Eigen foto

Nieuws Waterbeheer

Boeren moeten beloning krijgen voor waterprestatie

25 September 2020 - Redactie Boerenbusiness

Medio september startte agrarisch waterbeheer deskundige Wolter van der Kooij als lector agrarisch waterbeheer aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Een belangrijke stap op weg naar het realiseren van de droom dat boeren beloond worden voor waterprestaties.

Van der Kooij wil bewerkstelligen dat agrarisch ondernemers die zelf maatregelen nemen om de waterkwaliteit, waterberging en waterbeschikbaarheid te verbeteren, worden beloond voor behaalde resultaten. Boeren die dat verdienen hebben inzicht in de gevolgen van hun werkzaamheden en hebben kennis van zaken op het gebied van agrarisch waterbeheer. Op hun bedrijven zijn alle sloten natuurvriendelijk ingericht en beheerd. In combinatie met een helofytenfilter hebben sloten ook een waterzuiverende werking. Elke tweede sloot heeft een stuw, waarmee precisiewatermanagement, door water vast te houden en in te laten en ook tijdig af te voeren, op bedrijfsniveau gerealiseerd kan worden. 

Overal in de regio staan bodemvochtsensoren en wordt de waterkwaliteit gemonitord.  Uitgebreide wateranalyses worden door het waterschap uitgevoerd en de resultaten worden intensief gecommuniceerd met de boeren en met de burgers.  

Aeres Farms demonstratieproject
Het begin van dit vergezicht van de kersverse lector is al zichtbaar. Op de schoolboerderij in Dronten, genaamd Aeres Farms. Daar is een helyfotensloot ingericht. De sloot is afgezet met een stuw en in de sloot groeien planten die het water zuiveren (helofyten). Met de helofytensloot kan de schoolboerderij zelf het waterbeheer regelen, wordt het water gezuiverd en neemt de biodiversiteit toe. 

Op een deel van het dak van de zogenaamde Weidestal van Aeres Farms is een moerasdak ingericht. Licht vervuild water wordt over het dak geleid en gezuiverd en vervolgens geloosd. Dit systeem werkt ruimtebesparend en kan ook in stedelijk gebied worden toegepast. Op het akkerbouwbedrijf van Aeres Farms is een fertigatieproef opgezet. Fertigatie houdt in dat irrigatie wordt gecombineerd met de toediening van voedingsstoffen, op een heel zuinige efficiënte manier.

Leiding nodig in waterbeheer
De ervaringen die op Aeres Farms worden opgedaan, wil Van der Kooij vervolgens verspreiden over de zone Dronten-Lelystad. Daarmee hoopt hij zijn steentje bij te dragen aan de agrarisch waterbeheer problematiek. Want het veranderende klimaat heeft volgens hem grote gevolgen voor het waterbeheer in de landbouwgebieden. "Er is in toenemende mate sprake van extreme droogte en periodes met wateroverlast. Daarnaast blijft de waterkwaliteit in de landbouwgebieden aan de matige kant. Er zijn dringend maatregelen nodig, maar er wordt maar aarzelend opgetreden. Niemand lijkt het echt op te pakken. Wie neemt de leiding?"

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden