Agrifoto

Nieuws pootaardappelen

Pootgoedexport Europa al op tijd van start

21 Februari 2024 - Jesse Torringa

Het is geen verrassing gezien de magere pootgoedopbrengst, maar de export naar Afrika ligt ongeveer een derde lager dit seizoen. Echter loopt Europa tot op heden juist voor op afgelopen seizoen, blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO).

Heb je een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

De magere pootgoedopbrengst van 2023 is goed terug te zien in de exportcijfers tot en met 31 januari. In totaal is er 370.709 ton pootaardappelen geëxporteerd volgens de NAO, bijna 20% minder dan afgelopen seizoen. Helemaal eerlijk is de vergelijking met vorig seizoen niet door de goede pootgoedopbrengst van 2022, maar het huidige exportvolume ligt net iets boven het droogtejaar van 2018. 

Run op pootgoed in Europa
De 20% achterstand in uitvoer komt tot op heden door een lagere afname in Afrika en Azië en niet door Europa. De exportcijfers naar Europa lopen zelfs voor. De uitvoer naar EU-bestemmingen staat inmiddels op 134.270 ton, een kleine 4% meer dan afgelopen seizoen in hetzelfde tijdsbestek. Dit is wel opvallend gezien de lagere opbrengst, maar hieruit kan worden geconcludeerd dat er een grote toeloop is op pootgoed door afnemers. Zij ontvangen waarschijnlijk eerder dan anders hun vrachten om zeker te zijn van bepaalde tonnages. Het betekent wel dat de partijen langer in de bewaring staan in de afzetgebieden.

Dat wil niet zeggen dat landen opeens al het gros van hun pootgoed binnen heeft, maar de groei in export ondanks de opbrengst is wel een teken aan de wand. Opmerkelijke mutaties naar Europese bestemmingen zijn er niet echt. Spanje valt wel op met 25% hogere export vergeleken vorig seizoen en komt uit op 26.205 ton. Frankrijk moet het grootste deel nog afnemen voor dit seizoen, maar loopt met 7.529 ton procentueel gezien al wel ver voor. Ook Italië heeft 20% meer afgenomen tot op heden maar heeft ook nog maar pas de helft binnen van wat zij doorgaans afnemen. Duitsland en België lopen juist weer wat achter. 

Andere opvallende namen in de pootgoedexport die buiten de Europese Unie vallen maar wel aan Europa grenzen, zijn het Verenigd Koninkrijk en Turkije. Het Verenigd Koninkrijk nam tot op heden bijna het dubbele(97%) volume af in dezelfde periode als vorig jaar. Voor Turkije geldt hetzelfde.

Krimp zit in Afrika en Azië
De forse achterstand is dit seizoen terug te zien in de overzeese export. De export naar Afrika is op wat enige correctie na wel klaar. In totaal nam het continent 125.927 ton af, een daling van 33% vergeleken een seizoen eerder. Landen die veel tonnages afnemen zoals Egypte en Algerije, hebben allemaal minder pootgoed afgenomen. Egypte nam bijna de helft minder pootgoed af, Algerije 30% en Marokko een vergelijkbaar percentage. In Azië en het Midden-Oosten kan de export nog wat verder oplopen de komende maand, maar veel zal het niet zijn. Zij namen samen 32% minder pootgoed af. Nederland voerde 9.517 ton uit naar Irak, zo'n 48% minder. De uitvoer naar Pakistan slonk naar 7.318 ton, zo'n 40% minder. Daarnaast namen de meeste landen allemaal wat minder af. Een van de weinige landen die wel meer afnam, is Israël dat ondanks de spanningen 10% extra pootgoed liet komen.

Niet enkel de lagere pootgoedopbrengst en beschikbaarheid leidt tot afname in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Ook de hogere kosten voor pootgoed, de lagere beschikbaarheid van valuta en politieke onrust in sommige landen zorgen voor een lagere uitvoer naar landen. Zo is er door de onrust in Sudan slechts 2.020 ton uitgevoerd terwijl dit vorig jaar bijna 9.000 ton was. Datzelfde geldt voor Syrië, waar 3.623 ton aardappelen naartoe werd geëxporteerd tegenover 14.247 ton een jaar geleden. Jemen heeft tot op heden slechts een fractie geïmporteerd van de gemiddeld 5.000 ton die het normaal jaarlijks importeert. 

Ziektedruk - Bruine roest
Powered by Agroweer

Bel met onze klantenservice 0320 - 269 528

of mail naar support@boerenbusiness.nl

wil je ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in je inbox

Aanmelden