Cor Pierik

30 resultaten

BB TV Feiten

Ruim 16.000 bedrijven hebben geen opvolger

13 Januari 2021

BB TV Feiten

Landbouwinkomen omlaag door bijzonder 2020

4 Januari 2021

BB TV Feiten

'100 bunder boeren hebben kwart van grond in handen'

27 Oktober 2020

BB TV Feiten

Schaalvergroting in melkveehouderij zet door

21 Oktober 2020

BB TV Cor Pierik

'Melkveehouderij moet aan stikstofknoppen draaien'

27 Mei 2020

Nieuws Landbouwcongres 2019

Halveren veestapel kost minstens 5 miljard

18 December 2019

BB TV Cor Pierik

Tot op welke hoogte kan kringlooplandbouw uit?

18 November 2019

BB TV Feiten met Cor Pierik

Stikstofverlies schreeuwt om meer onderzoek

14 November 2019

BB TV Cor Pierik

Hoeveel grond heeft een boer gemiddeld in bezit?

3 Oktober 2019

Opinie Cor Pierik

Meer vleesvervangers, betekent dat minder vlees?

19 Augustus 2019

BB TV Feiten

Hoe grondgebonden is de melkveehouderij?

20 Juni 2019

BB TV Feiten

Hoe scoort Nederland in de Europese suikerbietenteelt?

14 Juni 2019

Top 5 CBS

Waar worden relatief de meeste granen geteeld?

11 Juni 2019

BB TV Cor Pierik

Waar gaat rundvlees uit Nederland naar toe?

18 April 2019

Opinie Cor Pierik

Natuur en landbouw: moeizaam huwelijk

17 April 2019

BB TV Feiten

Aantijging Varkens in Nood matcht niet met CBS-cijfers

12 Februari 2019

BB TV Feiten

'We verdienen veel geld aan landbouwexport'

7 Februari 2019

Boerenbusiness Landbouwcongres

'Schaalvergroting is niet de enige oplossing'

18 December 2018

BB TV Cor Pierik

Hoe groot is de geitensector in Nederland?

23 November 2018

BB TV Cor Pierik

'Stikstofproductie schuurt tegen plafond aan'

14 November 2018

BB TV Feiten

Wat is het nadeel van fosfaatreductie?

26 September 2018

Achtergrond CBS

Landbouwtransitie met minder maatregelen

13 September 2018

Nieuws CBS

Daling in gebruik chemische middelen

26 Juli 2018

Opinie Cor Pierik

Veerkracht tonen of toch stoppen?

27 Juni 2018

BB TV Feiten

Grootste varkensbedrijven zijn uitgegroeid

27 Mei 2018

BB TV Feiten

Melkveehouder is steeds kwetsbaarder

16 Mei 2018

Blog: Cor Pierik

Wie wil de boerderij overnemen?

30 April 2018

BB TV Feiten

Aantal afgegeven bouwvergunningen daalt

4 Maart 2018

BB TV Feiten

'CBS heeft geen marktverstorende werking'

25 Februari 2018

BB TV Feiten

Landbouwexport naar VK stijgt nauwelijks

4 Februari 2018