Legt GDT een bodem onder de boterprijs?

De zuivelmarkt toont overwegend stabiele prijsmutaties. Met uitzondering van de boterprijs (ZuivelNL), die nog wel een forse daling laat zien. Volgens marktexpert Wouter Baan is het echter aannemelijk dat de boterprijs spoedig een bodem vindt.

17 Oktober 2018|Marktflits Melk

Reageer