Agrifoto

Achtergrond Duurzame landbouw

Verduurzamen landbouw vraagt om maatwerk

18 November 2021

Anders dan beleidsmakers vaak denken, is er voor het verder verduurzamen van de landbouw niet één universele oplossing. Dat is de belangrijkste uitkomst van een meta-analyse van de Universiteit van Basel. Een duurzaam landbouwsysteem moet ontworpen worden met de lokale behoeftes in gedachte en in overleg met de plaatselijke boeren.

Bij het verduurzamen van de landbouw staan volgens de onderzoekers bij overheden en andere organisaties drie principes centraal: 'no-till', vasthouden van gewasresten en vruchtwisseling. No-till-landbouw, waarbij de grond niet geploegd of op een andere manier bewerkt wordt voor het zaaien, krijgt daarbij internationaal de meeste aandacht. Het gedachte achter no-till is dat de grond beter beschermd is tegen erosie, meer koolstof vasthoudt en dat het een positief effect heeft op de gewasopbrengsten.

Wat er precies onder no-till wordt verstaan, is echter nooit precies omschreven. Dat levert grote verschillen op in de onderzoeken die naar deze landbouwtechniek zijn gedaan. Sommige wijzen uit dat de techniek zeer effectief is, terwijl andere geen positief effect vaststelden. Ondertussen zagen verschillende boeren hun opbrengsten dalen door no-till.

Veel meer factoren van belang
Professor Nikolaus Kuhn van de Universiteit van Basel en Liangang Xiao van de Universiteit van Noord-China hebben daarom een meta-analyse gedaan met de resultaten uit 49 verschillende studies. Ze concluderen daaruit dat doelen waarvoor no-till wordt ingezet, zoals het vastleggen van koolstof, bescherming tegen erosie en verhogen van de gewasopbrengsten, niet verbeterd worden door no-till. Pas als de gewasresten na de oogst achterblijven treedt er in combinatie met no-till een verbetering op.

Kuhn waarschuwt in een toelichting op de studie op de site van de universiteit dat (internationale) organisaties te veel focussen op versimpelde universele oplossingen. "De natuur kent te veel verschillen om met één techniek overal goede resultaten te behalen." Om boeren enthousiast te houden voor de aanbevelingen van wetenschappers en beleidsmakers is het volgens Kuhn belangrijk te stoppen met het zoeken naar algemene oplossingen. In plaats daarvan moet de focus gelegd worden op technieken en methoden die toegespitst zijn op de lokale omstandigheden en in samenwerking met de mensen die de grond daadwerkelijk bewerken.

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten
boerenbusiness.nl

Jurphaas Lugtenburg

Is redacteur bij Boerenbusiness en focust zich vooral op de akkerbouwsectoren en de voer- en energiemarkt. Ook heeft Jurphaas zelf een akkerbouwbedrijf op Voorne-Putten (Zuid-Holland). Wekelijks presenteert hij de Marktflits Granen
Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox