Blog: Harald Roelofs

Laarzenactie legt meer bloot dan alleen fosfaatellende

21 Oktober 2016 - 29 reacties

Het Ministerie van Landbouw  was nog niet zo lang geleden een van de meest prestigieuze ministeries van Nederland. Dit departement, meestal in handen van het CDA, bracht een aantal ministers voort die grote impact hadden op de samenleving en in de landbouwsector in het bijzonder.  

Gerrit Braks, Cees Veerman en Piet Bukman presenteerden zeker niet alleen maatregelen waar iedereen altijd bij stond te applaudisseren, maar deze heren hadden hart voor hun sector, ze kwamen er voor op en onderstreepten steeds het essentieële belang ervan in de samenleving. Gerda Verburg was vooralsnog de laatste echte minister van Landbouw en ook bij haar was de passie voor landbouw en veeteelt overduidelijk aanwezig.

Het ging mis toen werd besloten Landbouw en Economische Zaken samen te voegen. Om te beginnen waren er de ambtenaren van twee ministeries die samengevoegd werden, terwijl beide groepen uit een totaal andere professionele cultuur kwamen. Logisch dat de twee groepen erg aan elkaar moesten wennen. Het was, hoe dan ook, direct duidelijk dat landbouw het onderspit moest delven als het gaat om prioriteiten. De sector ging naar de staatssecretaris die het erbij ging doen.

Martijn van Dam kan een voorbeeld nemen aan Tom Vilsack

De  passie voor landbouw merk je niet bij  staatssecretaris Martijn van Dam. De sector krijgt niet de aandacht en het krediet die het verdient, letterlijk en figuurlijk. De hele fosfaat- en derogatiekwestie lijkt een tragikomedie te worden en is wat dat betreft illustrerend. De PvdA die er vaak op hamert dat koeien zoveel mogelijk in de wei moeten lopen, vertoont nu een zwalkend beleid middels Van Dam waardoor melkveehouders letterlijk niet meer weten waar ze aan toe zijn. Het uitstel van de fosfaatrechten voor in elk geval een jaar zorgt voor een onaanvaardbare onzekerheid bij de boeren die niet nodig is. Meer dan terecht dat er nu middels de ludieke laarzenactie duidelijkheid wordt geëist.

Met de laarzenactie wordt niet alleen de fosfaat- en derogatiekwestie blootgelegd. De vele melkveehouders die middels filmpjes op social media Martijn van Dam aanspreken geven ook terecht aan dat het agrarisch beleid van de laatste jaren niet goed doordacht is. Het lijkt wel alsof er op regeringsniveau niet genoeg tijd aan besteed is. Een goede eerste stap zou zijn om landbouw, zoals het CDA wil, weer een volwaardige minister te geven na de verkiezingen; met eigen ambtenaren.  

Martijn van Dam kan wat dat betreft een voorbeeld nemen aan Tom Vilsack, de huidige minister van Landbouw in de VS: Als je aan iemand kunt zien dat hij hart voor de sector heeft, dan is het deze Amerikaanse bewindspersoon: Hij gaf in een vurig betoog op een treffende manier weer hoe de landbouwsector aan de basis staat van de vrije westerse samenleving. ‘Een advocaat heeft de vrijheid om advocaat te worden omdat wij zorgen dat er voedsel is in de wereld. Een filmster kan filmster worden om dezelfde reden. Of een verpleegkundige, een notaris, een loodgieter, een schrijver, noem maar op.’ Deze Amerikaanse minister geeft ook datgene wat melkveehouders in Nederland veel te weinig krijgen vanuit de overheid en anderen: een stukje terechte aandacht en waardering.  

En daar zou Martijn van Dam mee moeten beginnen, zolang hij nog staatssecretaris is. Het lijkt er soms eerder op dat hij er juist op gefocust is om het boeren zo moeilijk mogelijk te maken. Het is als een minister van volksgezondheid die niet van artsen en verpleegkundigen houdt. Of een minister van Justitie die niet van rechters en politie houdt. Martijn van Dam, laat zien dat je voor ons opkomt en maak anders plaats voor iemand met hart voor agrarische ondernemers, zoals Cees Veerman.     

boerenbusiness.nl

Harald Roelofs

Hoofdredacteur Boerenbusiness.nl
Reacties
29 reacties
mdb 21 Oktober 2016
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/columns/column/10872000/Laarzenactie-legt-meer-bloot-dan-alleen-fosfaatellende]Laarzenactie legt meer bloot dan alleen fosfaatellende[/url]
De zin en het plezier is er bij heel veel melkveehouders vanaf!!

Dan 2 jaar voor rot prijzen aan't werk. 7 dagen per week..... houdt op termijn niemand vol!!
mdb 21 Oktober 2016
De zin en het plezier is er bij heel veel melkveehouders vanaf!!

Dan 2 jaar voor rot prijzen aan't werk. 7 dagen per week..... houdt op termijn niemand vol!!
Geen opvolger die zich aan zo'n rot wereldje brandt
geert 21 Oktober 2016
Met Sharon Dijksma leek het de goede kant nog op te gaan,die kon nog goed luisteren naar de boeren ,maar van Dam heeft de boel verknalt.Ook de VVD is dit aan te rekenen die accepteerde zo,n linkse staatssecretaris ,waar de boeren mee in de aap gelogeerd waren. Ik stem niet weer VVD ,want dan loop je groot kans weer zo,n linkse staatssecretaris te krijgen. Lodders is hier niet tegen opgewassen !
vanplateringen 21 Oktober 2016
mdb, schaam je, melkprijs inmiddels 30 cent + weide toeslag + nabetalingen, subsidie ( die andere boeren niet krijgen) prijs dikke 35 cent . Je bent duidelijk erg verwent en niks gewent.
Annie 21 Oktober 2016
Dit is voorgelezen op de ledenavond van Friesland Campina:

Allereerst onze waardering voor zuivelcoöperatie Koninklijke Friesland Campina. Een bedrijf dat zich vastgezet heeft landelijk en wereldwijd in de verwerking en afzet van onze melk aan baby en kindervoeding, zuiveldranken, yoghurts, desserts, roomproducten, boter, vruchtensappen, kaas melkpoeder etc. en die zich ontwikkelt heeft tot een van de grotere spelers op de wereldmarkt. Die voorziet in enorme werkgelegenheid en vooruitstrevend is. Hier en daar een fabriekje overneemt. De afgelopen jaren goed in staat is geweest omzet en winst telkens te verhogen. Vergeleken met 2008 en 2015 is het bedrijfs en nettoresultaat zelfs meer dan (ver-drie) verdubbeld.
Zuivelcoöperatie Koninklijke Friesland Campina is een stabiele coöperatie in een roerige wereld. Enerzijds is dat een fijn gegeven onder de leden melkveehouders.

Anderzijds…is het de vraag of het voor een gemiddeld lid nog te overzien is hoe inzichtelijk de Coöperatie is. Het is verworden tot een miljarden en miljoenen omzet en winst bedrijf. Ok, we kunnen redelijk op de hoogte zijn middels de jaarverslagen en via de website. Maar het blijft grotendeels vertrouwen op goed en zorgvuldig besturen van de Coöperatie. En ja de halfjaarcijfers van 2016 laat daling zien van omzet en winst hoewel de aanvoer van melk steeg.

Enkele weken terug ontving iedereen de uitnodiging voor de najaars-leden bijeenkomsten van Friesland Campina.
Voorgesteld wordt aanpassingen regelementen 2017.
In het voorgestelde melkgeld en praktijk regelement is in mooie woorden verwoord, de nieuwe voorstellen. Ik mis echter een evaluatie over de garantieprijssystematiek, wat moet worden verstaan onder actualiseren? Is het nog wel van deze tijd dat de garantieprijs een gemiddelde melkprijs is die in omliggende landen aan veehouders word betaald?
Het uitkeren van winst uit ledenobligaties verschuift wat naar reserveren voor de coöperatie i.p.v. lid melkveehouder- en leden. Met het afschaffen van de kwantumregeling zien heel veel melkveehouders deze vergoeding verdwijnen richting de coöperatie. De vaste kosten- regeling is niet toereikend en hup extra financiering via de melkveehouder voor de coöperatie. Weidegangtoeslag wordt verhoogt, prima. Maar wie niet weid, maar wel excellent melkt jaarrond op stal wordt ‘beboet’ omdat de burger graag de koe in de wei ziet!! Via overheid en overgenomen door FC een verplichte IBR-BVD bestrijdingsprogramma, twee maal jaarlijkse entingen. Kosten zijn voor de melkveehouder.

Ik ben bezorgd. Voor het succes en de continuïteit van onze melkveebedrijven is het van belang om continu te blijven presteren, we zijn het daarover eens!
Voor het succes van de coöperatie is het van belang om continu te blijven presteren. We zijn het er met z`n allen over eens! Het is de coöperatie wel gelukt! Met nagenoeg een gelijke aanvoer van kilo`s melk van 2008 tot en met 2015 heeft het goed gepresteerd. Zie onder een grafiek vanaf 2008 tot en met 2015 (Wikipedia, Friesland-Campina de belangrijkste cijfers van FrieslandCampina sinds 2008 tot en met 2015).

Maar nu de melkveehouder: de geluiden vanuit de bedrijven, via de media, de voerleverancier, de loonwerker en de banken zijn zorgelijk. De financiële druk op melkveebedrijven is groot en veel. Er wordt op allerlei mogelijkheden geprobeerd tekorten vlot te trekken. De politiek, Brussel, de bank wordt benaderd, doe er wat aan. Maar dat gaat maar zeer mondjesmaat. En hoewel er veel over te zeggen is als het gaat om beleid, (o.a. hoe de staatssecretaris vorige week de grip op het fosfaatdossier verkwanselde) de agrarische sector staat ook bekend als grootste subsidie slurper van de EU. Daar hoeven en moeten we niet meer willen aankomen. Dat is ook niet goed voor ons inmiddels zo heilig geworden imago…

Maar waar dan wel? Ik kom bij onze eigen coöperatie. Die moet nu ook z`n verantwoordelijkheid nemen! Als het gaat om de prijssystematiek van de coöperatie wordt dat onder bestuurders vaak afgedaan als, we moeten vooral verder kijken dan ons eigen erf en naar de lange termijn en meer wereldwijd denken…??. Hier moeten dan ook niet teveel woorden aan vuil gemaakt worden volgens bestuurders. Maar hier! Hier Moet Het Ook vandaan komen voor de melkveehouders! En nergens anders! Niet via de politiek! Of Brussel. De Cooperatie heeft route 2020 uitgestippeld, circa 10 miljard kilo melk (2015) van de leden-melkveehouders efficiënt verwerken en verwaarden in groeien naar 15 miljard euro omzet in 2020. En toch loopt het nu al spaak met de verwerking en afzet van de melk (zie eerste halfjaarcijfers 2016).
Als de coöperatie het hoofd maar nauwelijks boven water kan houden, had ik niet het lef gehad dit te zeggen/te schrijven... Maar onderstaand schema laat een zeer duidelijk en positief beeld zien. Sterker nog Roelof Joosten zegt het zelf in het persbericht van 3 maart 2016: Bedrijfsresultaat 2015 fors verbeterd. “De brutomarge steeg met 36,2 procent naar 2.000 miljoen euro door de gunstigere verkoopmix (toename aandeel in de omzet van producten met hogere toegevoegde waarde) en de lagere kostprijs van de omzet. De kostprijs van de omzet is gedaald met 6,2 procent naar 9.265 miljoen euro. Dit is vooral het gevolg van de lagere garantieprijs voor boerderijmelk”. Ok de winst was weer wat hoger, maar daar zijn we er niet mee.
Wat zou ik graag dit eens beter bespreekbaar maken. Elke vooruitstrevende melkveehouder heeft moeten investeren op gebied van allerlei welzijnseisen en wet en regelgeving. De grond en pachtprijzen zijn verdriedubbeld, dierenarts en gezondheidsdienst, wie dan ook leggen de rekening neer bij de veehouder. Er zijn grote inspanningen geleverd door melkveehouders! Ieder heeft dat op eigen wijze passend gedaan. Maar ook kunnen we tot de conclusie komen dat ongebreidelde groei er niet meer inzit. Zie de hele fosfaatdiscussie.
Een melkveehouder hoort een fatsoenlijke melkprijs te ontvangen om aan bovenstaande eisen te kunnen voldoen. Het kan ook niet meer afgedaan worden als, ‘de garantieprijs is een gemiddelde melkprijs die in omliggende landen aan de boeren word betaald’. We zijn er ons heel goed van bewust dat er collega veehouders zijn die het nog veel slechter treffen. Maar we hebben ook een afspraak gemaakt met elkaar, een belofte. Strategie route 2020: Het doel van Friesland-Campina is zoveel mogelijk waarde aan de melk toe te voegen om zo een maximale bijdrage te leveren aan de inkomsten en de continuïteit voor meerdere generaties melkveehouders. Friesland-Campina streeft ernaar een van de hoogste melkprijzen uit te betalen in Noordwest-Europa. Ik vraag me af als je de voorstellen zo leest in het aanpassingen regelementen 2017 of het bestuur en de executive board wel weet heeft van de werkelijkheid onder melkveehouders. Ik denk dat ze het wel weten maar er geen oog voor hebben.

Route 2020 wil ook goede inkomsten voor de boeren, nu en in de toekomst.

Strategie Route 2020:

• jaarlijks circa 5% volumegroei realiseren in de gekozen belangrijkste product-marktcombinaties; hoe denkt in het kader van de nieuwe fosfaatwet de Coöperatie hier nu over?
• circa 10 miljard kilo melk (2015) van de leden-melkveehouders efficiënt verwerken en verwaarden in groeien naar 15 miljard euro omzet in 2020; hoe denkt in het kader van de nieuwe fosfaatwet de Coöperatie hier nu over?
• op korte termijn en over 20 jaar financieel gezond zijn en in harmonie met de natuur en de maatschappij om ook voor de volgende generaties melkveehouders waarde te creëren. 20 jaar vooruitkijken is mooi, maar onhaalbare doelen moeten kunnen worden bijgesteld.
Zuivelcoöperatie Koninklijke Friesland Campina heeft ruim 13.500 aangesloten melkveehouders en ruim 22.000 fulltime medewerkers.


in miljoenen
Jaar Omzet Bedrijfs-
resultaat Netto-
resultaat Totaal verwerkte
melk (in kg) Melkaanvoer van
leden (in kg)
2008 € 9454 € 248 € 135 11.446 8589
2009 € 8160 € 258 € 181 10.755 8685
2010 € 8972 € 434 € 285 10.266 8821
2011 € 9626 € 403 € 216 10.140 8838
2012 € 10.309 € 428 € 274 10.215 8860
2013 € 11.418 € 513 € 327[8]
10.659 9261
2014 € 11.348 € 489 € 303 10.716 9453
2015 € 11.265 € 576 € 343 11.066 10.060

Overzicht van de opbouw van de melkprijs betaald aan boeren sinds 2008:

in €/100 kg
Jaar Garantieprijs Ledenobligaties
op naam Prestatietoeslag Totale vergoeding
2008 35,89 0,29 0,48 36,66
2009 26,40 0,35 0,59 27,34
2010 32,39 0,73 1,23 34,35
2011 36,94 0,73 1,10 38,77
2012 33,87 0,95 1,42 36,24
2013 39,45 1,23 1,81 42,49
2014 39,38 1,07 1,86 42,31
2015 30,68 1,28 2,25 34,64


Wat is het doel van dit schrijven:
* een discussie op gang brengen over bovenstaande
* wat goed is goed laten en benoemen
* de problematiek durven benoemen en van daaruit actie ondernemen en komen gesteunde voorstellen vanuit de melkveehouders het liefst in gezamenlijkheid met de regiobestuursleden. Niet continu zoals het nu is van ‘bovenop’ maar van ‘onderop’.
ae 21 Oktober 2016
Chapo voor deze schrijfster) !!! Duidelijker had ik het niet kunnen omschrijven!!!
Helemaal mee eens. Aanvullend wil ik het volgende toevoegen en met name richting de banken. Ook zij zullen en moeten weer aan het werk en achter de pc weer te voorschijn durven te komen. En niet dom alles aanvinken en nee roepen. Er zijn nl genoeg melkveebedrijven waar zij al tien jaar niks hoefden te doen aan hun financiering. Nu zijn er melkveehouders die vaak een overstand hebben op hun lopende rekening en elke jaar netjes hebben afgelost en rente betaald. Maar nu vaak extra boeterente moeten betalen voor de overstand. Verder zal de bank ook weer onroerend goed beter moeten waarderen. Zelf hebben ze een eigen vermogen van nog geen 5 % maar bij de boer maar mauwen dat 60 % te weinig is. Zeg bank , wil je dadelijk de fosfaatrechten financieren? of zorgen dat de bedrijven hun solvabiliteit iets verlagen en landbouwgrond gaan kopen. Wachten op wat komen zal is volgens mij op dit moment geen optie. De agrarische sector moet weer sterk worden gemaakt.En heren !!! Ja jullie daar boven. Dat begint bij de fundering en dat zijn de mensen op het platteland!!

En als jullie deze tak van sport graag zien verdwijnen.. Dan zeg het gewoon en draai er dan niet omheen met allerlei bezopen regeltjes!!
Abonnee
Henk de Gouw 21 Oktober 2016
Je hebt helemaal gelijk Ae. Overigens is de auteur van de column een man, zijn naam staat er onder, dus geen schrijfster ;-)
Rfc lid 21 Oktober 2016
Gaat over Annie!

Mooi stuk Annie!
ae 21 Oktober 2016
Ja, ik bedoel Annie. Maar goed.. dan kan het nog een man zijn. :))
Frans 22 Oktober 2016
Bij de laatste verkiezingen hebben de nederlandse boeren massaal VVD gestemd. Daarmee is landbouw verworden tot wisselgeld in den Haag. Een boer moet stemmen op een christelijke partij, daar worden onze belangen nog goed behartigd. Van de LTO hoeven we ook niks meer te verwachten want die zijn al lang geen gesprekpartner meer maar toehoorders.
ml 22 Oktober 2016
Melkquotum had er gewoon op moeten blijven, dan was er niks aan de hand geweest. Nederland moet gewoon de derogatie laten vervallen en volgens europees beleid werken. Fosfaatrechten zijn er alleen om de staatskas te spekken. Overschotten van mest moeten gewoon afgevoerd en verwerkt worden. Daar zullen de natuur liefhebbers niet blij mee zijn, maar in dit kleine landje is al natuur genoeg.
John 22 Oktober 2016
Boeren moeten volwassen worden,en niet zo kinderachtig doen om met laarzenactie te beginnen.Gewoon ondernemer worden,en niet het ondernemen aan Van Dam overlaten .Eigen verantwoordelijkheid nemen,gezond verstand gebruiken.Vroeger zei iemand tegen mijn vader ,je moet stieren gebruiken die interessant zijn,dat heb ik nooit vergeten.Het geldt niet alleen voor stiergebruik ,maar overal mee .Nu is biologisch en A2/A2 melk interessant ,dus zorg dat je dat hebt ,en je zit goed en hebt niets te klagen.
ae 22 Oktober 2016
Ik denk dat we niet te veel moeten kijken naar politiek. maar naar zekerheden. En daarmee bedoel ik omgeving. Terwijl de bank moeilijk doen om het solvabiliteit.. kopen natuurorganisaties goede landbouwgrond weg. Elke dag verdwijnt er landbouwgrond. Een kapitaalvernietiging waarvan de burger alleen in zijn vrijetijd van kan genieten. Politiek ziet liever geld verdwijnen in nutteloze rechten. Maar mensen!! Er is voor melkquotum bijna 40.000 euro betaald terwijl de grond toen gemiddeld op 35.000 euro stond. Quotum is weg en de grond stijgt gewoon door. En neem van mij aan er staat nergens een fabriek die landbouwgrond produceert wel een verwerkingsfabriek in Den Haag!!!!!!!!!!!!!!!!!! Op dit moment zijn er ook beleggers die mee willen investeren in grond omdat ze bij de bank geld moeten bij betalen.. Ook erfpachtconstructie is een mogelijkheid om grond te financieren. De keuze ligt bij de boer en het geeft meer zekerheid dan politiek den haag. Het enige grond wat zij daar hebben zit mss net onder hun nagels. Ik weet dat het niet voor iedereen dit is weggelegd. Maar laat die rechten ajb weg!!!
Alex 22 Oktober 2016
Als ik dit stukje lees lijkt het normaal; er is maar één sector in de landbouw in Nederland en das melkveehouderij, maar ook de andere sectoren die laat v Dam zwemmen hoorr!!!!!
Hans 22 Oktober 2016
Als ik over deze hele situatie nadenk kom ik toch steeds weer op dezelfde gedachte terug.
We zijn als boer de speelbal van de politiek geworden, mede veroorzaakt doordat "onze" LTO alleen maar mee/napraat en niet voor haar achterban opkomt.
Ik kan mij dan ook niet aan de gedachte onttrekken dat het verkwanselen van de derogatie een min of meer bewuste actie van deze staatssecretaris is, je ruimt er immers vliegensvlug een hele veestapel mee op.
Als je dit op je CV kunt zetten scoor je goed bij de groene jongens in ons land.
Dit geeft weer een flinke stemmenwinst en mooi voor de komende verkiezingen, toch.......
100.000 stemmen winnen gaat makkelijker in de randstad dan bij de boeren.
cor 22 Oktober 2016
Hans schreef:
Als ik over deze hele situatie nadenk kom ik toch steeds weer op dezelfde gedachte terug.
We zijn als boer de speelbal van de politiek geworden, mede veroorzaakt doordat "onze" LTO alleen maar mee/napraat en niet voor haar achterban opkomt.
Ik kan mij dan ook niet aan de gedachte onttrekken dat het verkwanselen van de derogatie een min of meer bewuste actie van deze staatssecretaris is, je ruimt er immers vliegensvlug een hele veestapel mee op.
Als je dit op je CV kunt zetten scoor je goed bij de groene jongens in ons land.
Dit geeft weer een flinke stemmenwinst en mooi voor de komende verkiezingen, toch.......
100.000 stemmen winnen gaat makkelijker in de randstad dan bij de boeren.
helaas vrees ik dat je gelijk hebt
man, wat een schandalige vertoning!!!
cor 22 Oktober 2016
Hans schreef:
Als ik over deze hele situatie nadenk kom ik toch steeds weer op dezelfde gedachte terug.
We zijn als boer de speelbal van de politiek geworden, mede veroorzaakt doordat "onze" LTO alleen maar mee/napraat en niet voor haar achterban opkomt.
Ik kan mij dan ook niet aan de gedachte onttrekken dat het verkwanselen van de derogatie een min of meer bewuste actie van deze staatssecretaris is, je ruimt er immers vliegensvlug een hele veestapel mee op.
Als je dit op je CV kunt zetten scoor je goed bij de groene jongens in ons land.
Dit geeft weer een flinke stemmenwinst en mooi voor de komende verkiezingen, toch.......
100.000 stemmen winnen gaat makkelijker in de randstad dan bij de boeren.
helaas vrees ik dat je gelijk hebt
man, wat een schandalige vertoning!!!
Mich 23 Oktober 2016
Steeds komt in het nieuws de term familiebedrijven terug. Daar zit die Van Dam zo vol van. Maar als t zo door gaat is er staks geen enkel familiebedrijf meer over. Want zeg nu eerlijk welke idioot wil er nu nog meer dan 8 uur per dag werken (Tja, ik ben er zelf ook nog zo een). En neem die melkprijs
s in gedachten ! Door de jaren geen enkele verbetering in opgetereden.
Maar voor ons wel een forse toename van regels en administratie. En daardoor uiteraard hogere kosten. Door al die regels blijkt nu wel dat men nu zelfs in Den Haag ook het spoor volledig bijster is. Ik hoop dat er spoedig weer een ministerie van Landbouw komt, met de juiste mensen op de juiste
plaats. En hopelijk kan een ieders familiebedrijf dan nog een tijd voortbestaan.
Theo 23 Oktober 2016
Jammer dat er met één van de belangrijkste sectoren in de economie (we moeten immer allemaal iedere dag eten) door de politiek zo slecht wordt omgesprongen.
john 24 Oktober 2016
boeren moeten leren maat te houden en toch competief zijn. Op een manier prijzen realiseren dat we rendabel zijn maar op een manier dat we overcapaciteit hebben en vlug in kunnen spelen op een stijgende vraag. Alleen op deze manier kijken andere landen wel uit om een exporttak naar europa in te gaan richten.

We moeten gewoon van die kostprijsstrategie af die is voor iedereen goed behalve de boer. Stel je rendement eens voorop en ga van daaruit ondernemen met visie voor de toekomst dan ga je echt andere keuzes maken dan dat alleen de kostprijs voorop staat!
cor 24 Oktober 2016
john schreef:
boeren moeten leren maat te houden en toch competief zijn. Op een manier prijzen realiseren dat we rendabel zijn maar op een manier dat we overcapaciteit hebben en vlug in kunnen spelen op een stijgende vraag. Alleen op deze manier kijken andere landen wel uit om een exporttak naar europa in te gaan richten.

We moeten gewoon van die kostprijsstrategie af die is voor iedereen goed behalve de boer. Stel je rendement eens voorop en ga van daaruit ondernemen met visie voor de toekomst dan ga je echt andere keuzes maken dan dat alleen de kostprijs voorop staat!
mooi verhaal maar als jonge boer met dit soort politiek gehannes is dat een schier onmogelijke zaak
Schraar 24 Oktober 2016
Makkelijk al die kritiek op van Dam, de hele ellende die we nu hebben is echter het gevolg van de afschaffing van de melkquotering. Dat heeft niet van Dam geregeld, maar zogenaamd boervriendelijk ministers als Veerman en Verburg. Ook heeft Van Dam de fosfaatrechten niet verzonnen, maar zijn voorganger Dijksma. Van Dam mag het puin opruimen dat zijn voorgangers veroorzaakt hebben.
Gerard 25 Oktober 2016
Wat zijn jullie allemaal zeurders en klagers jullie melkveehouders zijn al geholpen/gesubsidieerd geweest bij de quotering tijdperk dat willen jullie niet onder ogen zien
Vraag maar aan diegene die gestopt zijn in die tijd dat waren volgens jullie geen ondernemers
Nou ondernemers hier staan jullie dan geparkeerd door jullie eigen ondernemers zijn
Jullie weten toch hoeveel boeren zijn gestopt in het quotering tijdperk diegene 53,5 aftikken en jullie 100 % afschrijven en het nu nog niet redden prutsers
van 300.000 quotum nu naar 850000 quotum bij afschaffing en geen boterham hebben en veel financiering
Jullie zijn toch de ondernemers of profiteurs en maar zeuren zie voor je wat er dat werkelijk is gebeurd vanaf 1970 toen is dat in gang gezet er moet gegroeid worden!!! GROEI stallen zetten waren in korte tijd al niet goed genoeg weer een stal en ga maar door met geld halen bij de bank . en gem eigendoms is niet toegenomen in Nederland 1970 stonden er boerderijen van 1700 en daar kon de kost mee verdiend worden zonder groei
Och och wat hebben we het toch allemaal goed gedaan en alle anderen doen het verkeerd zeurders

Wat Annie schrijft is een goed stuk maar je komt er niet mee je zult zelf veel meer moeten doen
En uit je systeem laten varen als de buurman het niet redt haha dan koop ik hem erbij
Mijn opa van 1900 zat ook in alle bestuur baantjes die je in die tijd kon bedenken en die zei altijd als je je kleinere collega boer niet helpt dan komt er een tijd je zelf de kleine bent
Dit heeft nog maar een paar van ons boeren maar de meesten niet
Rabo 25 Oktober 2016
Je moet eens nakijken op internet wat er in de melkveehouderij in Denemarken gebeurt is.
En zoek dan de overeenkomsten.
Conny 4 November 2016
Alle ellende is niet begonnen bij het afschaffen van het melkquotum, maar bij de invoering ervan door supporter Sikko (zieko) Mansveld, die helemaal idolaat was van schaalvergroting en daar alle boeren aan heeft geofferd. Zo zie je waar idioot beleid toe kan leiden. Laat al die bewindslieden eens leren nadenken voordat er een verregaande maatregel wordt ingevoerd!
Conny 4 November 2016
Aanvulling: uiteraard werd bedoeld Sikko Manshold. Mansveld was een ander licht in de politiek!
geert 8 November 2016
stille armoede onder de boeren
geert 9 November 2016
Ministerie van Economische zaken en Landbouw doet z,n best om de boeren steeds verder in het nauw te drijven ,daarvoor zitten en ,,werken'' er zo,n 1000 juristen ,daarmee is het ministerie het grootste ministerie om de boeren te controleren
geert 14 November 2016
Waar zijn die schreeuwers die een paar jaar geleden riepen dat het melkquotum verdwijnen moest ? Het heeft averecht gewerkt,van de regen in de drup !
rabo 14 November 2016
Daar zijn we in nederland heel goed in, ons eigen rijk rekenen.
En uit eindelijk valt dat 9 van de 10 keer tegen.
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Politiek Landbouwbeleid

Witte Huis trekt ten strijde tegen Farm to Fork

Analyse Belangenbehartiging

Old boys trekken zonder boer de landbouw niet vlot

Nieuws landbouw

Veerman de boer op voor natuurinclusieve landbouw

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief