die met name akkerbouwers maken en die Eurofins op pagina 5 van hun bemestingswijzer in beeld brengt. Een volgroeid bos neemt ook geen netto CO2 meer op, alleen bossen die groter/zwaarder worden doen dat. Een bos neemt minder op, maar verteerd ook minder. Het doet het niet minder of beter dan landbouw, maar op een lager pitje.
Voor oplossen van CO2 overschot moet opname structureel zijn, dat is niet wat de rol van landbouw is. Dit is lesstof die niet alleen ik maar elke docent in het agrarisch onderwijs aanbiedt. Niks linksig of rechtsig aan. Daar komt in de industriele/gemechaniseerde landbouw bij dat de fossiele energie de basis vormt, dus CO2 toevoegd aan de atmosfeer. Maar dat geldt voor alles waar we energie voor gebruiken.
ruud hendriks 8 Oktober 2021
@janus Zonder landbouw kunnen we niet, dus ik doe mijn best om daar aan bij te dragen zodat deze blijft. Dat bestaat uit het veldwerk met boeren om naar bodemkwaliteit te kijken zodat de mest die er is optimaal wordt benut en de afhankelijkheid van minerale mest zo laag mogelijk kan zijn.
Op papier wil ik bijdragen aan inzicht in hoe de systemen technisch werken. Als er onjuiste info wordt gegeven zoals in dit artikel dan probeer ik dat inhoudelijk te verhelderen. Of die boodschap leuk is of vervelend is dan minder belangrijk. Besluiten moeten worden genomen op juiste info. Wie daar geen behoefte aan heeft of het gezeik vindt kan het gewoon overslaan.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Achtergrond stikstofstemming

Timmermans bindt thuis in en schaadt zijn imago

Achtergrond Stikstofstemming

Big data en kleine cijfertjes van het stikstofbeleid

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox