Eigen foto

Ruwvoertour Frank Rooker

'De wei moet aantrekkelijk zijn voor de koe'

23 September 2021

De Boerenbusiness Ruwvoertour volgt dit jaar 10 percelen maïs en gras verdeeld over Nederland. Hoogste tijd om te stand van zaken op te maken met de 10 deelnemende melkveehouders. Deze keer is dat Frank Rooker, melkveehouder in Aartswoud (Noord-Holland).

Frank Rooker

Locatie: Aartswoud (Noord-Holland)

Oppervlakte bedrijf:
74 hectare grasland
16,5 hectare maïs
13 hectare beheer Noord-Hollands landschap
11 hectare verhuren voor tulpen

Grondsoort: Zavelgrond 20% afslibbaar

Veestapel: 200 melkkoeien & 90 stuks jongvee

Productie: 10.900kg 4,33% vet 3,67% eiwit 

Rantsoen: Graskuil, maïskuil, stro, gedroogd gras, soja, sodagraïn, tarwekernbrok & aardappelpersvezels 

Actuele rassenkeuze
Gras: HAVERA 4
Maïs: Asgaard

Hoe is het seizoen tot nu toe verlopen?
"Met maaien zijn we op tijd begonnen dit jaar. De eerste snede gras hebben we op 11 mei in de regen gemaaid. Maar het is gelukt om het gras een paar dagen later onder goede omstandigheden binnen te halen. Daarna is het aardig gelukt om aan het schema van om de 4 weken te maaien vast te houden. Het eiwitgehalte in de kuilen is in vergelijking met de afgelopen jaren wat lager maar gezien het verloop van het afgelopen seizoen ben ik tevreden."

"De maïs hebben we tegen het advies in vrij vroeg gezaaid. De temperatuur was in het begin aan de lage kant waardoor het lang duurde voordat de maïs boven kwam. In die tijd hebben ook een paar flinke buien gehad. Op de kopakkers zijn daardoor wat planten weggevallen maar op de rest van de percelen staat de maïs er prima op. De onkruiddruk was wel hoog dit jaar. Mede omdat de maïs pas laat aan de groei kwam is het onkruid even gaan woekeren. Maar het is gelukt om met 1 bespuiting de maïs weer schoon te krijgen."

Je past weidegang toe op je bedrijf. Hoe is dat dit jaar verlopen?
"We melken met 3 robots dus we moeten de wei aantrekkelijk maken en houden zodat de koe uit zichzelf naar buiten wil. In het voorjaar gingen de koeien graag naar buiten en liep het super. Maar naar mate het seizoen vorderde merkten we dat we meer moeite hadden de koeien in de wei te krijgen. Dat was vooral op een perceel oud grasland het geval. Op een ander kavel dat 4 jaar geleden is ingezaaid ging het beter. In het oude grasland stond te veel ruwbeemd. We hebben dat perceel daarom bewerkt met een wiedeg en de hark een keer wat dieper afgesteld om het ruwbeemd kwijt te raken en af te voeren. Raaigras was wel voldoende aanwezig dus doorzaaien was niet nodig. Het raaigras krijgt nu weer lucht en als het goed is wordt de wei weer smakelijker."

Als strategie voor dit jaar noemde je 'op een meer akkerbouwmatige manier ruwvoer telen'. Hoe heb je daar dit jaar invulling aan gegeven?
"Met akkerbouwmatig telen bedoel ik het meer planmatig werken. Ik loop niet af en toe is door de wei om te kijken of er al gemaaid kan worden of dat er nog wat stikstof op moet. We proberen een vast schema voor bijvoorbeeld maaien en bemesten aan te houden. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen we natuurlijk bijsturen maar op deze manier heb je houvast en kom je minder snel voor verrassingen te staan."

Hoe ervaar je de ruwvoertour?
"Het is vooral mooi om te zien hoe anderen het doen. Er wordt veel informatie uitgewisseld en het is leuk om te zien hoe andere boeren het doen en welke keuzes en afwegen zij maken.

boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een klein akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland).

Ruwvoertour Silvain Kusters

'Dik tevreden over het afgelopen ruwvoerseizoen'

Ruwvoertour Hans Schoenmakers

Veel ruwvoer, maar met 'tragere' eerste snede

Ruwvoertour Roel Assies

'Najaarsneden ook passend in melkveerantsoen'

Ruwvoertour Voederbieten

Melkveehouder ziet steeds meer heil in voederbieten

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief