Shutterstock

Nieuws Analyse CNV

Krimp veestapel kost ruim 30.000 mensen hun baan

15 Juli 2021 - 11 reacties

De krimp van de Nederlandse veestapel kan 33.000 mensen die werken in de landbouw en agribusiness hun baan kosten. Dat betreft veel werknemers in dunbevolkte regio's met weinig perspectief op een andere baan, heeft CNV geanalyseerd. De vakbond oppert dat werknemers onder meer kunnen worden omgeschoold tot natuur- en landschapsbeheerder.

In de analyse heeft de vakvereniging de boeren die moeten stoppen door de consequenties van het stikstofbeleid van het kabinet niet meegerekend. "In de discussie over inkrimping veestapel gaat het vaak over de boeren. Maar niet over de werknemers in die sector. Terwijl een kleinere veestapel een enorme klap is voor hen. Zeker 30.000 werknemers kunnen getroffen worden als de veestapel krimpt" stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter, in een verklaring. De vakbond spreekt nog van een conservatieve schatting.

Gerelateerde sectoren
Van de banen die verloren gaan, werkt ongeveer eenderde in de landbouw zoals de veehouderij. Tweederde werkt in de agribusiness, zoals de agrarische dienstverlening (loonwerk), distributie, slachterijen en de veevoerindustrie. Het CNV pleit voor een transitiefonds om een hoge werkloosheid in de landbouwsector te voorkomen.

"Het betreft veel mensen die in dunbevolkte regio's werken waar weinig perspectief is op nieuw werk. Een verhuizing naar de Randstad is ingrijpend en bovendien vaak onbetaalbaar. Als de overheid de veestapel wil inkrimpen, moet ze daarom tegelijkertijd over de brug komen met een transitiefonds", aldus Fortuin.

Functies in natuurbeheer
Vanuit dit transitiefonds kunnen werknemers die in de agrarische sector hin baan verliezen worden omgeschoold voor ander werk. CNV ziet daarvoor veel kansen in de zorg- en transportsector. Dit is ook werk dat over heel Nederland gezien beschikbaar is. Pikant is ook dat CNV toekomst voor deze werknemers ziet in het natuur- en landschapsbeheer.

Dit terrein is in basis de reden dat agrarische bedrijven moeten stoppen. 'Een voorbeeld is het leveren van diensten voor natuur- en landschapsbeheer en waterberging/zuivering. Hiervoor liggen vooral mogelijkheden in de buurt van natuurgebieden, veenweidegebieden en het rivierengebied', motiveert CNV de carrièrekansen. 

Een derde optie zijn functies in maatschappelijke ondernemingen. Dit zijn volgens CNV multifunctionele bedrijven, die naast voedsel ook andere maatschappelijke waarden en diensten produceren. Voorbeelden hiervan zijn zorg, recreatie of educatie of nieuwe verbindingen organiseren tussen voedselproductie en consumenten/burgers.

Regenradar
Powered by Agroweer
Reacties
11 reacties
15 Juli 2021
Dit is een reactie op het Boerenbusiness artikel:
[url=https://www.boerenbusiness.nl/agribusiness/artikel/10893275/krim-veestapel-kost-ruim-30000-mensen-hun-baan]Krim veestapel kost ruim 30.000 mensen hun baan[/url]
Het behoudt van de omvang van de varkensstapel is niet van belang voor de varkenshouder. Echter wel voor de aanverwante bedrijven en Wageningen Universiteit deze verdienen voornamelijk aan Massa is Kassa, en voor de boer geldt door minder Massa meer Kassa.

Ze pleiten voor het behouden van een zo groot mogelijk volume in bijvoorbeeld de varkenshouderij. Dit is van zeer groot belang voor het verdienmodel.

Deze bedrijven verdienen hun geld aan volume en het investeren van kapitaal en exporteren van kennis in/naar het buitenland, (productie verplaatsing). Deze ontwikkeling maakt onze concurrenten ijzer sterk en zorgt dat onze afzetmarkten verzadigd raken. Het zou goed zijn wanneer alle aanverwante bedrijven en onderwijsinstellingen een fonds creëren waaruit de boer betaald krijgt om het volume in de markt in stand te houden. De boer faciliteerd het verdienmodel van deze partijen en daar mag best iets tegen overstaan. Een vergelijkbaar systeem zoals de productschappen voorheen onderzoek financieren, met het verschil dat nu de boer betaald wordt voor zijn rol waar vanuit de markt geen vergoeding tegen overstaat. We produceren te slotte op een manier waar deze partijen optimaal rendement kunnen halen.

Productieverplaatsing vindt plaats door kennisdeling en het investeren van kapitaal door Nederlandse aanverwante bedrijven in het buitenland dat verdient is bij de Nederlandse boer. Heeft weinig met politiek te maken.

Gelukkig heeft de warme sanering nog iets recht kunnen trekken maar jammer genoeg betekent een krimp van de Nederlandse varkenssector van 10% Europees gezien een druppel op een gloeiende plaat, (nog niet eens 1% Europees) netto groeit de productie in Europa nog elk jaar fors.

Landbouweconomen zien het liefst de zelfvoorzieningsgraad van de Europese sector met 15% afnemen naar een zelfvoorzieningsgraad van 110% om een gezonde Europese varkensmarkt te creëren. Die 15% lijkt weinig maar is echter al ruim meer dan de totale Nederlandse varkensproductie. En dan te bedenken dat de Nederlandse perifirie nog altijd opzoek is naar groeimogelijkheden van de varkensproductie in het buitenland. De boer zit klem in de oorlog om marktaandeel die de bedrijven uit de periferie met elkaar voeren.


(voorbeeld, google: Investeren in de varkenskolom in Hongarije, Roemenië, Oekraïne en Rusland)

(voorbeeld, google: Sector-Study-Pig-Chain-Argentina-2020) download het onderzoek.

google: wie heeft er vooral baat bij 12 miljoen varkens
Abonnee
Kjol 15 Juli 2021
Ik zou zeggen ook de bevolking direct maar flink inkrimpen. Levert ook flink stikstof winst.
Abonnee
Dirk 17 Juli 2021
Kjol, uit jouw reactie kun je de conclusie trekken, dat je te lang in een te hoge concentratie ammoniak hebt doorgebracht.

Het is nog eenvoudiger als dat jij het jezelf voor kunt stellen, nl. als de bevolking zou krimpen zou dat dalende consumptie tot gevolg hebben en het meest gunstige gevolg zou kunnen zijn, dat er 30000 arbeidsmigranten terug kunnen naar hun thuisland.
Maar dit laatste zag je ook niet, toen de schoenenindustrie, de scheeps-, vliegtuig- en mijnbouw uit Nederland vertrokken.
Krimp van de veestapel zal zelfs geen rimpel in het bnp veroorzaken
Geert 17 Juli 2021
De meeste banen in de sector worden ingevuld door buitenlandse arbeidskrachten. En de banen in het relatiebeheer bijvoorbeeld voegen toch niks toe en werken enkel kosten verhogend.

Commercieel adviseurs, voorlichters, accountmanagers (relatiebeheer) hebben enkel als functie het marktaandeel van de werkgever verhogen. Steek dat geld leiver eens in kwaliteit van het product en slagkracht van de sector, meer verdienvermogen voor de boer zodat een boer kan investeren in de concurrentiepositie en een duurzame toekomst. Wanneer dat in het verleden gebeurd was had er nu een veel gezondere sector gestaan.

Maarja parssieten (aanverwantebedrijven) eten liever net zolang door tot de gastheer (boer) overleden is en zoeken dan weer een nieuwe gastheer om van te kunnen parasiteren.
Drikus 17 Juli 2021
Beste Geert Het is in bijna alle takken waar met menskracht gewerkt moet worden dat het grootste gedeelte al niet meer Nederlander is die er werkt . Dat hoeft geen probleem te zijn wat betreft geld . Als goed is betalen ze hier loonbelasting en de bedrijven waar voor ze werken verdienen aan hun en betalen als goed is ook belasting . Dus ze hebben voor ons land toegevoegde waarde . Dus al ze er niet waren en werk werd niet gedaan zou dat in ieder geval voor Nederland niets opleveren . De andere functies die u noemt hebben op de een of andere manier een recht van bestaan opgebouwd , Dit omdat er gebruik van gemaakt wordt en dat werkt want anders hadden deze allang niet meer bestaan . Niemand is verplicht om van deze mensen gebruik te maken . Maar regels en wetten worden steeds anders en complexer . Als deze mensen die wetenschap en kennis in huis hebben kunnen we meestal niet om hun heen . De een laat zich goed betalen de andere zit het in de prijs van zijn product . De keus is aan de boer of hij daar gebruik van maakt . In deze sector zit veel verborgen werkgelegenheid die rechtstreeks aan de landbouw verbonden zijn . En men moet er ook rekening mee houden dat zij ook weer ergens klant zijn voor kennis en onderhoud enz. . Dus hun weg daar ook mensen weg .Het effect weet je pas als iets er niet meer is . Al zuiden er buitenlanders vertrekken kan het resultaat toch aantallen aannemen die mogelijk nog hoger liggen . Meestal trekt de een de ander mee .
Maikel 18 Juli 2021
Je hebt helemaal gelijk Geert, vergaderingen in de economie worden vaak gevolgd door verschuivingen van arbeidsmarkten en financiële ontwikkelingen. Ook in andere sectoren is er een schreeuwend tekort aan personeel de transitie naar ander werk zal geen probleem zijn. Deze ontwikkelingen zullen een impuls betekenen voor andere sectoren en de Nederlandse economie. De buitenlandse arbeidskrachten die nu werkzaam zijn wisselen toch al vaak van sector of van land, dat is het voordeel van de vele flexibele arbeidskrachten die ingezet worden in de sector.

18 Juli 2021
Het werkterrein van arbeidskrachten die toegevoegde waarde kunnen leveren met wetenschappelijke vakinhoudelijke kennis is toch al voornamelijk internationaal, net zoals die van de bedrijven uit de periferie.
schoenmakers1 18 Juli 2021
volgens mij is het altijd zo, als je iets niet wilt wat goed is, en dat weggooit dat je ook kwijt raakt wat je wel wilt, ga toch niet destructief een sector om zeep helpen, enkel omdat je haat heb tegen die manier van leven, is in het verleden al vaker gebeurd, maar nog nooit goed gekomen
Gert 18 Juli 2021
schoenmakers1 schreef:
volgens mij is het altijd zo, als je iets niet wilt wat goed is, en dat weggooit dat je ook kwijt raakt wat je wel wilt, ga toch niet destructief een sector om zeep helpen, enkel omdat je haat heb tegen die manier van leven, is in het verleden al vaker gebeurd, maar nog nooit goed gekomen
Klopt schoenmakers, er is altijd teveel gewerkt aan het vormgeven van een klimaat waarin de verdienmodellen van de periferie optimaal kunnen renderen, en te weinig naar hoe we een (primaire)sector met een gezond toekomstperspectief en concurrentiepositie neer kunnen zetten. En dat heeft geleidt tot weerstand en afbraak.
Abonnee
Kjol 19 Juli 2021
Dirk schreef:
Kjol, uit jouw reactie kun je de conclusie trekken, dat je te lang in een te hoge concentratie ammoniak hebt doorgebracht.

Het is nog eenvoudiger als dat jij het jezelf voor kunt stellen, nl. als de bevolking zou krimpen zou dat dalende consumptie tot gevolg hebben en het meest gunstige gevolg zou kunnen zijn, dat er 30000 arbeidsmigranten terug kunnen naar hun thuisland.
Maar dit laatste zag je ook niet, toen de schoenenindustrie, de scheeps-, vliegtuig- en mijnbouw uit Nederland vertrokken.
Krimp van de veestapel zal zelfs geen rimpel in het bnp veroorzaken
Och, laat iedereen zijn steentje bijdragen, ook de immigranten.
info 19 Juli 2021
Dat er 30.000 minder plaatsen zullen zijn is al vele jaren aan de orde als we zien dat rond de jaren 70 de boer rond de 20 koeien had en 200 vleesvarkens, dat nu er veelvouden door één man worden verzorgt . Hierdoor zijn heel veel mensen minder nodig voor dezelfde of zelfs hogere productie . De mens word vervangen door de techniek bv melkrobots , automatische voersystemen voor varkens en kippen.
Ik denk wel eens de overproductie is veroorzaakt door de technische vooruitgang van na 1970 , toen had niet iedereen telefoon nu hebben de kinderen van 6 jaar al een smartphone met de hele wereld erop.
Deze techniek zullen ook de jaren na deze doorgaan met verbeteringen en zullen onze producten economischer worden geoogst door op robot gelijkende machines kijk naar de machines die geen bestuurder meer nodig hebben , trekkers met kopakker manisch ment zijn al enkele jaren te koop en doen hun intrede of we willen of niet het gaat gewoon door. Daardoor zie ik voor de toekomst een afname van personen die werkzaam zijn in de landbouw , en de kostprijs zal meer worden bepaalt door machinekosten en minder door arbeidskosten.
U kunt niet meer reageren.
Boerenbusiness Award

Win jij dit jaar de Agribusiness Award?

Maak kans op een mediapakket en een vervolgtraject van ABN AMRO

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

Nieuws Stikstof

'Natuur enkel beoordelen op depositie is bizar'

Opinie Chris van Bruggen

Verslaafde consument doet krimp landbouw teniet

Opinie Sjaak vd Tak en Roy Meijer

Staar je niet blind op de stikstofmodellen

Nieuws Grond

Aerius accepteert geen kleinere natuurgebieden

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief