Shutterstock

Opinie Jaap Majoor

Het risico op een mondiale voedseloorlog is groot

8 November 2022 - Boerenbusiness - 3 reacties

Nederland heeft een te hoge stikstofuitstoot, wordt gezegd. Dat kan je gemakkelijk roepen, maar wat is het vreemde? Het RIVM geeft lijsten uit van bedrijven, de zogeheten 'piekbelasters', die een grote rol hebben in deze uitstoot. Telkens weer blijkt de lijst niet te kloppen en wordt weer aangepast. Ook het Aerius rekenmodel is niet nauwkeurig genoeg om piekbelasters aan te wijzen, aldus het RIVM. Als deze berekeningen wetenschappelijk zijn onderbouwd, mag dit niet gebeuren.

Schiphol levert amper problemen op, aldus de overheid. Maar het CBS zegt dat de uitstoot 30 keer hoger is dan waar de overheid mee rekent. Schiphol heeft geen stikstofvergunning en stootte in 2019 54,2 miljoen kilo stikstofoxide (NOx) uit. Dit in schril contrast tot de verreweg grootste boerenververvuiler die 100.000 kilo ammoniak (NH3) uitstoot. NOx hoort niet in de natuur en ammoniak wel. Maar 100.000 kilo uitstoot is verschrikkelijk en 54,2 miljoen kilo is niet erg en heeft geen vergunning nodig. Wie snapt de logica? D66?

Natuurgebieden stoten stikstof uit
De stikstofuitstoot veroorzaakt door de natuurgebieden zelf, wordt niet meegeteld en doodgezwegen, terwijl deze uitstoot in sommige natuurgebieden zeker door de genomen cultuurtechnische maatregelen groot is. Soms zelfs groter dan de gemeten Kritische Depositie Waarde (KDW). Dan komt boven water dat uit overleg tussen het het ministerie van Landbouw (LNV) en de milieuorganisaties blijkt, dat het LNV gevraagd heeft: kleur Nederland in wat jullie natuurorganisaties aan natuurwensen. De stikstofkaart van Christianne van der Wal, de minister van Natuur en Stikstof, is het gevolg hiervan. De wens van de natuurorganisaties, met geen wetenschappelijke onderbouwing.

Miljoenen mensen hebben nu al honger 
Zo worden nu 50 PAS-melders, die volgens de wet hebben gehandeld, nu vervolgd. Is het dan niet heel logisch dat ons vertrouwen in de overheid totaal verloren is gegaan? En daar doemt nu mijn grootste zorg op: een wereldoorlog, veroorzaakt door honger. Deze oorlog kan wel het einde van ons bestaan betekenen en gaat zeker binnen 70 jaar uitbreken. Immers, de wereld telt nu krap 8 miljard mensen. Miljoenen mensen hebben nu al honger, dat komt meestal door politieke onrust. In veel landen zijn geen oudedagsvoorzieningen, dat zijn de kinderen. Daarom: hoe meer kinderen, hoe beter de oude dag. Het gevolg is dat de wereldbevolking misschien wel gaat groeien tot 14 miljard mensen of meer en dit aantal mensen kan de aarde zeker niet aan.

Een wereldwijde hongersnood breekt uit met oorlog tot gevolg. Daar komt nog bij. a. Het oppervlak landbouwgrond wordt elk jaar kleiner, b. Het water om gewassen te voeden, wordt steeds schaarser en c. De meststoffen als bijvoorbeeld kali en fosfaat raken op, waardoor de productie per hectare omlaag gaat. Door opwarming van de aarde krijgen we steeds grilliger weer, meer droogte en overstromingen. Gelet op deze ontwikkelingen moeten wij juist heel zuinig op onze boeren zijn en de gebieden die bij uitstek geschikt zijn voor voedselproductie behouden. Het gevoerde overheidsbeleid staat hier haaks op.

Boeren kunnen water vasthouden
Gewassen geteeld door de boer nemen CO2 op en gaan opwarming van de aarde tegen. De natuur is CO2 neutraal. Hier bedoel ik mee: wat de natuur in de zomer opneemt aan CO2 door koolzuurassimilatie, stoot de natuur in de winter CO2 uit door verrotting. Bij de boer is dit anders. Zijn gewas neemt tijdens de groei CO2 op, maar wordt geoogst om ons te voeden voordat het weer kan verrotten. Zijn gewassen zijn dus niet CO2 neutraal en nemen alleen maar CO2 op en gaan duidelijk de opwarming van de aarde tegen. In tegenstelling tot de natuur.

Zo ook kunnen de boeren ons water vasthouden door een gezonde bodem. Een gemaakt natuurgebied kan geen water vasthouden, want een teellaag ontbreekt. Bizar dat vooral de landbouw de schuld in de schoenen wordt geschoven, terwijl zij juist een heel positieve rol kan spelen voor ons waterprobleem en ons CO2-probleem. Ons stikstofprobleem is niet meer te begrijpen wanneer je de feiten op een rij zet en wordt alleen nog gedragen door een groep natuur mensen, media en politici, die de ogen voor de feiten gesloten houden.

Ik begrijp heel goed, waarom op veel plekken de Nederlandse vlag op zijn kop hangt.

Jaap Majoor
Laag Zuthem

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.

Meer over

Jaap Majoor
Reacties
3 reacties
Abonnee
Stefan 9 November 2022
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10901479/het-risico-op-een-mondiale-voedseloorlog-is-groot]Het risico op een mondiale voedseloorlog is groot[/url]
Het blijft me verbazen dat Boerenbusiness de opinie stukken van Jaap Majoor blijft plaatsen. Opnieuw schiet hij er harde onwaarheden doorheen (het CO2 verhaal), rijgt delen onsamenhangend aan elkaar voor stemmingmakerij en plukt wat getallen uit de lucht die je niet 1 op 1 mag vergelijken. Dit is niet langer het plaatsen van een opinie stuk, maar het faciliteren van opruiing en verspreiding van nepnieuws.
Abonnee
Zuidwesten 9 November 2022
Leg jij het dan eens goed uit Stefan.
Abonnee
Gerard 9 November 2022
Volledig eens met Stefan!
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Opinie Jaap Majoor

Wordt er wel met de boeren gesproken?

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden