Shutterstock

Opinie Jaap Haanstra

Boeren betalen te veel Onroerende Zaakbelasting

13 December 2020 - 6 reacties

Boeren betalen onevenredig veel Onroerende Zaakbelasting (OZB). Deze gemeentelijke belasting gaat uit van een veel hoger tarief voor een bedrijfspand, zoals een boerenschuur, dan voor een burgerwoonhuis. Het verschil wordt bepaald door de verdiencapaciteit, waarbij gewerkt wordt met aannames in plaats van echte cijfers. Dit moet veranderen.      

Het valt me al jaren op dat een eigenaar en gebruiker van een bedrijfspand veel meer betaalt aan gemeentelijke belastingen dan een huiseigenaar. Gemeenten hanteren verschillende tarieven. Gemiddeld over Nederland bedraagt de OZB voor een woning 0,0957% en voor een bedrijfspand is dat 0,5485%, mits je ook gebruiker bent (tarieven 2019). Voor een schuur of loods betaal je dus bijna 6 keer zoveel OZB als voor een woonboerderij.  

Waarom ligt de OZB voor een bedrijfspand, zoals mijn aardappelloods, zoveel hoger? Welke extra faciliteiten bieden gemeenten in ruil voor die veel hogere OZB? Aangezien ik geen gemeentelijke voordelen kon ontdekken voor de bezitters/gebruikers van een bedrijfsmatige schuur of loods, tóch maar even gebeld naar het gemeentehuis. Met de vraag welke extra diensten zij bieden voor deze extra belastingen.

Van mijn stoel vallen
Een vriendelijke meneer nam de telefoon op. "Nee, gemeenten bieden geen extra faciliteiten aan de eigenaren/gebruikers van bedrijfspanden". Volgens de gemeenteambtenaar mag je ervan uitgaan dat een eigenaar/gebruiker van een bedrijfspand draagkrachtiger is dan een woningeigenaar. Van verbazing viel ik zowat van mijn stoel.

Bij het vaststellen van de waarde van een bedrijfspand, wordt dus rekening gehouden met gedane transacties en met de verdiencapaciteit. De overheid gaat er dus zonder meer vanuit dat boeren met een schuur of loods een heel wat grotere verdiencapaciteit hebben dan mensen die een boterham verdienen bij de overheid of in het bedrijfsleven.

Een riant jaarinkomen
Maar eens een voorbeeld in mijn eigen gemeente Noordoostpolder, met de lokale tarieven. Stel, in de vrijgevallen voormalige boerderij naast mij woont een bemiddeld echtpaar met een riant jaarinkomen van alles bij elkaar €150.000. De boerderij heeft een WOZ-waarde van €500.000. De OZB-lasten voor mijn buurman zijn €500.000 x 0,1465% = €702,50.

Mijn woonhuis heeft een geschatte waarde van €300.000 en mijn bedrijfspanden van €700.000. Mijn jaarinkomen is €50.000. De lasten voor mijn woning zijn €300.000 x 0,1465% =  €421,50. Voor mijn bedrijfspanden betaal ik echter €700.000 x 0,3802% = €2.661,40. Ik betaal dus in totaal €3.082,90 euro en mijn buurman €702,50. Dat is bijna 4,5 keer zoveel, terwijl mijn buren een heel wat grotere verdiencapaciteit hebben. Buurman betaalt 0,46% van zijn inkomen aan de gemeente en ik 6,16%.

Met gelijke tarieven werken
Wanneer de gemeente mij kan uitleggen dat zij voor mij veel meer doen dan voor mijn buurman, dan kan ik dit verschil begrijpen en billijken. Maar dat kan de gemeente niet. Bij de OZB is sprake van een onrechtvaardige tariefstelling door gemeenten. De tariefstelling is eerlijker als gemeenten op zijn minst met gelijke tarieven werken. En nog eerlijker wanneer daadwerkelijk rekening wordt gehouden met het inkomen en de verdiensten.

Dit moet veranderen!

boerenbusiness.nl

Jaap Haanstra

Jaap Haanstra is akkerbouwer in Luttelgeest en voorzitter van Stichting AgriFacts. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen 30 jaar ingezet voor diverse landbouworganisaties. Haanstra schrijft zijn columns op persoonlijke titel.
Reacties
6 reacties
Abonnee
lauran geurts 13 December 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/column/10890369/boeren-betalen-te-veel-onroerende-zaakbelasting]Boeren betalen te veel Onroerende Zaakbelasting[/url]
Dan kan iemand mij ook wel uitleggen waarom ik voor voor bos gemeentelijke heffing betaal, en voor landbouwgrond niet.
Daarnaast ben ik eigenlijk wel benieuwd of de natuurgronden in beheer bij alle provinciale landschappen wel of niet belast worden
Claas 13 December 2020
Jaap. Jij verdient 50k na aftrek van woz bedrijfspand.
Burger betaalt woz van netto inkomen.
Verschil is dan trouwens nog steeds groot.
@ Lauran. Zelfde geldt voor waardering natuurgrond voor waterschapsheffing. Natuurgrond wordt zwaar onderbelast.
Abonnee
Ook een boerin 27 December 2020
In buitengebied hebben we geen voorzieningen als gas of kabel of riolering. Moeten we allemaal zelf aanleggen, tegen duur tarief, zoals 1855 euro aansluitkosten voor glasvezel, terwijl mensen binnen de bebouwde kom dit gratis krijgen. Daar heeft de gemeente dan wel geen aandeel in, maar dwong ons wel om een iba aan te leggen voor afvalwater ipv septictank. We betalen veel aan ozb, ondanks gebrek aan deze voorzieningen. Gemeente verklaart: maar je woont heel mooi in het buitengebied.
27 December 2020
Ook een boerin schreef:
In buitengebied hebben we geen voorzieningen als gas of kabel of riolering. Moeten we allemaal zelf aanleggen, tegen duur tarief, zoals 1855 euro aansluitkosten voor glasvezel, terwijl mensen binnen de bebouwde kom dit gratis krijgen. Daar heeft de gemeente dan wel geen aandeel in, maar dwong ons wel om een iba aan te leggen voor afvalwater ipv septictank. We betalen veel aan ozb, ondanks gebrek aan deze voorzieningen. Gemeente verklaart: maar je woont heel mooi in het buitengebied.
De gemeente maakt het wonen in het buitengebied niet mooi, dan doen de boeren.
Luuk van Duijn 29 December 2020
De denkfout in het artikel is dat er tegenover de (gemeentelijke) belastingen concrete tegenprestaties staan die je als belastingbetaler krijgt naar rato van je belasting. Dat is onzin en ik hoop dat de schrijver dat ook inziet.
Iets anders is dat, bijvoorbeeld, landbouwverkeer bij ons een enorme aanslag is op de smalle weggetjes en dijkjes. Ik betaal daar ook aan mee, hoewel ik geen trekker heb. Ik heb daar vrede mee, maar laten we dan ook stoppen met concrete prestaties te eisen voor de OZB-belasting.
PS Ik betaal ook 1800 euro voor een glasvezel-aansluiting. Maar niet aan de gemeente want dit is overgelaten aan de markt!
Abonnee
F 29 December 2020
ozb betalen prima , vergroenen prima , verduurzamen prima , maar als je dan van die NSB’ers hebt die voor de gemeente de controle doet bij bv een asbestsanering en alleen maar zeer negatief gezeik uit tegen de hard werkende saneerders dan maar geen OZB meer betalen !
als je veel gemeentelijke belasting betaald mogen ze ook wel eens positieve energie leveren aan de betalende !
U kunt niet meer reageren.

Wat zijn de actuele noteringen?

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief