Nieuws Voedselprijs

Weinig besef hoe goedkoop voedsel is

13 Augustus 2020 - 5 reacties

Nederlandse consumenten hebben niet door hoe weinig ze aan voedsel uitgeven. Onderzoeksbureau DirectResearch leidt dit af uit een representatieve steekproef onder 1.560 respondenten. Daaruit blijkt dat de gemiddelde Nederlander denkt bijna 25% van het huishoudinkomen aan voedsel te besteden. In werkelijkheid is dit 8%.

De daadwerkelijke bestedingscijfers zijn gebaseerd op data uit 2019 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de 1.560 ondervraagde respondenten in het onderzoek van DirectResearch geeft 77% aan meer dan 10% van het besteedbaar inkomen aan voedsel uit te geven. Slechts 18% denkt tussen de 6% tot 10% van het inkomen te besteden, en maar 4% geeft aan minder dan 5% aan voedsel te besteden.

Duidelijk verband met welvaart
Onderzoeksopdrachtgever LTO Nederland leidt uit het onderzoek en de cijfers van het CBS af dat de daadwerkelijke uitgaven aan voeding in Nederland veel lager blijken te zijn dan de perceptie, maar ook vergeleken met vroeger en met het buitenland. In de 19e eeuw had een doorsnee gezin bijna al het inkomen nodig voor de eerste levensbehoeften. Stijgende inkomens en dalende voedselprijzen veranderden dit armoedige beeld. In 1960 was nog iets meer dan 30% van het budget nodig voor voedsel. In 1980 bedroeg dit aandeel nog 16%, in 2011 nog 11% en ook het laatste decennium is het percentage nog verder afgenomen, naar 8% vorig jaar, meldt het CBS.

Waarnemend LTO-voorzitter Wim Bens grijpt de cijfers aan om nog eens aandacht te vragen voor een eerlijke voedselprijs. Dit is een speerpunt van het LTO 2021 verkiezingsmanifest. Bens: "Boeren en tuinders zijn er trots op goed, gezond én betaalbaar voedsel te maken. De consument, zowel in Nederland als de ons omringende landen, profiteert daarvan. Tegelijkertijd heeft de maatschappij steeds meer wensen over de manier waarop voedsel wordt geproduceerd. Daar hebben we oog voor. Boeren en tuinders investeren zelf veel in verduurzaming, maar zien dat te vaak niet terug in de prijs die ze voor hun producten krijgen. Uit dit onderzoek blijkt dat de Nederlander zich niet altijd realiseert hoe goedkoop het voedsel hier eigenlijk is."

Wereldwijde trend
LTO Nederland signaleert ook een wereldwijde trend dat een steeds kleiner deel van het inkomen aan voedsel wordt besteed. Wel zijn er mondiaal grote verschillen in de uitgaven aan voedsel. Dat blijkt uit gegevens van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN.

Ook binnen de Europese Unie zijn er forse verschillen. Nederland behoort, net als onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, tot de landen die het kleinste deel van hun inkomen aan voedsel besteden. Maar er zijn ook EU landen waar daadwerkelijk bijna een kwart van het huishoudinkomen aan voedsel wordt besteed, bijvoorbeeld in Letland en Roemenië. Dat blijkt uit cijfers van het Europese equivalent van het CBS, het instituut Eurostat van de Europese Unie.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
5 reacties
Abonnee
Jan kievit 13 Augustus 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/financieel/artikel/10888758/weinig-besef-hoe-goedkoop-voedsel-is]Weinig besef hoe goedkoop voedsel is[/url]
Al 50jaar zijn voedselprijzen veel telaag om een sociaal verantwoord inkomen te verdienen gevolg megabedrijven en de opvolgers haken terecht massaal af jammer maar de realiteit van 2020
Abonnee
onderduiker 13 Augustus 2020
schreef:
Kwestie van vraag en aanbod
En niets anders
producenten willen voor de hele wereld telen maar het is beter om een vragende markt te creëren bij het begin en dat begin is en blijft de producent.
Deel van inkomen? 13 Augustus 2020
Ah redernatie van lobbycratie Partij van de Vrijheid en Democratie!!!

Dadelijk moet iedere boer het beschikbaar inkomen van consumenten weten om zijn prijs te berekenen!

Ziek, verwerpelijk artikel: comfortabel fascisme, legaliseren knechting: als je onze sociale cultuur de nek om wilt draaien, dan is dit de weg (GroenLinks VVD markwerking rut tot het graf?).
Piet 13 Augustus 2020
alles weggegeven, rutland
Cabaret Roverheid 13 Augustus 2020
Deel van inkomen? schreef:
Ah redernatie van lobbycratie Partij van de Vrijheid en Democratie!!!

Dadelijk moet iedere boer het beschikbaar inkomen van consumenten weten om zijn prijs te berekenen!

Ziek, verwerpelijk artikel: comfortabel fascisme, legaliseren knechting: als je onze sociale cultuur de nek om wilt draaien, dan is dit de weg (GroenLinks VVD markwerking rut tot het graf?).
Klopt

Voor je het weet vraagt men zich af of dit inclusief hun subsidie aan boeren is en krankzinnige WOZ voor banken met landen zonder eigen vermogen door tekort aan bouwland en overbevolking, kindersubsidie voor inkomsten pensioenfondsen.

(zwarte Piet discussie was vroeger een kaartspel, mag niet meer..)
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Voedselprijzen

Voedselprijsindex staat op hoogste niveau sinds 1990

Nieuws Stikstof

LTO Overijssel stapt uit gebiedsoverleg stikstof

Nieuws Belangenbehartiging

Van der Tak reageert op rol bij subsidiefraude

Nieuws Nitraatrichtlijn

Aanvullende maatregelen 7de Nitraatrichtlijn op til

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief