shutterstock

Opinie Jaap Majoor

Er is maar één oplossing voor het stikstofdebacle

13 Juni 2022 - Boerenbusiness - 63 reacties

Christianne van der Wal, de minister van Natuur en Stikstof, heeft haar plannen bekendgemaakt. In verschillende gebieden van Nederland moeten de boeren verdwijnen, vrijwillig of niet. Zij heeft een kaart bijgevoegd, die de toekomst van onze boeren aangeeft. In haar brief wordt alleen het opruimen van de boeren genoemd als duidelijke oplossing. De rest van de uitstoters, denk bijvoorbeeld aan Schiphol, wordt buiten beschouwing gelaten.

Onze boeren stoten de natuurlijke stikstof NH3 uit. Een enkele boer mag nog blijven, als hij heel extensief gaat boeren. Alleen worden de prijzen van zijn producten voor de consument nog veel duurder, dan zij nu al zijn. Dit in schril contrast met ander nieuws uit Amerika. Daar heeft het bedrijf Amogy een landbouwtrekker omgebouwd met een brandstofcel. Deze wordt gevoed met NH3 (ammoniak). Zij gaan nu een vrachtauto ombouwen en zeggen in de toekomst zelfs schepen om te bouwen op ammoniak. Verder willen wij geheel overschakelen op duurzame elektriciteit. Deze elektriciteit moet worden opgeslagen door om te zetten in groene waterstof. Dit proces geeft grote verliezen. Gebruik je urine in plaats van water, dan wordt het rendement veel groter. Voor deze nieuwe technieken is dus juist een grotere veestapel nodig

Zo worden ook de volgende feiten niet meegeteld bij de stikstofbesluiten:

  • Uit onderzoek is gebleken dat buiten een cirkel van een paar honderd meter om een boerderij, de stikstofuitstoot niet meer is te meten. De stikstof uit de stal slaat vrijwel direct neer. Deze stikstofuitstoot is dus niet nadelig voor de natuur in de omgeving.
  • In de laatste 40 jaar is de ganzenpopulatie meer dan vertienvoudigd. Wij hebben nu bijna 3 miljoen ganzen. Zij produceren een enorme hoeveelheid stikstof die uitgestoten wordt midden in het Natura 2000-gebied. Deze uitstoot heeft wel degelijk nadelige gevolgen voor de schrale natuur.
  • De beheerders van de Natura 2000-gebieden, zetten grote grazers in om de planten op te eten. Dit zijn er duizenden. Ook deze grazers poepen midden in het Natura 2000-gebied en hebben dus direct gevolgen voor de stikstofuitstoot.
  • In gebieden die niet worden bemest (dus de Natura 2000-gebieden) is door denitrificatie een stikstofuitstoot van wel 35 kilo stikstof per ha.
  • De landerijen van de boeren nemen meer stikstof op dan dat zij uitstoten. Alleen de uitstoot wordt meegeteld en de opname van stikstof door de gewassen wordt niet meegeteld.
  • Het CO2-gehalte in de lucht is in de laatste 50 jaar door onze welvaart 1,5 keer zo hoog geworden. Hierdoor groeien de planten harder en hebben daarom meer stikstof nodig. Voor veel planten al te weinig stikstof beschikbaar, waardoor de planten te weinig eiwit bevatten. Hierdoor neemt de insectenpopulatie af.

Als je deze feiten op een rij zet, moeten wij ons afvragen in hoeverre wij de landbouw de schuld mogen geven. Komt er niet veel meer stikstof in het natuurgebied door het beheer van de natuurbeheerders zelf? Onze minister van der Wal blijft volhouden dat de landbouw weg moet. Haar motivatie is: de rechter heeft gesproken. Zo ook verschuilt zij zich achter Brussel. Heel bijzonder als je beseft, dat Nederland zichzelf veel strengere regels heeft opgelegd dan de EU.

Nederland compleet ten gronde
De natuur moet worden verbeterd en dat probeert de overheid te bereiken door de stikstofuitstoot te verlagen. De uitkoop van boeren gaat niet helpen en over enkele jaren staat de MOB weer voor de rechter en gaat dan de bedrijven aanklagen. Net zolang tot Nederland compleet ten gronde is. Er zijn immers al geleerden, die zeggen: als alle mensen en bedrijven uit Nederland weg zijn dan nog is de stikstofuitstoot te groot door wat uit het buitenland komt overwaaien.

De enige oplossing is een herziening van welke stikstofbelasting in de Natura 2000-gebieden toegestaan is. Wij kunnen dat ene plantje, dat niet tegen stikstof kan, niet beschermen. Immers Nederland is de delta van Europa, waar miljoenen jaren de vruchtbare slip uit de rivieren is neergeslagen. Deze gebieden worden nooit schrale natuur. Overheid u gaat nu uw schepen verbranden, terwijl uw nieuwe schepen zelfs op de tekenkamer nog niet ontworpen zijn.

Jaap Majoor
Laag Zuthem

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
63 reacties
Het kan vriezen of dooien 13 Juni 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10898975/er-is-maar-e-e-n-oplossing-voor-het-stikstofdebacle]Er is maar één oplossing voor het stikstofdebacle[/url]
Goed onderbouwde opinie, er wordt gewoon een kunstmatig probleem gecreëerd wat er gewoon niet is.

De landbouw is nu de kop van Jut, dat is lekker gemakkelijk want veel mensen boeit dit allemaal niet anders gezegd het is de ver van mijn bed show totdat de consument de rekening krijgt gepresenteerd.
En dan is het te laat.

We moeten gewoon accepteren dat Nederland vol is de club van Rome heeft in de jaren 60 gesteld dat 12 miljoen inwoners de grens is!!!
Niemand durft blijkbaar in Den Haag hierover de knuppel in het hoenderhok te gooien?
ruud hendriks 13 Juni 2022
Dhr Majoor baseert de opinie op een aantal feiten die niet correct zijn. Ik loop ze langs, want er is al verwarring genoeg over stikstof, het is verkeerd dat opinies als deze de verwarring vergroten omdat de uitgangspunten onjuist zijn.

De feiten waar Dhr Majoor zich op baseert:
Feit 1: "Uit onderzoek is gebleken dat buiten een cirkel van een paar honderd meter om een boerderij, de stikstofuitstoot niet meer is te meten. De stikstof uit de stal slaat vrijwel direct neer. Deze stikstofuitstoot is dus niet nadelig voor de natuur in de omgeving."
Dit klopt in het geheel niet. De concentratie ammoniak is direct rond de stal wel het hoogst, door de spreiding daalt die snel. Binnen een straal van 500 meter slaat echter maar 5% van de ammoniak neer, binnen een straal van 50 km is dat 40% (voor stikstofoxide zijn de percentages op grotere afstand grofweg de helft).
Feit 2: "De beheerders van de Natura 2000-gebieden, zetten grote grazers in om de planten op te eten. Dit zijn er duizenden. Ook deze grazers poepen midden in het Natura 2000-gebied en hebben dus direct gevolgen voor de stikstofuitstoot."
De grote grazers hebben geen grote gevolgen. Ze eten gewas dat ter plekke groeit met stikstof die ter plekke uit de bodem komt. De stikstof uit hun mest voegt geen extra stikstof aan het lokale systeem toe. De ganzen die dhr Majoor ook noemt doen dat inderdaad wel. Die grazen overdag op landbouwgrond en zoeken daarna de rust en veiligheid van de natuur en poepen daar nog even door.
Feit 3: "In gebieden die niet worden bemest (dus de Natura 2000-gebieden) is door denitrificatie een stikstofuitstoot van wel 35 kilo stikstof per ha".
Denitrificatie resulteert in stikstof oxiden en stikstof, niet in ammoniak. Ook hier geldt weer dat wat er ontwijkt stikstof is die daar al in het systeem zit, het is geen toegevoegde stikstof die de depositie uit de landbouw wel is.
Feit 4: "De landerijen van de boeren nemen meer stikstof op dan dat zij uitstoten. Alleen de uitstoot wordt meegeteld en de opname van stikstof door de gewassen wordt niet meegeteld". Hier wordt alle stikstof op een hoop gegooid. Het klopt dat veel ammoniakemissie ook weer op landbouwgrond komt. Meer dan de helft van Nederland is landbouwgrond, dus dat is logisch. Maar alle stikstof bij elkaar genomen raakt de landbouw bijna de helft van de stikstof die ze gebruikt kwijt naar water en lucht (dat betreft 170 tot 180 kg N/ha/jr. De landbouw van Nederland is per hectare de grootste stikstof uitstoter van Europa
Feit 5: "Het CO2-gehalte in de lucht is in de laatste 50 jaar door onze welvaart 1,5 keer zo hoog geworden. Hierdoor groeien de planten harder en hebben daarom meer stikstof nodig. Voor veel planten al te weinig stikstof beschikbaar, waardoor de planten te weinig eiwit bevatten. Hierdoor neemt de insectenpopulatie af."
De C/N verhouding is inderdaad verschoven, maar het is niet zo dat insecten daardoor verdwijnen. Daar is de chemie van de landbouw mede debet aan. Om de CO2 toename als gedoogconstructie voor stikstof te gebruiken is de wereld wel op de kop zetten.

Tot slot moet gezegd dat mevrouw vd Wal de andere sectoren in tegenstelling tot wat dhr Majoor stelt niet buiten beschouwing laat. In haar brief geeft ze aan dat het kabinet parallel aan de landbouw voor industrie en mobiliteit aan stikstof oxiden wordt gewerkt (beleidsprogramma Klimaat en energie en het Schone Lucht Akkoord). Daar is echter op korte termijn minder mee te halen t.a.v. binnenlandse doelstellingen. Het grootste deel daarvan waait namelijk naar het buitenland......

Er is van alles af te dingen op de manier waarop de landbouw in de knel wordt gezet en welke onduidelijkheid er boven de sector hangt. Met opinies als deze waar een loopje met de feiten wordt genomen komen we niet echter niet verder.
Het kan vriezen of dooien 13 Juni 2022
Ook uw verhaal klopt niet, bij feit 2 stelt u dat in natuurgebieden de grote grazers geen stikstof probleem veroorzaken, een veehouder doet dat ook niet immers het grasland wordt bemest met mest van de koeien die dat gras hebben opgegeten. En het moet zelfs bij toediening ondergewerkt worden.

En het mest wat er teveel zou zijn moet worden afgevoerd richting de akkerbouwgebieden.
Dit geld ook voor de intensieve veehouderij de meeste mest vertrekt richting de akkerbouwgebieden.

Dus u neemt ook een loopje met de feiten.
Abonnee
jan 13 Juni 2022
Die Ruud Hendriks wordt betaald door de overheid om feiten te verdraaien
dat die man nog leraar is en onze zonen en dochters die onzin mag vertellen
Ad 13 Juni 2022
Mooi onderbouwt Jaap maar ik mis enkele dingen en wel de volgende. Regenwater en riooloverstorts krijgen het steets drukker, omdat ze in de bebouwing te weinig opvang en bij 'n plensbui. Er wordt veel minder drugsafval massaal gedumt, zal wel in' t Putje gaan of riool. De strafmaat voor wietteelt is omhoog gegaan is nu interesanter om'n lab te beginnen, en schijnt meer op te brengen, dit zet te denken
Ad 13 Juni 2022
Aanvulling de mensen die 'n he gel uit gooien in onze binnen wateren klagen vanwegen' t terug lopen van de vissant, zal nog wel erger worden.
Gerrit van der Kolk 13 Juni 2022
Jammer Ruud Hendriks dat u geen kennis van zaken hebt en toch meent te reageren op deze column en zodoende de linkse framing in stand houdt....
Albert buitenhuis 13 Juni 2022
Dhr Hendriks ,nu heb ik nog een vraag aan u over de stikstofoxide . Als ik de stikstofoxide kaart van Nederland bekijk ,dan is Rotterdam ,Haven van antwerpen (ook veel goederen voor Nederland) Utrecht Schiphol en Amsterdam een brandhaard van stikstofoxide, de A2 haal je er ook precies uit , dan vertelt u net in uw reactie dat 20 % neerdaalt binnen 50 km dat zie je ook goed op de kaart ,want de oostzijde van de randstad is diepdonkerrood. Wat gebeurd er dan de volgende 50 a 100 km we hebben in Nederland meeste tijd zuid zuidwest of westenwind ,windstil kan ook. Volgens enkele van uw collega s stikstof geleerden waait er 85 % van de stikstofoxide naar buiten Nederland , klinkt mij erg als een papieren verhaal . 2e punt ,jullie natuur stikstof professionals zullen gelijk hebben dat de natuur er beter uit kan komen te zien ,maar voedsel , waar denken jullie dat te gaan verbouwen voor onze wereldbevolking zonder consequenties voor de natuur , wij in Nederland zullen geen honger leiden ,maar er zijn landen !! Ga jij daar dit winter ook naar toe om het uit te leggen wat het Luxe Nederland vertikt om aan de maatschapij bij te dragen , albert buitenhui
Abonnee
jk 13 Juni 2022
@ruud Hendriks, zojuist heb ik een stukje van u op YouTube bekeken over de biologisch dynamische landbouw. Nu vraag ik mij af, als u werkelijk ervan overtuigd bent dat kamille in een koeiendarm die een tijdje in de grond verblijft om contact te maken met Mercurius om zo na een tijdje opgegraven te worden om de compost beter te maken zodat de compost met de eigenschap van kamille de doorworteling te bevorderen, met de eigenschap van de koeiendarm de doorstroming te bevorderen en met de eigenschappen van Mercurius, handel, beweging en kwik(??) de compost zoveel beter maakt, maar dit niet meetbaar is en toch van overtuigd bent, hoe u dan toch bij uw cijfers over de stikstof komt?
Abonnee
jk 13 Juni 2022
voor de mensen die zich afvragen waar het over gaat, zie link

https://youtu.be/uU41_dpodVc
Oortgiese 13 Juni 2022
Wereldwijd komt er steeds meer woestijnen gebruik de organische mest om deze vruchtbaar te maken. Als we in Nederland, t landschap steeds schraler maken dan groeit er minder en wordt er minder CO 2 gebonden
Abonnee
frog 14 Juni 2022
meneer Hendriks ik heb uw filmje bekeken op YouTube, met een aantal aspecten wil ik zeker meegaan met name de hogere en betere voedingswaarde maar hoe zit dit met gewassen die vroegtijdig afsterven door schimmel infectie zoals uien en aardappels?
Bij het verhaal over uw emigratie plannen naar mercurius ben ik trouwens afgehaakt.
Abonnee
Ard 14 Juni 2022
Ik denk dat de heer Hendriks zijn feiten op het AERIUS model baseert.
Abonnee
Ard 14 Juni 2022
Net als de politiek.
Abonnee
PietPaal 14 Juni 2022
Vroeger was het zure regen, het gat in de ozonlaag en global warming..
Hoor je niks meer over.. probleem opgelost?!? Of verdampt... :)

Nu moeten we geloven dat er klimaatverandering is, dat slaat beter aan bij het goedgelovige volk want idd ja het klimaat veranderd nou eenmaal continu.. probleem??
Dat word er wel even van gemaakt door CO2 in het verdomhoekje te zetten, en dat terwijl ik 'vroeger' nog op school leerde dat dat juist goed is voor bomen en planten, niet alleen goed maar NOODZAKELIJK om te leven!!

Al honderdduizenden jaren is dat natuurlijk nooit geen probleem geweest maar let op, we leven dan nu tenslotte ook in de omgekeerde waarheid wereld sinds de corona "pandemie" waar oplossingen worden voorgeschoteld als zijnde problemen, en waar problemen van komen ziet men in Den Haag als oplossing!!
Zoals er voor corona ook maar 1 oplossing denkbaar was (voor de meesten in Den Haag dan) de experimentele gifprik.. Alle andere (veel betere) oplossingen werden verbannen, zelfs gecriminaliseerd en de mond gesnoerd.

Zo is het nu ook het geval met CO2 dat als een 'probleem' word beschouwd ipv een noodzakelijk iets wat er altijd al is geweest en (in bijna alle landen) nog steeds nooit een probleem is geweest, en zal het ook nooit worden want het is een uit de duim gezogen fabeltje door de rijke elites om hun fascistische agenda erdoor te drukken. En ieder weldenkend mens met een beetje gezond verstand gaat daar nooit intrappen!

Het word ook steeds makkelijker de agendapunten te herkennen en de laatste stukjes van de puzzel te leggen..., Ook omdat de puzzel al voor een groot deel klaarligt...
ruud hendriks 14 Juni 2022
#hetkanvriezendooien: natuurgebied krijg alleen mest van de dieren ter plekke. Dat kan daarmee nooit toenemen. Koeien eten gras met daarnaast krachtvoer van buiten het bedrijf plus nog de kunstmest. Van de stikstof in een melkveehouderij komt 30 a 40% in melk en vlees. De overige 60 a 70% is overschot, een heel andere situatie dan in het natuurgebied waar op de depositie na geen aanvoer is.
Wat betreft de stikstofdiscussie ben ik van mening dat wanneer je schrale natuur als uitgangspunt neemt je de tent wel kan sluiten. Ik onderschrijf dat stikstof de natuurlijke balans mede heeft verstoord. maar niet alleen. Verzuring in de tijd dat er zwavel in de diesel zat en er geen rookgasreiniging was heeft ook een tik uitgedeeld. Wil je wel schrale natuur dan vraagt dat veel regelmatige verschraling net zoals de enklandbouw dat eeuwen heeft gedaan. Nadeel is dat niet alleen de stikstof wordt afgevoerd, alle andere mineralen ook, dus het kan zijn dat sporenelementen en calcium dan weer moeten worden aangevoerd. Nederland is een cultuurlandschap, op zichzelf staande en zelfredzame natuur in in onze postzegel mi utopisch. Voedselproductie moet er niet aan bijdragen dat ons milieu en klimaat doorgaand achteruit gaat, wat mi nu nog wel het geval is, maar het moet ook niet zo zijn dat we Nederland tot natuurgebied moeten willen maken waar voedsel ondergeschikt is. Als zelfs BD bedrijven op de tocht staan die max maar 112 kg N/ha mogen aanvoeren, dan wordt landbouw wel heel moeilijk.

Ik ben inderdaad leraar en begeleid groepen boeren. Dat vind niet iedereen een succes zo te lezen. Dat veel mensen uit de agrarische praktijk dat wat ik breng als waardevol ervaren, ook jaren later nog, steeds zie ik maar als positieve bijdrage.

Wat landbouw betreft leef ik in twee a drie werelden. Die van de getallen en het rekenwerk. Mineralenbalansen maak ik al decennia met boeren, gangbaar en bio. Het BD stuk is een onderzoeksterrein dat ik heb opgepakt omdat ik bijvoorbeeld op BD bedrijven regelmatig hele hoge benutting en hele mooie bodem tegen kwam en nieuwsgierig werd hoe ze dat voor elkaar kregen. Zie het zoals een boer in de meet en weegbare wereld van kilogrammen werkt maar ook overtuigd kan zijn van zijn geloof waar geen enkel hard bewijs voor kan worden aangevoerd. Op BD gebied probeer ik onderzoek op gang te krijgen om de beelden en ervaringen te toetsen.

Verzuring is inderdaad grotendeels getackeld (ontzwavelde diesel, rookgasreiniging, luchtwassers). Ozon problemen ook door in de chemie van de koelindustrie te gaan regelen. Opwarming helaas nog niet opgelost...

Mijn kijk op kringlooplandbouw is te horen en zien op youtube. Op dik 12 minuten een meer beeldend filmpje van 5 minuten over kringlooplandbouw.
https://www.youtube.com/watch?v=Pbx9hd5TP2A&t=3486s

Tot zover reactie op een aantal vragen, mocht ik wat hebben gemist dan hoor ik dat vast wel weer.
Abonnee
50/50 14 Juni 2022
En heeft iedereen zijn
huiswerk gemaakt?
Abonnee
frog 14 Juni 2022
ruud hendriks schreef:
#hetkanvriezendooien: natuurgebied krijg alleen mest van de dieren ter plekke. Dat kan daarmee nooit toenemen. Koeien eten gras met daarnaast krachtvoer van buiten het bedrijf plus nog de kunstmest. Van de stikstof in een melkveehouderij komt 30 a 40% in melk en vlees. De overige 60 a 70% is overschot, een heel andere situatie dan in het natuurgebied waar op de depositie na geen aanvoer is.
Wat betreft de stikstofdiscussie ben ik van mening dat wanneer je schrale natuur als uitgangspunt neemt je de tent wel kan sluiten. Ik onderschrijf dat stikstof de natuurlijke balans mede heeft verstoord. maar niet alleen. Verzuring in de tijd dat er zwavel in de diesel zat en er geen rookgasreiniging was heeft ook een tik uitgedeeld. Wil je wel schrale natuur dan vraagt dat veel regelmatige verschraling net zoals de enklandbouw dat eeuwen heeft gedaan. Nadeel is dat niet alleen de stikstof wordt afgevoerd, alle andere mineralen ook, dus het kan zijn dat sporenelementen en calcium dan weer moeten worden aangevoerd. Nederland is een cultuurlandschap, op zichzelf staande en zelfredzame natuur in in onze postzegel mi utopisch. Voedselproductie moet er niet aan bijdragen dat ons milieu en klimaat doorgaand achteruit gaat, wat mi nu nog wel het geval is, maar het moet ook niet zo zijn dat we Nederland tot natuurgebied moeten willen maken waar voedsel ondergeschikt is. Als zelfs BD bedrijven op de tocht staan die max maar 112 kg N/ha mogen aanvoeren, dan wordt landbouw wel heel moeilijk.

Ik ben inderdaad leraar en begeleid groepen boeren. Dat vind niet iedereen een succes zo te lezen. Dat veel mensen uit de agrarische praktijk dat wat ik breng als waardevol ervaren, ook jaren later nog, steeds zie ik maar als positieve bijdrage.

Wat landbouw betreft leef ik in twee a drie werelden. Die van de getallen en het rekenwerk. Mineralenbalansen maak ik al decennia met boeren, gangbaar en bio. Het BD stuk is een onderzoeksterrein dat ik heb opgepakt omdat ik bijvoorbeeld op BD bedrijven regelmatig hele hoge benutting en hele mooie bodem tegen kwam en nieuwsgierig werd hoe ze dat voor elkaar kregen. Zie het zoals een boer in de meet en weegbare wereld van kilogrammen werkt maar ook overtuigd kan zijn van zijn geloof waar geen enkel hard bewijs voor kan worden aangevoerd. Op BD gebied probeer ik onderzoek op gang te krijgen om de beelden en ervaringen te toetsen.

Verzuring is inderdaad grotendeels getackeld (ontzwavelde diesel, rookgasreiniging, luchtwassers). Ozon problemen ook door in de chemie van de koelindustrie te gaan regelen. Opwarming helaas nog niet opgelost...

Mijn kijk op kringlooplandbouw is te horen en zien op youtube. Op dik 12 minuten een meer beeldend filmpje van 5 minuten over kringlooplandbouw.
https://www.youtube.com/watch?v=Pbx9hd5TP2A&t=3486s

Tot zover reactie op een aantal vragen, mocht ik wat hebben gemist dan hoor ik dat vast wel weer.
En hoe zit het met de voedingswaarde van vroegtijdig door schimmelaantasting afstervende gewassen? Deze vraag was nog niet beantwoord.
Voor de rest vind ik het een erg interessante discussie waar we allemaal iets van kunnen opsteken.
Leo van der Beek 14 Juni 2022
Jongeren, help me. Van de ene kant hoor ik al veertig jaar, dat de natuur lijdt onder de landbouw. Dat die steeds grotere bedrijven, met name varkens en kippen ontzettend stinken is wat mijn neus me verteld. Is dat nou allemaal niet waar? In de tussentijd is het aantal boeren met de helft afgenomen. Steeds minder van onze kinderen kunnen nog boer worden. De investeringen zijn hoog, de verdiensten zijn klein. Ik hoor over de varkenscyclus, drie jaar verlies, een jaar winst. Ieder jaar weer hopen op een goed barbequeseizoen want anders..Dit heeft te maken met ekonomie. Klein bedrijf geen lening. Steeds minder Nederlanders willen werken in landbouw, slachterijen, noem t. Buitenlanders en rare toestanden. Voer uit Amazone en Oekraine, in een adem met hongersnood. Stalbranden, regens of geen regens, of dat nou normaal is of niet. Veenweides de afgelopen 40 jaar een halve meter ingeklonken. Dan die bestrijdingsmiddelen nog. Zo maar een greep. En dat is dan gewoon allemaal onzin? Ik wil het graag geloven, maar alsjeblieft een eerlijk antwoord.
Abonnee
jan 14 Juni 2022
en wat eet u meneer van der Beek?
ja wij produceren ook voor de europese markt, moeten die mensen dan niet eten?
rijdt u in een auto die in Nederland is gemaakt?
is uw mobiel in Nederland gemaakt
uw Wasmachine, waarom is Nederland wel trots op ASML en niet op de boeren?
Abonnee
petatje 14 Juni 2022
Leo van der Beek schreef:
Jongeren, help me. Van de ene kant hoor ik al veertig jaar, dat de natuur lijdt onder de landbouw. Dat die steeds grotere bedrijven, met name varkens en kippen ontzettend stinken is wat mijn neus me verteld. Is dat nou allemaal niet waar? In de tussentijd is het aantal boeren met de helft afgenomen. Steeds minder van onze kinderen kunnen nog boer worden. De investeringen zijn hoog, de verdiensten zijn klein. Ik hoor over de varkenscyclus, drie jaar verlies, een jaar winst. Ieder jaar weer hopen op een goed barbequeseizoen want anders..Dit heeft te maken met ekonomie. Klein bedrijf geen lening. Steeds minder Nederlanders willen werken in landbouw, slachterijen, noem t. Buitenlanders en rare toestanden. Voer uit Amazone en Oekraine, in een adem met hongersnood. Stalbranden, regens of geen regens, of dat nou normaal is of niet. Veenweides de afgelopen 40 jaar een halve meter ingeklonken. Dan die bestrijdingsmiddelen nog. Zo maar een greep. En dat is dan gewoon allemaal onzin? Ik wil het graag geloven, maar alsjeblieft een eerlijk antwoord.
En wat over humane geneesmiddelrestanten in het oppervlaktewater?En hoezo klimaatsverandering door menselijk handelen? Onder de smeltende gletsjers vindt men oude nederzettingen! Wie heeft die daar dan geplaatst?
Leo 14 Juni 2022
Begrijp ik wel jongens. Het is van alle kanten een bende. Maar van constructieve ondernemers verwacht ik echt wat anders dan eeuwig de hakken in het zand en wijzen naar anderen. Vroeger ging er honderd ton over een hectare en DDT kon je eten. En opa rookte en werd negentig en alles was ook onzin Toch veel ten goede veranderd.
Abonnee
peter 14 Juni 2022
ruud hendriks schreef:
#hetkanvriezendooien: natuurgebied krijg alleen mest van de dieren ter plekke. Dat kan daarmee nooit toenemen. Koeien eten gras met daarnaast krachtvoer van buiten het bedrijf plus nog de kunstmest. Van de stikstof in een melkveehouderij komt 30 a 40% in melk en vlees. De overige 60 a 70% is overschot, een heel andere situatie dan in het natuurgebied waar op de depositie na geen aanvoer is.
Wat betreft de stikstofdiscussie ben ik van mening dat wanneer je schrale natuur als uitgangspunt neemt je de tent wel kan sluiten. Ik onderschrijf dat stikstof de natuurlijke balans mede heeft verstoord. maar niet alleen. Verzuring in de tijd dat er zwavel in de diesel zat en er geen rookgasreiniging was heeft ook een tik uitgedeeld. Wil je wel schrale natuur dan vraagt dat veel regelmatige verschraling net zoals de enklandbouw dat eeuwen heeft gedaan. Nadeel is dat niet alleen de stikstof wordt afgevoerd, alle andere mineralen ook, dus het kan zijn dat sporenelementen en calcium dan weer moeten worden aangevoerd. Nederland is een cultuurlandschap, op zichzelf staande en zelfredzame natuur in in onze postzegel mi utopisch. Voedselproductie moet er niet aan bijdragen dat ons milieu en klimaat doorgaand achteruit gaat, wat mi nu nog wel het geval is, maar het moet ook niet zo zijn dat we Nederland tot natuurgebied moeten willen maken waar voedsel ondergeschikt is. Als zelfs BD bedrijven op de tocht staan die max maar 112 kg N/ha mogen aanvoeren, dan wordt landbouw wel heel moeilijk.

Ik ben inderdaad leraar en begeleid groepen boeren. Dat vind niet iedereen een succes zo te lezen. Dat veel mensen uit de agrarische praktijk dat wat ik breng als waardevol ervaren, ook jaren later nog, steeds zie ik maar als positieve bijdrage.

Wat landbouw betreft leef ik in twee a drie werelden. Die van de getallen en het rekenwerk. Mineralenbalansen maak ik al decennia met boeren, gangbaar en bio. Het BD stuk is een onderzoeksterrein dat ik heb opgepakt omdat ik bijvoorbeeld op BD bedrijven regelmatig hele hoge benutting en hele mooie bodem tegen kwam en nieuwsgierig werd hoe ze dat voor elkaar kregen. Zie het zoals een boer in de meet en weegbare wereld van kilogrammen werkt maar ook overtuigd kan zijn van zijn geloof waar geen enkel hard bewijs voor kan worden aangevoerd. Op BD gebied probeer ik onderzoek op gang te krijgen om de beelden en ervaringen te toetsen.

Verzuring is inderdaad grotendeels getackeld (ontzwavelde diesel, rookgasreiniging, luchtwassers). Ozon problemen ook door in de chemie van de koelindustrie te gaan regelen. Opwarming helaas nog niet opgelost...

Mijn kijk op kringlooplandbouw is te horen en zien op youtube. Op dik 12 minuten een meer beeldend filmpje van 5 minuten over kringlooplandbouw.
https://www.youtube.com/watch?v=Pbx9hd5TP2A&t=3486s

Tot zover reactie op een aantal vragen, mocht ik wat hebben gemist dan hoor ik dat vast wel weer.
Ruud, landbouwbedrijven kennen ook afvoer; melk, vlees sommigen verkopen gras en er verlaat vee het bedrijf. Mogen ze dat compenseren met aanvoer van krachtvoer(achtigen) ? Ze vervullen uiteindelijk ook een functie met het verwaarden van perspulp, sojaschroot bierbostel citruspulp enz. Dat maakt voor de consument een aantal producten zelfs goedkoper. De afvoer in een natuurgebied? Heb je daar een voorstelling van ten opzichte van de aanvoer door bv ganzen?
HWTV 14 Juni 2022
Wij zijn met ons allen in onze eigen wetten verstrikt geraakt. De gestudeerden hebben op hun vakgebied elk hun theorien ontwikkeld, maar zijn het overzicht geheel verloren. Met 18 miljoen mensen, die ook nog hun brood moeten verdienen, kun je niet de natuur van 100 jaar terug willen hebben toen er 6 miljoen mensen in Nederland waren, met een veel lagere levensstandaard.
ruud Hendriks 15 Juni 2022
#Peter, afvoer compenseren is niet meer dan logisch. Doe je dat niet dan stopt het, zo simpel is dat. Zolang dat wat mensen eten via riool naar vuilstort gaat, bijvoorbeeld rond 45% van de stikstof, zal de landbouw naast vlinderbloemigen externe bronnen aan moeten boren om te compenseren. Vandaar mij pleidooi om ondanks alle beperkingen die dat ook heeft rioolslib/mensenmest niet als afval te behandelen. De huidige landbouw heeft ook veel verliezen, voor stikstof is dat ongeveer net zoveel als er wordt afgevoerd. Verliezen zullen nooit 0 worden, maar kunnen wel worden gereduceerd. N benutting akkerbouw 55%, melkvee 30 a 40% (23% inclusief verliezen bij krachtvoerteelt). Dit is niet vol te houden. Akkerbouw op goede grond kan met 20% a 25% vlinderbloemigen de stikstofbehoefte rondzetten. De N benutting gaat op sommige bedrijven al richting 80%. Melkvee kan at gras/klaver ook in de eigen stikstof voorzien.

Feitelijk zou stikstof het kleinste probleem kunnen zijn, die kunnen we weer binden uit de lucht. De verliezen die er zijn komen daar uiteindelijk ook weer terecht. Het verlies van alle andere mineralen is lastiger, die moeten weer van buiten het bedrijf worden aangevoerd.

In diverse reacties is ook terug te herkennen dat een van de problemen is dat we gewoon met heel veel mensen zijn en ons in het rijke westen ook nog eens suf consumeren. We gebruiken in NL 4 keer meer dan de aardbol aankan (ja, doe ik net zo goed aan mee.......). Medio april hebben we elk jaar eigenlijk ons aandeel energie en grondstoffen voor dat jaar al opgemaakt. De rest van het jaar zijn we van andere landen en onze kinderen opgebruiken. Landbouw is maar een van de transitiegebieden als we (klein)kinderen ook nog kans willen geven.

Vanuit meer holistische kijk wat betreft schimmels in aardappel en ui: schimmels zijn in de natuur de opruimers. Wanneer ze in nog groeiend gewas optreden is dat een signaal van verlies van vitaliteit, levenskracht. Het opruimen begint eerder dan de bedoeling is. Dat je daardoor een deel opbrengst of soms een heel gewas kwijt kan raken is vervelend, maar bij genoeg risicospreiding is het op te vangen/ Liever niet, maar in bio teelt is het soms part of the deal. Rassenkeuze /resistentieveredeling is voor de bio teler naast teeltstrategie daarom ook van groot belang. Aandacht voor een vitaal en uitgebreid wortelstelsel en veel bodemactiviteit is in rassenkeuze en bodembeheer cruciaal.

Er komen steeds meer 'robuuste rassen' die ook zonder chemie kunnen volgroeien. Crispr cas als methode is een discussiepunt, de rekkelijken vinden dat een acceptabele methode, de preciezen niet. In de biodynamische wereld wordt gezocht naar onderzoeksmethoden die vitaliteit, levenskracht van voeding in beeld kunnen brengen. Dan kan je ook onderbouwen wat wel en niet verantwoorde methoden zijn. Maar ja, kleine sector, het onderzoeksbudget klotst niet over de plinten helaas.
Abonnee
frog 15 Juni 2022
Dan nog een serieuze vraag, kunnen we biologische dynamisch de wereld voeden? En dan bedoel ik natuurlijk niet vanuit Nederland maar gewoon wereldwijd op deze manier voedsel telen?
Abonnee
tijdbom 15 Juni 2022
Elke keer de groenen,die voor overlast zorgen,en niet de boeren.Zou de burger beseffen dat boeren van de grootste zuurstofproducenten zijn ,en opslag van co2.Wat doet Schiphol ,tatasteel,en honderden andere fabrieken. De boeren produceren heel veel zuurstof,en slaan veel co2 op. De groenen moeten daar ook aan denken,en niet alleen aan zuurstof producerende bomen.
Nog enkele jaren ,en er heerst hongersnood,ook in Nederland.Jammer dat de zwaksten in de samenleving er het meest onder lijden. Ze hadden veel minder bossen in moeten planten,en landbouw grond in ere houden.
Het kan vriezen of dooien 15 Juni 2022
ruud hendriks schreef:
#hetkanvriezendooien: natuurgebied krijg alleen mest van de dieren ter plekke. Dat kan daarmee nooit toenemen. Koeien eten gras met daarnaast krachtvoer van buiten het bedrijf plus nog de kunstmest. Van de stikstof in een melkveehouderij komt 30 a 40% in melk en vlees. De overige 60 a 70% is overschot, een heel andere situatie dan in het natuurgebied waar op de depositie na geen aanvoer is.
Wat betreft de stikstofdiscussie ben ik van mening dat wanneer je schrale natuur als uitgangspunt neemt je de tent wel kan sluiten. Ik onderschrijf dat stikstof de natuurlijke balans mede heeft verstoord. maar niet alleen. Verzuring in de tijd dat er zwavel in de diesel zat en er geen rookgasreiniging was heeft ook een tik uitgedeeld. Wil je wel schrale natuur dan vraagt dat veel regelmatige verschraling net zoals de enklandbouw dat eeuwen heeft gedaan. Nadeel is dat niet alleen de stikstof wordt afgevoerd, alle andere mineralen ook, dus het kan zijn dat sporenelementen en calcium dan weer moeten worden aangevoerd. Nederland is een cultuurlandschap, op zichzelf staande en zelfredzame natuur in in onze postzegel mi utopisch. Voedselproductie moet er niet aan bijdragen dat ons milieu en klimaat doorgaand achteruit gaat, wat mi nu nog wel het geval is, maar het moet ook niet zo zijn dat we Nederland tot natuurgebied moeten willen maken waar voedsel ondergeschikt is. Als zelfs BD bedrijven op de tocht staan die max maar 112 kg N/ha mogen aanvoeren, dan wordt landbouw wel heel moeilijk.

Ik ben inderdaad leraar en begeleid groepen boeren. Dat vind niet iedereen een succes zo te lezen. Dat veel mensen uit de agrarische praktijk dat wat ik breng als waardevol ervaren, ook jaren later nog, steeds zie ik maar als positieve bijdrage.

Wat landbouw betreft leef ik in twee a drie werelden. Die van de getallen en het rekenwerk. Mineralenbalansen maak ik al decennia met boeren, gangbaar en bio. Het BD stuk is een onderzoeksterrein dat ik heb opgepakt omdat ik bijvoorbeeld op BD bedrijven regelmatig hele hoge benutting en hele mooie bodem tegen kwam en nieuwsgierig werd hoe ze dat voor elkaar kregen. Zie het zoals een boer in de meet en weegbare wereld van kilogrammen werkt maar ook overtuigd kan zijn van zijn geloof waar geen enkel hard bewijs voor kan worden aangevoerd. Op BD gebied probeer ik onderzoek op gang te krijgen om de beelden en ervaringen te toetsen.

Verzuring is inderdaad grotendeels getackeld (ontzwavelde diesel, rookgasreiniging, luchtwassers). Ozon problemen ook door in de chemie van de koelindustrie te gaan regelen. Opwarming helaas nog niet opgelost...

Mijn kijk op kringlooplandbouw is te horen en zien op youtube. Op dik 12 minuten een meer beeldend filmpje van 5 minuten over kringlooplandbouw.
https://www.youtube.com/watch?v=Pbx9hd5TP2A&t=3486s

Tot zover reactie op een aantal vragen, mocht ik wat hebben gemist dan hoor ik dat vast wel weer.
Een veehouder mag niet een onbeperkte hoeveelheid mest aanvoeren op zijn land het overschot moet worden verwerkt of worden afgevoerd naar gebieden waar tekorten zijn.
Ook in deze gebieden lopen de akkerbouwers steeds meer tegen de perverse maatregelen aan die de overheid heeft opgelegd.

Iemand zei een keer: De grond krijgt honger en is niet meer in staat om goede gewassen te laten groeien.

Wat een feit is dat de bodemvruchtbaarheid en daarmee de structuur van de grond in Nederland achteruit holt.

Laat er geen misverstand over bestaan overal waar TE voorstaat is nooit goed maar wij moeten als landbouwsector eens gaan uitdragen dat het vee en de gewassen niet alleen van de lucht kunnen leven.
jaap majoor 15 Juni 2022
Geachte heer Hendriks.

Ik heb uw betoog gelezen en wil er toch op antwoorden.
Op feit 1 Er zijn verschillende onderzoeken met metingen waaruit blijkt dat de stikstof na 200 meter om de stal nagenoeg niet meer te meten is. U zegt het omgekeerde. Dit is nu precies waarom de rekenmodellen van de overheid zo onbetrouwbaar zijn. Hoe kunnen onze geleerden zulke verschillende uitkomsten hebben. Gaat het erom wie hun betaalt?
Feit 2 De grote grazers. Er is geen verschil tussen een grote grazer bij de boer of de natuurinstantie.
Sterker nog, verschillende boeren laten hun dieren in een natuurgebied weiden, omdat de natuurbeheerder zelf te weinig beesten heeft, voor onderhoud van het natuurgebied.
Het klopt dat de boer kunstmest en krachtvoer aanvoert, maar dat is de schuld van de mens zelf. De boer heeft zijn kringloopwijzer kloppend. Hij voert zijn producten af naar de consument (wij mensen). Zo verliest hij constant essentiële grondstoffen (stikstof, kali, fosfaat). Immers wij consumenten leveren onze ontlasting niet terug aan de boer. Deze verliezen moet hij aanvullen d.m.v. kunstmest en krachtvoer.
Feit 3 De gemeten stikstof is en blijkt stikstof .Hier wordt naar de boeren gewezen, dat zij schuldig zijn, terwijl het ook uit het natuurgebied zelf komt. In een natuurgebied in Drenthe bleek bij metingen dat bijna al de gemeten stikstof uit het natuurgebied zelf kwam maar de boer krijgt de schuld. Dit kan toch niet waar zijn.
Feit 4 geeft u geen antwoord dat de stikstof die de gewassen opnemen niet meegeteld worden.
feit 5 In ons vruchtbare land leven vooral stikstof minnende insecten. Deze populatie is nu aan het afnemen zegt de ene groep wetenschappers en de andere groep wetenschappers zegt de stikstof is te hoog. Wie moeten wij geloven? 100 procent tegenstrijdig.
Een ding is zeker, nh3 is een natuurlijke stikstof en nox hoort niet in de natuur.
Er zijn verschillende manieren om te boeren, gangbaar of biologisch. U verafschuwt gangbaar.
Ik vind beide groepen boeren hebben wij nodig. Laten wij elkaar respecteren . Vergis u niet het verschil tussen de gangbare boeren en de biologische boeren is zo groot niet meer.
U zegt verder de nox waait voor het grootste gedeelte naar het buitenland. Dit betekent de nox uit het buitenland slaat volop bij ons neer. Hoe kun je dan de schuld bij de boeren alleen leggen.
Nogmaals de overheid heeft een zondebok nodig en heeft die gevonden door de boeren de schuld te geven.
Abonnee
Gwoon 15 Juni 2022
jaap majoor schreef:
Geachte heer Hendriks.

Ik heb uw betoog gelezen en wil er toch op antwoorden.
Op feit 1 Er zijn verschillende onderzoeken met metingen waaruit blijkt dat de stikstof na 200 meter om de stal nagenoeg niet meer te meten is. U zegt het omgekeerde. Dit is nu precies waarom de rekenmodellen van de overheid zo onbetrouwbaar zijn. Hoe kunnen onze geleerden zulke verschillende uitkomsten hebben. Gaat het erom wie hun betaalt?
Feit 2 De grote grazers. Er is geen verschil tussen een grote grazer bij de boer of de natuurinstantie.
Sterker nog, verschillende boeren laten hun dieren in een natuurgebied weiden, omdat de natuurbeheerder zelf te weinig beesten heeft, voor onderhoud van het natuurgebied.
Het klopt dat de boer kunstmest en krachtvoer aanvoert, maar dat is de schuld van de mens zelf. De boer heeft zijn kringloopwijzer kloppend. Hij voert zijn producten af naar de consument (wij mensen). Zo verliest hij constant essentiële grondstoffen (stikstof, kali, fosfaat). Immers wij consumenten leveren onze ontlasting niet terug aan de boer. Deze verliezen moet hij aanvullen d.m.v. kunstmest en krachtvoer.
Feit 3 De gemeten stikstof is en blijkt stikstof .Hier wordt naar de boeren gewezen, dat zij schuldig zijn, terwijl het ook uit het natuurgebied zelf komt. In een natuurgebied in Drenthe bleek bij metingen dat bijna al de gemeten stikstof uit het natuurgebied zelf kwam maar de boer krijgt de schuld. Dit kan toch niet waar zijn.
Feit 4 geeft u geen antwoord dat de stikstof die de gewassen opnemen niet meegeteld worden.
feit 5 In ons vruchtbare land leven vooral stikstof minnende insecten. Deze populatie is nu aan het afnemen zegt de ene groep wetenschappers en de andere groep wetenschappers zegt de stikstof is te hoog. Wie moeten wij geloven? 100 procent tegenstrijdig.
Een ding is zeker, nh3 is een natuurlijke stikstof en nox hoort niet in de natuur.
Er zijn verschillende manieren om te boeren, gangbaar of biologisch. U verafschuwt gangbaar.
Ik vind beide groepen boeren hebben wij nodig. Laten wij elkaar respecteren . Vergis u niet het verschil tussen de gangbare boeren en de biologische boeren is zo groot niet meer.
U zegt verder de nox waait voor het grootste gedeelte naar het buitenland. Dit betekent de nox uit het buitenland slaat volop bij ons neer. Hoe kun je dan de schuld bij de boeren alleen leggen.
Nogmaals de overheid heeft een zondebok nodig en heeft die gevonden door de boeren de schuld te geven.
@Jaap Majoor...is zeer duidelijk weergegeven...maar wie betaalt - bepaald wat er juist wel in de rapportage en wat niet vermeld moet worden... overheid verschuilt dan naar dit soort rapporten en metingen. Hoe zou de uitkomsten uitpakken als men dit ook voor " verkeer - industrie- havengebieden en vliegvelden zou toepassen? daar geeft men geen antwoordt op.
Het kan vriezen of dooien 15 Juni 2022
jaap majoor schreef:
Geachte heer Hendriks.

Ik heb uw betoog gelezen en wil er toch op antwoorden.
Op feit 1 Er zijn verschillende onderzoeken met metingen waaruit blijkt dat de stikstof na 200 meter om de stal nagenoeg niet meer te meten is. U zegt het omgekeerde. Dit is nu precies waarom de rekenmodellen van de overheid zo onbetrouwbaar zijn. Hoe kunnen onze geleerden zulke verschillende uitkomsten hebben. Gaat het erom wie hun betaalt?
Feit 2 De grote grazers. Er is geen verschil tussen een grote grazer bij de boer of de natuurinstantie.
Sterker nog, verschillende boeren laten hun dieren in een natuurgebied weiden, omdat de natuurbeheerder zelf te weinig beesten heeft, voor onderhoud van het natuurgebied.
Het klopt dat de boer kunstmest en krachtvoer aanvoert, maar dat is de schuld van de mens zelf. De boer heeft zijn kringloopwijzer kloppend. Hij voert zijn producten af naar de consument (wij mensen). Zo verliest hij constant essentiële grondstoffen (stikstof, kali, fosfaat). Immers wij consumenten leveren onze ontlasting niet terug aan de boer. Deze verliezen moet hij aanvullen d.m.v. kunstmest en krachtvoer.
Feit 3 De gemeten stikstof is en blijkt stikstof .Hier wordt naar de boeren gewezen, dat zij schuldig zijn, terwijl het ook uit het natuurgebied zelf komt. In een natuurgebied in Drenthe bleek bij metingen dat bijna al de gemeten stikstof uit het natuurgebied zelf kwam maar de boer krijgt de schuld. Dit kan toch niet waar zijn.
Feit 4 geeft u geen antwoord dat de stikstof die de gewassen opnemen niet meegeteld worden.
feit 5 In ons vruchtbare land leven vooral stikstof minnende insecten. Deze populatie is nu aan het afnemen zegt de ene groep wetenschappers en de andere groep wetenschappers zegt de stikstof is te hoog. Wie moeten wij geloven? 100 procent tegenstrijdig.
Een ding is zeker, nh3 is een natuurlijke stikstof en nox hoort niet in de natuur.
Er zijn verschillende manieren om te boeren, gangbaar of biologisch. U verafschuwt gangbaar.
Ik vind beide groepen boeren hebben wij nodig. Laten wij elkaar respecteren . Vergis u niet het verschil tussen de gangbare boeren en de biologische boeren is zo groot niet meer.
U zegt verder de nox waait voor het grootste gedeelte naar het buitenland. Dit betekent de nox uit het buitenland slaat volop bij ons neer. Hoe kun je dan de schuld bij de boeren alleen leggen.
Nogmaals de overheid heeft een zondebok nodig en heeft die gevonden door de boeren de schuld te geven.
Goed verhaal ik krijg het idee dar de heer Hendriks terug wil naar de Ot en Sien tijd dag mag maar is niet realistisch.

Ik heb de overtuiging als je 10 scheikundigen bij elkaar zet dat je 10 verschillende uitkomsten gaat krijgen.

Nog een voorbeeld als afsluiting.

In Flevoland zijn N metingen gedaan bij drains wat blijkt in natuurgebieden verdwijnt de meeste N in de sloot. Het rapport is op onverklaarbare wijze verdwenen de reden laat zich raden.
Joshua 15 Juni 2022
Goede genade
Het feit dat de heer Ruud Hendrikx zulke eenzijdige meterslange reacties kan geven midden op de dag als ambtenaar die niks te doen heeft en als afgekeurde milieu fanaat geen rekening houdt met de menselijke maat is verbazingwekkend.
Abonnee
Bas 15 Juni 2022
In de Oostvaardersplassen zijn zoveel dieren dat het oppervlakte water zoveel stikstof en fosfaat bevat dat het niet direct in het IJsselmeer of markermeer gepompt kan worden.
Om het percentage stikstof en fosfaat naar beneden te krijgen wordt er oppervlakte water uit het landbouw gebied van zuidelijk flevoland bij gevoegd .
ruud hendriks 15 Juni 2022
@Bas. Ik zou de Oostvaardersplassen ook geen normale natuur noemen. In een paar jaar leegpompen, waardoor je een explosie aan groei krijgt. Dan beesten er in zetten zonder vijanden en een hek er omheen. Dan wil het wel vreten en poepen. Meer een ecologisch speeltje van natuurbedenkers.
ruud hendriks 15 Juni 2022
Dag Jaap, in reactie op jouw antwoord.
Bij 1. De figuurtjes over stikstofafstanden zijn legio, dat gaat zeker verder dan 200 meter. Helaas kan ik ze er hier er niet bij zetten.
Bij 2. Begrazing bij boeren en bij natuurinstanties is echt verschillend. Dat de boer vanwege de afvoer naar consumenten ook weer aanvoert is logisch. Echter, om melk uit een koe te krijgen moet er veel meer in dan aan product wordt afgevoerd. Het verschil gaat als verlies bodem en lucht in. Van de landbouw in Nederland zijn de stikstofafvoer naar de consument en het verlies naar bodem en lucht ongeveer even groot. (2020 43% respectievelijk 46% van de stikstofaanvoer). Akkerbouw benut 55%, melkvee 30 a 40%.
Bij 3. De stikstof die uit natuurgebieden komt kan er op 2 manieren uit komen. Depositie op blad (bossen filteren sterk) die uitspoelt; die is van buiten afkomstig. Netto afbraak van organische stof, wat een gevolg kan zijn van het uiteen vallen van het ecosysteem door vermesting/verzuring/verdroging. Natuur die zelfstandig en stabiel is verliest niet noemenswaardig stikstof, gewasgroei in voorjaar/zomeren en bladvertering in herfst/winter zijn in een evenwicht
Bij 4. Ik snap hier niet hoe het is bedoeld. Op welke manier wodt stikstof die gewassen opnemen niet meegeteld?
Bij 5. Stikstof minnende insecten kunnen probleemloos afnemen wanneer er meer stikstof is. Alle insecten nemen namelijk sterk af, daar draagt o.a. chemie aan bij. Meer stikstof zal de afname door andere factoren niet compenseren.
NH3 is een natuurlijke stof. NOx ook. Het komt uit elke bodem en uit mest omdat nitraat onder zuurstofarme omstandigheden deels wordt omgezet in NOx. Natuurlijkheid is geen onderscheidend aspect voor NH3 en NOx.
Wat schuld betreft: die wordt ook zeker niet alleen bij boeren gelegd, in de zomer volgen maatregelen voor industrie en transport. Dat ze dat niet allemaal samen naar buiten brengen is onhandig, dat wel. NH3 is voor natuur de meest belastende. NH3 komt vooral uit landbouw, dus daarom is daar de druk op de ketel nu extra hoog.
Dat de stikstofsituatie in de landbouw onhoudbaar is onderschrijf ik. Bijna de helft van de stikstofinput verliezen is helaas teveel. De manier waarop de maatregelen worden uitgevoerd en gecommuniceerd lijkt op paniekvoetbal. Geld bestede aan uitkopen is eeuwig zonde. Dat er teveel varkens en kippen zijn en daar wat moet snap ik. Melkvee is een tak die grondgebonden kan worden, daar kan veel meer aandacht voor zijn zodat bedrijven kunnen blijven bestaan. Dat is nuttiger besteed geld dan uitkopen.
@ Joshua: korte antwoorden worden een karikatuur, daar wordt niemand wijzer van. Je weet ook niet half welke tijden ik werk. Misschien maar op de inhoud richten ipv de persoon? PS: dit is een reactie laat op de avond.
Abonnee
peter 16 Juni 2022
ruud Hendriks schreef:
#Peter, afvoer compenseren is niet meer dan logisch. Doe je dat niet dan stopt het, zo simpel is dat. Zolang dat wat mensen eten via riool naar vuilstort gaat, bijvoorbeeld rond 45% van de stikstof, zal de landbouw naast vlinderbloemigen externe bronnen aan moeten boren om te compenseren. Vandaar mij pleidooi om ondanks alle beperkingen die dat ook heeft rioolslib/mensenmest niet als afval te behandelen. De huidige landbouw heeft ook veel verliezen, voor stikstof is dat ongeveer net zoveel als er wordt afgevoerd. Verliezen zullen nooit 0 worden, maar kunnen wel worden gereduceerd. N benutting akkerbouw 55%, melkvee 30 a 40% (23% inclusief verliezen bij krachtvoerteelt). Dit is niet vol te houden. Akkerbouw op goede grond kan met 20% a 25% vlinderbloemigen de stikstofbehoefte rondzetten. De N benutting gaat op sommige bedrijven al richting 80%. Melkvee kan at gras/klaver ook in de eigen stikstof voorzien.

Feitelijk zou stikstof het kleinste probleem kunnen zijn, die kunnen we weer binden uit de lucht. De verliezen die er zijn komen daar uiteindelijk ook weer terecht. Het verlies van alle andere mineralen is lastiger, die moeten weer van buiten het bedrijf worden aangevoerd.

In diverse reacties is ook terug te herkennen dat een van de problemen is dat we gewoon met heel veel mensen zijn en ons in het rijke westen ook nog eens suf consumeren. We gebruiken in NL 4 keer meer dan de aardbol aankan (ja, doe ik net zo goed aan mee.......). Medio april hebben we elk jaar eigenlijk ons aandeel energie en grondstoffen voor dat jaar al opgemaakt. De rest van het jaar zijn we van andere landen en onze kinderen opgebruiken. Landbouw is maar een van de transitiegebieden als we (klein)kinderen ook nog kans willen geven.

Vanuit meer holistische kijk wat betreft schimmels in aardappel en ui: schimmels zijn in de natuur de opruimers. Wanneer ze in nog groeiend gewas optreden is dat een signaal van verlies van vitaliteit, levenskracht. Het opruimen begint eerder dan de bedoeling is. Dat je daardoor een deel opbrengst of soms een heel gewas kwijt kan raken is vervelend, maar bij genoeg risicospreiding is het op te vangen/ Liever niet, maar in bio teelt is het soms part of the deal. Rassenkeuze /resistentieveredeling is voor de bio teler naast teeltstrategie daarom ook van groot belang. Aandacht voor een vitaal en uitgebreid wortelstelsel en veel bodemactiviteit is in rassenkeuze en bodembeheer cruciaal.

Er komen steeds meer 'robuuste rassen' die ook zonder chemie kunnen volgroeien. Crispr cas als methode is een discussiepunt, de rekkelijken vinden dat een acceptabele methode, de preciezen niet. In de biodynamische wereld wordt gezocht naar onderzoeksmethoden die vitaliteit, levenskracht van voeding in beeld kunnen brengen. Dan kan je ook onderbouwen wat wel en niet verantwoorde methoden zijn. Maar ja, kleine sector, het onderzoeksbudget klotst niet over de plinten helaas.
Verliezen accepteren is ook een kunst. Natuurlijk zijn verliezen niet iets onbeperkt moet accepteren maar hoe kijk je er tegenaan, verlies naar drinkwater is onacceptabel, daar zijn we het snel over eens, maar is verlies via slootwater, wat dan de route volgt die uiteindelijk in zee terecht komt en daar invloed heeft op de visstand ook een schadelijk advies? Verder kun je kijken naar de opbrengst van het het verlies is> voedsel, werkgelegenheid.
De luchtvaart, recent blijkt dat daar nogal wat (N)verliezen buiten de berekeningen vallen. De industrie, produceren ook voor export, dat is wel acceptabel? De natuur, de urine van een koe in een natuurgebied komt geen ammoniak bij vrij???
Met het totaal wil ik zeggen; we moeten keuzes maken en daar de gevolgen van dragen. Nederland een natuurgebied???? Prima, zeg dat dan gewoon, neem een wet aan dat vanaf 2025 alle agrarische activiteiten crimineel zijn en ruin de sector rigoureus op.
De robuuste rassen waar je het over hebt zijn er altijd al geweest, maar idd de onderzoeken kosten geld, en waar zit het geld?? ga naar novartis, bayer enz. Daar klotst het geld wel ruimschoots over de plinten (het stroomt er zelfs over).Maar die hebben andere belangen.
Abonnee
frog 16 Juni 2022
Ik lees net dat Schiphol enorm moet krimpen ivm geluidsnormen, als we Schiphol nu gewoon opdoeken dan hebben we meteen een groot deel van het stiksto probleem opgelost zeker gezien alle transport bewegingen er om heen en kunnen de medewerkers elders aan de slag. Bijkomend voordeel is dat onze burgers hierdoor minder op vakantie kunnen en dus meer geld overhouden voor duur voedsel!
Abonnee
tijdbom 16 Juni 2022
Bas schreef:
In de Oostvaardersplassen zijn zoveel dieren dat het oppervlakte water zoveel stikstof en fosfaat bevat dat het niet direct in het IJsselmeer of markermeer gepompt kan worden.
Om het percentage stikstof en fosfaat naar beneden te krijgen wordt er oppervlakte water uit het landbouw gebied van zuidelijk flevoland bij gevoegd .
Dit is ook in ganzen gebieden.
ruud hendriks 16 Juni 2022
@Peter, verliezen horen bij landbouw, het is inderdaad de mate waarin. Nu is het bijna de helft van de stikstof. Los van de milieudiscussie is dat een hoop geld. Gemiddeld 170 a 180 kg/ha is bij de huidige prijs rond €350 per ha wat verloren gaat. In de veehouderij is het meer dan in de akkerbouw.
Stikstof van andere sectoren moet net zo goed in beeld komen en dus reduceren. Luchtvaart moet wat mij betreft veel meer 'aan de beurt zijn' om het maar in die woorden uit te drukken.
Overigens zijn urine en mest van natuurkoeien wel anders dan die van melkgevende koeien. Het is niet voor niets dat een boer geen natuurmaaisel aan melkgevende koeien geeft. Er zit niet genoeg stikstof in om op te produceren.
He is jammer dat het allemaal nu zo op scherp staat, alsof alles zwart/wit is.Ik mis het gesprek over de manier waarop landbouwproductie kan extensiveren, waarbij de heidevelden en stuifduinen niet mijn norm zijn. En het gesprek over de manier waarop een goed inkomen tot stand kan komen. Liefst uit de producten, maar dat is op korte termijn en in een wereldmarkt denk ik niet haalbaar. Deelinkomen vanuit de maatschappij?
Abonnee
epv 16 Juni 2022
opbrengst reductie bij biologische landbouw bedraagt minimaal 25%. Oogst zekerheid daalt ook enorm. terwijl er nu nog maar beperkt biologische landbouw is. Als het percentage biologische landbouw zou stijgen tot 50% gaat de oogst zekerheid nog veel verder omlaag. Dan stelt €350 /ha aan stikstof verlies niets voor. En dan de andere milieu aspecten: Onkruid branden, hoeveel gas kost dat, hoeveel kevers en torren sneuvelen daardoor, Schoffelen kost ook vele insecten het leven. Arbeids migranten zijn niet aan te slepen. De eerste biologen schakelen alweer terug naar gangbaar. Afzet stokt, retailer wil de prijs niet betalen en de consument laat het links liggen , omdat hij ook de eindjes aan elkaar moet knopen met de huidige kosten stijgingen van energie, rente en boodschappen.
welvaart en overbevolking hebben een prijs,
schoenmakers 16 Juni 2022
Schijnbaar is biologische goedkoper momenteel als gangbaar, dat is ook wat het waard is, als je die rommel wil eten, kun je je eigen niet meer serieus nemen, vogel nesten vernietigen nog vergeten, het is een totale desilusie, maar ziende blind, dat is in dit kutland de norm, nergens kijken wat de feiten zijn, maar gewoon zonder realiteit belangrijk te vinden, doorgaan om alles kapot te maken, met dank aan leugenaar Rutten, die Kaag alles gegeven heeft wat die wilde, enkel omdat hij zijn functie belangrijker vind als alles waar hij voor zou moeten staan
Het kan vriezen of dooien 17 Juni 2022
epv schreef:
opbrengst reductie bij biologische landbouw bedraagt minimaal 25%. Oogst zekerheid daalt ook enorm. terwijl er nu nog maar beperkt biologische landbouw is. Als het percentage biologische landbouw zou stijgen tot 50% gaat de oogst zekerheid nog veel verder omlaag. Dan stelt €350 /ha aan stikstof verlies niets voor. En dan de andere milieu aspecten: Onkruid branden, hoeveel gas kost dat, hoeveel kevers en torren sneuvelen daardoor, Schoffelen kost ook vele insecten het leven. Arbeids migranten zijn niet aan te slepen. De eerste biologen schakelen alweer terug naar gangbaar. Afzet stokt, retailer wil de prijs niet betalen en de consument laat het links liggen , omdat hij ook de eindjes aan elkaar moet knopen met de huidige kosten stijgingen van energie, rente en boodschappen.
welvaart en overbevolking hebben een prijs,
Goed verhaal het is maar de vraag hoe duurzaam biologisch is.

Wat mij steeds verbaasd is dat in veel natuurgebieden een maairegime heerst dat er pas van een bepaalde datum gemaaid mag worden om vogelnesten te beschermen.

Wat ik zie bij de biologen vanaf april wordt de hele kavel continue geschoffeld en geegt en dat meerdere keren. Er zal daar geen vogelnest meer op de kavel te vinden zijn.

Dit heeft niets met stikstof te maken waar de discussie nu over gaat maar een iets bredere blik hanteren hoe de wereld in elkaar zit zou sommige partijen sieren.
Abonnee
jaap majoor 17 Juni 2022
Geachte heer Hendriks. Natuurlijk neemt de koe meer op dan hij aan ons terug levert. Immers hij moet de hele dag bewegen, dus de meeste energie gaat verloren aan beweging en niet aan verliezen naar de bodem. Veel gebieden zijn alleen geschikt voor grasland. De koe zet dit gras voor ons om in zuivelproducten, vlees en kostbaar goud genaamd mest.
Dus 30 tot 40 % rendement kan wel kloppen. De koe in het natuurgebied heeft voor ons een rendement van nul procent. Hij levert alleen maar mest in het natura 2000 gebied.
Nox komt voornamelijk vrij uit de verbranding van fossiele brandstoffen en dit verstoord de stikstof kringloop.
Jaap Majoor
ruud hendriks 17 Juni 2022
Beste Jaap, het ging allemaal over stikstof, mineralen, niet over energie. Dat is ook een issue, maar los van de bovenstaande discussie.
Van de stikstof in de melkveehouderij gaat 2/3 weer verloren. Gras omzetten en daaruit mest en melk produceren gaat met veel verliezen gepaard (niet voor alles, stikstof wel, fosfaat niet). Het is niet anders, al is er nog zeker ruimte om dat te beperken.
De koe in de natuur levert geen producten op, maar de input (behalve tijd) is ook 0. Krijgt geen krachtvoer, het voer (natuurweide) wordt niet bemest.
De input in de landbouw is jaarlijks 685 miljoen kg stikstof die via krachtvoer uit het buitenland of uit kunstmest komt. Dat geeft heel veel mest, veel meer dan op basis van grondgebondenheid in NL beschikbaar zou zijn. Wat we daar niet van benutten is daardoor een milieubelastend overschot. De cultuurkoe is een 'doorvoerkoe.' De natuurkoe is een 'circulatiekoe', die kan nooit meer stikstof leveren dan er al ter plekke in de grond zat. Die koe verrijkt niet, circuleert lokaal.
NOx is inderdaad ook verstorend, maar werkt veel trager door dan NH3. NH3 is een direct werkende minerale vorm, NOx is een stabielere vorm die niet meteen bemestend werkt.
Abonnee
frog 17 Juni 2022
ruud hendriks schreef:
Beste Jaap, het ging allemaal over stikstof, mineralen, niet over energie. Dat is ook een issue, maar los van de bovenstaande discussie.
Van de stikstof in de melkveehouderij gaat 2/3 weer verloren. Gras omzetten en daaruit mest en melk produceren gaat met veel verliezen gepaard (niet voor alles, stikstof wel, fosfaat niet). Het is niet anders, al is er nog zeker ruimte om dat te beperken.
De koe in de natuur levert geen producten op, maar de input (behalve tijd) is ook 0. Krijgt geen krachtvoer, het voer (natuurweide) wordt niet bemest.
De input in de landbouw is jaarlijks 685 miljoen kg stikstof die via krachtvoer uit het buitenland of uit kunstmest komt. Dat geeft heel veel mest, veel meer dan op basis van grondgebondenheid in NL beschikbaar zou zijn. Wat we daar niet van benutten is daardoor een milieubelastend overschot. De cultuurkoe is een 'doorvoerkoe.' De natuurkoe is een 'circulatiekoe', die kan nooit meer stikstof leveren dan er al ter plekke in de grond zat. Die koe verrijkt niet, circuleert lokaal.
NOx is inderdaad ook verstorend, maar werkt veel trager door dan NH3. NH3 is een direct werkende minerale vorm, NOx is een stabielere vorm die niet meteen bemestend werkt.
komen we terug op mijn vorige vraag, kunnen we op biologisch-dynamische manier de gehele wereld voeden meneer Hendriks ?
Abonnee
tijdbom 17 Juni 2022
frog schreef:
ruud hendriks schreef:
Beste Jaap, het ging allemaal over stikstof, mineralen, niet over energie. Dat is ook een issue, maar los van de bovenstaande discussie.
Van de stikstof in de melkveehouderij gaat 2/3 weer verloren. Gras omzetten en daaruit mest en melk produceren gaat met veel verliezen gepaard (niet voor alles, stikstof wel, fosfaat niet). Het is niet anders, al is er nog zeker ruimte om dat te beperken.
De koe in de natuur levert geen producten op, maar de input (behalve tijd) is ook 0. Krijgt geen krachtvoer, het voer (natuurweide) wordt niet bemest.
De input in de landbouw is jaarlijks 685 miljoen kg stikstof die via krachtvoer uit het buitenland of uit kunstmest komt. Dat geeft heel veel mest, veel meer dan op basis van grondgebondenheid in NL beschikbaar zou zijn. Wat we daar niet van benutten is daardoor een milieubelastend overschot. De cultuurkoe is een 'doorvoerkoe.' De natuurkoe is een 'circulatiekoe', die kan nooit meer stikstof leveren dan er al ter plekke in de grond zat. Die koe verrijkt niet, circuleert lokaal.
NOx is inderdaad ook verstorend, maar werkt veel trager door dan NH3. NH3 is een direct werkende minerale vorm, NOx is een stabielere vorm die niet meteen bemestend werkt.
komen we terug op mijn vorige vraag, kunnen we op biologisch-dynamische manier de gehele wereld voeden meneer Hendriks ?
Goede opmerking. Bij lange na niet.
Abonnee
peter 17 Juni 2022
ruud hendriks schreef:
Beste Jaap, het ging allemaal over stikstof, mineralen, niet over energie. Dat is ook een issue, maar los van de bovenstaande discussie.
Van de stikstof in de melkveehouderij gaat 2/3 weer verloren. Gras omzetten en daaruit mest en melk produceren gaat met veel verliezen gepaard (niet voor alles, stikstof wel, fosfaat niet). Het is niet anders, al is er nog zeker ruimte om dat te beperken.
De koe in de natuur levert geen producten op, maar de input (behalve tijd) is ook 0. Krijgt geen krachtvoer, het voer (natuurweide) wordt niet bemest.
De input in de landbouw is jaarlijks 685 miljoen kg stikstof die via krachtvoer uit het buitenland of uit kunstmest komt. Dat geeft heel veel mest, veel meer dan op basis van grondgebondenheid in NL beschikbaar zou zijn. Wat we daar niet van benutten is daardoor een milieubelastend overschot. De cultuurkoe is een 'doorvoerkoe.' De natuurkoe is een 'circulatiekoe', die kan nooit meer stikstof leveren dan er al ter plekke in de grond zat. Die koe verrijkt niet, circuleert lokaal.
NOx is inderdaad ook verstorend, maar werkt veel trager door dan NH3. NH3 is een direct werkende minerale vorm, NOx is een stabielere vorm die niet meteen bemestend werkt.
Ruud . die verliezen mag daar ook de positieve invloed op de bv visstand weer vanaf getrokken worden? Die natuurkoe die geen producten levert; wat doet die in godsnaam in de kringloop, zij loopt op grond met een waarde van 100 k en wat krijgen we terug??? Die input van N in de landbouw; ooit gedacht dat er ook output is in de vorm van export?
NOx werkt veel trager; daarom hebben we het gemakshalve er maar niet over?
Ben Blekkink 18 Juni 2022
Het probleem is gewoon dat we een veel te enge definitie hebben geformuleerd van Stikstof. Indien we consequent zijn en deze huidige norm willen handhaven dan dient Nederland in zijn geheel ontruimt te worden. En kan meneer Rutte als laatste het licht uitdoen. Het ware beter geweest voor Nederland als we een premier zouden hebben die zich zou gedragen als een Vader des Vaderlands en zoals in Denemarken de gemeenschap voorop stelt i.p.v. zichzelf. Dit laatste veroorzaakt splitsing in de maatschappij. Als je in jouw bedrijf een splitser aan het werk hebt kan deze de heel organisatie ontregelen. Dat is wat er nu in Nederland gebeurd. Laten we het samen oplossen in de geest van Denemarken en Rutte naar huis sturen!!!
Abonnee
pomp 18 Juni 2022
tijdbom schreef:
frog schreef:
ruud hendriks schreef:
Beste Jaap, het ging allemaal over stikstof, mineralen, niet over energie. Dat is ook een issue, maar los van de bovenstaande discussie.
Van de stikstof in de melkveehouderij gaat 2/3 weer verloren. Gras omzetten en daaruit mest en melk produceren gaat met veel verliezen gepaard (niet voor alles, stikstof wel, fosfaat niet). Het is niet anders, al is er nog zeker ruimte om dat te beperken.
De koe in de natuur levert geen producten op, maar de input (behalve tijd) is ook 0. Krijgt geen krachtvoer, het voer (natuurweide) wordt niet bemest.
De input in de landbouw is jaarlijks 685 miljoen kg stikstof die via krachtvoer uit het buitenland of uit kunstmest komt. Dat geeft heel veel mest, veel meer dan op basis van grondgebondenheid in NL beschikbaar zou zijn. Wat we daar niet van benutten is daardoor een milieubelastend overschot. De cultuurkoe is een 'doorvoerkoe.' De natuurkoe is een 'circulatiekoe', die kan nooit meer stikstof leveren dan er al ter plekke in de grond zat. Die koe verrijkt niet, circuleert lokaal.
NOx is inderdaad ook verstorend, maar werkt veel trager door dan NH3. NH3 is een direct werkende minerale vorm, NOx is een stabielere vorm die niet meteen bemestend werkt.
komen we terug op mijn vorige vraag, kunnen we op biologisch-dynamische manier de gehele wereld voeden meneer Hendriks ?
Goede opmerking. Bij lange na niet.
kan wel. alleen moeten we dan alle 2000 gebieden omploegen en zee droog leggen zodat we meer oppervlakte hebben. ook moeten we dan GMO toepassen in de eu om gewassen weerbaarder te maken tegen alles. en geen producten meer eten van dier. zodat er meer oppervlakte over blijft voor het varkensvoer wat wij dan moeten eten.
Abonnee
frog 18 Juni 2022
pomp schreef:
tijdbom schreef:
frog schreef:
ruud hendriks schreef:
Beste Jaap, het ging allemaal over stikstof, mineralen, niet over energie. Dat is ook een issue, maar los van de bovenstaande discussie.
Van de stikstof in de melkveehouderij gaat 2/3 weer verloren. Gras omzetten en daaruit mest en melk produceren gaat met veel verliezen gepaard (niet voor alles, stikstof wel, fosfaat niet). Het is niet anders, al is er nog zeker ruimte om dat te beperken.
De koe in de natuur levert geen producten op, maar de input (behalve tijd) is ook 0. Krijgt geen krachtvoer, het voer (natuurweide) wordt niet bemest.
De input in de landbouw is jaarlijks 685 miljoen kg stikstof die via krachtvoer uit het buitenland of uit kunstmest komt. Dat geeft heel veel mest, veel meer dan op basis van grondgebondenheid in NL beschikbaar zou zijn. Wat we daar niet van benutten is daardoor een milieubelastend overschot. De cultuurkoe is een 'doorvoerkoe.' De natuurkoe is een 'circulatiekoe', die kan nooit meer stikstof leveren dan er al ter plekke in de grond zat. Die koe verrijkt niet, circuleert lokaal.
NOx is inderdaad ook verstorend, maar werkt veel trager door dan NH3. NH3 is een direct werkende minerale vorm, NOx is een stabielere vorm die niet meteen bemestend werkt.
komen we terug op mijn vorige vraag, kunnen we op biologisch-dynamische manier de gehele wereld voeden meneer Hendriks ?
Goede opmerking. Bij lange na niet.
kan wel. alleen moeten we dan alle 2000 gebieden omploegen en zee droog leggen zodat we meer oppervlakte hebben. ook moeten we dan GMO toepassen in de eu om gewassen weerbaarder te maken tegen alles. en geen producten meer eten van dier. zodat er meer oppervlakte over blijft voor het varkensvoer wat wij dan moeten eten.
Ik zal het antwoord zelf wel geven ,blijkbaar durft Hendriks niet.
Nee dit kan absoluut niet en gaan we toch die kant op dan zullen we de natura 2000 gebieden hard nodig hebben als begraafplaats omdat er dan hongersnood komt!
ruud hendriks 20 Juni 2022
Ik had een feestweekeindje, dat gaat ook door, maar dan toch nog reactie :).
Bio of biodynamisch kan in de huidige consumptieontwikkeling de wereld niet voeden, gangbaar evenmin. Met de huidige mate van (Europa, Amerika) en tendens in (Azië) dierlijk eiwit consumptie gaat geen systeem dat namelijk redden. Als de landbouw bijna niets terug krijgt van de uitvoer van mineralen naar de consument en dat ook niet meer vanuit de natuur te compenseren valt dan stopt elk landbouwsysteem op den duur.
Bio oogst inderdaad minder, maar bij de huidige energieprijs, de meststoffenbeschikbaarheid en de druk op chemiegebruik wordt het gat met gangbaar vanzelf kleiner..... Het stikstof tekort is bio grotendeels opgelost met vlinderbloemigen, eigenlijk is N in die sector nog het kleinste probleem. De melkveehouder krijgt de N balans prima met vlinderbloemigen dicht. Voor de overige mineralen hebben bio en gangbaar binnenkort hetzelfde probleem: waar haal je de mineralen vandaan die de verliezen kunnen compenseren (uitgaande van de verwachting dat de mineralen van de consument wel retour gaan komen.
Abonnee
frog 20 Juni 2022
Conclusie we zijn met veels te veel mensen op deze aardkloot en daar ligt de basis van het probleem, wij agrariërs zijn alleen maar bezig te dienste van al die monden die gevoed moeten worden!
Abonnee
onderduiker 20 Juni 2022
frog schreef:
Conclusie we zijn met veels te veel mensen op deze aardkloot en daar ligt de basis van het probleem, wij agrariërs zijn alleen maar bezig te dienste van al die monden die gevoed moeten worden!
Bij een probleem hoort één oplossing.
die wil ik dan ook wel graag weten.
ikke 21 Juni 2022
Er is maar een oplossing, of de verantwoordelijke voor dit drama aansprakelijk maken, of alle ambtenaren het land uit, dan kan er weer een toekomst komen
Het kan vriezen of dooien 22 Juni 2022
onderduiker schreef:
frog schreef:
Conclusie we zijn met veels te veel mensen op deze aardkloot en daar ligt de basis van het probleem, wij agrariërs zijn alleen maar bezig te dienste van al die monden die gevoed moeten worden!
Bij een probleem hoort één oplossing.
die wil ik dan ook wel graag weten.
Dat is niet zo moeilijk lijkt mij, een 1 kind politiek kan een begin zijn wereldwijd!!!

Frank Simmes 22 Juni 2022
Stikstof crisis anders belicht, en nee ik ben geen Wappie maar gewoon een Boer met boeren verstand en respect voor de natuur.

Ik wil met name reageren in deze opinie over hoe belangrijk het is om ook in natuurgebieden te werken met bodemanalyses zoals Caroline en JA21 ook voorstaan. Alleen dan krijgen we een beeld in hoeverre stikstof een rol speelt in de biodiversiteit.

Zojuist las ik een blog van Arjan Reijneveld. Hij is wereldwijd expert op het gebied van bodemanalyses. De blog waarin hij schreef heb ik middels een link mee verzonden. Maar ik weet dat hij nog vele misschien wel belangrijkere argumenten heeft die hij onderbouwt kan aanleveren om de huidige stikstof impasse uit het slop te halen en dat begint bij grondanalyses in Natuurgebieden. Die worden daar namelijk nooit of maar zeer zelden gedaan. In dat verband maak ik me dan ook enorme zorgen over de huidige meetmethode.

Het meten van de stikstofdepositie wordt door het RIVM gepromoot en gebruikt als de Heilige Graal. In mijn optiek slaat men de plank hier totaal mis. In de landbouw weten we als geen ander dat voortdurende bodemanalyses inzicht geven wat de behoefte is voor een gezonde habitat. Alleen stikstof depositie zoals het RIVM die meet zegt totaal niets over de natuurkwaliteit en de groei van planten.

Het begint met een analyse van de bodem. Met wat voor soort bodem hebben we te maken, welke, en in wat voor balans zijn nutriënten beschikbaar. Ook de droogte door klimaatverandering van de laatste jaren hebben veel invloed op deze toch al slechte arme verzuurde zandgronden. Hiermee wil ik nogmaals benadrukken dat alleen depositie van stikstof totaal niets zegt. En dan hebben we het nog niet eens over waar het nou exact neerslaat. Wetenschappers hebben het soms over 5km een andere keer wordt het aangepast naar 25 of 50km. Men rekent er wel lustig op los met rekenmodellen die niet goed zijn gefundeerd. Wat men in de lucht meet zegt niets over wat er in de bodem gebeurt. In Natuurgebied worden maar zeer zelden zeer zelden bodemanalyses gemaakt. Er zijn dan ook bijna geen referenties uit het verleden om aan te toetsen terwijl boeren dat al wel meer dan een eeuw doen en juist door deze analyses zeker de laatste 20 jaar uitermate bewust omgaan met de bodem omdat ze ook generaties verder denken. Ook zij hebben geleerd van fouten uit het verleden.

Ik heb in 2019 een aantal bodemanalyses mogen zien waaruit blijkt dat stikstof in de natuurgebieden van de Veluwe totaal geen rol spelen. De bodem is weliswaar zuur maar kan in geen geval worden toegerekend aan stikstof. Uit deze recente bodemanalyses blijkt dat zwavel in het verleden wel heeft bijgedragen aan de verzuring. Het is dan ook een illusie om te denken dat de van oudsher arme verzuurde gronden, waarvan stikstof in geen geval de hoofdoorzaak is (zoals ook blijkt uit de bodemanalyse), dat deze gronden weer vanzelf in goede staat belanden door voor 25 miljard euro uit te geven aan het opkopen van boerenbedrijven. Dat is weggegooid geld. Ook niet wanneer stikstofoxiden (fossiele brandstoffen) en methaan volledig worden uitgebannen in Nederland, want dat is hier namelijk helemaal niet de oorzaak.

Natuurorganisaties hebben de afgelopen jaren in heel veel natuurgebieden heel sneaky stikstof mijdende plantjes gedetermineerd (zoals bijvoorbeeld H6510 Laaggelegen schraal hooiland Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis en H6120 *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem) In sommige gebieden zijn planten gedetermineerd waar ze niet eens kunnen groeien. Deze plantjes zijn met toestemming van de Nederlandse overheid (bewust of door onwetendheid) op de aanwijsbesluiten in Europa beland en zijn nu net zo beschermd als de wolf, waardoor de rechter niet anders kan dan besluiten dat deze plantjes moeten worden beschermd. Er is een stok gecreëerd om op legale wijze boerenbedrijven te annexeren. Alleen had men in de tijd dat men de plantjes in de aanwijsbesluiten heeft gezet nog niet ver genoeg doordacht dat de No(x) een veel groter probleem is. Hierdoor is Nederland in een enorme impasse gekomen en nu probeert men met halfslachtige maatregelen en de methode van de Heilig Graal, de boer alsnog als schuldige aan te wijzen en van zijn land te verdrijven. (Dit was waarschijnlijk ook de uiteindelijke doelstelling die bepaalde organisatie voor ogen hadden)

Onbegrijpelijk dat er 25 miljard wordt uitgegeven om boerenbedrijven op deze manier om zeep te helpen. Hypocriet terwijl we weten dat er over een aantal maanden een miljard mensen niet genoeg voedsel hebben door de oorlog in Oekraïne. Overheid is in Nederland totaal van het padje. Wij wonen zelf tegenover een Duits natura 2000 gebied. M.b.t stikstof is het daar donkergroen op de kaart omdat ze daar nog geen stikstof mijdende plantjes hebben aangewezen voor in het aanwijsbesluit van Europa. In Nederland is de grenswaarde voor deposite 0,05 Mol in Duitsland zit dit nu nog op 7 Mol. (factor 140 verschil) Dat is ook de reden dat Nederland (België) als enige een stikstofprobleem hebben. Maar hoe lang is het wachten tot dergelijke organisaties in Duitsland of andere landen in Europa op dezelfde wijze gaan opereren of dat nu al doen. Het is pure hoogmoed waar men mee bezig. En hoogmoed komt altijd voor de val. (Ik moet altijd denken hoe in het verhaal van het vrouwtje van Stavoren het kostbare graan in zee werd geworpen en we weten allemaal hoe het met haar is afgelopen. Dit is in feite wat hier ook gebeurt)

Tot over 10 jaar dan zal deze overheid terecht moeten staan in een parlementaire enquête en zich moeten verantwoorden over de stikstof affaire. We kunnen nu de wereldbevolking al niet meer voeden, voedselprijzen gaan nu al door het dak dit gaat veel onrust brengen in de wereld. En ja wanneer er innovatie is om vlees en melk op kunstmatige wijze op een beter duurzame manier te produceren dan ga ik daar zeker in mee maar gooi het kind niet weg met het badwater voordat deze innovaties er zijn. Wij leven in een enorme rijke delta die van nature een voedingsrijke bodem heeft en die uitermate geschikt is voor de voedselvoorziening op deze aarde. Ja dus ook Nederland heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voedselzekerheid te garanderen en niet alleen voor ons eigen landje want dat lijkt me ook een redelijk egoïstische gedachte. Wij exporteren waar we goed in zijn en importeren waar we minder goed in zijn en dat heft elkaar prima op.

Daarnaast moeten we niet vergeten dat onze dieren al het restafval dat we produceren (de moderne schillenboer) tot een hoogwaardig product maken (citruspulp bierpulp, sojaschroot, patat afval, het is te veel om op te noemen). Wanneer we voor de toekomst op plantaardige sojamelk over willen schakelen hebben we 10x zoveel hoogwaardig soja nodig om 1 liter plantaardige melk te maken. Onze koeien doen dat met het restafval maar dan met 1/10 van het product. Samen met gras en mais zetten onze koeien deze voor mens niet te consumeren grondstoffen om in hoogwaardige eiwitproducten voor menselijke consumptie.

Graag ook aandacht waarin Arjan Reijneveld (wereldwijd deskundig op het gebied van bodemanalyses) nog een ander probleem beschrijft: namelijk, welke gevolgen de verschraling heeft op het gebied van CO2 vastlegging. Dit probleem is totaal onderbelicht maar heeft grote gevolgen voor ons klimaat.

zie Blog Arjan Reijenveld
https://www.linkedin.com/posts/eurofins-agro_stikstof-klimaat-natuur-activity-6943173854458466305-aL9U/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
ruud hendriks 22 Juni 2022
Zogen over de CO2 impact bij grond die uit de landbouwrelatie wordt genomen. Da past daar ook bij de zorg om CO2 impact door het intensieve gebruik van veenweidegebied. Als die worden uitgekocht 2 vliegen in 1 klap. Daar zal koolsytof weer gaan toenemen en de extra afbraak stopt.
Let wel, ik bedoel dit niet als serieus voorstel, ik ben helemaal niet voor uitkopen, maar de benadering van Arjan is eenzijdig.
Dat koeien goed gras in eiwit om kunnen zetten is een kwaliteit om te behouden. Sojamelk en gewone melk 1 op 1 vergelijken gaat echter mank. In de zuivel is elke liter melk er eentje, ook die voor alle andere zuivelproducten. Bij soja wordt een deel melk, heel veel gaat rechtstreeks een product in. Als je eerst van soja naar melk rekent en dat weer doortrekt naar de melkbehoefte van de zuivelindustrie reken je mis. Die mais naar eiwit zou ik er maar niet bij halen. Als iets voor CO2 verlies van de bodem zorgt was dat de mais afgelopen decennia wel......
Jan 3 Juli 2022
Als we de dijken niet hoeven te verhogen omdat Mercurius ons gaat redden bij het klimaat terugveranderen dan begin ik in sprookjes te geloven (lesje kleuterschool is te moeilijk)

Knibbel knabbel knuisje ... wie knabbelt er aan m'n huisje?
De keizer zonder kleren

wij kozen verkeerd
politici van de vrijheid geven hun leven, wij keerden hen de rug toe
dit zijn hun antwoorden
Het kan vriezen of dooien 4 Juli 2022
Frank Simmes schreef:
Stikstof crisis anders belicht, en nee ik ben geen Wappie maar gewoon een Boer met boeren verstand en respect voor de natuur.

Ik wil met name reageren in deze opinie over hoe belangrijk het is om ook in natuurgebieden te werken met bodemanalyses zoals Caroline en JA21 ook voorstaan. Alleen dan krijgen we een beeld in hoeverre stikstof een rol speelt in de biodiversiteit.

Zojuist las ik een blog van Arjan Reijneveld. Hij is wereldwijd expert op het gebied van bodemanalyses. De blog waarin hij schreef heb ik middels een link mee verzonden. Maar ik weet dat hij nog vele misschien wel belangrijkere argumenten heeft die hij onderbouwt kan aanleveren om de huidige stikstof impasse uit het slop te halen en dat begint bij grondanalyses in Natuurgebieden. Die worden daar namelijk nooit of maar zeer zelden gedaan. In dat verband maak ik me dan ook enorme zorgen over de huidige meetmethode.

Het meten van de stikstofdepositie wordt door het RIVM gepromoot en gebruikt als de Heilige Graal. In mijn optiek slaat men de plank hier totaal mis. In de landbouw weten we als geen ander dat voortdurende bodemanalyses inzicht geven wat de behoefte is voor een gezonde habitat. Alleen stikstof depositie zoals het RIVM die meet zegt totaal niets over de natuurkwaliteit en de groei van planten.

Het begint met een analyse van de bodem. Met wat voor soort bodem hebben we te maken, welke, en in wat voor balans zijn nutriënten beschikbaar. Ook de droogte door klimaatverandering van de laatste jaren hebben veel invloed op deze toch al slechte arme verzuurde zandgronden. Hiermee wil ik nogmaals benadrukken dat alleen depositie van stikstof totaal niets zegt. En dan hebben we het nog niet eens over waar het nou exact neerslaat. Wetenschappers hebben het soms over 5km een andere keer wordt het aangepast naar 25 of 50km. Men rekent er wel lustig op los met rekenmodellen die niet goed zijn gefundeerd. Wat men in de lucht meet zegt niets over wat er in de bodem gebeurt. In Natuurgebied worden maar zeer zelden zeer zelden bodemanalyses gemaakt. Er zijn dan ook bijna geen referenties uit het verleden om aan te toetsen terwijl boeren dat al wel meer dan een eeuw doen en juist door deze analyses zeker de laatste 20 jaar uitermate bewust omgaan met de bodem omdat ze ook generaties verder denken. Ook zij hebben geleerd van fouten uit het verleden.

Ik heb in 2019 een aantal bodemanalyses mogen zien waaruit blijkt dat stikstof in de natuurgebieden van de Veluwe totaal geen rol spelen. De bodem is weliswaar zuur maar kan in geen geval worden toegerekend aan stikstof. Uit deze recente bodemanalyses blijkt dat zwavel in het verleden wel heeft bijgedragen aan de verzuring. Het is dan ook een illusie om te denken dat de van oudsher arme verzuurde gronden, waarvan stikstof in geen geval de hoofdoorzaak is (zoals ook blijkt uit de bodemanalyse), dat deze gronden weer vanzelf in goede staat belanden door voor 25 miljard euro uit te geven aan het opkopen van boerenbedrijven. Dat is weggegooid geld. Ook niet wanneer stikstofoxiden (fossiele brandstoffen) en methaan volledig worden uitgebannen in Nederland, want dat is hier namelijk helemaal niet de oorzaak.

Natuurorganisaties hebben de afgelopen jaren in heel veel natuurgebieden heel sneaky stikstof mijdende plantjes gedetermineerd (zoals bijvoorbeeld H6510 Laaggelegen schraal hooiland Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis en H6120 *Kalkminnend grasland op dorre zandbodem) In sommige gebieden zijn planten gedetermineerd waar ze niet eens kunnen groeien. Deze plantjes zijn met toestemming van de Nederlandse overheid (bewust of door onwetendheid) op de aanwijsbesluiten in Europa beland en zijn nu net zo beschermd als de wolf, waardoor de rechter niet anders kan dan besluiten dat deze plantjes moeten worden beschermd. Er is een stok gecreëerd om op legale wijze boerenbedrijven te annexeren. Alleen had men in de tijd dat men de plantjes in de aanwijsbesluiten heeft gezet nog niet ver genoeg doordacht dat de No(x) een veel groter probleem is. Hierdoor is Nederland in een enorme impasse gekomen en nu probeert men met halfslachtige maatregelen en de methode van de Heilig Graal, de boer alsnog als schuldige aan te wijzen en van zijn land te verdrijven. (Dit was waarschijnlijk ook de uiteindelijke doelstelling die bepaalde organisatie voor ogen hadden)

Onbegrijpelijk dat er 25 miljard wordt uitgegeven om boerenbedrijven op deze manier om zeep te helpen. Hypocriet terwijl we weten dat er over een aantal maanden een miljard mensen niet genoeg voedsel hebben door de oorlog in Oekraïne. Overheid is in Nederland totaal van het padje. Wij wonen zelf tegenover een Duits natura 2000 gebied. M.b.t stikstof is het daar donkergroen op de kaart omdat ze daar nog geen stikstof mijdende plantjes hebben aangewezen voor in het aanwijsbesluit van Europa. In Nederland is de grenswaarde voor deposite 0,05 Mol in Duitsland zit dit nu nog op 7 Mol. (factor 140 verschil) Dat is ook de reden dat Nederland (België) als enige een stikstofprobleem hebben. Maar hoe lang is het wachten tot dergelijke organisaties in Duitsland of andere landen in Europa op dezelfde wijze gaan opereren of dat nu al doen. Het is pure hoogmoed waar men mee bezig. En hoogmoed komt altijd voor de val. (Ik moet altijd denken hoe in het verhaal van het vrouwtje van Stavoren het kostbare graan in zee werd geworpen en we weten allemaal hoe het met haar is afgelopen. Dit is in feite wat hier ook gebeurt)

Tot over 10 jaar dan zal deze overheid terecht moeten staan in een parlementaire enquête en zich moeten verantwoorden over de stikstof affaire. We kunnen nu de wereldbevolking al niet meer voeden, voedselprijzen gaan nu al door het dak dit gaat veel onrust brengen in de wereld. En ja wanneer er innovatie is om vlees en melk op kunstmatige wijze op een beter duurzame manier te produceren dan ga ik daar zeker in mee maar gooi het kind niet weg met het badwater voordat deze innovaties er zijn. Wij leven in een enorme rijke delta die van nature een voedingsrijke bodem heeft en die uitermate geschikt is voor de voedselvoorziening op deze aarde. Ja dus ook Nederland heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voedselzekerheid te garanderen en niet alleen voor ons eigen landje want dat lijkt me ook een redelijk egoïstische gedachte. Wij exporteren waar we goed in zijn en importeren waar we minder goed in zijn en dat heft elkaar prima op.

Daarnaast moeten we niet vergeten dat onze dieren al het restafval dat we produceren (de moderne schillenboer) tot een hoogwaardig product maken (citruspulp bierpulp, sojaschroot, patat afval, het is te veel om op te noemen). Wanneer we voor de toekomst op plantaardige sojamelk over willen schakelen hebben we 10x zoveel hoogwaardig soja nodig om 1 liter plantaardige melk te maken. Onze koeien doen dat met het restafval maar dan met 1/10 van het product. Samen met gras en mais zetten onze koeien deze voor mens niet te consumeren grondstoffen om in hoogwaardige eiwitproducten voor menselijke consumptie.

Graag ook aandacht waarin Arjan Reijneveld (wereldwijd deskundig op het gebied van bodemanalyses) nog een ander probleem beschrijft: namelijk, welke gevolgen de verschraling heeft op het gebied van CO2 vastlegging. Dit probleem is totaal onderbelicht maar heeft grote gevolgen voor ons klimaat.

zie Blog Arjan Reijenveld
https://www.linkedin.com/posts/eurofins-agro_stikstof-klimaat-natuur-activity-6943173854458466305-aL9U/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
Een goede analyse, zet nu maar eens 10 scheikundigen bij elkaar om een 1 conclusie te krijgen.
Ik weet nagenoeg zeker dat dit niet gaat lukken immers er is nog zoveel onwetendheid hoe bepaalde processen verlopen in de grond.
Abonnee
gerard 4 Juli 2022
hier heb ik er al een prof dr han Lindeboom deze man toont aan dat het reken model van het RIVM niet klopt
deze man is gepromoveerd op stikstof
Abonnee
tijdbom 4 Juli 2022
gerard schreef:
hier heb ik er al een prof dr han Lindeboom deze man toont aan dat het reken model van het RIVM niet klopt
deze man is gepromoveerd op stikstof
Meld deze man direkt bij min.lNV,dan komt het voor de bakker.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionair verder met stikstof en klimaatbeleid

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Achtergrond stikstofstemming

Timmermans bindt thuis in en schaadt zijn imago

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox