Shutterstock

Nieuws Landbouwdebat Agractie

Iedereen is het eens: boer moet meer verdienen

17 Oktober 2020 - 18 reacties

Nederlandse boeren en tuinders moeten meer gaan verdienen om adequaat in te kunnen spelen op de uitdagingen die liggen in de voedselproductie. Ook moeten de Europese grenzen dicht voor goedkoper voedsel die tegen lagere standaarden is geproduceerd. In een landbouwdebat tussen politici, critici en agrarische belangenbehartigers was vrijwel iedereen het daar opvallend genoeg over eens.

Alleen de weg om tot een beter verdienmodel voor de boer te komen, daarover lopen de meningen ver uiteen. Het zogeheten Boer & Bestuurder debat in Amsterdam was vrijdag georganiseerd door Agractie om te discussiëren over de toekomst van de Nederlandse landbouw. Hierbij waren 5 tweetallen tegenover elkaar gezet die met elkaar mochten discussiëren aan de hand van 1 stelling. Zo mocht Mark van den Oever, voorzitter van Farmers Defence Force (FDF) de degens kruisen met Johan Vollenbroek, de voorman van Mobilisation for the Environment (MOB). Ook stond Jan-Cees Vogelaar, voorzitter van Stichting Mesdag Zuivelfonds tegenover D66-Kamerlid Tjeerd de Groot.

Niet produceren ook niet importeren
Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Pluimveehouders Vakbond (NVP) en CDA-Kamerlid Jaco Geurts mochten het spits afbijten met de stelling: de grens moet dicht voor voedsel dat niet aan onze eisen voldoet. De Haan was daar duidelijk over. "Wat wij hier niet mogen produceren, mogen we ook niet importeren". Zij wijst op het goedkope pluimveevlees en ook batterij-eieren die nog de EU in komen. "Een ongelijk speelveld voor de Nederlandse boer en de consument wordt bedot", verwijzend naar de batterij-eieren die worden verwerkt in voedselproducten.

Jaco Geurts erkent dat de controles in de EU niet waterdicht zijn. "Legbatterijen kunnen nog steeds de EU binnenkomen. Het kan een klein percentage zijn, maar nog altijd te veel. De controles in Rotterdam zijn streng, maar dan komen ze wel via Antwerpen of Bremen winnen. Ik maak me ook zorgen over de Amerikaanse chloorkippen die na de brexit via het Verenigd Koninkrijk de EU in kunnen komen."

Geurts oppert om afspraken te maken met supermarkten om meer Nederlands pluimveevlees prominent in de schappen te krijgen, zoals nu bij varkensvlees gebeurt. De Haan gelooft daar niet in. "Zulke afspraken zijn lastig te controleren, elk goedkoop product vindt toch wel zijn weg in de keten. Het beleid moet gewoon daadkrachtiger en de consument moet meer duidelijkheid hebben welk product hij koopt."

Niet blijven hangen in het verleden
Waar De Haan en Geurts het in hoofdlijnen al gauw eens bleken te zijn, beloofde de confrontatie tussen MOB-voorman Vollenbroek en FDF-voorzitter Mark van den Oever meer vuurwerk. Scherper werd het debat zeker, maar echt knetteren deed het niet. Zij kregen als stelling: in Nederland is geen ruimte meer voor nog meer natuur. 

Vollenbroek wees erop dat 13% van de Nederlandse oppervlakte nu Natura2000-gebied is, waarbij ook het IJsselmeer en het waddengebied zijn meegerekend. "Daarmee zitten we onder het Europese gemiddelde. De EU streeft zelfs naar een percentage van 30%. Dus we moeten naar meer en robuustere natuur toe."

Van den Oever heeft daar een toepasselijke oplossing voor: "Polder gauw het Markermeer in en maak er een mooi natuurgebied van. Er moet juist meer natuur komen in het westen van het land." Want de leider van FDF ziet de wens voor meer natuur vooral als een Randstedelijke drang. "In het westen is het niets anders dan beton en asfalt. In het oosten is het echter nog volop groen."

Europa moet eigen broek ophouden
Volgens Vollenbroek moet de agrarische sector "helemaal op de schop". Ook hij wil af van goedkope import buiten de EU. "Europa moet zijn eigen broek ophouden. Nederland moet terug naar volledig grondgebonden landbouw en deels circulaire landbouw. En de prijzen voor de boeren moeten omhoog. Daar ligt de oplossing."

In die betere prijs voor de boeren en een exportverbod van buiten de EU kan Van den Oever zich vinden. Hij vindt dat vooral technologische oplossingen de landbouw kunnen helpen met het bereiken van de milieumaatregelen. Zeker als de boer daar meer waarde voor zijn product krijgt. Van den Oever heeft wat dat betreft volste vertrouwen in het Farmers Friendly concept dat FDF samen met de supermarktkoepel CBL wil opzetten. Dit moet de deelnemende boeren een toeslag op hun product garanderen.

Vollenbroek deed de agrarische sector tot slot wel een waarschuwing van de hand. En dat is dat de stikstofwet nog maar het begin is. "De klimaatwetten die een reductie van de CO2 uitstoot van 50% binnen 10 jaar voorstaan, gaan veel meer impact hebben voor de land- en tuinbouw. Dat moet de sector zich echt realiseren en niet blijven hangen niet het verleden."

Boeren te lang in onzekerheid
In het volgende debat verwees Laura Bromet, Kamerlid van GroenLinks, ook naar de uitdaging van de klimaatwet. "De CO2-uitstoot moet met de helft omlaag, maar ik merk dat boeren echt geen idee hebben wat er allemaal op hen af gaat komen. Boeren verkeren al te lang in onzekerheid. Er moet duidelijkheid komen."

Bromet ging in conclaaf met Bart Kemp, voorzitter van Agractie, over het dierenwelzijn met de stelling: Dieren hebben het goed in Nederland. Stop met projecteren van menselijke beleving op het dier. Kemp wees daarbij vooral naar regels als bijvoorbeeld de verplichte weidegang, waar je de dieren lang niet altijd een plezier mee doet. "Aan de basisvoorwaarden van gezondheid, rust en welzijn kunnen we voor dieren soms veel beter binnen voldoen dan buiten. Veehouder voelen dat aan en weten dat beter."

Bromet kreeg de ruimte om deze discussie te ontwijken en zich direct te reageren met stallen waar de 'dieren volgepropt op elkaar zitten.' In de discussie die volgde wist Kemp wel impliciet te ontlokken dat GroenLinks megastallen (of comfortstallen, zoals Kemp placht te zeggen) niet per definitie slecht vindt. "Ik wil af van het frame dat megastallen slecht zijn en kleine stallen altijd goed. Je ziet boerderijen waar dieren het heerlijk hebben, maar je hebt ook bedrijven waar dieren het minder hebben. Nederland moet zich onderscheiden in kwaliteit en koploper willen zijn in dierenwelzijn." 

Om dit te bereiken moet de boer ook een hogere prijs krijgen voor zijn product en moet goedkope import van buiten de EU aan banden worden gelegd, stelt Bromet. Voedsel mag volgens haar best duurder worden, als het kabinet aan de andere kant er voor zorgt dat voedsel voor elke Nederlander betaalbaar is. Bijvoorbeeld door uitkeringen te verhogen. "Een hogere prijs in de winkel hoeft niet via het boerenerf te lopen."

3 aardbollen kosten
Het klapstuk van de middag was het debat tussen D66-Kamerlid Tjeerd de Groot en Jan-Cees Vogelaar, voorzitter van Stichting Mesdag Zuivelfonds. Zij hadden de stelling: Minder dieren in Nederland? De wereld vraagt eerder om méér dan minder voedsel. Hoewel er af en toe ferme taal werd gesproken, zeker door Vogelaar, was het wel een discussie zonder de spanning om op het puntje van je stoel te gaan zitten.

Vogelaar nam De Groot vooral de maat op diens diepe kennis van het voedselketen. "Veel mensen kennen namelijk hun eigen voedselketen niet". Zo pareerde hij een betoog van De Groot waarin hij aangaf dat eenderde van de beschikbare landbouwgrond naar diervoerder gaat. Door dit te beperken ten faveure van de humane consumptie zit de winst, aldus De Groot. "Helemaal mee eens Tjeerd", reageerde Vogelaar, "en dat is precies wat wij al in Nederland doen. Reststromen van menselijke consumptie gaan naar de veehouderij toe, zoals bijvoorbeeld sojaschroot."

De Groot noemde deze motivatie van Vogelaar dat het huidige landbouwsysteem goed werkt  'volstrekte onzin'. Volgens hem is de helft van het diervoer kringloopwaardig, omdat het hier reststromen betreft. "Voor de andere helft wordt soja en maïs geteeld. Dat is niet te duurzaam en moet een krimp van de veestapel betekenen. We moeten naar een veestapel die net zo veel mest produceert als de plantaardige teelt nodig heeft." 

Wat de mens eet, komt niet terug
Vogelaar reageerde daarop fel door met "kringloop is een farce. U bent zelf het gat in de kringloop. Wat de mens eet, komt niet terug. Landbouw is altijd ingrijpen in ecosysteem, wat je eruit haalt moet je ook terugbrengen. Daarom praten we ook over evenwichtsbemesting, niet over kringloop." 

Volgens De Groot kan de Nederlandse landbouw ook na de door hem beoogde transitie nog een stevig potje meeblazen in de agrarische productie. "Er is zeker nog voldoende productie, waar de boer wel een hogere prijs voor moet zien te krijgen. Het is een mythe dat wij de wereldbevolking moeten voeden."

De Groot noemt het pakket van €6 miljard die landbouwminister Schouten heeft gereserveerd voor de transitie van de landbouw op het stikstofdossier 'ongekend'. "Er wordt heel veel geïnvesteerd in de landbouw. Daar mogen we gewoon trots op zijn. Maar dit is nog een eerste stap." Vogelaar noemt het een drama. Hij wijst op het onderzoek van Stichting Agrifacts, waaruit blijkt dat de Nederlandse landbouw volgens de Europese rekenmodellen al aan de normen van 2030 voldoet. "Bij alle Natura2000-gebieden. En nu staan de PAS-melders in de kou en trekken banken de financiering in."

Met een voorbeeld welke type melk De Groot in de supermarkt koopt (zijn antwoord: de duurste) wilde Vogelaar duidelijk maken dat niet altijd de prijs of het merk de duurzaamheid van een product weerspiegelt. "De burger wil van alles, maar de consument maakt andere keuzes. Daar gaat de boer kapot aan."

Consument in verwarring
Als afsluiter ging Joris Lohman, mede-oprichter van Foodhub, in gesprek met VVD-Kamerlid Helma Lodders de stelling:  een ander voedselsysteem? Dat betekent een hogere prijs voor de consument.  Volgens Lohman is het te makkelijk om een hogere prijs te verlangen van de consument. Dat is ook niet in het voordeel van de boer. "Want een hogere prijs van de consument komt nooit 1-op-1 bij de boer terecht."

Bovendien is de consument ook in verwarring door alle verschillende beelden die bij binnenkrijgt over duurzaamheid, waardoor het lastig is om bewust duurzame aankopen te doen in de supermarkt. "De verantwoording bij de consument neerleggen is niet de belangrijkste stap." Lodders benadrukt wel dat het eerlijke verhaal moet worden verteld. "Is een biologische aardappel beter dan gangbaar geteeld? Dat gaat er bij mij niet in. Supermarkten moeten we ook aanspreken op duidelijke communicatie."

Volgens Lohman moet een beter verdienvermogen voor de boer voorop staan in het verduurzamen van het voedselbeleid. "Daarmee kan je veranderingen bewerkstelligen. Daar iets iedereen het in dit debat over eens merk ik. " Maar toch staan we op een of andere wijze tegenover elkaar." Hij ziet in het verbeteren van de sociaal economische positie van de boer de oplossing. "Precies de gedachte van Sicco Mansholt destijds."

Hierbij moet Nederland voorop lopen in innovatie, maar niet alleen voor het intensiveren van de productie en/of het verlagen van de kostprijs. "Maar vooral in kwaliteit. Daarbij moet de politiek minder regels vastleggen, maar vooral randvoorwaarden scheppen waar ondernemers worden uitgedaagd om daar aan te voldoen."

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Eric de Lijster

Eric is hoofdredacteur van Boerenbusiness. Als telg uit een akkerbouwfamilie stroomt het boerenbloed bij Eric door de aderen. Hij beschouwt zich als een generalist, maar wel met een voorliefde voor economie, trends, markten en marketing.

Meer over

Agractie
Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
18 reacties
17 Oktober 2020
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/agribusiness/artikel/10889704/iedereen-is-het-eens-boer-moet-meer-verdienen]Iedereen is het eens: boer moet meer verdienen[/url]
Lijkt wel of de belangrijkste functie van de Nederlandse boer is het faciliteren van het verdienmodel voor de periferie. De financiële winst mogen we niet ontvangen, de kritiek vanuit de maatschappij op de productiemethode wel.
Zoveel risico's lopen om geld en werkgelegenheid voor andere te creëren. Het is eigenlijk gekkenwerk.

Ik zal het nooit vergeten de voorman van nevedi vertelde dat de productie van veevoer eigenlijk geen negatieve invloed had op het milieu het probleem lag volgens hem bij de afnemers van het voer. Als je dat zegt heb je een plaat voor je kop het is gewoon belachelijk. Dat is ook precies de reden dat iedereen vindt dat de boer meer moet verdienen maar niemand weet hoe, alle partijen willen hun eigen verdienmodel beschermen en in stand houden de boer is sluitpost die mag opdraaien voor de faal kosten van de gehele sector.

Deze partijen willen de wereld veranderen zonder zichzelf te veranderen dus ik verwacht dat weer alles op het bordje van de boer terecht komt.
Joep 17 Oktober 2020
Voor varkensvlees bijvoorbeeld is Nederland voor namelijk een export land. We zien dat voerleveranciers volop aan het investeren zijn in het buitenland. Dat deden ze 20-25 jaar geleden ook al, het aan zwengelen van de productie bij onze concurrenten en in onze afzetmarkten in het buitenland gaat ten kosten van het volume dat in Nederland met een fatsoenlijke marge geproduceerd kan worden. Dit wordt steeds meer een probleem.

Het grote nadeel is dat het kapitaal dat gebruikt wordt om deze investeringen te doen, verdient is bij en aan de Nederlandse boer. Het geld verdwijnt niet alleen van het boerenerf maar ook uit ons land.
Onze kapitaalkrachtige ketenpartners eten ons leeg.

Je ziet ook dat steeds meer erfbetreders kritisch worden op hun werkgevers die investeren in het buitenland. Ook zij zien dat hun baan in gevaar komt, doordat deze ontwikkeling de productie van bijvoorbeeld varkensvlees verplaats naar het buitenland en hun baan overbodig wordt.
V23 17 Oktober 2020
Het verdienmodel voor de boer zal in de nabije toekomst gehaald worden uit het belang dat de boer heeft voor het Nederlandse agrocomplex. De boer is de belangrijkste schakel, zonder de boer verdienen de kapitaalkrachtige ketenpartners niets. Dat belang zal beter benut gaan worden. De grijze muizen van de periferie zullen er toch aan moeten geloven.

Google de kracht van het agrocluster.
Jan 18 Oktober 2020
Er wordt op dit moment en altijd genoeg geld verdient in de agrarische sector. Het komt alleen niet bij de boer terecht. De boer wordt door ketenpartners gebruikt om de faalkosten op af te schuiven. De meeste schakels fungeren slecht als doorgeefluik die zeggen toegevoegde waarde te leveren. De toegevoegde waarde komt niet bij de boer terecht of bestaat niet.

Je ziet het bij de vleeshandel en slachterijen die momenteel falen in het waarborgen van afzetkanalen. Boeren worden altijd geprikkeld ervoor te zorgen een constante en uniforme aanvoer varkens te organiseren. Nu slachterijen falen in het waarborgen van afzetmogelijkheden spreken we van filevorming in varkensstallen, met als gevolg dat de slachterijen en vleeshandel hun inkoopprijzen laten dalen.

Er wordt voldoende geld verdient het komt alleen niet bij de boer terecht. De oplossing hiervoor zal gaan komen door een transitie die bij ketenpartners zal gaan plaats vinden, ze moeten toegevoegde waarde gaan leveren. Niet alleen aan de verkoopkant maar ook aan de inkoopkant, bijv. voerleveranciers.

Ook bij Voerleveranciers worden hele vermogens uitgegeven aan marketing en een leger aan commerciële adviseurs/ accountmangers/ voerverkopers. Deze kosten worden gemaakt om het aandeel in de markt van de voerfabriek te vergroten, het kost veel geld maar de boer heeft er niks aan. Het zijn kosten die niet in de kwaliteit van het voer gaan zitten, je vindt ze in het voer niet terug.

De ketenpartners zullen een transitie door gaan maken door daadwerkelijk toegevoegdewaarde te gaan leveren, daar ligt de oplossing. Wanneer deze waarde bij de boer terecht komt kunnen wij als boer er ook voorzorgen dat we onze productiemethode steeds verder kunnen ontwikkelen.

Con 18 Oktober 2020
Je ziet het in steeds meer gemeente, ze zitten op of over de limiet van het oppervlakte dat bebouwd mag zijn binnen de gemeente. Daardoor krijgen overheden haast met het afbreken van bebouwing.

Wil er nieuwe bebouwing plaats vinden moet er op den duur ook afgebroken worden. Leegstaande agrarische bebouwing zou hier uitkomst kunnen bieden.

De boer creëert door het afbreken van gebouwen dus een enorme waarde voor de economie en leefbaarheid van de gemeente.

Politici benoemen steeds vaker het probleem van de verdienmodellen binnen de agrarische sector, iedereen verdient aan de boer behalve de boer zelf. Producten die een boer moet aanschaffen zijn schreeuwend duur producten die een boer verkoopt zijn 'niks waard', echter zodra de producten het erf verlaten hebben gaan ze een aantal keren over de kop.

Laat overheden het goede voorbeeld geven en zorg dat de waarde die de boer creëert door het afbreken van zijn leegstaande bebouwing ook bij de boer terecht komt. Zo word het verdienmodel van de boer uitgebreid.

Ook voor wat betreft de criminaliteit op het platteland lost het veel problemen op. Door een verdienmodel te koppelen aan het slopen van stallen verbeterd de financiële situatie van de boer hierdoor neemt men de prikkel om in tegaan met criminelen weg.

Nu zie je bijvoorbeeld dat provincies grond kopen van een boer de bestemming veranderen naar landbouw ontwikkelings gebied en de grond voor minstens het dubbele bedrag weer verkopen aan een veehouderij die ruimte nodig heeft voor bedrijfsontwikkeling. Zo verdwijnt er telkens weer geld uit de agrarische sector, en verslechterd de financiële situatie op de boerderij.
Abonnee
mt 18 Oktober 2020

Er wordt bakken met geld verdiend over de rug van de agrarisch ondernemer!

Het is schandalig dat wij alle risico's lopen, produkten onder de kostprijs weggeven! Daarna wordt het grote geld verdiend...kijk hoe die mannen erbij rijden...de ene mercedes nog groter dan de andere...Daarbij nog een bedrijfsmatige Tesla...
Biesbos 18 Oktober 2020
Volgens mij staat zon beetje elke voerlerancier in de quote 500 dus daar is geld genoeg.
Abonnee
Dirk 18 Oktober 2020
de grondstoffen die wij produceren zijn niet schaars en dus goedkoop.
40c plus??, da's maar tijdelijk, want met schaarste wordt door onszelf (poducenten), vanwege beoogd winstbejag in no time korte metten gemaakt
de winst gaat naar de handel en alle anderen die er meerwaarde aan geven, zoals oa geraffineerd verkopen in een winkel.
maak je geen illusie, dit gaat nooit veranderen, is altijd al geweest.
grondstoffen produceren die schaars zijn, dat is de oplossing.
iemand een idee?
aardappels telen is geen goed alternatief.
(om)scholen naar een ander vak misschien?
laat eens wat horen.
Kevers 18 Oktober 2020
Je gaat in de toekomst meer verdienmodellen krijgen waarbij landbouw ruimte levert voor ontwikkeling van economie. In de vorm van stoppersregelingen of extern salderen van latente ruimte bijvoorbeeld. De stikstofuitstoot en bebouwing die op het boerenerf verdwijnt kan ergens anders weer(evt na afroming) gebruikt worden.

Zeker wanneer boeren slecht verdienen is het een mooi alternatief. Zo kan inkrimping dubbel geld opleveren door krimpend aanbod hogere opbrengstprijzen.
Abonnee
Zuidwesten 18 Oktober 2020
Kevers schreef:
Je gaat in de toekomst meer verdienmodellen krijgen waarbij landbouw ruimte levert voor ontwikkeling van economie. In de vorm van stoppersregelingen of extern salderen van latente ruimte bijvoorbeeld. De stikstofuitstoot en bebouwing die op het boerenerf verdwijnt kan ergens anders weer(evt na afroming) gebruikt worden.

Zeker wanneer boeren slecht verdienen is het een mooi alternatief. Zo kan inkrimping dubbel geld opleveren door krimpend aanbod hogere opbrengstprijzen.
Welke economie m'n beste? Als het coronaspook nog s een tijdje wil huishouden dunt dat lekker uit.
Mans 18 Oktober 2020
@Dirk, er zijn heel veel producten die niet schaars zijn en toch aan de prijs zijn, ook producten die een boer moet inkopen. Het punt is dat leveranciers het dan toegevoegde waarde noemen dat producten altijd beschikbaar zijn, en dat is dan een plus op de prijs waard volgens hun.

De boeren zijn altijd gestimuleerd middels toeslagen op marktprijzen te betalen, een constant en voorspelbaar aanbod van een hoog kwalitatief product te leveren. Dat is de toegevoegde waarde die de boer levert. Toen de stimulans zijn werk gedaan had nam de noodzaak voor hoge marktprijzen af. Sommige boeren zijn nog niet ondernemer genoeg om een goede opbrengstprijs of inkoopprijs te bedingen.
Kevers 18 Oktober 2020
Een studiegenoot die melkveehouder was heeft net als zijn een aantal van zijn buren het bedrijf verkocht aan een projectontwikkelaar, op de plek staan nu een aantal logistieke centra, dat is hier nu booming.
Bigg 18 Oktober 2020
Wanneer de vertegenwoordigers van leveranciers en afnemers met goeie zin de auto weer instappe na een gesprek ........heb je het niet goed gedaan...meer druk zetten.......
Abonnee
Dirk 18 Oktober 2020
Nee Mans, alle grondstoffen en producten die niet schaars zijn, zijn goedkoop.
Boeren (ik hoor daar zelf ook bij) hebben geen macht om hun produkten schaars te houden.
Als door externe saldering van stikstofruimte en intrekken van milieuvergunningen enz. in Nederland het volume van de productie van agr. ruwe grondstof merkbaar af zou nemen, hoeft dat nog geen hogere melkprijs te betekenen, immers in de huidige situatie wordt 80 % geexporteerd. Het gaatje dat in onze exportlanden ontstaat wordt moeiteloos door anderen overgenomen. Kijk maar eens hoe de oa. de melkproductie in Polen, Ierland enz. aan het toenemen is.
Hard werken voor weinig is van alle tijden voor een boer. Zal wel zo blijven.

In ieder wil onze gemeente onze stikstofrechten graag hebben en dat biedt wel perspectief.
Ik zou zeggen: kijk allemaal maar in die richting, je bent gek als je dat niet doet
Optm 18 Oktober 2020
Klopt wat je zegt mans, je ziet het in de glastuinbouw een van de best renderende sectoren. Ook hiervoor wordt het grootste gedeelte van wat geproduceerd wordt geëxporteerd. Toch behalen ze zeer hoge rendementen.
Onderduiker 19 Oktober 2020
Neem een voorbeeld aan de tuinbouw en doe net als de tuinbouw
Praat met elkaar en vorm sterke partijen.
Begin eerst eens een gesprek meer zo’n tuidersclub of corporatie
Daar wordt je in ieder geval niet dommer van.
Het voorbeeld is veel dichterbij dan jullie denken denk ik.
Veel succes.
Abonnee
Jan kievit 20 Oktober 2020
De rabobank is 100% verantwoordelijk van de afbraak van de dierhouderij zie artikel in nieuweoogst van zaterdag 17 oktober 2020 van merijn dekkers. advies zoek een goede adviseur om vooral oudere hypotheken te beoordelen dan is rabo stroppenpot zo leeg een fruitteler zonder opvolger
Klover 22 Oktober 2020
@Jan Kievit, ook in de fruitteelt komt het voor. Toeleveranciers en afnemers van de boer die met geld verdient bij de Nederlandse boer hele intergraties opzetten bij onze concurrenten of afzetmarkten in het buitenland. Rechtstreekse concurrentie met de Nederlandse boer.

Productie opstarten en groter maken bij onze concurrenten in het buitenland daar waar geen strenge wet en regelgeving geldt. Initiators van deze praktijken laten de kaars van de boer aan twee kanten branden. (Zie onderstaande link)


https://www.agroberichtenbuitenland.nl/actueel/nieuws/2018/12/21/boomkwekerij-fleuren-ziet-afzetkansen-in-kazachstan
U kunt niet meer reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox