Blog: Wilfried Nielen

Mesthandelaar, kijk zelf eens in de spiegel

14 November 2017 - Wilfried Nielen - 10 reacties

We hebben zaterdag 11 november kennis mogen nemen van een smeuïg verhaal over het mestcomplot; geschreven door Joep Dohmen en Esther Rosenberg van het NRC.

NRC heeft veel tijd geïnvesteerd in het verzamelen van informatie, het plegen van hoor en wederhoor en het interviewen van belanghebbenden. Animatiefilms hebben het artikel verfraaid. Enigszins tendentieus maar goed, de andere dag wordt de krant gebruikt om de vis in te pakken. Objectiviteit is nu eenmaal een mythe. Daarmee heeft NRC een deel van mestfraude blootgelegd en creëert daarmee de nodige chaos in mestland. Maar het is tevens een kans om te komen tot verandering.

De media vervullen een dubieuze rol

Home entertainment
Vandaag de dag vervullen de media een curieuze rol: enerzijds verschaffen zij een technologische vorm van home entertainment, anderzijds bieden zij een tamelijk kritisch 'venster op de wereld'. Zaterdag is de mestwereld prominent aan de beurt geweest. Het had voor hetzelfde gemak frauderende banken, verzekeraars, politici, accountants, zorgdirecteuren, artsen, notarissen of advocaten kunnen zijn. Veelal zijn deze al aan de beurt geweest of zijn zij waarschijnlijk volgende week aan de beurt.

Als je de journalistiek chroom 6, welke is gebruikt bij een treinbedrijf, aan de kaak stelt (hetgeen ernstige gezondheidsgevaren oplevert) dan juichen ook wij dit toe. Als het om fraude gaat bij anderen schreeuwen we moord en brand en doen we aan de negatieve uitlatingen mee. Maar als het 'venster op de wereld' onszelf aangaat, menen we massaal dat dit onterecht is. Dat zegt meer over onszelf dan over de media.

Brevet van onvermogen
Belangenorganisaties zijn na het publiceren van het artikel met spoed opgetrommeld om een nieuwsbericht uit te brengen en een mening te vormen over het artikel. Vaak komt men niet verder dan het bagatelliseren en verkleinen van het probleem. Schade beperken noemen ze dat. Meestal wijzen ze naar een ander, zelden kijken ze in de spiegel en van enige zelfreflectie is nauwelijks sprake. De zwarte piet ligt al snel bij de mestdistributie.

Van ketenverantwoordelijkheid en -aansprakelijkheid hebben de organisaties, LTO voorop, klaarblijkelijk nog nooit gehoord. Maar wat hebben de belangenorganisaties de laatste tientallen jaren gedaan om het probleem aan te pakken, behalve de struisvogel uit te hangen? Verdienen ze geen brevet van onvermogen? Let wel, wij zijn allen deel van de mestketen en behoren elk onze verantwoordelijkheid te nemen.

Wij, de mestketen, moeten ons ernaar gedragen

'De beste manier om chaos te veroorzaken, is om alles te regelen'
In de mestwereld verzuipen we niet in de mest. Die brengen we naar het (buiten)land. We verzuipen daarentegen in een ondoordringbare brij van mestregels, die zelfs een doorgewinterde zeer ervaren en bijna gepensioneerde NVWA-medewerker niet meer kan doorgronden.

Een mestintermediair komt niet meer toe aan ondernemen en slapen, hij ligt rillend en bevend op bed, met onder zijn kussen ordners vol met het ondoordringbare woud van mestregels. Regels waar het nut niet van wordt gezien, nodigen niet uit tot naleven. Fuck de regels en kom met betere regels; welke beter te controleren en handhaafbaar zijn en wij, de mestketen, moeten ons ernaar gedragen.

'Naming', 'blaming' en 'shaming'
Natuurlijk mag iemand, waarvan bewezen is en die willens en wetens en stelselmatig en op grote schaal de kluit belazert, aandacht krijgen. Daar gaat een preventieve werking van uit. Maar wat nu gebeurd is, zonder enig bewijs (enkel op een stevig vermoeden), partijen via home entertainment en de sociale media, aan de schandpaal nagelen. Dat is bedenkelijk.

Echter, het behoeft geen betoog dat de nieuwe (sociale) media niet meer is weg te denken en we derhalve moeten acteren dat dit in onze wereld hoort. We kunnen ons daar niet meer tegen verzetten. Daar dienen we gepast mee om te gaan en op voorbereid te zijn. Home entertainment en sociale media zijn nu eenmaal onderdeel van de werkelijkheid.

Het enige wapen tegen (sociale) media is integer, moreel en in compliance handelen

Velen van ons zijn ooit beboet. Dat is niet goed te praten, maar zolang het niet willens en wetens is dienen we gepast, passend en terughoudend te reageren. Morgen kan het u of ons treffen en niet altijd bent u zich daarvan bewust. Het is wel nadrukkelijk onze taak om ieder aan te spreken op zijn of haar handelen. Het gaat dan niet van kwaad naar erger.

Gedragsverandering
De motivatie om te rommelen, is voor sommigen onder ons te sterk; de geldelijke prikkels zijn lastig te weerstaan en de klanten eisen het. De norm in de keten is allesbehalve regelnaleving. De sociale groepsnorm is inmiddels ingeslepen tot acceptatie van niet naleving en dreigt zelfs gemeengoed te worden. De gegoede partijen worden daarin meegesleept. Dat is bedroevend en verdient alle aandacht. Ieder in de keten moet dit, voor zijn deel, krachtig aan pakken.

Allereerst is gedragsverandering primair de verantwoordelijkheid van de individuele ondernemer. De motivatie tot naleven dient versterkt te worden. De motivatie waarom men niet naleeft, dient te worden weggenomen. Daar start de noodzakelijke verandering om te komen tot een gezonde betrouwbare en integere mestbranche.

Maar in de gedragsverandering gaat ook de overheid en de politiek niet vrijuit. Ook zij zijn een onderdeel van de mestketen. De overheid heeft een zorgplicht en die dient partijen, die mogelijk over de scheef gaan, bij te sturen. Zij hoort niet 3 jaar achter een boom te liggen spioneren, totdat het echt fout gaat. Bij de eerste signalen direct op de koffie gaan en de ondernemer in kwestie bij sturen, dat is zoals het hoort. Uit wetenschappelijk onderzoek is ook al gebleken dat tijdig correctief gedrag beter werkt dan de huidige werkwijze.

Wilfried Nielen

Gepokt en gemazeld in bedrijfskundig advies. Vervuld meerdere directie- en bestuurlijke functies. De laatste 20 jaar met name actief in de mestdistributie en loonwerksector. Motto: we doen de goede dingen en doen de dingen goed.
Reacties
10 reacties
Student 14 November 2017
Dit is een reactie op dit artikel:
[url=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/blogs/column/10876554/mesthandelaar-kijk-zelf-eens-in-de-spiegel][/url]
Dus, het ligt nog steeds aan de regels, de overheid, de media? Ik mis in dit artikel nog steeds het plan om te komen tot verandering...
Thomas 14 November 2017
Denk jij dat de mesthandel, inclusief de boeren zo nog ook maar iets durven te sjoemelen?
veehoudertje 14 November 2017
Meneer Nielen, of moet ik zeggen 'netste jongetje van de klas'.... Wat had uw spiegel te vertellen?
Ton Westgeest 14 November 2017
Ja student, het ligt aan de regels en dus: aan de overheid. Zolang er veel geld te verdienen valt en er een wout aan onzinnige regels is zul je dit houden. En een plan om te komen tot verandering?, is gewoon onzinnig als je deze twee ingrediënten niet verandert.
Wat moet veranderen, is een overheid die niet schimmig is maar recht door zee, die niet met verschillende maten meet, die niet de mensen die het moeten verdienen zitten te pesten met regels die lijken te zijn verzonnen op een lagere school, die hardwerkende mensen vergunningen afgeven en als ze gebouwd hebben het gewoon weer intrekken, etc...
Je wilt een plan om te komen tot verandering??? Dan moet je hier mee beginnen!
Ard Eshuis 14 November 2017
Nou laat de politiek maar eens beginnen met werkbare regels en zware sancties, beide schort het gigantisch tegenwoordig. Dan is aan de regels voldoen en handhaven eenvoudig. Huidige regelgeving is een hopeloze zaak, kun je niet van wie dan ook verwachten dat dat altijd vlekkeloos gaat.
Degenen die bewust de boel saboteren moeten gewoon een jaar geschrapt worden uit dit vak, klaar!
Frats 14 November 2017
Kijk rond je heen, loonbedrijven met minder dan 10 personeelsleden investeren miljoenen per jaar. Wel toevallig dat deze dan ook enkele mestscheiders hebben. Dat is gewoonweg met hard werken niet mogelijk.
Abonnee
erik 14 November 2017
Beste Ton, je vergeet een enorme mentaliteits verandering bij de mest producenten en handelaren. Als dat op orde was geweest was het probleem ook niet uit de klauwen gelopen. Onderste uit de kan is deksel op de neus
Ton Westgeest 14 November 2017
Ik heb er ook geen verstand van Erik, ik zie alleen dat waar de overheid zich mee bemoeit, mis gaat. Ik zeg niet dat zij zich nergens mee moeten bemoeien, regels heb je wel nodig soms, maar dan concrete regels die ook te controleren zijn. De regels die ze nu maken trekken vaak een soort maffia-achtige praktijken aan en dan heb je de milieu-, kippen-, mest-, koeien-, kalveren-, voer-, en mensenhandel maffia en dan heb ik het nog niet eens over de drugs-, voetbal-, gewasbescherming-, geneesmiddelen- en de hele politieke maffia.....
Dus een paar goeie regels en de rest overboord.........ooo ik hoop het nog eens mee te maken!!
Jan 17 November 2017
is het woud van regels niet ontstaan juist doordat steeds weer gesjoemeld werd? Telkens weer een regel erbij om een maas te dichten omdat 'slimme' ondernemers steeds weer een maasje vonden om zodoende wat ectra te 'verdienen'.
In het nieuws werd genoemd dat de zuidelijke nederlanden veel meer met dit 'probleem' kampen als het noorden.
Als dat klopt wordt er teveel over een kam geschoren. Dat mag dan wel eens genoemd worden.
De overheid kan het mestprobleem vrij eenvoudig oplossen: maak de veehouderij grondgebonden, waarbij (80%?) van de voedergewassen binnen ...(5?) km vanaf de stal moet worden verbouwd.
Daarmee worden meerdere, ook maatschappelijke, vliegen in een klap gedood.
geert 18 November 2017
vroeger had je in het zuiden botersmokkelaars,nu zijn het mestsmokkelaars,het zit in de genen van de zuiderling,cafe naast de kerk .
Jan 21 November 2017
@Geert. Dat is een open deur, maar dat mag dan ook wel eens worden gezegd, omdat nu de hele sector zwart wordt gemaakt. Zodat je er niet meer mee hoeft te handelen, want op de keeper beschouwd is de afnemer ook heler.
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox