Shutterstock

Aangeboden: Farmers Funding en Advies

Fundament onder bedrijf op orde voor je gaat bouwen

25 September 2021 - Peter Pals

Ik ben uitgenodigd om te praten over plannen rondom nieuwbouw en de benodigde financiering. Tegenover mij zitten vader, moeder en de opvolger van een respectabel akkerbouwbedrijf.

Ik heb ze net aangegeven hoe ik een beetje aankijk tegen nieuwbouw. Zij zijn er kennelijk van overtuigd dat zoveel mogelijk product op het eigen bedrijf opgeslagen moet kunnen worden. Dat inschuren moet van deze tijd zijn. Het idee is een kistenbewaring met mechanische koeling. De zaak optimaal klaarzetten voor de opvolger. Dat had zijn vader destijds ook zo gedaan. "Klaarzetten moet, het betekent toekomstgericht houden, zodat onze opvolger ook goed door kan", zeggen de ouders in koor.

In basis deel ik hun mening. Grond, arbeid én gebouwen vormen de basis van een gezond bedrijf. Ze moeten in de juiste verhouding aanwezig zijn en blijven. Neemt het areaal toe, dan geldt vaak hetzelfde voor de behoefte aan productopslag en -verwerking. De omvang van de inventaris neemt ook toe, meestal iets langzamer dan het areaal, net zoals de benodigde stallingsruimte.

Het onderwerp is zonder meer belangrijk en interessant. De juiste, energievriendelijke gebouwen die passen bij jou en jouw bedrijf is een basaal onderdeel van de bedrijfsvoering: het moet op orde zijn. Zij hebben voor zichzelf goed in beeld wat nut en noodzaak is voor de geplande nieuwbouw.

Het bedrijf laten groeien
De argumenten om te bouwen komen vlot over tafel: het bedrijf laten groeien, want stilstand is achteruitgang; afzet af land staat gelijk aan afhankelijkheid van een ander; de productkwaliteit moet 100% goed zijn en dat gaat het beste in moderne bewaring; met ruimte huren is er altijd wat, we kunnen beter zelf verhuren; betere risicospreiding door langere bewaring en spreiding in afzet; de belasting betaalt mee door de gangbare investeringsaftrek, maar ook de extra regeling zoals EIA. Het is een open gesprek, ik snap best wat er aan de orde is, maar ik zeg toch een beetje cynisch: "Alleen maar voordelen hoor ik wel?"

Dan praten we verder over de financiering. Bedrijfsgebouwen betreffen forse investeringen voor een lange tijd. Hetzelfde geldt voor de financiering die meestal zo'n 20 tot 25 jaar loopt. Is dit het goede moment wel? De bouwkosten zijn fiks gestegen en bouwers hebben amper tijd. Of dat zo blijft? Wie het weet mag het zeggen.

De rente daarentegen is laag en kan voor maximaal 10 jaar vast worden afgesproken. Redelijkerwijs moet je eerst aan jezelf en dan aan een financier - met steekhoudende argumenten - uit kunnen leggen dat de investering naast praktisch vooral renderend gaat zijn. Links- of rechtsom hoort nieuwbouw een meerwaarde voor het bedrijf te creëren, zeker bij de fors stijgende kostprijzen. 

Zwartkijker
Nu lijkt het misschien dat ik een zwartkijker ben, maar dat valt mee. Nee, ik wil eenvoudigweg vooruit zien te kijken en een visie met strategie voor het bedrijf helpen ontwikkelen; dat is het belangrijkste! Bouwen op het bedrijf is an sich niet zo moeilijk. Bouwen aan je bedrijf is best wel een uitdaging. Voor het eerste moet het tweede, namelijk het fundament cq de basis, op orde zijn of worden gebracht.

Deze businesscase is powered by:

Peter Pals

Peter Pals is ondernemer bij Farmers Funding & Advies en groeide op op een boerderij. Vanuit zijn boerenhart heeft hij besloten een onderneming op te bouwen voor bedrijfskundige, financiële - en fiscale advisering van agrarisch ondernemers.

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden