Shutterstock

Nieuws Liquiditeitmonitor ABN Amro

Cashflow akkerbouwer op de kop

28 Juli 2020 - Erik Colenbrander

De kasstroom in het tweede kwartaal van dit jaar wijkt fors af van het normale beeld, vanwege de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van ABN Amro en Wageningen Economic Research.  

In de akkerbouwketen leidde de coronacrisis al in de eerste weken tot soms forse vraaguitval. Vooral de vraag naar fritesaardappels stortte in. In het eerste kwartaal 2020 lagen de opbrengsten van fritesaardappelen al lager dan in 2019 als gevolg van lagere prijzen. Mede door het begin van de coronacrisis in maart. In het tweede kwartaal 2020 viel de export en de binnenlandse afzet van frites zeer sterk terug door sluiting van het out-of-home segment. Vanuit de overheid is er een compensatieregeling van in totaal 50 miljoen euro voor fritesaardappeltelers voor de geleden schade opgesteld.

Daling forser dan normaal
De gemiddelde stand op de lopende rekening van akkerbouwbedrijven daalde in de loop van het tweede kwartaal tot iets minder dan €20.000, op het einde van het tweede kwartaal. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2019 is dit een daling van €7.000 euro. Een beperkte daling in de loop van het jaar is overigens niet ongebruikelijk. Het tweede (en derde) kwartaal zijn doorgaans kwartalen waarbij de stand omlaag gaat vanwege de uitgaven voor de teelt, terwijl gewasopbrengsten afnemen.  

Lagere kosten 
Niet alleen bleven de ontvangsten in het tweede kwartaal achter, ook de toegerekende kosten vielen ongeveer €2.600 euro lager uit dan vorig jaar, ondanks extra kosten voor beregening en overzaai. In verband met de gevolgen van de coronacrisis hebben banken ondernemers namelijk aangeboden om gedurende 6 maanden geen aflossingen en soms ook geen rente te laten betalen.

Daar is door banken verschillend invulling aan gegeven en door ondernemers wisselend gebruik van gemaakt. Gevolg is dat bij veel ondernemers de aflossingen van maart naar april verschoven. Dit vertekent het beeld van de maandelijkse liquiditeitsontwikkeling in maart gunstig en in april ongunstig.  

De betalingen aan de belastingdienst zijn dit jaar een stuk lager dan voorgaand jaar, waarschijnlijk doordat betalingen tijdelijk zijn opgeschort. Ondernemers hebben dit kwartaal verder minder leningen opgenomen voor investeringen. 

Matige vooruitzichten rest 2020
Door de grote voorraden frites en de uitbreiding van het aardappelareaal in Noordwest-Europa wordt onder normale groeiomstandigheden prijsdruk verwacht voor de aardappeloogst van 2020. Door het droge voorjaar kan de productie echter nog getemperd worden, wat juist weer een opwaarts effect op de prijs kan hebben. 

Er werden de afgelopen periode weer volop aardappelen verwerkt vanuit de oogst van 2019, schrijft ABN Amro. De contracten worden nagekomen door de verwerkers, maar veelal 2 maanden later dan gepland. De verwachting is dat in het derde kwartaal een kleine inhaalslag kan worden gemaakt, ook doordat de afhandeling van poolcontracten naar achteren is geschoven omdat de definitieve prijs nog niet vastgesteld kan worden.

Naast de uitgestelde inkomsten zijn ook een aantal kostenposten (zaai- en pootgoed, GBM, kunstmest) uitgesteld tot het derde kwartaal. Voor suikerbieten verwachtte Cosun begin dit jaar een prijs die rond het niveau van oogst 2019 zal liggen. Door de corona crisis daalde de vraag naar suiker, waardoor de vooruitzichten er minder goed uitzien. Daarnaast zullen de resultaten van Aviko (onderdeel van Cosun) ook achterblijven, waardoor ook deze plus op de suikerprijs achterwege blijft. De export van uien loopt nog moeizaam, maar de prijsontwikkeling is positief.  

Vervroegde uitbetaling rechten
Er zijn ruim 13.000 agrarische ondernemers die bij RVO een voorschot hebben aangevraagd voor uitbetaling van de betalingsrechten om deze in juli te ontvangen. Dit voorschot bedraagt €300 per subsidiabele hectare. Voor het gemiddelde akkerbouwbedrijf is hier een voorschot van bijna €20.000 mee gemoeid, berekende Wageningen Economic Research. 

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden