Foto Bert

Aangeboden door KLASSE

DanBred geeft afnemers KLASSE voorsprong

22 September 2021

Genetische vooruitgang, dat is waar het in de fokkerij om draait. "Je kunt goed uitgangsmateriaal hebben, maar als de concurrent sneller progressie boekt dan jij, sta je snel achteraan. Daarom hebben wij als KLASSE gekozen voor een nauwe band met hét hart van de Deense varkensfokkerij. Dit zorgt voor veel extra rendement op het boerenerf", aldus Stefan Derks, directeur van KLASSE in het Brabantse Sint-Oedenrode.

KLASSE heeft zich snel en sterk weten te ontwikkelen. In een krimpende markt groeide de afzet van KLASSE de voorbije jaren sterk. Toonaangevende varkensproducenten van over de hele wereld insemineren zeugen met foksperma uit Sint-Oedenrode, en niet zonder reden.

Als enige Nederlandse partij verbonden aan DanBred
Aan de succesvol gebleken koers liggen volgens Derks de duidelijke keuzes die ten tijde van de herinrichting van de organisatiestructuur van DanAvl zijn gemaakt ten grondslag. KLASSE opteerde voor nauwe samenwerking met DanBred en het Deense SEGES waar al het onderzoek plaatsvindt waarmee de snelle genetische vooruitgang gerealiseerd wordt. Derks: "Al decennialang kijken varkenshouders en concurrenten wereldwijd naar de prestaties van Deense zeugen en vleesvarkens. De grote populatie zuivere lijnen waarmee gewerkt wordt, is uniek in de wereld en heeft altijd een genetische voorsprong gegeven. Er was voor ons dan ook geen twijfel toen we bij de gewijzigde organisatiestructuur in Denemarken een keuze moesten maken".

Een aantal van de oorspronkelijke DanAvl-fokbedrijven besloten om een nieuw fokprogramma te gaan ontwikkelen of de foklijnen te verkopen. KLASSE koos om verbonden te blijven met DanBred. "Onze afnemers moeten vooruitgang boeken en volledig kunnen profiteren van de enorme inspanning die DanBred samen met haar onderzoekscentrum SEGES levert om de snelste genetische vooruitgang te realiseren".

De nauwe samenwerking werd gevolgd door een uitbreiding van het aantal fokberen en de bouw van een nieuw sperma-winstation in Son en Breugel. Zowel KLASSE als DanBred waren hier om verschillende redenen bij gebaat. In Nederland is het logistiek netwerk (met name vanwege de aanwezigheid van Schiphol) beter ingericht om snel overal ter wereld foksperma te kunnen leveren. Vanwege het feit dat KLASSE belangrijke topfokbedrijven over de hele wereld belevert, heeft DanBred er belang bij om de beste beren in Brabant te stallen. Het sperma van deze beren gaat ook naar de Nederlandse en Belgische varkenshouders die hier direct van profiteren.

In 2018 aanpassing van het fokdoel  
Al lange tijd staan Deense zeugen bekend om het hoge aantal levend geboren biggen. Hoewel het aantal biggen nog altijd in het fokprogramma van DanBred zit, geeft Derks aan dat voerkosten een belangrijker onderdeel zijn geworden van het fokdoel. "We zien in de praktijk dat veel bedrijven al tussen de 17 en 18 levend geboren biggen realiseren. Het aantal levend geboren biggen blijft enorm belangrijk voor het financieel rendement van varkenshouders, maar we benaderen met deze aantallen wel een optimum."

Figuur 1: Fokdoelen zeugenlijnen
Figuur 1: Fokdoelen zeugenlijnen
​​​​

DanBred richt zich in het fokprogramma op productie-eigenschappen van de zeugen die zich op het vleesvarkensbedrijf uitbetalen. Er wordt vooral aan gewerkt om de genetische vooruitgang op economisch belangrijke kenmerken te versnellen: hogere groei, lagere voederconversies en de beste slachteigenschappen. Derks zegt daarover: "We bevinden ons in de luxepositie dat wij versterkt kunnen selecteren op bovengenoemde eigenschappen die voor de vleesvarkenshouderij belangrijk zijn. We zien dat andere partijen in varkensgenetica nog grote stappen moeten zetten om het aantal levend geboren biggen te verhogen. En zoals bekend, je moet in de fokkerij keuzes maken".

Figuur 2: Fokdoelen berenlijnen

Voederconversie
Omdat naast het verbeteren van de voerconversie via de zeugenlijnen hier ook via de berenlijn sterk op wordt ingezet worden er flinke stappen gezet. Derks: "De mogelijkheid om in de fokkerij ook via de zeugenlijnen versterkt te selecteren op bijvoorbeeld voederconversie leidt tot snel verbeterende resultaten. De voederconversies van beren op het DanBred beren teststation Bøgildgård zijn sinds 2018 met liefst 11% gedaald. De zeugenlijn beren die hier getest worden, hebben slechts 1,94 kilo voer nodig voor 1 kilogram groei."

Ontwikkeling voederconversie DanBred beren 
  DanBred Landras (zeugenlijn) DanBred Yorkshire (zeugenlijn) DanBred Duroc (berenlijn)
2018 2.20 2.17 2.06
2020 1.94 (-11%) 1.93 (-11%) 1.83 (-11%)

Vleesvarkensgroei sprint ook omhoog
In 2020 realiseerden Deense vleesvarkenshouders met DanBred vleesvarkens een 40 gram hogere groei dan in 2019. Er werd een gemiddelde groei van 1.020 gram per dag behaald. Ieder jaar wordt een verdere genetische winst geboekt waarbij de DanBred Duroc Ki beren gekocht door KLASSE nu boven de 1300 gram per dag groeien. Naast de hoge groei van de beren is de groeicurve van het DanBred vleesvarken ook nog eens uniek in de wereld. Een versnelling van de groei in de tweede fase van het groeitraject in de vleesvarkensstallen maakt DanBred vleesvarkens extra aantrekkelijk voor vleesvarkenshouders.

In bijgevoegde afbeelding is de gerealiseerde progressie wat betreft daggroei bij de zuivere lijnen. Voorspellingen die in het verleden werden gedaan over de verwachte genetische vooruitgang worden gehaald of zelfs overtroffen. Zeker de laatste jaren lijkt de progressie te versnellen. Genetische vooruitgang waar klanten van KLASSE direct van profiteren.

Figuur 3: Versnelling genetische vooruitgang in beeld
Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden