Resultaten gepubliceerd

Sector weet biggensterfte terug te dringen

18 Mei 2017 - Wouter Baan

De biggenuitval op zeugenbedrijven is in 2016 licht gedaald. Dat blijkt uit een voortgangsrapportage van de stuurgroep Bigvitaliteit. De voortgangsrapportage is door staatssecretaris Martijn van Dam aangeboden aan de Tweede Kamer.

De stuurgroep bigvitaliteit is in 2009 opgericht om de uitval van biggen in de zeugenhouderij te verlagen. De stuurgroep heeft onvoldoende resultaat opgeleverd en dat gaf aanleiding voor een vernieuwd plan van aanpak. De eerste rapportage daarvan is nu gepubliceerd.

Wat is de optimale toomgrootte?

Doel en resultaten
Het onderzoek richt zich op het verlagen van de biggensterfte in Nederland. Het uitgangspunt is dat de zeug zelfstandig haar biggen kan grootbrengen. In het plan wordt onder meer gekeken naar de optimale toomgrootte en het effect hiervan op de bigkwaliteit. Ook wordt er gekeken naar de marktwaarde van bigkwaliteit.

Het uitvalspercentage van de biggen komt over de eerste 9 maanden van 2016 uit op 13,4 procent. Over 2015 kwam de biggensterfte uit op 13,5 procent. Met het voorlopige resultaat van 2016 moet een lichte daling dus mogelijk zijn.

Hoe nu verder?
De stuurgroep is inmiddels met een enquête (onder 100 varkenshouders) gestart om inzicht te krijgen in succesfactoren voor vitale biggen. En daarmee dus het verlangen van biggensterfte. De doelstelling is uiteraard om de positieve trend vast te houden. "Onderlinge kennisdeling" moet het sleutelwoord zijn om het percentage verder omlaag te brengen.

Vertegenwoordigers uit de gehele keten

Hele keten denkt mee
De stuurgroep wordt gevormd door verschillende vertegenwoordigers uit de gehele keten, onder andere varkenshouders, de Vereniging Biologische Varkenshouders, fokkerijorganisaties, dierenartsen, diervoederindustrie (Nevedi) en Vee en Logistiek Nederland nemen actief deel. Ook de vleesverwerkende bedrijven en de dierenbescherming hebben zitting in deze stuurgroep.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Wouter Baan

Wouter Baan is hoofdredacteur van Boerenbusiness. Hij richt zich daarnaast op zuivel, varkens en vleesmarkten. Ook volgt hij de (bedrijfs)ontwikkelingen binnen de agribusiness en interviewt hij CEO’s en beleidsmakers.
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden