Shutterstock

Opinie Jaap Majoor

Stikstofcrisis de ondergang van onze economie?

18 April 2023 - Boerenbusiness - 12 reacties

De stikstofcrisis speelt een grote rol in onze samenleving. Hierbij enkele gegevens op een rij: Nederland heeft de hoogste stikstofneerslag per hectare binnen de EU, maar hier horen wel enkele kanttekeningen bij.

Nederland is verreweg het dichtstbevolkt, 4,3 inwoners per hectare, heeft de hoogste opbrengst per hectare en door zijn zeeklimaat in verhouding veel meer veehouders dan akkerbouwers. Duitsland heeft 2,32 inwoners en België 3,77 inwoners per hectare. Als je op satellietbeelden kijkt, heeft bijvoorbeeld de Povlakte in Italië (net zo groot als Nederland} een veel hogere stikstofneerslag. Zo ook delen van Duitsland en zelfs Spanje. Toch speelt stikstof in die landen geen rol. Dit komt doordat deze landen hun totale stikstofneerslag delen over hun veel grotere oppervlak en daarom valt het lager uit. Logisch dat Nederland daarom de grootste stikstofneerslag heeft in Europa.

Waait van en naar het buitenland
Als je kijkt naar het aantal inwoners per hectare, de opbrengst per hectare en de verdeling akkerbouw/ veeteelt heeft Nederland juist de laagste uitstoot. Nog een leuk detail. Nederland had in 1990 een stikstofneerslag van 2900 Mol per hectare. Een Mol is 0,014 kilogram. Deze stikstofneerslag is nu afgenomen tot 1700 Mol per hectare. 1700 Mol x 0,014 kilo= 23,8 kilo stikstofneerslag per hectare. Een deel van onze stikstofuitstoot waait naar het buitenland en een deel van de stikstof uitstoot uit het buitenland waait weer naar ons. Daarom komt 33% van de stikstofneerslag bij ons uit het buitenland. Van de 1700 Mol stikstofneerslag komt dus 33% uit het buitenland. Dit is 560 Mol per hectare.

Om de door natuurinstanties en de overheid gewenste stikstofneerslag in Natura2000-gebieden te behalen, moet in veel Natura2000-gebieden de stikstofneerslag onder de 400 Mol blijven. Gevolg: wanneer alle bedrijvigheid, mensen en boeren weggekocht zijn bij deze Natura 2000 gebieden, worden de doelstellingen nog steeds niet gehaald.

Boeren in het buitenland uitkopen
De bouwsector denkt: boeren weg en wij kunnen bouwen. Vergeet dat maar, want de neerslag blijft met deze Haagse regels te hoog. De Nederlandse regering moet ook in het buitenland boeren en bedrijven uitkopen om de wensdoelen te halen. Hoe wil onze regering dat betalen? Onze verdiensten komen vooral uit de exportproducten die wij produceren. Van de Top 10 van de, voor Nederland meest lucratieve, exportproducten, is ruim een derde deel afkomstig uit de landbouw. En deze sector moet weg uit Nederland. Dus weg verdiensten. Onze landbouw draagt 25 % bij aan deze maakindustrie. Verdwijnt de landbouw dan heeft onze samenleving ook 25% minder geld te besteden. En dit alles om wensnatuur te realiseren, waar je je twijfels bij kan hebben of deze natuur vroeger ook werkelijk in Nederland was.

De landbouw kan en wil zijn uitstoot verlagen met allerlei technische maatregelen en wil ook de natuurorganisaties helpen hun doelen te bereiken. De natuurinstanties moeten dan wel met de boeren om tafel om dit te bereiken en bereid zijn om geld in hun natuurgebieden te investeren. Bovendien is dit veel goedkoper dan boeren uitkopen.

Jaap Majoor
Laag Zuthem

Boerenbusiness

Onder Boerenbusiness worden opinies geplaatst van auteurs die in principe eenmalig hun mening op Boerenbusiness.nl ventileren of van personen die liever anoniem willen blijven. Naam en woonplaats zijn altijd bij de redactie bekend.
Reacties
12 reacties
Abonnee
grijze haren 18 April 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10903815/stikstofcrisis-de-ondergang-van-onze-economie]Stikstofcrisis de ondergang van onze economie?[/url]
gewoon de wet aanpassen hoe simpel gelijk van alle gezeur af
alleen dan krijg je de boeren niet weg
tja
Abonnee
jan 18 April 2023
hele slechte foto, hoe kan je nou zo`n foto er bij zetten dan snap je het niet
Abonnee
Krelis 18 April 2023
Een slapende koe, toch niets mis mee? Puur natuur.
Abonnee
Gijs 18 April 2023
Dit is een eenzijdig artikel, Jaap! Je vergeet voor het gemak even dat de stikstofexport (van Nederland naar het buitenland) 2,5 keer groter is de stikstofimport.
Wees blij dat Duitsland coulant is en nog geen exportheffing heeft ingesteld. Aan nepnieuws in de wereld brengen heeft de boer geen baat. Laten we snel de ammoniak terugbrengen met een aantal maatregelen, zoals:
- 5% minder koeien;
- een tijdelijke stop op het gemiddelde aantal stuks melkvee/bedrijf;
- een maximum stellen aan de hoeveelheid mest per ha;
- de hoeveelheid eiwit in het krachtvoer wat terugbrengen.
Hiermee breng je de ammoniak met minstens 20% terug.
En een vast melkprijs van 0,60 euro/kg melk, zodat de 27 miljard NL-subsidie voor andere doelen kan worden besteed. Nepnieuws en subsidieverslaving is slecht voor geest en lichaam.
Abonnee
Jurriaan 18 April 2023
Een vaste melkprijs van 60 cent. Hahaaaaa dat zijn pas sprookjes en nepnieuws en subsidieverslaving voor onze timmerfrans.
Abonnee
Jurriaan 18 April 2023
Las overigens dat het met 85% van onze natuur prima is gesteld en dat er nu dus al vier jaar wordt gesteggeld over het instandhouden van de resterende 15 procentjes. Dat is pas tijd en geldverkwisting......
Abonnee
Zeeuw 18 April 2023
Majoor: opini is prima maar verre van volledig! Wat aanvullingen: Aerius onzin van NH3 tot 25 km wordt max 500 meter!
Verplicht weiden=-30% tov stal, rantsoen gras/mais en eiwitarmer krachtvoer=-20%, stalsysteem evt met Lelyspere =-70% tov huidig gangbaar. En dan de natuurbeoordeling: 40% heeft nu al ge3n probleem als de toestand wetenschappelijk wordt vastgesteld en beperkte beheersmaatregelen worden toegepast ipv KDW virus van rechters. De andere 60% dient op locatie wetenschappelijk te worden beoordeeld op invloeden van N depositie, op droogte schade preventie, gerichte beheersmaatregelen, en noodzakelijke natuur in flora en fauna! Dwz geen aanleg van onzinnige heidevelden , nieuw hoogveen of vennen. Wacht op nieuwe aanpak vanuit BBB en EU en we richten ons op klimaat doelen ipv N-doelen. Klimaatdoelen zijn met gangbare landbouw efficiënter te realiseren dan met biologische landbouw tenzij we allemaal op een houtje willen bijten bij de barbeque
Abonnee
Louis Pascal de Geer 19 April 2023
Tja, we hebben het dus over stikstofuitstoot en stikstof neerslag??? per hectare wat met landoppervlakte, en zee oppervlakte samen?? Heeft iemand zich al eens afgevraagd wát er gebeurt wanneer het stikstofgehalte van de lucht die wij inademen 1 % minder stikstof zou bevatten of 1 % meer?? Waarom zit er zóveel stikstof in de lucht en waarom zijn de gehalten in de lucht zo stabiel, of zijn zij dat niet?
Hoeveel weten wij over hoe de gassen in de lucht zich verdragen tot elkaar en met het leven hier op aarde?
En wij hebben een minister van Natuur en Stikstof, waarom eigenlijk niet alleen een minister van Landbouw en Natuur?
Allemaal met vakantie gaan, uitrusten en ook uithuilen en opnieuw beginnen zoals Wim Kan dat zo mooi en simpel zegt in een van de velen z oudejaar conference, waarna ik altijd naar luisterde.Abonnee
Boer Jan 19 April 2023
En nu komt het co2 sprookje eraan van de groen klimaat kerk, belasting op vlees en zuivel en alle zaken zie voor ons gewoon zijn. D'n Frans uit Brussel heeft de co2 wet er al weer door gejast samen met activist Samson en onze Rob Jetten.

wist u dat onze atmosfeer voor 0,028% uit CO2 bestaat en waarvan 96% door de natuur geproduceerd berekend op 1000.000 mld kg.

we worden weer flink belazerd, en belast tot alles op is, althans bij de gewone werkende massa dan.
Abonnee
Vrij grof 19 April 2023
Boer Jan schreef:
En nu komt het co2 sprookje eraan van de groen klimaat kerk, belasting op vlees en zuivel en alle zaken zie voor ons gewoon zijn. D'n Frans uit Brussel heeft de co2 wet er al weer door gejast samen met activist Samson en onze Rob Jetten.

wist u dat onze atmosfeer voor 0,028% uit CO2 bestaat en waarvan 96% door de natuur geproduceerd berekend op 1000.000 mld kg.

we worden weer flink belazerd, en belast tot alles op is, althans bij de gewone werkende massa dan.
De pech die wij hebben is dat we de kennis en macht niet genoeg uit kunnen stralen omdat b.v. een LTO maar een armzalige club is die moeite heeft om een paar tientjes aan onderzoek en publiciteit uit te geven omdat veel boeren daar ook te "Zuunig" voor zijn om eens een pot geld te creëeren waarvan de groene lobby en media eens goed bewerkt kan worden.
Zo staan wij als sector altijd 1-0 achter.
Abonnee
Anton 20 April 2023
Kunnen wij als Nederland niet compenseren in het rekenmodel met de Nederlandse Antillen en Suriname?
Abonnee
Gijs 22 April 2023
Scherp Anton, je onderkent dat we teveel ammoniak en mest hebben. We kunnen van mest, een droge meststof maken en verpatsen aan gebieden of landen die een tekort hebben, bijv. Afrika, Suriname enz., enz.
Met 'Vrij Grof' eens dat LTO uit 'geboerd' is anno 2023, vecht voor haar eigen bestaansrecht, vecht voor een leuk baantje voor CDA'ers en alleen nog kan uitkramen dat er meer geld nodig is.
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden