Bemesten van het land dat moet worden ingezaaid met grasklaver in Zeewolde met 30 kuub rundveedrijfmest per hectare.
Zeewolde, na het bemesten werd er een vleugelschaar cultivator weer wat lucht in de grond gebracht.
Zeewolde, na de bewerking met de cultivator werden de kluiten in de grond met een rotorkopeg kleiner gemaakt.
Zeewolde, na het eggen werd het grasklaver mengsel ingezaaid. de grond is ondanks de bewerkingen nog erg hard en bevat veel kluiten.
Zeewolde, om de kluiten wat kleiner te maken is er rol gebruikt.
In Jelsum zijn ze druk bezig geweest met het frezen en onderploegen van het gras, op dit perceel komt maïs te staan.
In Aartswoud is de deelnemende veehouder druk bezig met het frezen van zijn grasland, dit land is voor het frezen bemest met vaste mest.
Ploegen in Aartswoud.
Aartswoud, na het frezen wordt de grond omgeploegd.
Aartswoud, op deze foto is de omgeploegde grond te zien die veel wortels bevat.
De deelnemende veehouder uit Zuidbroek heeft afgelopen week ook zijn maïsland bewerkt met de cultivator om het zaaiklaar te maken.