Agrifirm

Aangeboden door Agrifirm

Meer melk met goed ruwvoer

28 April 2021

Niet ruwvoer voeren dat geteeld wordt, maar ruwvoer telen dat melkkoeien nodig hebben. En dat zodanig inkuilen dat dit geteelde ruwvoer ook aan het voerhek benut kan worden. Dat is waar veehouders naar moeten streven.

Voor de veehouder is goed ruwvoer immers de basis voor een optimale melkproductie. Daarbij speelt niet alleen bemesting en het juiste maaimoment een rol. Ook het inkuilmanagement is van cruciaal belang om een goede kuilkwaliteit te krijgen.

Om de inkuilverliezen zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk van de voedingswaarde van het oorspronkelijke gewas te behouden, is een snelle en efficiënte conservering van groot belang. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat een inkuilmiddel helpt de conservering te versnellen en daarmee de verliezen te beperken. Niet alleen de verliezen aan drogestof en VEM zijn lager, ook de eiwitkwaliteit van de graskuil blijft beter doordat er minder eiwit wordt afgebroken tot ammoniak.

Ecosyl, het inkuilmiddel met bewezen meerwaarde
Ecosyl is één van de weinige inkuilmiddelen die niet alleen het inkuilresultaat verbetert, maar ook de opname van de kuil en de melkproductie verhogen. Uit internationaal onderzoek komt naar voren dat de koeien gemiddeld 1,2 kg méér melk produceren uit gras waarbij Ecosyl is toegepast tijdens het inkuilen.

Met Ecosyl als inkuilmiddel krijg je een snellere conservering waardoor er minder eiwit wordt omgezet naar ammoniak, een betere ruwvoerkwaliteit - dus lagere voerkosten - en een hogere voeropname door smakelijk ruwvoer.

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden