Eigen foto

Analyse Gecombineerde opgave

9 tips voor het invullen van de Gecombineerde opgave

14 Maart 2019 - Anne Jan Doorn

Het is sinds 1 maart 2019 weer mogelijk om de Gecombineerde opgave in te vullen en die moet uiterlijk voor 15 mei ingevuld en opgestuurd zijn. Welke wijzigingen zijn er ten opzichte van vorig jaar, en hoe kan je het invullen van de opgave eenvoudiger maken?

Dit artikel verder lezen?

Word abonnee en krijg direct toegang

Kies het abonnement dat bij je past
Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

De Gecombineerde opgave is een combinatie van de landbouwtelling, de aanvraag voor de uitbetaling van de betalingsrechten en subsidies en de opgave van de percelen. Hieronder staan een aantal wijzigingen die dit jaar hebben plaatsgevonden in de Gecombineerde opgave.

1. Brede weersverzekering
In het onderdeel 'subsidies' is te zien dat het aantal mogelijkheden voor een brede weersverzekering is verminderd. Voor de verzekeraars Avéro Achmea en Interpolis kan namelijk geen tegemoetkoming premie brede weersverzekering meer aangevraagd worden.

2. Waarde van de betalingsrechten
De waarde van de betalingsrechten is voor 2019 gelijk en die komt dit jaar uit op €262,91. Daarom vervalt ook de mogelijkheid om eerst de duurdere rechten te laten uitbetalen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) richt zich nu op het behouden van de betalingsrechten, vooral als richtlijn voor de volgorde van de uitbetaling. Die vervallen namelijk als de betalingsrechten 2 jaar op rij niet worden gebruikt.

3. Vergroeningseisen
De vergroeningseis is dat bouwland (dit geldt ook voor tijdelijk grasland) voor 5% ingevuld wordt met een Ecologisch Aandachtsgebied. Biologisch bouwland is vrijgesteld van deze eis. In 2018 zijn de afmetingseisen van akkerranden en landschapselementen vervallen, maar dat zorgde voor heel wat onduidelijkheden.

Daarom geldt vanaf 1 januari 2019 dat de breedte of omvang van een landschapselement 3 keer de maximale oppervlakte of breedte van een element mag zijn. In 2019 mag ook braakliggend land (van minimaal 15 maart tot en met 15 november), waarop een mengsel van drachtplanten ligt en waarvan er steeds 1 bloeit, als Ecologisch Aandachtsgebied aangemerkt worden (weegfactor van 1,5).

4. Mestverwerking
In de voorgaande jaren moest in de landbouwtelling aangegeven worden wat de verwachting voor de mestbehandeling en -verwerking van dit jaar is. In plaats daarvan moet dit jaar de situatie van afgelopen jaar ingevuld worden. Het is overigens nog wel de vraag of de vragen over de opslagcapaciteit voor dierlijke mest vervallen.

5. Machtiging brancheorganisatie
Ook is de optie om de brancheorganisatie te machtigen, verdwenen. Vorig jaar was dit mogelijk, om zodoende gezamenlijk onderzoek te bekostigen. "De meeste telers hebben ons inmiddels gemachtigd, waardoor het niet meer nodig is om deze optie opnieuw aan te bieden. Circa 90% van de telers heeft ons gemachtigd via RVO.nl en 10% heeft ons de gegevens zelf verstrekt. Telers die ons voor de bijdrage over 2018 niet voorzien hebben van hun areaalgegevens, worden aangeschreven en eventueel worden er rechterlijke maatregelen ingezet", aldus Matthé Elema, de directeur van Brancheorganisatie Akkerbouw. 

6. Betalingen jonge landbouwers
Bij de betaling voor jonge landbouwers moet dit jaar extra goed worden opgelet. Er is namelijk een verschil tussen de extra betaling voor jonge landbouwers en jonge landbouwers die de betalingsrechten vanuit de 'Nationale reserve' aanvragen. Het verschil is dat een jonge boer bij de 'Extra betaling jonge landbouwers' meer geld per hectare kan aanvragen, naast de basis- en vergroeningsbetaling. Dit kan voor maximaal 5 jaar aangevraagd worden.

Daarbij kan een jonge landbouwer ook betalingsrechten uit de 'Nationale reserve' aanvragen. Dit kan voor hectares waarvoor momenteel nog geen betalingsrechten beschikbaar zijn (de vrije hectares). RVO.nl bepaalt het aantal vrije hectares door de subsidiabele landbouwgrond te verrekenen met het aantal betalingsrechten in eigendom op 15 mei 2019. Wanneer het aantal betalingsrechten hoger is, dan wordt gekeken naar het aantal rechten dat is toegekend in 2015. Deze rechten kan de jonge boer dan vervolgens weer laten uitbetalen.

Het is wel belangrijk dat deze jonge landbouwers aan bepaalde vereisten voldoen. Zo moet deze een langdurig zeggenschap hebben en moeten de bevoegdheidsbepalingen uiterlijk 15 mei 2019 geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel (KvK). Als 1 van de maten/vennoten 'onbeperkt bevoegd' is dan, heeft de jonge landbouwer niet voldoende zeggenschap en kan de extra betaling niet uitbetaald worden.

Bij het opgeven van de percelen zijn er ook nog enkele wijzigingen in de gewascodes. Zo moet maïskolvensilage (MKS) apart opgeven worden met gewascode 1935. Ook de uientelers moeten opletten: de gewascode '1931 Uien, poot en plant (inclusief sjalotten)' is gesplitst in '1932 Uien, poot en plant eerstejaars', '1933 Uien, poot en plant tweedejaars' en '1934 Sjalotten'. Het intekenen van de percelen controleert RVO.nl op basis van luchtfoto's.

7. Wijzigingen in het bouwplan
De wijzigingen in het bouwplan kunnen tot en met 31 mei zonder korting worden doorgegeven. Wanneer er na 31 mei tot en met de laatste dag van de kortingsperiode (11 juni 2019) een wijziging wordt doorgevoerd, wordt het subsidiebedrag gekort. De wijzigingen die na 11 juni worden ingevoerd, worden niet meer meegenomen. Voor de vangewassen in het Ecologisch Aandachtsgebied geldt een uitzondering.

8. Regelen van eHerkenning
In verschillende gevallen kan het belangrijk zijn om zo snel mogelijk de 'eHerkenning' te regelen. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn bij een bedrijfsoverdracht of een andere situatie waarbij een nieuw KvK-nummer is verkregen. Hier zit haast bij, omdat de wachttijd bij de leveranciers van eHerkenning soms lang is.

9. Betalingsrechten bij (ver)huur
Voor huurders of verhuurders van land is het belangrijk dat wanneer ze grond met betalingsrechten (ver)huren, ze ervoor moeten zorgen dat de overdracht van de betalingsrechten op tijd heeft plaatsgevonden. Zowel de verhurende als hurende partij moet de overdracht van de rechten tijdig accepteren. Daarbij geldt 15 mei 2019 als peildatum voor het aantal betalingsrechten dat meegenomen wordt in de uitbetaling; alles na die datum geldt niet meer voor uitbetalingsjaar 2019.

In dit artikel zijn de belangrijkste wijzigingen opgenomen, maar dit zijn ze niet allemaal. Voor alle wijzigingen, meer tips en details kun je deze pagina bekijken.

Regenradar
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden