Shutterstock

Nieuws Akkerbouw

Onderzoek naar duurzame gewasbescherming

9 Februari 2021

Telers van bladgewassen hebben de handen ineen geslagen en doen een 4-jarig onderzoek naar het vergroten van de plantweerstand en de mogelijkheden voor duurzamere gewasbeschermingsmiddelen. Volgens GroentenFruit Huis, een van de initiatiefnemers, is verduurzaming belangrijk voor de hele keten en het voortbestaan van kleine teelten.

Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen staat onder druk doordat de consument vraagt om verduurzaming van de voedselproductie. Het ministerie van landbouw erkent dat het beschikbare middelenpakket steeds minder toereikend wordt voor een adequate bestrijding van ziekten, plagen en onkruid.

Het onderzoek is een publiek private samenwerking (PPS) waar onder andere het bladgewassencollectief Bladycol, Knolselderijtelersvereniging Nederland, GroentenFruit Huis, Vollegrondsgroente.net en het ministerie van LNV aan deelnemen.

Onderzoek naar alternatieven
In het uitvoeringsprogramma toekomstvisie gewasbescherming 2030 van het ministerie van LNV wordt met name voor de kleine teelten het beperkte middelenpakket als risico gezien. Fabrikanten leggen vanuit bedrijfseconomisch perspectief minder nadruk op het ontwikkelen van nieuwe middelen. De ontwikkeling en toelating zijn duur en de afzet is beperkt. Bladgewassen kunnen last hebben van schimmels en insecten en om schade te voorkomen is in veel gevallen ingrijpen met chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig.

Het onderzoek wordt ook gedaan om gehoor te geven aan de wensen vanuit de samenleving voor alternatieve en duurzame methoden van gewasbeschermingen. Bij het onderzoek wordt ingezet op 5 elementen: weerbare rassen, gebruik van laag risico gewasbeschermingsmiddelen, inzet van waarschuwingsmodellen en sensoren, risico inventarisatie van nieuwe stoffen en de kans op residuen en microbiologische besmetting.

"Door de uitdagingen die het omlaag brengen en verdwijnen van gewasbeschermingsmiddelen met zich mee brengt, zien we dat steeds meer wordt geëxperimenteerd met zogenaamde 'groene middelen' en biostimulanten of plantversterkers" zegt Daan van Empel, programmamanager Duurzaamheid en Voedselveiligheid bij GroentenFruit Huis. "Het is belangrijk dat de voedselveiligheid van het eindproduct de aandacht krijgt die het verdient bij dergelijke wijzigingen in teeltstrategieën, zodat we als groente- en fruitsector de voedselveiligheid onverminderd kunnen borgen." Het is volgens hem belangrijk dat consumenten erop kunnen blijven vertrouwen dat het voedsel en de productie daarvan veilig is en blijft. Bovendien wordt dit door keten partijen zoals supermarkten geëist.

boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een klein akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland).
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Nieuws Melk

FrieslandCampina steekt 1,5 miljard in CO2-reductie

Nieuws Investering

Amsterdamse investeerder richt pijlen op agri-food

Nieuws Varkens

Vion: 'Duurzame keten van waarde voor toekomst boer'

Nieuws Benoemimg

Rabobank benoemt hoofd mondiale voedseltransitie

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf je in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief