Kaders op zuivelmarkt worden duidelijker

Het prijsverloop op de zuivelmarkt is in december overwegend positief. Op de spotmarkt staan de prijzen wel wat onder druk, maar dat is voornamelijk het gevolg van het Kerstreces. De bodem onder de melkprijs is niet weggeslagen, al tenderen de uitbetalingsprijzen wel neerwaarts.

Bekijk hier het trendrapport.

20 December 2018|Trendrapport Melk & Voer

Reageer