E. L. Peters / Shutterstock.com

Nieuws Landbouw Collectief

Landbouw Collectief in andere vorm verder

20 Mei 2020

De agrarische belangenbehartigers die het Landbouw Collectief vormen gaan het samenwerkingsverband op een andere wijze inrichten. Daarbij wordt de naam Landbouw Collectief niet meer als zodanig gebruikt en wordt er ook niet of nauwelijks meer onder gecommuniceerd.

Dit melden bronnen binnen het huidige Landbouw Collectief. Het uitgangspunt in de vernieuwde samenwerking is dat iedere partij zijn eigen momentum bepaalt voor het communiceren van het eigen verhaal. Hierbij wordt geleerd uit ervaringen uit het verleden. Zo is bijvoorbeeld naar voren gekomen dat het onderling afstemmen van een gezamenlijke persverklaring met ieders instemming een onhaalbare kaart is.

Het idee is nu dat binnen het samenwerkingsverband vooraf beleidsmatige onderwerpen met elkaar worden afgestemd, omdat je beter vooraf tegengestelde belangen (bijvoorbeeld het gebrek aan grond- of fosfaatrechten) kunt bespreken dan achteraf. De 13 verschillende belangengroeperingen hebben zichzelf als doel gesteld elkaar te versterken in het algemeen agrarisch belang. Elke activiteit die daar afbreuk aan doet, bijvoorbeeld het energie verliezen aan het opstellen van een gezamenlijke verklaring, wordt uit de weg gegaan.

Breed overleg op stapel
Een klein deel van de 13 samenwerkende landbouwgroepen heeft gisteren (dinsdag 19 mei) vergaderd ter voorbereiding van een breed overleg waar alle 13 organisaties aan mee gaan doen, inclusief LTO. Dat overleg is voor volgende week gepland. Tot die tijd worden geen mededelingen gedaan over de nieuwe naam van het Landbouw Collectief, de manier waarop de samenwerking in de toekomst wordt vormgegeven en welke rol hierin al dan niet is weggelegd voor de huidige voorzitter Aalt Dijkhuizen.

Als Landbouw Collectief opereren werd lastig, doordat LTO zich niet langer met het gezamenlijke optreden kon verenigen en 2 weken geleden aankondigde uit pact in haar huidige vorm te stappen.

Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief