Geen zicht op derde prijsrally op botermarkt

De boterprijs was in de afgelopen 2 jaar de kartrekker op de zuivelmarkt. De vraag is of een derde prijsrally in het verschiet ligt. Ook wordt ingegaan op de Europese melkaanvoer en de situatie op (ruw)voer- en mestmarkt. Bij die laatste 2 liggen lagere prijzen in het verschiet.

Bekijk het trendrapport hier.

14 Maart 2019|Trendrapport Melk & Voer

Reageer