Shutterstock

Nieuws Stikstof

Schouten geeft neerslag stikstof een vaste grens

9 Juli 2021 - 2 reacties

Landbouwminister Carola Schouten stelt voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, een vaste afstandsgrens van 25 kilometer in. Voor de landbouw lijkt deze maatregel op het eerste gezicht een gering effect te hebben, verwachten insiders, maar het is even kijken hoe ze straks in de praktijk wordt toegepast.

Tot dusver wordt bij infrastructurele projecten rekening gehouden met de stikstofneerslag tot 5 kilometer van de weg. Voor woningbouw, landbouw en industrie gelden nu bijvoorbeeld geen afstandsgrenzen. Dit leidde bij veel boerenorganisaties tot gefronste wenkbrauwen, doordat - kort gezegd - op deze wijze voor snelwegen stukken makkelijk de benodigde vergunningen te verkrijgen zijn dan voor een stal. Aan deze discrepantie wil Schouten nu een einde maken, door voor alle projecten die een vergunningstraject in moeten dezelfde afstand van 25 kilometer vast te leggen. 

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Schouten dat "RIVM- en TNO-onderzoeken laten zien dat de keuze voor deze rekenafstand mogelijk en te verantwoorden is." Ecologisch onderzoek of beperkende stikstofmaatregelen buiten deze zone van 25 kilometer, veelal gaat het om geringe uitstoot op grote afstand, zijn dan niet langer nodig.  Voor het effect van projecten op de totale landelijke stikstofneerslag buiten de 25 kilometer komt het kabinet binnenkort met extra (bron)maatregelen, kondigt Schouten vast aan.

Alle bedrijven binnen 25 kilometer
Het rekeninstrument Aerius Calculator, dat gebruikt wordt om de stikstofneerslag te berekenen, wordt aangepast om ervoor te zorgen dat de stikstofneerslag van een bron tot maximaal 25 kilometer wordt berekend. Dit is naar verwachting eind 2021 of begin 2022 gereed, meldt Schouten. 

De maatregel kan er toe dat de totale stikstofdepositie van de landbouw lager gaat uitvallen. In hoeverre dit gunstig uitvalt voor de sector of agrarische bedrijven, is even koffiedik kijken doordat veel maatregelen regionaal worden beoordeeld. Voor individuele veebedrijven of PAS-melders lijkt er vooralsnog niet meer perspectief, doordat veruit de meeste bedrijven ruim binnen de 25 kilometer bij een Natura2000-gebied liggen. Hooguit kan het voor een PAS-melder in Groningen gunstig uitpakken.

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
2 reacties
Abonnee
Piet Reitsma 10 Juli 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/agribusiness/artikel/10893212/schouten-geeft-neerslag-stikstof-een-vaste-grens]Schouten geeft neerslag stikstof een vaste grens[/url]
Aerius rammelt aan alle kanten, nu een afstandscriterium aanhouden geeft aan dat het niet houdbaar is zonder meer metingen te doen. Terug naar af en opnieuw beginnen zal aantonen dat het beleid zoals nu gehanteerd een miskleun is. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald
Abonnee
Kjol 11 Juli 2021
Hoe je ook meet, ze zoeken toch een stok om de sector mee om de oren te slaan. Natuur ipv landbouw moet een 'legitieme' grondslag hebben...
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Politiek Kabinet Rutte IV

BBB juicht niet voor keuze Staghouwer tot minister

Nieuws Stikstof

Ambtenaren LNV wilden knallen met opkooprapport

Nieuws stikstof

Schouten wil 180 bedrijven opkopen in eerste slag

Opinie Geesje Rotgers

Hoe overheid stikstofkritiek poogde te verstikken

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief