Shutterstock

Achtergrond Varkens

Italië zet zich schrap na AVP in Lombardije

6 September 2023 - Matthijs Bremer

Afrikaanse varkenspest (AVP) slaat in Europa nog altijd flink om zich heen. Op het moment vindt het gros van de besmettingen nog altijd op de Balkan plaats. Daarnaast heersen op het moment vooral zorgen over Italië, waar voor het eerst varkenspest is geconstateerd in een van de belangrijkste regio’s voor de Italiaanse varkenshouderij.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Afrikaanse varkenspest (AVP) houdt de gemoederen in de Europese varkenshouderij nog altijd in zijn greep. Hoewel vooral de Balkan nog altijd onder het virus gebukt gaat, blijft AVP in Polen en recent ook Italië een flink risico. Met name in dat tweede land beginnen de autoriteiten zich zorgen te maken. 

De ziekte lijkt de laatste maanden flink om zich heen te slaan. In de maanden mei tot en met juli werden besmettingen op maar liefst 1.043 bedrijven aangetroffen. De schade was het grootst in de Balkan. In Servië werden de meeste bedrijven geraakt. In het Oost-Europese land bleken 275 bedrijven door besmettingen getroffen. Daarna volgden Bosnië met 257 getroffen bedrijven, Roemenië met 255 besmette bedrijven en Kroatië waar besmettingen bij 208 bedrijven werden geconstateerd. In totaal liggen maar liefst 95% van alle besmette bedrijven in de Oost-Europese landen. De besmettingen vonden vooral plaats onder kleine varkenshouders met minder dan 150 stuks dieren. Op deze bedrijven laat de hygiëne vaak te wensen over.  

Dit betekent overigens niet dat het risico voor andere regio's beperkt blijft. Onder wilde-zwijnenpopulaties, die vaak aan besmettingen bij bedrijven ten grondslag liggen, zien we besmettingshaarden vooral in andere regio's oppoppen. In totaal werden besmettingen bij 2.303 wilde zwijnen geconstateerd. Vooral in Polen gaat het virus hard rond. In het Oost-Europese land werden 1.011 dieren met AVP gevonden. Daarna volgt Italië met 318 besmettingen. Het op twee na sterkst getroffen land is Letland met 234 besmettingen, gevolgd door Duitsland en Slowakije met 192 en 186 besmette dieren.

Italië begint zich zorgen te maken
Recent leidde het hoge besmettingscijfer onder de wilde populaties van Italië al tot nieuwe besmetting bij twee varkensbedrijven. De uitbraken vonden plaats in Lombardije, 16 kilometer van de eerdere besmettingshaard. Opvallend genoeg bleven besmettingen in Noord-Italië lang uit. Hoewel de besmettingen onder wilde zwijnen via Noord-Italië naar het zuiden trekken, werden tot nu toe alleen besmettingen bij varkensbedrijven in Lazio (nabij Rome) en Calabrië (voet van de laars) aangetroffen.

Op het moment heerst de angst dat de uitbraak groeit. Volgens de lokale autoriteiten zijn de gevallen van varkenspest namelijk laat geconstateerd. Dit is reden tot zorg, aangezien een substantieel deel van de Italiaanse varkenssector in dit gebied gehuisvest is. Om snelle verspreiding te voorkomen, is een verbod op varkenstransporten in een schaal van 10 kilometer rondom de besmette varkensbedrijven ingevoerd. Daarnaast wordt in de rest van Lombardije op het virus getest, voordat varkens vervoerd mogen worden.

Brussel grijpt naar de portemonnee
In de Europese Unie lijkt de APV-bestrijding nog altijd een belangrijk thema. De motivatie hiervoor is tweezijdig. Aan de ene kant ziet Brussel APV als een groot risico voor de Europese varkenssector. Aan de andere kant zijn er zorgen over de Europese ecosystemen. De Europese commissie geeft aan al €275 miljoen vrij te hebben gemaakt om de ziekte te bestrijden. Voorlopig lijkt de EU niet van plan om een versnelling terug te schakelen. Om besmetting bij de haard aan te pakken, zet Europa met name in op het bestrijden van de ziekte in wilde zwijnenpopulaties.

Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox