Natuurbeheer

limagrain

Aangeboden door Limagrain

Agrarisch natuurbeheer voor veehouders

In de moderne Nederlandse landbouw kunnen we niet om agrarisch natuurbeheer heen. Agrarisch ondernemers leven van en met de natuur maar moeten dat meer dan ooit zichtbaar maken aan de omgeving. Dat vraagt om praktische toepassingen van agrarisch natuurbeheer.
11 Maart 2022
Mark Rutte

Opinie Krijn J. Poppe

Beslist centrale overheid of samenwerken in de regio?

Van verschillende kanten wordt er gepleit voor meer regie op de ruimtelijke ordening. De rijksoverheid moet dan meer bepalen waar de woningbouw en de bossen komen. Is dat wel verstandig, zo vraagt Krijn Poppe zich af.
7 December 2021
stikstof natuur

Nieuws Stikstof

'Natuur enkel beoordelen op depositie is bizar'

Bij de beoordeling van stikstofgevoeligheid van natuur moet de overheid niet alleen maar kijken naar de kritische depositiewaarde (KDW) van natuurgebieden, maar vooral ook kijken of de natuur in een goede staat verkeert, of kan worden gebracht via zaken als peilaanpassing.
12 November 2021
wolf

Nieuws Wildbeheer

'Schouten moet ontheffing status wolf aanvragen'

De wolf geniet op dit moment de hoogst beschermende status in de Europese Unie. Deze status, die al 30 jaar geldt, moet worden herzien. Daarvoor pleit onder andere Europarlementariër Bert-Jan Ruissen van de SGP. Ook moet demissionair minister van Landbouw Carola Schouten volgens hem een derogatie verzoek doen om actiever beheer sneller mogelijk te maken.
3 November 2021
Boerenbusiness

Opinie Chris van Bruggen

Verslaafde consument doet krimp landbouw teniet

Omdat Nederland het grootste deel van zijn agrarische productie exporteert, is het de afgelopen 10 jaar populair geworden om onze boeren af te serveren als vervuilende exporteurs. Is dat hun schuld?
3 November 2021
natuur bos

Opinie Sjaak vd Tak en Roy Meijer

Staar je niet blind op de stikstofmodellen

Het Korenburgerveen bij Winterswijk is een mooi stukje natuur. Volgens de theoretische stikstofmodellen gaat het niet goed met dit Natura 2000-gebied. Maar onderzoekers treffen er natuur aan die alleen maar mooier wordt.
27 Oktober 2021
sloot natuur

Nieuws Grond

Aerius accepteert geen kleinere natuurgebieden

Herziene informatie over beschermde habitat- en natuurgebieden die wordt aangeleverd voor de Aerius-calculator van het RIVM kan alleen maar leiden tot instandhouding of vergroting van deze gebieden.
27 September 2021
natuur Natuurbeheer

Nieuws Biodiversiteit

Natuurgebieden met strikje erom naar de beurs

Investeerders met een groen hart kunnen gaan beleggen in 'natural asset companies' (NAC), ofwel natuurwaarde-bedrijven. Dit hebben de aandelenbeurs in New York en de Intrinsic Exchange Group (IEG) bekend gemaakt.
24 September 2021

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox