Shutterstock

Nieuws Economie

Volumes landbouw dalen, maar wel hogere prijzen

25 Juni 2024 - Linda van Eekeres

De prijzen voor van akkerbouw-, pluimvee- en varkenshouderijproducten blijven de rest van dit jaar op een relatief hoog niveau, verwacht ABN Amro. In een nieuwe sectorprognose stelt de bank wel te verwachten dat de volumes in de sector dit jaar met 1,5% dalen en volgend jaar met 3%.

Er worden verschillende ontwikkelingen genoemd waardoor de volumes dalen. Zo zorgt de overschakeling naar het Beter Leven-keurmerk voor een daling van het aantal gehouden vleeskuikens en het aantal varkens slinkt door uitkoopregelingen. In de akkerbouw staan de volumes onder druk door de vele regen waardoor het zaaien en poten is verlaat en soms mislukt. Bij de teelt in kassen nemen de volumes juist toe doordat de energieprijzen weer zijn gezakt.

Lager aanbod en hoge vraag
Het lagere aanbod in combinatie met een blijvend hoge vraag zorgt ervoor dat de bank verwacht dat de prijzen dit jaar hoog blijven. De melkprijzen zullen volgens de prognose iets hoger liggen dan vorig jaar, terwijl de kosten lager zijn. "De kunstmestprijzen zijn weer op een redelijk niveau en ook de voerkosten liggen lager dan twee jaar geleden", aldus de bank. "Wel zijn door het natte voorjaar de kosten en de aanloop naar het einde van derogatie voor de mestafzet flink gestegen en zorgt de hogere rente voor hogere financieringslasten."

Vraag naar arbeid lager
De land- en tuinbouwsector kampt met vergrijzing, maar ook de vraag naar arbeid wordt lager doordat de krimp de komende jaren doorzet als gevolg van opkoopregelingen en verduurzamingsopgaven, stelt de bank. Ook verder automatisering en robotisering zorgt voor een lagere arbeidsvraag. De sector heeft volgens de bank wel te maken met een concurrentieslag om arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europese landen en een matige aantrekkelijkheid voor werknemers.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres is meeschrijvend eindredacteur. Zij focust zich vooral op macro-economische ontwikkelingen en de invloed van de politiek op de agrosector.
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden