Agrifoto

Nieuws Aardappelen

Welke factoren beïnvloeden het aardappelareaal?

3 December 2019

Terwijl nog niet alle aardappelen uit de grond zijn, wordt door de akkerbouwers alweer gepuzzeld voor het komende seizoen. Hebben factoren als oogst- en beregeningscapaciteit invloed op het aardappelareaal voor 2020?

Grote aardappeltelers, met vooral een flink areaal op kleigrond, hebben met man en macht moeten werken om alle aardappelen boven de grond te krijgen. Dat is niet overal gelukt. Naar schatting zit nog zo’n 5% van het areaal consumptieaardappelen in de grond, goed voor 2.800 hectare. In België moet naar verluidt nog 1.400 hectare worden gerooid (1,4% van het areaal).

Grondbeschikbaarheid
Mogelijk heeft het niet tijdig kunnen oogsten invloed gehad op het in te plannen areaal. De andere factor kan de capaciteit bij het beregenen zijn. Met name in de zuidelijke en de oostelijke zandgebieden is dit veelal een beperkende factor. De beschikbaarheid van grond kan een stijgend effect bewerkstelligen op het areaal voor 2020. Zeker als er meer veehouderijen stoppen. Daarnaast is het areaal snijmaïs dit jaar met 9% afgenomen (15.836 hectare), waardoor eveneens meer hectares vrijkomen.

Naast marktinvloeden en grondbeschikbaarheid, mag ook de invloed van gewasbeschermingsmiddelen niet worden uitgevlakt. Zo hebben telers te maken met het verdwijnen van diquat voor loofdoding, en chloorprofam voor kiemremming. Dit vergt vooral in het rassenpakket aanpassingen.

Strategie van afnemer
Naast de teler, voert ook de verwerkende industrie een strategie. Voor het seizoen 2019/2020 hebben zij gerekend met een aardappelvolume tussen de 27,5 miljoen en 28 miljoen ton in de EU-5, om te voorzien in behoefte. Dat betekent dat de bijgebouwde capaciteit wordt benut en voldoende aardappelen beschikbaar zijn voor het lange seizoen, na de kleine oogst van 2018.

Dit jaar bedraagt het areaal in de EU-5 652.200 hectare, wat bij een goed groeiseizoen de potentie heeft om 30 miljoen ton aardappelen te leveren. De verwachting van marktinsiders is daarom dat verwerkers het areaal voor oogst 2020 insteken op basis van voldoende grondstof. Of dit een veel groter areaal zal zijn is nog de vraag. Een gelijk areaal, dan wel een kleine toename van 1%, is het meest aanemelijk.

boerenbusiness.nl

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappel- en granenmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen.
Ziektedruk - Phytophthora
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief