Agrifoto

Nieuws Droogte

Beregenverbod maand eerder op de Veluwe

4 Juni 2019

Waterschap Vallei en Veluwe heeft voor een gedeelte van hun gebied een onttrekkingsverbod ingesteld voor beregenen met oppervlaktewater. Het beregenverbod gaat woensdag 5 juni in. In een deel van het werkgebied mag nog wel water worden onttrokken.

Het is het derde waterschap dat een onttrekkingsverbod heeft ingesteld. Een gebrek aan neerslag maakt dat oppervlakte- en grondwaterstanden dalen. Na vorig jaar zijn de voorraden erg laag. Waterschappen proberen hier vroegtijdig op in te spelen.

Uitzonderingen
De gebieden waar waterschap Vallei en Veluwe water kan inlaten uit de IJssel, Nederrijn of randmeren zijn vrijgesteld van het verbod. De lijst met alle polders is op hun website te vinden. Het zijn voornamelijk de hoger gelegen zandgronden die een zeer lage waterstand hebben. Aangezien de verdamping toeneemt, in combinatie met een oplopend neerslagtekort, is het waterschap genoodzaakt maatregelen te nemen.

Met het verbod moet de grondwaterstand worden aangevuld en moet de verslechtering van de waterkwaliteit worden tegengegaan. Naast boeren, mogen ook particulieren, sportvelden en industrie geen oppervlaktewater onttrekken. Vorig jaar stelde het waterschap op 2 juli pas een onttrekkingsverbod in.

boerenbusiness.nl

Niels van der Boom

Niels van der Boom is senior redacteur akkerbouw bij Boerenbusiness. Hij bericht vooral over de aardappel- en granenmarkt. Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen.
In tijden als deze houden we je graag op de hoogte van objectieve en transparante marktinformatie, aangevuld met heldere prijzen en noteringen. Daarom haal je deze maand meer uit jouw gratis Boerenbusiness Account. Je krijgt van ons in de maand juli 10 gratis premium-artikelen cadeau. Meld je aan
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Achtergrond Beregening

'Nieuwe irrigatietechnieken tegen opmars verzilting'

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief