Shutterstock

Nieuws Aardappelen

VS tovert fors meer aardappelen uit hoge hoed

10 Juli 2023 - Niels van der Boom

Dat het aardappelenareaal in de Verenigde Staten dit jaar ging groeien, daar was de sector het al over eens. Officiële cijfers van het landbouwministerie USDA verbazen wat de omvang van deze groei betreft. Met name in dé aardappelstaat Idaho hebben telers gehoor gegeven aan de vraag naar meer aardappelen.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

De overeenkomsten tussen Europa en de VS waren niet eerder zo groot. In beide teeltgebieden speelt mee dat weersextremen de aardappelteelt behoorlijk parten hebben gespeeld, met lagere opbrengsten tot gevolg. Tel daar een forse kostenstijging bij op en (tot voorkort) aantrekkelijke alternatieven dankzij hoge graanprijzen. Anderzijds is er de verwerkende industrie die, gevoed door een torenhoge vraag naar aardappelproducten, over meer grondstof wil beschikken om aan die vraag te voldoen.

Fikse groei in Idaho
Insiders gingen eerder dit jaar uit van 2,5% groei, goed voor 373.500 hectare. De Amerikaanse ambtenaren in Washington doen daar een flink schepje bovenop. Zij komen met 384.000 hectare op de proppen. Dit betekent 5,3% meer aardappelen dan er in 2022 werden geteeld. Meest opvallend is toch wel dat in aardappelstaat Idaho 14.100 hectare meer aardappelen verbouwd worden dit seizoen. Een groei van 12%.

Met 133.500 hectare is deze staat verreweg de belangrijkste aardappelleverancier binnen de VS. Washington – de nummer 2 – volgt op afstand met 64.750 hectare. Daar neemt het areaal 3% toe. Ook de telersorganisatie UPGI in Idaho rekende niet met zo'n areaalgroei. Volgens het USDA heeft de grote vraag naar fritesaardappelen vanuit de industrie ervoor gezorgd dat telers behoorlijk meer aardappelen in de grond hebben gestopt.

Krimp
Procentueel gezien laat Californië de grootste toename zien, maar in hectares is die groei van bijna een kwart, met 1.600 hectare, minder indrukwekkend. Texas, Minnesota en Oregon zijn de enige staten die een krimp in de teelt laten zien.

Wat betekent deze onverwachte move voor de definitieve opbrengst in de VS? De groeiomstandigheden in Idaho zijn bijna perfect te noemen dit seizoen tot dusver, en ook in Washington staan de gewassen er goed voor. Het is lastig zeggen wat de uiteindelijke hectareopbrengst gaat zijn. Gerekend met het langjarig gemiddelde – van omgerekend 51,55 ton per hectare – kom je uit op 19,65 miljoen ton voor de dertien grootste staten. Maar liefst 1,86 miljoen ton meer dan vorig jaar werd gerooid, ruim 10% meer. Het verschil is mede zo groot vanwege tegenvallende opbrengsten vorig najaar en een historisch klein areaal.

Uitkomst bepalend
Of deze cijfers werkelijkheid worden, blijft afwachten. De hoofdoogst van consumptieaardappelen heeft nog acht tot tien weken te groeien. Die periode is bepalend voor de opbrengst en kwaliteit. Pakken de cijfers inderdaad uit zoals USDA ze nu schetst, dan betekent het dat de Amerikaanse aardappelsector uit een dal op kan krabbelen en de binnenlandse vraag weer beter kan bedienen, terwijl tegelijkertijd ook een betere exportpositie wordt verkregen.

Regenradar
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox