Tatsiana Hendzel / Shutterstock.com

Achtergrond Stikstofstemming

Landbouwakkoord draaide niet alleen om veedichtheid

21 Juni 2023 - Klaas van der Horst - 11 reacties

'Niet verrassend', valt de dag na het weglopen van LTO uit het landbouwoverleg opeens op veel plekken te horen. Alsof het vooraf wel duidelijk was dat voorzitter Sjaak van der Tak zijn tas in de hoek ging smijten. Zo simpel is het niet. En landbouwminister Piet Adema kan nog altijd een 'Landbouwakkoord' sluiten met de resterende partijen. Al hebben die weinig te leveren en hebben de organisaties aan de 'hoofdtafel' inmiddels laten weten daar geen heil in te zien. In onze rubriek Stikstofstemming geven we op onze eigen wijze een impressie van de stikstofcrisis.

Een Landbouwakkoord zonder grote agrarische partijen mag een vreemde figuur lijken, maar politiek gezien had het wel een handigheidje kunnen zijn om problemen in de coalitie te voorkomen. Het kan bijvoorbeeld heel goed uitkomen voor het CDA, dat daarmee niet op ramkoers hoeft te komen met de overige deelnemers in de coalitie. Dit is evenwel nog speculatie.

Noordelijke LTO'ers niet dwars
Duidelijk mag ondertussen zijn dat LTO-voorzitter Van der Tak diep in zijn hart wel graag had willen tekenen, maar dat hij door een aantal van zijn medebestuurders is tegengehouden. Dat dit vooral zuidelijke bestuurders waren, is ook niet verrassend. Met name de zuidelijke melkveehouders dreigden toch het zwaarst te worden getroffen. De bestuurders van LTO Noord hebben veel minder bezwaren.

In met name Oost-Brabant, waar melkveebedrijven naar verhouding de minste grond hebben per aantal dieren, gaat een GVE-norm of graslandnorm, zoals voorgesteld door het kabinet, desastreus uitpakken. Volgens een ruwe schatting komen al gauw zo'n 3.000 bedrijven er zwaar door in de problemen. In het oosten van het land en op de Veluwe wordt het hier en daar ook lastig, maar daar zijn het vooral de emissie-eisen in combinatie met nabijheid tot natuur die voor problemen zorgen.

Bijmengen en afromen
Alles op conto schuiven van een veedichtheidsnorm is toch te veel eer voor dit punt. In de concepttekst van het akkoord staan ook zaken over verplichte bijmenging van biologische melk en afroming van fosfaatrechten bij overdracht die moeilijk verteerbaar zijn. Ook over vergoedingen voor natuur- en landschapsbeheer en voor duurzamere producten wilde het kabinet maar weinig concreet worden. Tegenover alle vragen vanuit het Rijk, is er bovendien niets teruggekomen, zo stelt ook boerenactiegroep Agractie. Er zijn bijvoorbeeld geen oplossingen aangereikt voor PAS-melders en boeren met Groen Label-stallen.

Geen handreikingen kabinet
Eigenlijk, is er sinds de Kamerbrief van Adema van november vorig jaar, na dus ruim acht maanden overleg, niets veranderd aan het standpunt van de overheid, meent de Stichting Stikstofclaim. Die constateert dat de boeren dan ook niet de schuld moeten krijgen van de huidige impasse, maar het kabinet. Er wordt lang en breed gesproken, maar niets toegegeven. Dat vinden ook de meeste landbouworganisaties, met uitzondering van kleine groepen, zoals de biologische landbouw en agrarisch natuurbeheer-organisaties. De komende dagen en misschien weken, tot het zomerreces, moeten leren of minister Adema nu hard aan de slag gaat met wetgeving om de landbouw toch in het gareel te krijgen of dat er nog een nieuwe creatieve oplossing wordt gevonden om verder te overleggen.

{LATER MEER}

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Klaas van der Horst

Klaas van der Horst is een gedreven volger van de zuivelmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Hij zoekt het nieuws en interpreteert de ontwikkelingen.
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
11 reacties
Abonnee
xx 21 Juni 2023
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10904743/landbouwakkoord-draaide-niet-alleen-om-veedichtheid]Landbouwakkoord draaide niet alleen om veedichtheid[/url]
Het is toch te gek dat er geen goede oplossingen bedacht kunnen worden met zoveel geleerden in dit land. Alleen maar met de botte bijl hakken, daar wordt niemand enthousiast van.
Abonnee
Zeeuw 21 Juni 2023
Dit kabinet roept van alles maar heeft niets te bieden. Voorop stond boeren aantal en vee halveren. Vliegvakanties promoten Klimaat CO2 reductie bij de landbouw weghalen dan kunnen alle andere sectoren groeien! Sec5or sla de handen in een. Stel eigen doelen, kijk naar “De Marke” met50% NH3reductie emissie door goed management in voeder. Dus alle doelen haalbaar zeker tot 2035 . Accepteet geen gve of graslandnorm. Reken vastuit hoeveel CO2 de sector jaarlijks vastlegt en ook nogeens exporteert ipv vervuiler sancties!!weigerpiekbeladtingsAerius inte vullen dieis selectief opgesteld doorD66 !
Abonnee
Manon 21 Juni 2023
Wordt het niet eens tijd dat de LTO zelf eens onderzoek gaat doen waarom deze regio zo hard wordt aangepakt, aan de ene kant van de grens kan alles en nog geen 100 meter aan de andere kant zijn er allerlei problemen met stikstof. Stikstof is heel intelligent die weet precies waar de grens ligt zeker. Vraag eens naar het rapport van Alterra, die heeft Nederland al in 1980 ingekleurd. Waarom is het in Nederland zoveel erger dan in de andere landen, en dat is heus niet omdat het hier zo dicht bevolkt is. Mensen bij het hoofdbestuur wordt wakker, waarom alleen de boeren en de vissers. Jullie moeten nooit maar dan ook nooit met dit plan akkoord gaan want het is nooit genoeg, alle boeren moeten hier weg, de voedselproducent moet uit Nederland weg. Kijk nar de Foodhubs.

Nederland verschuilt zich steeds achter Brussel, maar Brussel is Timmermans en Samsom (PvdA), Samsom (Greenpeace) heeft dit klimaat gebeuren in 2012 al opgesteld en Ik krijg steeds meer een akelig gevoel bij de klimaathoax en deze 2 mannen. Ten eerste, het is natuurlijk al vreemd dat het 2 Nederlanders zijn, waarom geen 2 verschillende landen die deze zaak behartigen? Dan de brieven van Rutte. Rutte is natuurlijk ook al op een vreemde manier leider geworden van de VVD, dit was beslist Rita Verdonk geweest als er geen andere belangen en pionnetjes achter hadden gezeten, Rutte was al WEF, grote Internationals zitten ook bij het WEF en bedenken de strategie hoe zij grote winsten kunnen maken. Rutte is de leerling van Schwab, net zoals de acteur Trudeau. Waarom blijft de VVD hier zo groot? Omdat die elite op hem blijft stemmen. Rutte ging niet snel genoeg met het doordrukken van de plannen zoals Schwab het wil dus is Kaag even opgeroepen als interim,, ook al weer vreemd, waar kwam Kaag ineens vandaan? Jetten was toch partijleider? weer één van Nederlandse afkomst welke bij Schwab aan tafel zit en die dit land even naar de nieuwe normen moet brengen zoals het WEF en de NWO het wil. De normen zoals straks de hele wereld eruit moet zien, alleen krijgen die andere landen, als Nederland al helemaal klaar is gemaakt, nog tijd voor bezinning maar zijn wij verloren en is uw geld allang in Brussel, Oekraïne of bij die zogenaamde zielige asielzoekers die hier naar toe worden gehaald om Tristatecity vol te krijgen en de omvolking definitief te maken. Nederlanders bestaan niet heeft Maxima gezegd, en wie zit bij Schwab aan tafel?, Maxima. Hoeveel duidelijker kan het worden. D66 die hier alle cruciale functies op eist, Rutte het rechterhandje van Schwab, 2 PvdA mensen, die voor asielzoekers zijn wat al is ingezet door Den Uyl, en een man van Greenpeace die helemaal doorgeslagen is en hier ook de politiek in ging om hier aan mee te werken. Want dit is natuurlijk niet van vandaag of drie jaar terug, hier wordt al jaren aan gewerkt.
Abonnee
Louis Pascal de Geer 21 Juni 2023
Tja, die Nederlanders toch! Heb begrepen dat wij altijd voor veel landen en mensen een probleem door de eeuwen zijn geweest, oorlogen hebben moeten voeren en ik heb begrepen dat Hitlers droom was om alle Nederlanders in Polen neer te zetten en de Polen hier te laten komen.
Wij zijn in ons verleden vaak geprezen over hóe de problemen hier werden aangepakt en één van de belangrijkste redenen hiervoor was het helder omschrijven van problemen en oplossingen die heel vaak een soliede wetenschappelijke basis hadden. Het taalgebruik was zodanig dat er vrijwel geen misverstanden waren over wat er werd gezegd of geschreven.
Het Landbouwakkoord is een misvatting, je zou kunnen zeggen dat er wordt gewerkt om tot zo'n akkoord te komen, maar het is er nog nooit geweest omdat een akkoord betekend dat patstellingen worden overkomen met concessies aan de partijen want zonder deze concessies komt er nooit een akkoord.
Het gefrommel in Den Haag met eindeloos kletsen zonder bruikbare oplossingen te presenteren is mijns inziens in grote mate verantwoordelijk voor het wegblijven van een akkoord.
Een leuke vraag is of je niet tot een akkoord met de Nederlandse samenleving moet zien te komen, waarvan een Landbouwakkoord deel is. Dwang via wetgeving gaat in hart en nieren tegen democratische waarden in waarvoor zólang is gestreden door ons.
Abonnee
Tijdbom 21 Juni 2023
Manon en louis Pascal de Geer.
Ben zeer onder de indruk van uw weergave. Maar hoe krijgen wij deze duidelijke teksten bij de Nederlandse samenleving??Boerenbusiness ? Wie leest dit ? Leg het op de tafel van de onderhandelaars.Misschien petities overhandigen? Naar alle fracties van 2e kamer?Hier moet wat mee gedaan worden.Sterkte
Abonnee
Louis Pascal de Geer 21 Juni 2023
Tijdbom, Dank voor de reactie en volgens mij kunnen de nieuwgekozen leden van de BBB in de Eerste Kamer meteen aan de bak gaan met duidelijke standpunten over het belang van de agrarische sector in onze samenleving. Verder weet ik niet of er in het basisonderwijs genoeg aandacht is voor wát het "´platteland" betekent in onze samenleving, zijn er excursies naar boerderijen, coöperaties etc.?
Abonnee
Zeeuw 21 Juni 2023
Manon, ik vind het een goed verhaal. Zeker 1 punt wil ik extra benadrukken . De sector is zelf aan zet en moet laten zien wat zij wil. Op welke termijn 2035 en 2040 ..... Met wie, zeker met de burgers in de regio. Belang van goede natuur en combi met lsncbouw. Wetenschappeljjke kndrrbouwing, geen malversaties , eerlijk voor zijn raap. Neem de buren mee , Duitse boeren , Belgische boeren en de Denen. Geen import bij supermarkten op een lagere eco waarde ...
Abonnee
Zeeuw 23 Juni 2023
Manon, ik vind het een goed verhaal. Zeker 1 punt wil ik extra benadrukken . De sector is zelf aan zet en moet laten zien wat zij wil. Op welke termijn 2035 en 2040 ..... Met wie, zeker met de burgers in de regio. Belang van goede natuur en combi met lsncbouw. Wetenschappeljjke kndrrbouwing, geen malversaties , eerlijk voor zijn raap. Neem de buren mee , Duitse boeren , Belgische boeren en de Denen. Geen import bij supermarkten op een lagere eco waarde ...
Abonnee
Tijdbom 23 Juni 2023
De regering zelf gaat de landbouw dirigeren wat nog ,maar vooral wat NIET meer mag.
Wat hebben we nu bereikt met Sjaak van der Tak op te ruien om nooit in te stemmen met het akkoord zoals de plannen waren?Als het kabinet niet snel valt,zijn de boeren genaaid.Ik was het ook niet eens,maar je moet van de slechte voorstellen de minst slechte toch nemen! Hopelijk kan het CDA de boot nog wat afhouden,maar van de rest moeten we niets verwachten.
schoenmakers 23 Juni 2023
Instemmen met een slecht voorstel, omdat het anders nog erger kan worden, in welke wereld leven we?

Overleg en onderhandelen, is voor mij dat er iets te winnen valt, wat was er te winnen als je verder wil?
Abonnee
xx 23 Juni 2023
Inderdaad, hier viel niets te onderhandelen. Alleen ja en amen zeggen. Ze hadden er beter niet aan kunnen beginnen.
U kunt niet meer reageren.

Wat doen de actuele
melk & voer noteringen

Bekijk en vergelijk zelf prijzen en koersen

Achtergrond Stikstofstemming

Demissionair verder met stikstof en klimaatbeleid

Achtergrond Stikfstofstemming

De boze blanke mannen zitten opeens links

Achtergrond Stikstofstemming

Stikstof lager op ladder kiezer, maar niet echt

Achtergrond stikstofstemming

Timmermans bindt thuis in en schaadt zijn imago

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox