Agrifoto

Inside Aardappelen

Bewaarstrategie LWM werpt vruchten af

14 Februari 2020 - Niels van der Boom

Aardappelverwerker Lamb Weston/Meijer (LWM) zet al veel langer in op het lang bewaren van aardappelen. Deze kennis werpt, met het verdwijnen van CIPC, zijn vruchten af. Om de stijgende bewaarkosten goed te maken wordt de contractprijs verhoogd.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

"Aan begeleiding is bij ons geen gebrek", zo denkt Marc Verhooren. Hij vervult binnen LWM de functie van Commercial Potato Manager HAFPAL. (Het aardappelteeltgebied dat loopt ten westen van Hamburg, Frankfurt, Parijs, Le Havre red.) "We hebben een ervaren groep langbewaarders die hierop hebben ingestoken. Middels studieclubs wordt de kennis gedeeld en verbeterd. Telers leren van elkaar. Ook moedigen we al langer het gebruik van mechanische koeling aan. Ik zie meer uitdaging voor de telers die grofweg tussen januari en april leveren. Zij moeten een bewaarstrategie kiezen die past bij de uitgangssituatie."

Extra verhoging bij Innovator
Naast nauw contact tussen afnemer en teler voert LWM een prijsverhoging door in de vasteprijscontracten om tegemoet te komen in de hogere kosten. De basisprijs voor de groep waar Fontane en Challenger in zitten blijft gelijk aan vorig seizoen. De groep met Innovator en Lady Anna krijgen er structureel €0,25 per 100 kilo bij. Voor Ivory Russet geldt nog een extra plus van €0,25. Wie een 2-jarig contract afsluit mag rekenen met een prijsverhoging van €0,50. Een 3-jarig contract is maatwerk. Beide rassengroepen krijgen vanaf week 17 een verhoging in de bewaarvergoeding. Die bedraagt €0,80.

Concreet ziet het er voor 2020-2021 zo uit: Fontane doet aan de start van de hoofdoogst af land (week 37) €9,80 en Innovator €11,55. In week 17 is dat €15 voor Fontane en €16,75 bij Innovator. In week 26 zijn de bedragen opgelopen tot € 18,63 bij Fontane en €20,38 voor Innovator. Dit is inclusief een vergoeding voor levering uit de mechanische koeling. Deze bedraagt op week 26 €1,40.

Pootgoedprijzen
De genoemde prijzen gelden voor de maat 40 millimeter opwaarts. Voor 35-40 millimeter betaalt LWM een dagprijs uit. De kwaliteitspremies blijven voor komend seizoen ongewijzigd. Bij de rassen Fontane en Challenger is een verhoging in de pootgoedprijs doorgevoerd. De rest blijft stabiel. LWM schat in dat het areaal licht toeneemt onder bestaande telers.

In de contractvoorwaarden is een extra regel opgenomen, afkomstig van de Vavi, over het reinigen van bewaarplaatsen waarin gebruik is gemaakt van CIPC. Hierin wordt gesteld dat telers, samen met de rest van de keten, maximale inspanning moeten leveren om de bewaring te reinigen. Omdat de zaak nog loopt, aangaande een T-MRL, is het nu lastig oordelen over de definitieve situatie. Daarvoor moet de gehele sector zich inspannen, zo is de visie van de verwerker.

Strakke planning
"Met 1,4 Sight hebben we al jaren goede ervaringen in onze bewaringen in Oostenrijk", zegt Verhooren. "Ook in de nieuwere schuren in Nederland worden vaak al alternatieven gebruikt. Welke kiemremmer het beste werkt verschilt per situatie. Met ethyleen houden we nog een slag om de arm. Koud bewaren is wellicht mogelijk, wanneer maar geleidelijk wordt opgewarmd over een periode van 4 weken. ‘Koudesuikers’ vormen dan geen issue bij de bakkleur. Suikervorming door veroudering is een ander verhaal. Belangrijk is daarom de partij niet te laten slijten."

"Een nog strakkere planning is eveneens vereist, omdat alternatieve middelen een langere wachttijd kennen", weet Verhooren. "In een cel waar was gegast kon je eerder gaan scheppen. Nu moet je zeker 4 weken wachten. Dit vergt vanuit de fabriek een goede planning. De nieuwe oogst start voor de meeste fabrieken pas in week 30. We draaien lang door op de oude oogst. Je weet immers wat je in de schuur hebt liggen, terwijl een nieuwe oogst altijd onzekerheid met zich meebrengt. Telers hebben het in de vingers om zo lang te kunnen bewaren."

Ziektedruk - Phytophthora
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden