Inkomensraming 2021

energie euro gas energieprijs

Nieuws Inkomensraming 2021

Inkomen varkenssector valt minder negatief uit

Een gemiddelde varkenshouder had afgelopen jaar een negatief inkomen van €8.000. Dat toont de bijgewerkte inkomensraming van Wageningen Economic Research. In december werd al een versie van de raming gepubliceerd, maar toen werd gesproken over een negatief inkomen van €49.000. Het verschil zit hem vooral in de coronasteun die nog niet was verwerkt. 
30 Maart 2022

BB TV Cor Pierik

Meer van het land en minder uit de stal

Er kwam afgelopen jaar meer van het land en minder uit de stal. De totale productie bleef hierdoor nagenoeg gelijk. Het landbouwinkomen beleefde een schoorvoetend herstel, al denken varkenshouders daar waarschijnlijk anders over. Met Cor Pierik zoomen we verder in op de productiecijfers en  inkomensraming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Economic Research.
24 Januari 2022
akkerbouw grond perceel akkerbouwbedrijf

Nieuws Inkomensraming

Inkomsten en uitgaven stijgen in de akkerbouw

De hogere prijzen voor onder meer aardappelen en tarwe zijn terug te zien in de raming van de inkomsten op akkerbouwbedrijven die de Wageningen University & Research (WUR) en het CBS vanmiddag (maandag 20 december) presenteerden. Daar staat dan wel tegenover dat de teeltkosten het afgelopen seizoen ook zijn gestegen.
20 December 2021
melkveebedrijf kuilgras kuilvoer kuil

Nieuws melk

Melkveehouderij plust dankzij oude voorraden

Het gemiddelde inkomen in de melkveehouderij is dit jaar met goed €9.000 omhooggegaan naar €35.000 per bedrijf. Deze inkomensverbetering rust echter grotendeels op resultaten die al in 2020 zijn behaald. Dit stelt onderzoeker Alfons Beldman van Wageningen Economic Research (WUR).
20 December 2021
euro landbouwinkomen

Nieuws Inkomensraming

Door hoge kosten landbouw reële afname inkomsten

De afzetprijzen van landbouwproducten zijn sterk toegenomen, maar tegelijkertijd stegen ook de kosten dit jaar fors. Hierdoor herstelt het landbouwinkomen nauwelijks, blijkt uit de nieuwe inkomensraming van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen Economic Research. 
20 December 2021
koeien Verenigde Staten

Nieuws Inkomensraming

Amerikaanse boer heeft goed gecasht in 2021

Amerikaanse boeren hebben in financieel opzicht een goed jaar achter de rug. Ten opzichte van 2020 is het inkomen met bijna een kwart toegenomen, zo blijkt uit een raming van het Amerikaanse landbouwministerie (USDA).
6 December 2021

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox